Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Profesör Doktor

AHMET HAMDİ TEFEKLİ

ÜROLOJİ

Eğitim

• 1990 - 1996 - İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi - Lisans

• 1996 - 2002 - İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı - İstanbul Üniversitesi  (Tıpta Uzmanlık)

• 2007 Üroloji Doçenti - S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

• 2013 - 2014 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü – Üroloji Doçent

• 2016 - 2018  Sağlık Bilimleri Fakültesi – Biruni Üniversitesi – Üroloji Profesörü

Çalıştığı Kurumlar

• İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi 

• Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başasistan 

• Bahçelievler Medical Park Hastanesi Doçent 

• V.K.V Amerikan Hastanesi Doçent 

• Medical Park Tarsus Hastanesi Doçent 

• Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Doçent

• Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

• Medicine Hospital - Profesör 

Tıbbi Alanlar

• Üriner Sistem Taş Hastalığı

• Endoüroloji Bülteni

• Urology Section

• Special Issue Guest

Üyelikler

• Türk Üroloji Derneği

• Avrupa Üroloji Derneği

• Türk Endo-Üroloji Derneği

• Türk Androloji Derneği

• Dünya Endoüroloji Derneği

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

• Kabay, S.,'Prostat kanserli hastaların kan dolaşımlarında prostat kanser hucrelerinde RT-pCR yöntemi ile PSA ve PSMA duzeyleri', S,B. Haseki Eğtim ve Aragtlrma Hastanesi, Uroloji Kliniği, 2003, Türk Uroloji Dergisi'nde yayrnlandt (Eser D-2O)

• Binbay, M,,'Perkutan nefrolitotomide bagarryr ve komplikasyonlarr etkileyen faktorler', S,B, Haseki Editim ve Aragtrrma Hastanesi, Uroloji Kliniği,2005 Ulusal Endouroloji Kongresinde sunuldu, makalesi yayrnland(Eser D-35)

• Altunrende, F, 'Perkutan nefrolitotomi sonrasr klinik onemi olmayan residuel fragmenlarrn takibi', S,B. llaseki Elitim ve Aragtrrma Hastanesi, Uroloji Kliniği, 2006

• 2006 Türk Uroloji Kongresinde sunuldu, makalesi yaytnlandt (Eser A-54)

•  Karada!, M., 'Perkutan nefrolitotomide komplikasyonların modifiye Clavien sınıflamasına gore uyarlanması  S,B. Haseki E!itim ve Aragtrrma Hastanesi, Uroloji Klini{i, 2007 

 2007 Avrupa 0rotoji Kongresinde sunuldu, makalesi yaytnlandr (Eser A-42)

• Tepeler, A.,'Ust uriner sistem tag hastalr!rnda laparoskopik cerrahl,,

• S.B, Haseki Efritim ve Aragtrrma Hastanesi, Uroloji Klini{i, 2009

• Makalesi yayınlandı (Eser A-56 ve 57)

• Yuruk, E., 'Asemptomatik alt kaliks taglarrnda yaklagrm',

• S.B. Haseki E!itim ve Aragtrrma Hastanesi, Uroloji Klini$i, 2010

• Makalesi yayrnlandr (Eser A-49)

•  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale

• Journal of Urology, Journal of Endourology, European Urology, Case Reports in Medicine, International Journal of Urology, Scientific World Journal, ISRN Urology, Turk Uroloji Dergisi

Sağlık Rehberi

Akciğer Kanseri

GÖĞÜS HASTALIKLARI
Akciğer kanseri de diğer kanserler gibi, hücre bölünmesi ve büyümesinin kontrolsüz bir şekilde artmasıyla hücrelerin bir kitleye veya tümöre dönüşmesiyle oluşur.
Devamı

Akut Koroner Sendrom

KARDİYOLOJİ
Koroner arterler kalbi besleyen damarlardır. Akut Koroner Sendrom, koroner arter içindeki ani plak rüptürü ile ilişkili üç tip koroner arter hastalığına verilen bir isimdir
Devamı

Anal Fistül

GENEL CERRAHİ
Anal fistül, anüs duvarında apse yapmış alandan makat deliğinin etrafındaki deriye açılan küçük bir tüneldir. Hastalar makat bölgesinde ağrı ve şişme şikayetleriyle gelir.
Devamı

Diz Ağrısının Nedenleri

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Diz ağrısı dikkate alınmalı, nedeni bilinmeli ve sonuç olarak gereken tedavi uygulanmalıdır. Diz ağrısı geçici (akut) veya kronik olabilir ve diz ağrısı nedenlerine bağlı olarak hasta ağrıyı, diz kapağında, diz önünde veya diz arkasında hissedebilir.
Devamı

Aort Koarktasyonu

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort koarktasyonu yaygın görülen doğumsal kalp defektidir. Aort koarktasyonunda aort, tek bir yerde veya bir kısmı boyunca sıkışır veya daralır. Bu daralma, aorttan normal kan akışını kısıtlar.
Devamı

Aort diseksiyonu

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort diseksiyonunda atardamarın iç tabakasında bir yırtılma olur. Aort bu yırtılmanın içine doğru kanamaya başlar, kanamayla yırtık uzar ve aortun iç tabakası ile orta tabakası birbirinden ayrılır.
Devamı

Araknoid Kistler

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Araknoid kistler, beyin veya omurilik ile araknoid membran arasında bulunan, içi sıvı ile dolu keselerdir. Bu kistler baş ağrısı, baş dönmesi ve nöbet gibi semptomlarla kendini gösterebilir.
Devamı

Açık Parsiyel Nefrektomi

ÜROLOJİ
Açık Parsiyel Nefrektomi, kanserden etkilenen böbrek bölümünün ve bir miktar sağlam böbrek dokusunun açık cerrahi operasyonla çıkarılmasıdır.
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Profesör Doktor
AHMET MURAT SARICI
GÖZ HASTALIKLARI
Doçent Doktor
A. AVAR ÖZDEMİR
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
Yukarı