OUR SERVİCES

Çocuk Kardiyolojisi

Ülkemizde yaklaşık 100 canlı doğumda 1 görülen doğumsal kalp hastalıklarının tanısında ekokardiyografi yöntemleri, kardiyak kateterizasyon, eforlu elektrokardiyografi, 24 saatlik Holter EKG tetkikleri birimimizde yapılmaktadır. Ayrıca Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Birimi ile işbirliği içerisinde doğumsal kalp hastalıklarının takibinde, kateterizasyon ve cerrahi ile tedavisinde dünya standartlarında hizmet verilmektedir. Çocuklarda görülebilen göğüs ağrısı, efor kısıtlılığı ve ritim düzensizlikleri gibi bulgularla kendini gösteren kazanılmış kalp hastalıklarının da tanı ve tedavisi birimimizde başarıyla yapılmaktadır. Bölgede çok kısa zamanda adını duyuran birim, yapmış olduğu hizmetlerle hızlı ve emin adımlarla ilerlemektedir.

Çocuk Kardiyolojisi Birimi’mizde yenidoğan dahil olmak üzere her türlü çocuğa tanısal veya tedaviye yönelik kardiyak kateterizasyon işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Kalbinde delikle doğmuş olanların veya kalp kapaklarında darlık olanların anjiyografi ile tedavisi başarıyla yapılmaktadır. Ayrıca erişkin yaşa gelmiş doğumsal kalp hastalıklarının tanı, izlem ve tedavisi birimimizce uygulanmaktadır.

Hastalarımız anjiyografiden 1 gün önce yatırılıp yaklaşık 2 gün içinde taburcu edilmektedir. Birimimizde yapılan bazı uygulamalar şunlardır.

- Üfürüm duyulan hastanın tanı ve tedavisi

- Spor raporu

- Çocuk Psikiyatrisi’nde kullanılan ilaçlara ait değerlendirme raporu

- Transözefageal ekokardiyografi

- İntrakardiyak ekokardiyografi

- Tanısal kalp kateterizasyonu

- ASD, VSD, PDA kapama

- Pulmoner ve aort darlığında balon valvüloplasti

- Aort koarktasyonunda balon ve stent anjiyoplasti

- Balon atriyal septostomi

 For More Info: Please Contact Medicine Hospital Call Center - 444 0 205

UNIT DOCTORS

Assistant Professor Doctor

DO YOU NEED HELP?

444 0 205

Our experts are always ready to help you.