Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doçent Doktor

A. AVAR ÖZDEMİR

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Eğitim

• 1990 - 1996 İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi 
• 1997 - 2002 İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi

Kurslar Konferanslar

• Sertifika

Neonatal Resüsitasyon Kursu, Neonatal resüsitasyon programı uygulayıcı sertifikası, Kanuni Sultan Süleyman Egitim ve Arastırma Hastanesi, Sertifika, 19.11.2014 -21.11.2014 (Ulusal)

1. Neonatal Resüsitasyon Kursu, Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Cerrahpasa Tıp Fakültesi, Sertifika, 22.02.2006 -24.02.2006 (Ulusal)

• Kurs

1. Ileri Mekanik Ventilasyon Kursu, Solunum fizyolojisi, mekanik ventilasyon ihtiyacı gerektiren hastalıklar ve ileri mekanik ventilasyon yöntemleri egitimi, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-24), Kurs,17.04.2016 -19.04.2016 (Ulusal)

2.Yenidoganda Mekanik Ventilasyon Kursu, Yenidogan solunum fizyolojisi ve mekanik ventilasyon egitimi,4. Çocuk Dostları Kongresi, Kurs, 24.03.2016 -26.03.2016 (Ulusal)

3.Çocuk Acil ve Yogun Bakım Kursu, Acil serviste sık karsılasılan hastalıklar ve yogun bakım yönetimi, 59. Milli Pediatri Kongresi, Kurs, 04.11.2015 -04.11.2015 (Ulusal)

4.Yenidogan mekanik Ventilasyon Kursu, Solunum fizyolojisi ve mekanik ventilasyon egitimi, 58. Milli Pediatri Kongresi, Kurs, 23.10.2014 -24.10.2014 (Ulusal)

5.Sosyal Pediatri, Çocuk gelisimi ve saglam çocuk takibi, Çapa Çocuk Egitim Günleri, Kurs, 10.03.2013 -11.03.2013 (Ulusal)

6.Çocuk Yogun Bakım Kursu, Çocuk acil ve yogun bakımda sık karsılasılan hastalıklar, 56. Milli Pediatri Kongresi, Kurs, 29.10.2012 -30.10.2012 (Ulusal)

7.Yenidogan Mekanik Ventilasyon Kursu, Solunum fizyolojisi ve mekanik ventilasyon destegi egitimi, 55.Milli Pediatri Kongresi, Kurs, 14.10.2011 -15.10.2011 (Ulusal)

8.Çocuk Yogun Bakım Kursu, Çocuk acil ve yogun bakımda sık karsılasılan durumların yönetimi, 54.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Kurs, 22.10.2010 -23.10.2010 (Ulusal)

Çalıştığı Kurumlar

 2003 - 2004 Milli Savunma Bakanlığı
 2005 - 2008 Özel Bağcılar Safa Hastanesi
 2014 - Medicine Hospital

Tıbbi Alanlar

 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları
 Su Çiçeği 
 Büyüme Ağrısı
 Nefrokalsinozis
 Çocukta Gelişimi İzleme
 Kalp Kateterizasyonu

Üyelikler

 Türk Pediyatri Kurumu, Üye , 2019
 Türkiye Milli Pediyatri Dernegi, Üye , 2017

Yayınlar

        A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 

A.1 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,oral tugçe,Aydın Varol (2016). Fungal endocarditis in an extremely low birth weight infant.Case report. Archivos Argentinos de Pediatria, 114(2), 117-120., Doi: 10.5546/aap.2016.eng.e117, (Kontrol No: 4810947)

A.2 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,ELGÖRMÜS YUSUF (2016). Diagnostic Value of Presepsin in Detection of Early-Onset Neonatal Sepsis. American Journal of Perinatology, 34(6), 550-556., Doi: 10.1055/s-0036-1593851, (Kontrol No: 4812288) Basım Tarihi : 28/03/2019 13:54:07 Sayfa: 1
 
A.3 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR (2017). Recombinant tissue plasminogen activator treatment forintracardiac vegetation in a very low birth weight infant. Archivos Argentinos de Pediatria,115(5), 307-310., Doi: 
http://dx.doi.org/10.5546/aap.2017.eng.e307, (Kontrol No: 4812448)
 
A.4 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,ELGÖRMÜS YUSUF (2017). Value of Resistin in Early Onset Neonatal Sepsis. Journal of Child Science, 7(1), 146-150., Doi: 10.1055/s-0037-1608713., (Kontrol No: 4823059)
 
A.5 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,Yesil Yakup,GÜLANBER AYNUR,EFIL ISMAIL ILKER (2018). Evaluation of Child Cases Admitted for Tick Biteand Tick Species in Istanbul. The Journal of pediatric Research, 5(3), 124-127., Doi: 10.4274/jpr.33716, (Kontrol No: 4824914)
 
A.6 - yesil yakup,ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR (2018). Evaluation of the children with acuteacetaminophen overdoseand intravenous N-acetylcysteine treatment. pakistan journal of medical sciences, 34(3), 590-594., Doi: 
https://doi.org/10.12669/pjms.343.14937, (Kontrol No: 4825004)
 
A.7 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,ERCAN GÜNDEMIR YASEMIN,Küçük Mustafa,YILDIRAN SARICI DENIZ,ELGÖRMÜS YUSUF,ÇAG YAKUP,BILEK GÜNAL (2018). Vitamin D Deficiency in Pregnant Women and Their Infants. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 10(1), 44-50., Doi: 10.4274/jcrpe.4706, (Kontrol No: 4823569)

A.8 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,ÇAG YAKUP (2019). Neonatal Vitamin D status and the risk of neonatal sepsis. Pakistan Journal of Medical Sciences, 35(2), 420-425., Doi: 
https://doi.org/10.12669/pjms.35.2.342, (Kontrol No: 4864511)

A.9 - ÇAG YAKUP,ÖZÇETIN MUSTAFA,ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,elveren hanim (2018). Evaluationof Using Pediatric Emergency Rooms. Northern Clinics of Istanbul, Doi: 10.14744/nci.2018.79990, (Kontrol No: 4933482)
 
A.10 - DOGU HÜSEYIN,ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR (2019). The Use of Fibrin Sealant in Chiari MalformationType-1 Surgery Is It Effective in Preventing theFormation of CSF Fistula?. The Ulutas Medical Journal, 5(1), 65-70., Doi: 10.5455/umj.20191108075317, (Kontrol No: 4974810)

      B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
 
B.1 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR (2018). Çocuklarda Idrar Yolu Enfeksiyonları ve Antibiyotik Direnci. 9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimligi Kongresi, 88-89., (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 4926341)
 
B.2 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR (2018). Yenidogan Ünitesine Yatırılan Bebeklerde ve Annelerinde D Vitamini Eksikligi. 7. KAHEKON Uluslararası Karadeniz Aile Hekimligi Kongresi, 35-36., (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 4926319)
 
B.3 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,yesil yakup (2018). Asırı Doz Parasetamol Alımı Nedeni Ile Basvuran Çocukların Degerlendirilmesi. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 490-491., (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 4926296)
 
B.4 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,yesil yakup,GÜLANBER AYNUR,EFIL ISMAIL ILKER (2017). ISTANBUL ILINDE KENE TUTUNMASI NEDENIYLE BASVURAN ÇOCUK OLGULARIN VE KENELERIN DEGERLENDIRILMESI. 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 51, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4926145)
 
         C.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 

C.1 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,Aydın Varol (2015). Spondilotorasik tip Jarcho-Levin Sendromu: Yenidogan olgu sunumu. Sisli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 49(3), 228-230., Doi: 10.5350/SEMB.20150118114554, (Kontrol No: 4810790)
 
C.2 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,Aydın Ali (2015). Yenidoganda Nonepileptik Paroksismal Olay. Çocuk Dergisi, 15(3-4), 111-113., Doi: 10.5222/j.child.2015.111, (Kontrol No: 4810906)
 
C.3 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,ELGÖRMÜS YUSUF (2016). Neonatal sepsisli olguların retrospektif degerlendirilmesi ve etkenlerinantibiyotik direnci. Sisli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 50(4), 319-324., Doi: 10.5350/SEMB.20160406012446, (Kontrol No: 4812444)
 
C.4 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,ÇAG YAKUP,ELGÖRMÜS YUSUF (2016). Acil Servise Gelen Adli Nitelikli Çocuk Olgularin Degerlendirilmesi. International Journal of Basic and Clinical Medicine, 4(1), 1-8., (Kontrol No: 4810916)
 
C.5 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR (2016). DIAGNOSTIC RELIABILITY OF CRP AND PROCALCITONIN IN EARLY-ONSETNEONATAL SEPSIS AND THE IMPACT OF FETAL DISTRESS. International Journal of Basic and Clinical Medicine, 4(3), 118-125., (Kontrol No: 52615450930-1012.03-20 Basım Tarihi : 28/03/2019 13:54:07 Sayfa: 2
 
C.6 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,ELGÖRMÜS YUSUF (2016). Yenidogan Yogun Bakım Ünitesinde Yatan HastalardaÖlüm Nedenlerinin Degerlendirilmesi (2012-2014). Van Tıp Dergisi, 23(1), 46- 50., (Kontrol No: 4812285)
C.7 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,ÇAG YAKUP (2017). Goldenhar Sendromu: Yenidogan Olgu Sunumu. Sakarya Tıp Dergisi, 7(3), 149-153., (Kontrol No: 4823068)
 
C.8 - AKYÜZ OSMAN,çoban soner,Bodakçı Mehmet Nuri,Demir Mehmet,ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR 2018). Güncel bilgiler ısıgında her yönüyle sünnet. Yeni Üroloji Dergisi, 13(2), 70-76., (Kontrol No: 4825878)
 
C.9 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,Salman Nuran (2018). Çocuklarda NazofarengealStreptococcus pneumoniae Tasıyıcılıgıve Penisilin Direnci. Sakarya Tıp Dergisi, 8(1), 7-13., (Kontrol No: 4824889)
 
C.10 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,ERCAN GÜNDEMIR YASEMIN (2018). ASSESSMENT OF THE VITAMIN B12 STATUS OF PREGNANT WOMEN ANDTHEIR INFANTS. Namık Kemal Tıp Dergisi, 6(2), 53-60., (Kontrol No: 4825894)
 
        D.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 

D.1 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,YURTSEVER ISMAIL (2015). Tanatoforik Displazi. 36. Ulusal radyoloji kongresi-türkrad, (Kontrol No: 4920712)
 
D.2 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,YURTSEVER ISMAIL (2015). Mekonyum ileusu. 36. Ulusal radyoloji kongresi-türkrad, (Kontrol No: 4920696)
 
D.3 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,YURTSEVER ISMAIL (2015). Down sendromlu yenidoganda gelisen nadir bir komplikasyon: akut sag internal karotis arter oklüzyonuna baglı inme. 36. Ulusal radyoloji kongresi-türkrad, (Kontrol No: 4920687)
 
D.4 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR (2017). Erken baslangıçlı yenidogan sepsisinde Resistin‘in tanısal degeri.. 6. PUADER Kongresi, (Kontrol No: 4926179)
 
D.5 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR (2016). Prune-Belly Sendromu: Yenidogan Olgu Sunumu. 4. Çocuk Dostları Kongresi, (Kontrol No: 4920664)
 
D.6 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,ELGÖRMÜS YUSUF (2016). Erken Sepsis Tanısında Presepsinin Degeri. 60. Türkiye Milli pediatri Kongrwsi, (Kontrol No: 4914317)
 
D.7 - ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,YURTSEVER ISMAIL (2015). Trisomi 13 Sendromu (Patau Sendromu): Yenidogan Olgu Sunumu. Kanuni Sultan Süleyman Çocuk Saglıgı Günleri, (Kontrol No: 4914404)
 
         E.Diğer yayınlar :

 
E.1 KITAP : ÖZDEMIR ABDURRAHMAN AVAR,aydın ali (2016). The Cleveland Clinic Çocuk Hastalıkları. Istanbul Tıp Kitabevi, (Kontrol No: 4977386))

 

Sağlık Rehberi
Ağız Kokusu Sorunu

Ağız Kokusu Sorunu

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Ağız kokusu çeşitli nedenlerden kaynaklanan kişiyi veya etrafı rahatsız eden, ikili ilişkileri olumsuz etkileyebilecek bir durumdur.
Devamı
Aort Koarktasyonu

Aort Koarktasyonu

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)

Aort koarktasyonu yaygın görülen doğumsal kalp defektidir. Aort koarktasyonunda aort, tek bir yerde veya bir kısmı boyunca sıkışır veya daralır. Bu daralma, aorttan normal kan akışını kısıtlar.
Devamı
Diş Taşı Nedir? Diş Taşı Temizliği Nasıl Olur?

Diş Taşı Nedir? Diş Taşı Temizliği Nasıl Olur?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Diş taşları dişlerin üzerindeki siyah kahverengi sarı görünümlü lekelerdir. Diş aralarında ve dişlerin arka yüzlerinde yoğunlukla görülebilir.
Devamı
Diş Eti Kanaması Nedir? Diş Eti Kanaması Tedavisi

Diş Eti Kanaması Nedir? Diş Eti Kanaması Tedavisi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Diş eti kanaması; çeşitli nedenlerle meydana gelen, diş etlerinde ödem ve renk değişikliği ile karakterize, genellikle dış etkenlerle başlayan kanama çeşididir.
Devamı
Nörodermatit (Liken Simpleks Kronikus)

Nörodermatit (Liken Simpleks Kronikus)

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)

Nörodermatit ciltte kaşıntıyla ilişkili genellikle bir veya iki cilt lekesi görülen, hayatı tehdit etmeyen bir deri hastalığıdır.
Devamı
Diz Protezi Ameliyatlarında Robotik Cerrahi

Diz Protezi Ameliyatlarında Robotik Cerrahi

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Robotik Diz Protez Cerrahi Sistemi, cerraha hastanın eklem anatomisine en uygun protez yerleşimini tasarlama ve uygulama olanağını veren üst düzey bir teknolojidir.
Devamı
Akut Koroner Sendrom

Akut Koroner Sendrom

KARDİYOLOJİ

Koroner arterler kalbi besleyen damarlardır. Akut Koroner Sendrom, koroner arter içindeki ani plak rüptürü ile ilişkili üç tip koroner arter hastalığına verilen bir isimdir
Devamı
Diz Kireçlenmesi Evreleri ve Tedavisi

Diz Kireçlenmesi Evreleri ve Tedavisi

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Diz eklemi, kireçlenmenin en yaygın görüldüğü eklemlerden biridir ve sıklıkla diz ağrısı yakınmalarıyla kendini gösterir. Diz ekleminde sertlik ve şişlik, diz hareketlerinde kısıtlılık, hareket sırasında dizde çıtırtı sesi, diz ekleminde veya bacaklarda şekil bozukluğu gibi belirtiler kireçlenmeyi işaret ediyor olabilir.
Devamı
Hekim Kadromuz
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
AHMET SOYLU
Profesör Doktor
AHMET SOYLU
ÜROLOJİ
BATUHAN ÖZAY
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
CENAP ZEYBEK
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
FATMA BOZKURT
Profesör Doktor
FATMA BOZKURT
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİDAYET AKDEMİR
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
MEHMET MÜFİT ORAK
Profesör Doktor
MEHMET MÜFİT ORAK
ÇOCUK ORTOPEDİ
İSMAİL ERDEN
Profesör Doktor
İSMAİL ERDEN
KARDİYOLOJİ
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ

SON MAKALELER

Penis (Penil) Protez Nedir?Diyabetik Ayak Nedir?Tüberküloz (Verem Hastalığı) Nedir?Vertigo Nedir?Diş Sıkma TedavisiDiş Teli Tedavisi Nedir?Diş Beyazlatma TedavisiHamilelikte Diş SağlığıDiş Taşı Nedir? Diş Taşı Temizliği Nasıl Olur?İmplant Nedir? Zirkonyum Diş Kaplama Nedir?Çocuklarda Ağız ve Diş Temizliği Nasıl Olmalı?
DEVAMINI GÖSTER ..
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
E
Çerezler ile toplanan kişisel verileriniz, çerez politikamızda belirtilen amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde kullanılacaktır.Tamam
Yukarı