Doktorlar

Yrd. Doç. Dr. ASLAN AYKUT

 • 1999-2006 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi                             

  2007 - 2013 Ümraniye Eğitim Ve  Araştırma Hastanesi  Göz Kliniği

  2006 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Yüksek Onur Derecesi

  2013 The European Board of Ophthalmology Diploma (EBOD),

  2013 Thessaloniki International Vitreo-Retinal Summer School, 

  2014 EVRS European VitreoRetinal Training School Mini Fellowship in Bremen           

  2014 Thessaloniki International Vitreo-Retinal Summer School Advanced 


 • Vitro-retinal cerrahi

  Katarakt cerrahisi

  Glokom

 • A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  1-Evaluation of macular thickness change after inferior oblique muscle recession surgery

  Ece Turan-Vural, Cihan Unlu, Gurkan Erdogan, Aslan Aykut Huseyin Bayramlar, Fatih Atmaca

  Indian Journal Of Ophthalmology 2014 June

  2-Inferior flap anastomosis in external dacryocystorhinostomy

  Erdoğan G, Unlü C, Vural ET, Aykut A, Bayramlar H 

  Ophthal Plast Reconstr Surg. 2010 Jul-Aug

  B. Uluslararası ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda Konuşma Ve Bildiriler:

   1-Everything is O.K. in YouTube. Quality assessment of the videos on the topic of      phacoemulsification in eyes with small pupil

  Aslan Aykut,

  TOD 49. Ulusal Kongre, İstanbul 2015

  Genç Oftalmologlar Grubu (GOG) paneli

  2- Major sterilizasyon bozukluğu yaşanan bir katarakt cerrahisi olgusunun yönetimi ve sonuçları

   Aslan Aykut,

    TOD 49. Ulusal Kongre, İstanbul 2015

  3- Çok Geniş Açılı Bir Ekzotopya Vakasında Cerrahi Sonuç

  Aslan Aykut, Emre Altınkurt

  TOD 46. Ulusal Kongre, Antalya 2012

  4- Evaluation of Macular Thickness after Inferior Oblique Surgery

   Ece Turan-Vural, Cihan Unlu, Gurkan Erdogan, Aslan Aykut , Huseyin Bayramlar 

  ISA Meeting 2010, Istanbul

  5-Ön Üveitli Olgularımızın Etiyolojik Özellikleri, 

    Güney E., Turan Vural E., Erdoğan G. , Sezgin Akçay B. İ., Aykut A  Bayramlar 

     TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2010

  6-Komplike Ve Non-Komplike Katarakt Cerrahisi Sonrasında Maküler Kalınlıkların   Karşılaştırılması

  Sezgin Akçay B. İ., Güney E. , Turan Vural E., Erdoğan G. , Ünlü C., Aykut A Bayramlar H., 

  TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 2010

  7-Retrobulber Nörit Tanı Ve Takibinde Oct 'nin Rolü

  Aykut A , Turan Vural E. , Sezgin Akçay B. İ., Güney E. , Erdoğan G. , Bayramlar H.,

   TOD Ulusal Kongresi, Antalya 2009

  8-Pars Plana Vitrektomi Ve Silikon Yağı Enjeksiyonu Sonrası Görülen Granülomatöz Ön Üveit:    Olgu Sunumu

  Güney E., Erdoğan G. , Turan Vural E., Sezgin Akçay B. İ., Aykut A., BayramlarH., 

  TOD Ulusal Kongresi,2009

  9-Eksternal Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız

  Aykut A., Erdoğan G. , Turan Vural E. , Ünlü C., Bayramlar H., 

  TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi,2008

  10-Pterjium Cerrahisi Sonrası Gelişen Korneal Abse

  Aykut A.,Turan Vural E., Olcaysü O.O., Ünlü C., Erdoğan G. , Bayramlar H., 

  TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi,2008

  11- Alt FlepOluşturularak Yapılan Eksternal Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız

  Erdoğan G. ,Aykut A., Ünlü C., Turan Vural E. , Bayramlar H. 

  TOD Ulusal Kongresi, 2008

  12-Yanıklı Hastalarda Amnion Greftle Birlikte %0.05 Siklosporinin Etkisi

  Altun A. , Turan Vural E.,Aykut A., Ünlü C., Erdoğan G. , Bayramlar H., 

  TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008


 • Türk Oftalmoloji Derneği

  European VitreoRetinal Society

  European Society of Retina Specialists 

  European Society of Cataract & Refractive Surgeons