Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doçent Doktor

AYGÜL GÜZEL

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Eğitim

• 1994-2001 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
• 2001-2006 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi (Uzmanlık)
• 2017 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (Doçentlik)

Çalıştığı Kurumlar

• 2006-2010 Edirne Göğüs Hastalıkları hastanesi, Edirne Devlet Hastanesi
• 2010-2012 Samsun Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi
• 2012-2018 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
• 2018-2020 Özel Echomar Hastanesi
• 2020          Medicine Hospital

Tıbbi Alanlar

• Uyku Bozukları
• Kronik Hava Yolu Hastalıkları (KOAH, Astım, Bronşektazi)
• Akciğer ve Plevra Maligniteleri
• Alerjik Akciğer Hastalıkları

Üyelikler

• Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
• Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği
• Türk Toraks Derneği
• Uykuder
• Avrupa Solunum Derneği (ERS)


 

Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
   1. Guzel, A, UN. Basaran, B. Aksu, M. Kanter, O. Yalcin, C. Aktas, A. Guzel ve S. Karasalihoglu, “Protective Effects of S-methylisothiourea Sulfate on Different Aspiration Materials-induced Lung Injury in Rats,”  Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol, 72(8), 1241-1250 (2008).
   2. Guzel, A., M. Kanter, B. Aksu, UN. Basaran, O, Yalçın, A. Guzel, H. Uzun, D. Konukoğlu ve S. Karasalihoglu, “Preventive Effects of Curcumin on Different Aspiration Material-induced Lung Injury in Rats,” Pediatr. Surg. Int, 25(1), 83-92 (2009).
   3. Guzel A, Kanter M, Güzel A, Yücel AF, Erboğa M. “Protective effect of curcumin on acute lung injury induced by intestinal ischaemia/reperfusion. Toxicol Ind Health. 2013 Aug;29(7):633-42.
   4. Güzel A, Güzel A, Günaydin M, Alaçam H, Saliş O, Sükrü Paksu M, Murat N, Gacar A, Güvenç T. The role of iNOS inhibitors on lung injury induced by gastrointestinal decontamination agents aspiration. J Mol Histol. 2012 Jun;43(3):351-60.
   5. Guzel A, Kanter M, Guzel A, Pergel A, Erboga M. Anti-inflammatory and antioxidant effects of infliximab on acute lung injury in a rat model of intestinal ischemia/reperfusion. J Mol Histol. 2012 Jun;43(3):361-9.
   6. Gunaydın M, Guzel A, Guzel A, Alacam H, Salis O, Murat N, Gacar A, Guvenc T. The effect of curcumin on lung injuries in a rat model induced by aspirating gastrointestinal decontamination agents. J Pediatr Surg. 2012 Sep;47(9):1669-76.
   7. Güzel A, Günaydin M, Güzel A, Alaçam H, Murat N, Gacar A, Güvenç T. Infliximab attenuates activated charcoal and polyethylene glycol aspiration-induced lung injury in rats. Exp Lung Res. 2012 Apr;38(3):147-56.
   8. Alaçam H, Karli R, Alici O, Avci B, Güzel A, Kozan A, Mertoglu C, Murat N, Salis O, Güzel A, Sahin M. The effects of α-tocopherol on oxidative damage and serum levels of Clara cell protein 16 in aspiration pneumonitis induced by bile acids. Hum Exp Toxicol. 2013 Jan;32(1):53-61.
   9. S.Kayhan, A.Guzel, L.Duran, S.Tutuncu, A.Guzel, M.Gunaydın, O.Salis, A.Okuyucu,  M.Y.Selcuk. Effects of leflunomide on inflamation and fibrosis in bleomycine induced pulmonary fibrosis in wistar albino rats. J Thorac Dis. 2013 Oct;5(5):641-9.
  10. Güzel A, Köksal N, Aydın D, Aslan K, Gören F, Karagöz F. A rare clinical presentation of sarcoidosis; gingivitis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2013 Oct;116(4):e280-2.
  11. 
Akdemir HUGüzel AKatı CDuran LAlaçam HGacar AGüvenç TMurat NSişman B. The evaluation of different treatment protocols for trauma-induced lung injury in rats. J Thorac Dis. 2014 Feb;6(2):66-73. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2013.12.54.
  12. Güzel A, Duran L, Köksal N, Çağlar Torun A, Alaçam H, Cirit Ekiz B, Murat N. Evaluation of serum endothelial cell spesific molecule-1 (endocan) levels as a biomarker in patients with pulmonary thromboembolism. Blood Coagul Fibrinolysis. 2014 Apr;25(3):272-6.
  13. Duran L, Kayhan S, Guzel A, Ince M, Kati C, Akdemir HU, Yavuz Y, Zengin H, Okuyucu A, Murat N. The prognostic values of GDF-15 in comparison with NT-proBNP in patients with normotensive acute pulmonary embolism Clin Lab. 2014;60(8):1365-71.
  14. Yilmaz MZ, Guzel A, Torun AC, Okuyucu A, Salis O, Karli R, Gacar A, Guvenc T, Paksu S, Urey V, Murat N, Alacam H.The therapeutic effects of anti-oxidant and anti-inflammatory drug quercetin on aspiration-induced lung injury in rats.J Mol Histol. 2014 Apr;45(2):195-203. doi: 10.1007/s10735-013-9542-3. Epub 2013 Oct 13.
  15. Ozsu S, Ozlu T, Sentürk 3, Uçar EY, Kırkıl G, Kadıoğlu EE, Altınsoy B, Saylan B, Selimoğlu HŞ, Dabak G, Tutar N, Uysal A; TUPEG Study Investigators. Combination and comparison of two models in prognosis of pulmonary embolism: results from TUrkey Pulmonary Embolism Group (TUPEG) study. Thromb Res. 2014 Jun;133(6):1006-10. doi: 10.1016/j.thromres.2014.02.032. Epub 2014 Mar 19.
  16. Senturk A, Ucar EY, Berk S, Ozlu T, Altınsoy B, Dabak G, Cakır E, Kadıoglu EE, Sen HS, Ozsu S; The TUPEG Study Investigators. Should Low-Molecular-Weight Heparin be Preferred Over Unfractionated Heparin After Thrombolysis for Severity Pulmonary Embolism? Clin Appl Thromb Hemost. 2015 Jan 27. pii: 1076029614564863. [Epub ahead of print]
  17. Yilmaz MZ, Torun AC, Guzel A, Murat N, Okuyucu A, Yilmaz N, Gacar A, Guvenc T, Guzel A. Ameliorative effect of Leflunomide on lung injury following an aspiration. Bratisl Lek Listy. 2015;116(3):177-83.
  18. Günbey E, Güzel A, Karlı R, Ünal R.The relationships between the clinical and polysomnographic findings and the olfactory function in patients with obstructive sleep apnea syndrome.Sleep Breath. 2015 Dec;19(4):1301-7. doi: 10.1007/s11325-015-1165-3. Epub 2015 Apr 9.
  19. Guzel A, Kayhan S, Tutuncu S, Guzel A, Duran L, Alacam H, Gunaydin M, Torun AC, Yilmaz MZ, Selcuk MY, Murat N.Attenuation of bleomycin induced lung fibrosis by erdosteine and inhibition of the inducible nitric oxide synthase. Bratisl Lek Listy. 2015;116(3):196-202.
  20. Guzel A, Gunbey E, Koksal N. The performance of critical flicker frequency on determining of neurocognitive function loss in severe obstructive sleep apnea syndrome.
J Sleep Res. 2017 Oct;26(5):651-656. doi: 10.1111/jsr.12531. Epub 2017 Apr 6
  21. Gokosmanoğlu F, Güzel A, Kan EK, Atmaca H. Increased prevalence of obstructive sleep apnea in patients with Cushing's syndrome compared with weight- and age-matched controls. Eur J Endocrinol. 2017 Mar;176(3):267-272. doi: 10.1530/EJE-16-0815. Epub 2016 Dec 8.
  22. Senturk A, Ozsu S, Duru S, Cakır E, Ulaslı SS, Demirdogen E, Kayhan S, Guzel A, Yakar F, Berk S. Prognostic importance of central thrombus in hemodynamically stable patients with pulmonary embolism. Cardiol J. 2017;24(5):508-514. doi: 10.5603/CJ.a2017.0021. Epub 2017 Mar 1.
  23. Aslan K, Polat AV, Güzel A, Öztürk M. Assessment of the association between pre-treatment and post-treatment left atrium size and severity of disease in patients with acute pulmonary embolism by using computed tomography pulmonary angiography. Tuberk Toraks. 2019 Mar;67(1):1-7. doi: 10.5578/tt.67305.
  24.  Ursavaş  A, Öztürk Ö, Köktürk O, Mutlu P, Kılıç H, Güzel A, Aydın Güçlü Ö, Erboy F, Argüder E, Hezer H, Şeref Parlak EŞ, Pazarlı AC, Özkurt S, Dursunoğlu N, Sevimli N, Kanbay A, Tutar Ü, Yeşilkaya S, Arslan NG, Savaş Bozbaş Ş, Küpeli E, Pınar M, Ermiş H, Özdilekcan Ç, Sarıoğlu N, Çetintaş Avşar G, Usalan AK, Saraç S, Ekici A, Burgazlıoğlu B. Determination of anthropometric measurements in obstructive sleep apnea syndrome in Turkish population. Tuberk Toraks. 2019 Dec;67(4):248-257. doi: 10.5578/tt.68595.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  1. Özgül MA, Kadakal F, Turna A, Metin M, Sayar A, Arslan A, Elibol S, Yılmaz V, ve Gürses A. “Solid tümörlerin endobronşial metaztazı: üç olgu sunumu,” Heybeliada Tıp Bülteni, 9(3), 80-82, (2003).
  2. Güzel A, Özgül MA, Kadakal F., Küçük B, ve Yılmaz V. “Nadir görülen bir psödoşilotoraks olgusu,” Solunum, 17, 95-98, (2006).
  3. Ertan, E, Özgül, MA, Yıldız, P, Güzel A., Kadakal, F., Çamlıca, H., Yazar, A. ve Yılmaz, V. “Bronş astımı hastalarında irritabl barsak sendromu prevelansı,” Solunum, 8(4), 151-155, (2006).
  4. Güzel A, Özgül MA, Yıldız P, Ertan E, Elibol S, Kaya S, Kadakal F, ve Yılmaz V.   “Düşük dereceli mukoepidermoid karsinom,” Akciğer Arşivi, 8, 68-70, (2007).
  5. Güzel A, Güzel A, Tekin M, Ayvaz S, Aksu B. “Trakeobronşiyal oyuncak yayı bulunan yedi yaşında bir çocuk, olgu sunumu.”. AKATOS, 2 (3), 42-44, (2011).
  6. Güzel A, Yıldız P, Deniz G, Yıllar G, Yılmaz V. Tüberküloza Bağlı Kilo Kaybında Serum Leptin, İnsülin, Lipid Profili ve C-reaktif Proteinin Rolü. Haseki Tıp Dergisi, 2011; 49 (1):9-13.
  7. Kaya E, Güzel A, Bakırtaş M. Hidradenitis Süpürativa ile Karışan Bilateral İnguinal Skrofuloderma Olgusu. Düzce Tıp Dergisi 2012; 14(3): 90-93.
  8.  Güzel A, Paksu Ş. Çocuk ve Erişkinlerde Yabancı Cisim Aspirasyonları. J Exp Clin. Med, 2012; 30: S89-S93.
  9. Güzel A. Çocukluk Çağında Akciğer Tüberkülozu ve Yeniden Düzenlenmiş Tedavi Rejimleri. Kocatepe Tıp Dergisi, 2013;14:55-63.
  10. Köksal N, Kayhan S,Güzel A. Romatoid Artritte Akciğer Hastalıkları. Turkiye Klinikleri J Immunol Rheumatol-Special Topics 2012;5(2):32-9.
  11. Güzel A, Yavuz Y, Şişman B, Duran L, Altuntaş M, Murat N. A Retrospective Evaluation of Patients Admitted to Emergency Departments with Pulmonary Thromboembolism.Akademik Acil Tıp Dergisi.2013,DOI: 10.5152/jaem.2013.034.
  12. Güzel A. Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2014; 2(2):213-224.  
  13. Güzel A,Köksal N, GökA, Elmalı M.Leflunomide-Induced Interstitial Lung Disease: A Case Report. Eurasian J Pulmonol 2015; 17: 67-9

Sağlık Rehberi

Adrenokortikal Karsinom

ENDOKRİNOLOJİ
Adrenokortikal Karsinom, adrenal bezin dış tabakasında (adrenal korteks) kötü huylu (kanser) hücrelerin oluşturduğu nadir bir hastalıktır.
Devamı

Akciğer Kanseri

GÖĞÜS HASTALIKLARI
Akciğer kanseri de diğer kanserler gibi, hücre bölünmesi ve büyümesinin kontrolsüz bir şekilde artmasıyla hücrelerin bir kitleye veya tümöre dönüşmesiyle oluşur.
Devamı

Akupunktur

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Akupunktur uzun yıllar önce Çin'de geliştirilmiş geleneksel tedavi yöntemidir. Çok ince iğneler vücudun belli noktalarına yapıştırılarak spesifik hastalıkları önlemek ve tedavi etmek amaçlanır.
Devamı

Anal Ağrı (Makat Ağrısı)

GENEL CERRAHİ
Anal ağrı, anüs ve rektumun içinde veya çevresinde yani makat bölgesinde meydana gelen ağrıdır.
Devamı

Anemi

İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)
Anemi, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin eksikliğinde ortaya çıkan durumdur.
Devamı

Aort Diseksiyonu

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort diseksiyonunda atardamarın iç tabakasında bir yırtılma olur. Aort bu yırtılmanın içine doğru kanamaya başlar, kanamayla yırtık uzar ve aortun iç tabakası ile orta tabakası birbirinden ayrılır.
Devamı

Apandisit

GENEL CERRAHİ
Apandis karın bölgesinin sağ alt kısmında, kalın ve ince bağırsağın birleştiği yerde bulunan küçük bir tüptür. Vücutta bilinen bir işlevi yoktur ancak iltihaplanması durumunda acil tıbbi müdahale gerektirir.
Devamı

Adet Düzensizliği

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Adet dönemi genellikle 4-7 gün sürer. 21 günden kısa veya 35 günden daha uzun aralıklarda adet olma, arka arkaya 3 veya daha fazla adet görmeme vb. durumlar adet düzensizliği olarak adlandırılır.
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Doçent Doktor
A. AVAR ÖZDEMİR
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Doçent Doktor
AYGÜL GÜZEL
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Profesör Doktor
NİHAL ASLI ESER
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
Yukarı