Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Profesör Doktor

AHMET HAMDİ TEFEKLİ

ÜROLOJİ

Eğitim

• 1990 - 1996 - İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi - Lisans

• 1996 - 2002 - İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı - İstanbul Üniversitesi  (Tıpta Uzmanlık)

• 2007 Üroloji Doçenti - S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

• 2013 - 2014 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü – Üroloji Doçent

• 2016 - 2018  Sağlık Bilimleri Fakültesi – Biruni Üniversitesi – Üroloji Profesörü

Çalıştığı Kurumlar

• İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi 

• Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başasistan 

• Bahçelievler Medical Park Hastanesi Doçent 

• V.K.V Amerikan Hastanesi Doçent 

• Medical Park Tarsus Hastanesi Doçent 

• Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Doçent

• Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

• Medicine Hospital - Profesör 

Tıbbi Alanlar

• Üriner Sistem Taş Hastalığı

• Endoüroloji Bülteni

• Urology Section

• Special Issue Guest

Üyelikler

• Türk Üroloji Derneği

• Avrupa Üroloji Derneği

• Türk Endo-Üroloji Derneği

• Türk Androloji Derneği

• Dünya Endoüroloji Derneği

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

• Kabay, S.,'Prostat kanserli hastaların kan dolaşımlarında prostat kanser hucrelerinde RT-pCR yöntemi ile PSA ve PSMA duzeyleri', S,B. Haseki Eğtim ve Aragtlrma Hastanesi, Uroloji Kliniği, 2003, Türk Uroloji Dergisi'nde yayrnlandt (Eser D-2O)

• Binbay, M,,'Perkutan nefrolitotomide bagarryr ve komplikasyonlarr etkileyen faktorler', S,B, Haseki Editim ve Aragtrrma Hastanesi, Uroloji Kliniği,2005 Ulusal Endouroloji Kongresinde sunuldu, makalesi yayrnland(Eser D-35)

• Altunrende, F, 'Perkutan nefrolitotomi sonrasr klinik onemi olmayan residuel fragmenlarrn takibi', S,B. llaseki Elitim ve Aragtrrma Hastanesi, Uroloji Kliniği, 2006

• 2006 Türk Uroloji Kongresinde sunuldu, makalesi yaytnlandt (Eser A-54)

•  Karada!, M., 'Perkutan nefrolitotomide komplikasyonların modifiye Clavien sınıflamasına gore uyarlanması  S,B. Haseki E!itim ve Aragtrrma Hastanesi, Uroloji Klini{i, 2007 

 2007 Avrupa 0rotoji Kongresinde sunuldu, makalesi yaytnlandr (Eser A-42)

• Tepeler, A.,'Ust uriner sistem tag hastalr!rnda laparoskopik cerrahl,,

• S.B, Haseki Efritim ve Aragtrrma Hastanesi, Uroloji Klini{i, 2009

• Makalesi yayınlandı (Eser A-56 ve 57)

• Yuruk, E., 'Asemptomatik alt kaliks taglarrnda yaklagrm',

• S.B. Haseki E!itim ve Aragtrrma Hastanesi, Uroloji Klini$i, 2010

• Makalesi yayrnlandr (Eser A-49)

•  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale

• Journal of Urology, Journal of Endourology, European Urology, Case Reports in Medicine, International Journal of Urology, Scientific World Journal, ISRN Urology, Turk Uroloji Dergisi

Sağlık Rehberi

Aort Koarktasyonu

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort koarktasyonu yaygın görülen doğumsal kalp defektidir. Aort koarktasyonunda aort, tek bir yerde veya bir kısmı boyunca sıkışır veya daralır. Bu daralma, aorttan normal kan akışını kısıtlar.
Devamı

Paranoid Kişilik Bozukluğu

PSİKOLOJİ
Paranoid Kişilik Bozukluğu olan kişilerin temel özelliği paranoya, amansız bir güvensizlik ve şüphe duymak için yeterli sebep olmamasına rağmen başkalarından şüphe duymak.
Devamı

Pankreas İltihabı (Pankreatit)

İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)
Pankreatit, pankreasın iltihaplanmasıdır. Pankreas iltihaplandığında kendi ürettiği güçlü sindirim enzimleri kendi dokusuna zarar verir.
Devamı

Nekrotizan Enterokolit (NEK)

ÇOCUK CERRAHİSİ
Nekrotizan Enterokolit (NEK) bağırsaklarda (genellikle kolon) oluşan ve hemen tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilen bir enflamasyondur.
Devamı

Anemi

İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)
Anemi, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin eksikliğinde ortaya çıkan durumdur.
Devamı

Aort Anevrizması

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort anevrizması, aort damarı duvarının anormal genişlemesi veya şişmesidir. Dolaşım sisteminde herhangi bir damarda anevrizma ortaya çıkabilir.
Devamı

Omurga Tümörleri

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Omurga tümörleri omurga içinde bulunan anormal doku büyümeleridir. İyi huylu (kanserli olmayan) veya kötü huylu (kanserli) olabilirler.
Devamı

Nazal Polip

KULAK BURUN BOĞAZ
Nazal polipler burnun ve sinüslerin içini kaplayan mukoza dokusundaki iyi huylu büyümelerdir.
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
Ahmet Soylu
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
NİHAL ASLI ESER
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
Yukarı