Doktorlar

Doç. Dr. AHMET MURAT SARICI

 • Lisans : Hacettepe Tıp Fakültesi 2000

  Uzmanlık : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2005
  Üst İhtisas: Göz tümörleri Wills Eye Hospital 2010
  Doçentlik : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2013
 • OKÜLER ONKOLOJİ İLE ALAKALI

  -ORBİTA VE GÖZ ÇEVRESİ TÜMÖRLERİ VE AMELİYATLARI
  -GÖZ İÇİ TÜMÖR AMELİYATLARI
  -GÖZ PROTEZİ (ENUKLEASYON)
  - PLAK BRAKİTERAPİ (RADYO AKTİF TEDAVİ)
  - TÜMÖR DOKUSUNUN ÇIKARILMASI (ENDOREZEKSİYON VE EKZOREZEKSİYON)
  -ÇOCUKLUK ÇAĞI GÖZ TÜMÖRLERİ (RETİNOBLASTOMA VE GÖZ KAPAĞI
  HEMANJİOMU VE DİĞERLERİ)
  -ERİŞKİN ÇAĞI GÖZ İÇİ TÜMÖRLERİ (UVEAL MELANOMU)
  -OKULER YÜZEY TÜMÖRLERİ (KONJONKTİVA VB)
  -GÖZ KAPAĞI TÜMÖRLERİ
  TİROİD OFTALMOPATİ (GRAVES GÖZ TUTULUMU) TEDAVİSİ
  DEKOMPRESYON (GÖZÜN İLERİ DOĞRU ÇIKMASI),
  KAPAK RETRAKSİYONU( GÖZ KAPAKLARININ AÇILMASI )
  ŞAŞILIK (TİROİDE BAĞLI KAS TUTULUMU)
 • Türk Oftalmoloji Derneği

  American Academy of Ophtalmology ( Amerikan Göz Hekimliği Akademisi )
  International Society of Ocular Oncology (Uluslararası Göz Onkolojisi Cemiyeti )