Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doçent Doktor

AYLİN HANDE GÖKÇE

GENEL CERRAHİ

Eğitim

• 1995-2001 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 

• 2004-2010 S.B.İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (Samatya) Genel Cerrahi 

Çalıştığı Kurumlar

• 2004-2010 Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

• 2010-2011 Malatya Akçadağ Devlet Hastanesi (mecburi hizmet) 

• 2011-2012 Esenler Hayat Hastanesi 

• 2012-2018 Balıklı Rum Hastanesi 

• 2018          Medicine Hospital

Tıbbi Alanlar

• Meme Hastalıkları 
• Meme Kanseri Tedavisi ve Cerrahisi 
• Anal Bölge Hastalıkları Tedavisi ve Cerrahisi (Hemoroid, Anal Fissür, Perianal Abse ve Fistül Cerrahisi)
• Obezite Tedavisi (Tüp Mide/Sleeve Gastrektomi, Gastrik Bypass, Gastrik Balon, Botox)
• Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahisi 
• Tiroid Hastalıkları, Tiroid Kanseri Tedavisi ve Cerrahisi 
• Fıtık Cerrahisi (Açık ve Laparoskopik), (Kasık, Göbek, Yara Yeri Fıtıkları, Mide Fıtığı)

• Kolon, Rektum, Mide Hastalıkları/ Kanserleri Tedavi ve Cerrahisi 
• Pilodinal Sinüs (Kıl Dönmesi) Cerrahisi ve Lazerle Tedavisi   
• Endoskopik Tanı ve Tedavi Girişimleri (Gastroskopi, Kolonoskopi, Peg, Polipektomi 

Üyelikler

• Türk Cerrahi Derneği

• İstanbul Acil ve Travmatoloji Derneği

• İstanbul Tabip Odası

Yayınlar

 •   Multinodüler guatrda tiroit kanseri sıklığı.  The Medical Journal of Istanbul Education and Research Hospital, 2008:1;70-72

• . Zenker divertikülinin cerrahi tedavisi.  The Medical Journal of Istanbul Education and Research Hospital, 2008:3; 134- 137

• . Akut apandisitin yaş, cinsiyet, lökosit değerleri ile ilişkisi The Medical Journal of Istanbul Education and Research Hospital, 2009:3;126-129

• .  Pilonidal sinüs’ün cerrahi tedavisinde limberg flep ile modifiye limberg flep karşılaştırılması.  The Medical Journal of Istanbul Education and Research Hospital, 2010:4;149-153

• .   Granülomatöz mastit  ve cerrahi tedavisi.  The Medical Journal of Istanbul Education and Research Hospital, 2010:4164-167

 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan yayınlar :

• [Reliability of ultrasonography for diagnosing acute appendicitis].[Article in Turkish] . Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi.2011 December ;(6).19-22    

• . Roles of matrix metallo proteinases in the etiolgy of inguinal hernia. Hernia. Epub.

• .. Comparasion of parameters Elevated because of stress in inguinal hernia surgeries operated with open and closed techniques. Osmangazi Journal of medicine doi: 10.20515/otd.425765

• . A rare cause of acute appendicitis. Osmangazi Journal of medicine doi: 10.20515/otd.450677.

• .. Safety and complication of PEG by age groups. Turkish Journal of geriatrics. 2018, December 21(4):544-549.

• .prognosis melanosis coli. İstanbul medical journal.

• . Gastointestinal stromal tumour leading to acute abdomen and hypovolemic shock in trauma patient. 2019 January. Doi: 10.555/tjtes.2018.35005.

• . Shall we use a mesh in every patient undergoing repair surgery for umblical hernia? Çukurova Medical Journal. 2018 (43).

  Uluslar arası bilimsel toplantılarda sözlü sunulan veya poster olan  bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler:

• .  10 th European congress of trauma and emergency surgery.A Rare acute abdomen  cause ‘pneumotosis cystoides intestinalis’ : A case report  2009/P251                

• .  10 th European congress of trauma and emergency surgery. Acute appendicitis caused by cytomegalovirus in an immunocompromised patient: A case report .   ,  . 2009/P032

• .  10 th European congress of trauma and emergency surgery. Appendiceal diverticulitis: A  case report 2009/P012

• . 7. Uluslararsı KAHEKON Kongresi. Factors affecting bowel cleansing before colonoscopy.

• 7.6 Ulusal Poster ve Sözlü Sunular. 

• . Endokrinoljide diyalog. Paratiroid adenomlarının teşhisinin gecikmesi 2004/284

• . VIII Ulusal meme hastalıkları kongresi . İdiyopatik granülomatöz mastit olgularımız..2005/241

• .  VIII Ulusal meme hastalıkları kongresi . Bilateral nekrotizan meme ülseri, olgu sunumu. 2005/240

• . 3. Türkiye tiroid hastalıkları kongresi.  Nodüler guatrlı 162 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. 2008/46

• . Ulusal cerrahi kongresi. Kolon  kanserinde ultrasonografinin yeri.  .2008/391-392

• .  Ulusal cerrahi kongresi. Modifiye radikal mastektomili olguda5 yıl sonra kontrlateral aksiller metastaz,olgu sunumu.. 2008/203-204

• . Ulusal cerrahi kongresi. Hemoroidektomi açık mı? Kapalı mı? .  . 2008/383

• .   Ulusal cerrahi kongresi. Yaş ve cinsiyet perfore apandisitte etkili mi? .  .2008/253

• .  Ulusal cerrahi kongresi. Sinüs pilonidale olgularımız. .  2008/253

• .   Ulusal cerrahi kongresi. Acil servise başvuran adli olguların değerlendirilmesi. .  2008/88

• .  Ulusal cerrahi kongresi. Komplikasyonsuz laparoskopik kolesistektomi sonrası aberran safra kanalına bağlı gelişen biloma olgusu, olgu sunumu.  2008/196

• .   Ulusal cerrahi kongresi. Akut karın nedeniyle opere edilen triton tümörü, olgu sunumu. 2008/467 

• .   Ulusal cerrahi kongresi. ERCP sonrası duodenum perforasyonları.. 2008/329

• . 1. Minimal invaziv cerrahi kongresi. Laparoskopik kolesistektomiden açık kolesistektomiye geçiş nedenlerimiz.  ,2009/38-39

• . XII. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi. Rektal prolapsusta low anterior rezeksiyon deneyimimiz .. 2009 / 357

• . XII. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi.Rektumda saptanan malign melanom . 2009/311

• . XII. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi.Kolon tümörlerinin ve poliplerinin rektal kanama, yaş, cinsiyetle ilişkisi.  2009/260

• . XII. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi.Rektum kanseri nedeniyle miles prosedürü ve low anterior rezeksiyon uygulanan hastalarda postoperatif erektil disfonksiyon. 2009/178

• . XII. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi.Ender görülen kist hidatik lokalizasyonu – ileummezenterinde kist hidatik 2009/308

• . Endoskopik laparoskopik ve minimal invaziv cerrahi dergisi.  9. Ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi kongresi. Hastanemizde yapılan 2112 ERCP uygulamasının değerlendirilmesi. 2009/188

• . Endoskopik laparoskopik ve minimal invaziv cerrahi dergisi. 9. Ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi kongresi . Gastroduodenel ülser kanama kontrolü  2009/176-177

• .  Endoskopik laparoskopik ve minimal invaziv cerrahi dergisi. 9. Ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi kongresi . ERCP ile tek seansta koledoktam multipl taş ekstraksiyonu.    2009/P8

• .  Endoskopik laparoskopik ve minimal invaziv cerrahi dergisi. 9. Ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi kongresi . Biliyer darlık şüphesi olan hastalarda ERCP’ye göre MRCP’nin etkinliğinin değerlendirilmesi 2009/108

• . 17. Ulusal cerrahi kongresi. Pilonidal sinüs’ün cerrahi tedavisinde limberg flep ile modifiye limberg flep’in karşılaştırılması. 2010

• . 17. Ulusal cerrahi kongresi. Dev fibromatozisin cerrahi tedavisi.. 2010.

• . 17. Medikal Cerrahi endokrinoloji mezuniyet sonrası eğitim kursu. Nodüler guatr hastalarında ince iğne aspirasyon biyopsisinin güvenilirliliği.2018

• .15. Anadolu gastroenteroloji günleri. İleumda obstrüksiyon ve perforasyona yol açmış crohn hastalığında ne zaman cerahi

• . 2. Ulusal gastrointestinal araştırma kongresi. Mide poliplerinin cinsiyetlere göre yerleşim yeri, histopatolojisi ve helikobakter pilori ilişkisi.

Sağlık Rehberi

Anemi

İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)
Anemi, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin eksikliğinde ortaya çıkan durumdur.
Devamı

Akne

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Akne ergenlik döneminde aktif hale gelen erkek hormonları tarafından yönlendirilen hormonal bir durumdur. Bu tür hormonlara duyarlılık ve yağ bezleri içindeki cilt bakterileri ve yağ asitleri ile birlikte akne çıkmasına neden olur.
Devamı

Araknoid Kistler

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Araknoid kistler, beyin veya omurilik ile araknoid membran arasında bulunan, içi sıvı ile dolu keselerdir. Bu kistler baş ağrısı, baş dönmesi ve nöbet gibi semptomlarla kendini gösterebilir.
Devamı

Anal Fistül

GENEL CERRAHİ
Anal fistül, anüs duvarında apse yapmış alandan makat deliğinin etrafındaki deriye açılan küçük bir tüneldir. Hastalar makat bölgesinde ağrı ve şişme şikayetleriyle gelir.
Devamı

Uyuz Hastalığı ve Belirtileri

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Uyuz hastalığı, sarcoptes scabiei ismi verilen küçük bir akarın neden olduğu cilt rahatsızlığıdır. Tedavi edilmeyen bu akarlar aylarca cillte yaşabilir. Bu akarlar, ciltte kaşıntıya, kırmızı kabarcıklara ve döküntülere sebep olur.
Devamı

Yaşla İlişkili Görme Sorunları

GÖZ HASTALIKLARI
Her yaşta herkesi etkileyebilmesine rağmen, yaşlandıkça insanlar arasında daha yaygın olan birkaç göz problemi vardır.
Devamı

Diz Kireçlenmesi Evreleri ve Tedavisi

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Diz eklemi, kireçlenmenin en yaygın görüldüğü eklemlerden biridir ve sıklıkla diz ağrısı yakınmalarıyla kendini gösterir. Diz ekleminde sertlik ve şişlik, diz hareketlerinde kısıtlılık, hareket sırasında dizde çıtırtı sesi, diz ekleminde veya bacaklarda şekil bozukluğu gibi belirtiler kireçlenmeyi işaret ediyor olabilir.
Devamı

Rahim Polipleri

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Rahim polipleri genellikle iyi huyludur (kansersiz), ancak adet görme veya doğurganlık ile ilgili sorunlara neden olabilirler.
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Doçent Doktor
A. AVAR ÖZDEMİR
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Doçent Doktor
AYGÜL GÜZEL
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Profesör Doktor
NİHAL ASLI ESER
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
Yukarı