Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doktor Öğretim Üyesi

DEMET AYGÜN

NÖROLOJİ

Eğitim

• 2004 Trakya Üniversitesi - Tıp Fakültesi  
• 2011 İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi
• 2013-2014 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji ABD. Uyku Laboratuarı 9 aylık Rotasyon - Uyku Sertifikasyon Sınavı
• 2014 - 2019 ITF Klinik Elektronörofizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı – EEG -EMG - Polisomnografi - Botox Eğitimi

Kurslar Konferanslar
• Epilepsi Course-Cleveland Clinic  6-8 Eylül 2007  
• 8. Nöbiva Sempozyumu 18-21 Ekim 2007 
• 22. İstanbul Ünv.nöroloji mezuniyet sonrası eğitim kursu -2007
• Kognitif nörobilim sempozyumu -2008
• Baş ağrısı kış okulu-  2008
• 23. İstanbul Ünv. nöroloji mezuniyet sonrası eğitim kursu-2008 
• 24. İstanbul Ünv.nöroloji mezuniyet sonrası eğitim kursu 21-22 Mayıs 2009
• 8.Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi 30-Eylül-4Ekim 2009
• Ulusal Distoni Sempozyumu -2009
• Epilepsi Günleri -2009
• Organ temininde yeni adımlar yoğun bakım eğitimi-2010
• 2.MS Bahar Sempozyumu 24-26 Mart 2010
• 46.Ulusal Nöroloji Kongresi 2010
• Nöroimmunoloji Dernegi 10. yıl toplantı 3 Mayıs 2011
• 47.Ulusal Noroloji Kongresi -25 Kasım- 1 Aralık 2011
• Türk Nöropsikiyatri Derneği-4.Nöropsikiyatri günleri 26-27 Mart 2011
• Pratikte EEG yorumlama kursu – 2013
• The 8 th international congress on vascular dementia –Greece 2013
• 17.Ulusal uyku tıbbı hekimliği kongresi -2014
• Türkiye Nörofizyoloji EEG-EMG derneği EMG temel eğitim kursu -2014
• European Neurology Congress -2014
• 30. Ulusal Türkiye Nörofizyoloji EMG temel eğitim kursu- 2014
• 7. World Congress of the World Sleep Federation -2015
• 16. Ulusal Uyku tıbbı kongresi -2015
• Uyku akademisi 8-10 mayıs 2015
• 3.yürüme ve denge bozuklukları –düşme kursu -23 mayıs 2015
• Ulusal elektronörofizyoloji kongresi 2016
• Ubider 7.Uygulamalı Polisomnografi Uyku Teknolog Kursu 2016
• 88.etkinlik Ağrıya multidisipliner yaklaşım -25 kasım 2016
• 2.Davranış Nörolojisi-Demans Okulu 2016- İstanbul
• Ankara Üniversitesi 14.Botulinum Toksini Güz Sempozyumu 3.Kasım 2017
• Vakıf Gureba Botox Uygulama Kursu 2017

Çalıştığı Kurumlar

• 1998-2004 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 
• 2005-2006 İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Patoloji 
• 2007-2011 İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji 
• 2011-2013 Erzurum Horasan Devlet Hastanesi 
• 2013- Medicine Hospital 

Tıbbi Alanlar

• Botox Uygulamaları: Migren Botox Tedavisi, Ağrı Blokajı, Aşırı terleme, Distoni, Hemifasyal Spazm, Bleferospazm, Spastisite Tedavisi 
• Polisomnografi, EEG, EMG, Uyandırılmış Potansiyeller(VEP, SEP), 
• Migren, Gerilim Tipi Baş ağrısı, Nevraljiler (Trigeminal Nevralji), 
• Baş dönmesi, Vertigo, Kulak Çınlaması 
• Uyku Bozuklukları( İnsomni, Uyku Apne Sendromu, Narkolepsi, REM Davranış bozuklukları, Kabus, Gece Terörü, Uykuda İdrar Kaçırma, Uykuda Periyodik Bacak Hareket Bozukluğu) 
• Yaygın Vücut Ağrıları, Depresyon, Panik Atak 
• Bayılmalar, Epilepsi, 
• Unutkanlık, Demans, Alzheimer Hastalığı, Dikkat Bozuklukları 
• Kol ve bacaklarda uyuşmalar ,Ellerde ayaklarda uyuşma ağrı, 
• Polinöropati 
• Distoni, Tik Bozuklukları, Esansiyel Tremor 
• İnme, Beyin Damar Hastalıkları 
• Parkinson hastalığı, Huzursuz bacak sendromu 
• Multipl skleroz 
• Myasthenia Gravis, Kas Hastalıkları 
• Polinöropati

Üyelikler

• Türk Tabipleri Birliği 
• Türk Nöroloji Derneği 
• Türk Uyku Tıbbı Derneği 
• Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği 
• European Journal of Neurology 
• İstanbul Tabip Odası

Yayınlar

• Uzmanlık tez :Çölyak Hastalığında Nörolojik Tutulum
• Yüksek Lisans Tez: Atonisiz REM ve RDB de Beyin Sapı Reflex Çalışmaları
• Erdheim Chester Disease Presenting As Slowly Progressive Cerebellar Syndrome and Symptomatic Widespread Skeletal Involvement.European Journal of Neurology : MS EJoN-10-0999 17.Dec.2010.F.T., D Aygun, H.Hanagasi, H.Gurvit,M.Emre,S. Besisik,S. Kalayoglu
• Akut parkinsonism due to extrapontine myelinolysis:case report.European Journal of Internal Medicine 20S 2009 , S1-S283 PO392 F.T., D.Aygün, Y.A.,H. Hanağası 
• Silent neurological involvement in biopsy defined coeliac patients .Official Journal of the Italian Neurological Society 2013. ISSN 1590-1874 DOI .10.1007/s10072-013-1448-z .Neurological Sciences D.Aygün, B. Bilgic, AB. Aslan, F.Akyuz,S.Sencer H.Hanagasi
• Mitokondriyal Hastalık .Olgu sunumu e-poster- 47.Ulusal Noroloji Kongresi D.Aygün, P.Tektürk, M.Eraksoy 
• Akut Dissemine Ensefalomyelit (Olgu Sunumu) MS akademisi. 2010
• Coats Sendromu–Olgu Sunumu,49.Ulusal N. Kongresi D.Aygün
• Çölyak Hastalığında Nörolojik  Tutulum 49.Ulusal Nöroloji Kongresi.D.Aygün, B.Bilgiç, H.Hanağası 
• Nörolojik aciller ve hastaya yaklaşım Seminer 2013 (Horasan Devlet Hastanesi  Sağlık Personeli)
• Serebral venöz tromboz olgu örnekleri  -Gebelik ve inme 2013 (Horasan Devlet Hastanesi  sağlık personeli)  
• Retinal Nerve Fibre Layer Thickness in Migraine Patients with or without Aura –Neuro-Ophtalmology Vol:0 Issue:0 Pages 1-5 -2014 İ. Şimşek –D. Aygün 
• Elektronörofizyoloji Kongresi- 2014- Olgu sunumu Mitekondriyal sitopatiler
• Ulusal Elektronörofizyoloji Kongresi 2016. Unilatreal multipl kranial sinir tutulumu ile seyreden atipik guillain barre sendromu ve ayırıcı tanılar M.İke, D.Aygün
• Ulusal Elektronörofizyoloji Kongresi 2016.. Spondiloz nedeniyle operasyon planlanan diyabetik hastada KIDP teşhisi., D.Aygün, M.İke
• Ubider 5.Uygulamalı Polisomnografi UTK .PSG’de Bacak Hareketleri ve  skorlama Kuralları 
• Ubider 6. Uygulamalı Polisomnografi UTK .OSAS da hangi cihaz hangi durumda kullanılır  
• Ubider 7.Uygulamalı Polisomnografi UTK Polisomnografi Raporlama   
• 52. Ulusal Nöroloji Kongresi 2016 Poster Sunumu. NREM uyku evresi ilişkili parasomnilerde işitsel irkilme refleksi .F.Ertaş,D.Aygün,G.Benbir,D.Karadeniz,M.Kızıltan
• 7. Uluslararası Kahekon AHK.. Diagnostic approach to impaired consciousness in emergency department Neurologist.D.Aygün.
• 34. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EMG-EEG Kongresi  -McLeod Sendromu Olgu Sunumu
• 34.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EMG-EEG Kongresi- NREM uyku evresi ilişkili parasomnilerde göz kırpma refleks modulasyonunun değerlendirilmesi –Sözel Sunum. F.Ertaş,D.Aygün,G.B.Şenel, A.Gündüz, D.Karadeniz, M.E.Kızıltan.
• Persiste Karotis ve Vertebral  Arter Anastomozları. Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi
• 34. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EMG- EEG Konresi-İzole Atonisiz REM ve idiyopatik REM  davranış bozukluğunda işitsel irkilme refleksi. F.İnci Ertaş, D.Aygün, G.B.Şenel, A.Gündüz,  D..Karadeniz, M.E.Kızıltan.

Sağlık Rehberi

Paranoid Kişilik Bozukluğu

PSİKOLOJİ
Paranoid Kişilik Bozukluğu olan kişilerin temel özelliği paranoya, amansız bir güvensizlik ve şüphe duymak için yeterli sebep olmamasına rağmen başkalarından şüphe duymak.
Devamı

Adrenokortikal Karsinom

ENDOKRİNOLOJİ
Adrenokortikal Karsinom, adrenal bezin dış tabakasında (adrenal korteks) kötü huylu (kanser) hücrelerin oluşturduğu nadir bir hastalıktır.
Devamı

Yüzücü Kulağı Hastalıkları

KULAK BURUN BOĞAZ
Kulak kanalı karanlık, ılık ve nemli olduğundan, suyu seven bakteri ve mantarların büyümesi için mükemmel bir ortam sağlar.
Devamı

Adet Düzensizliği

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Adet dönemi genellikle 4-7 gün sürer. 21 günden kısa veya 35 günden daha uzun aralıklarda adet olma, arka arkaya 3 veya daha fazla adet görmeme vb. durumlar adet düzensizliği olarak adlandırılır.
Devamı

Araknoid Kistler

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Araknoid kistler, beyin veya omurilik ile araknoid membran arasında bulunan, içi sıvı ile dolu keselerdir. Bu kistler baş ağrısı, baş dönmesi ve nöbet gibi semptomlarla kendini gösterebilir.
Devamı

Aort Koarktasyonu

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort koarktasyonu yaygın görülen doğumsal kalp defektidir. Aort koarktasyonunda aort, tek bir yerde veya bir kısmı boyunca sıkışır veya daralır. Bu daralma, aorttan normal kan akışını kısıtlar.
Devamı

Prenses Doğum Nedir? (Ağrısız Doğum)

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Prenses doğum olarak bilinen ağrısız doğumda, epidural analjezi yönteminin kullanılmasıyla anne adayının ağrıları azalır, katlanılabilir ve kontrollü bir doğum süreci geçirmesi sağlanır.
Devamı

Nekrotizan Enterokolit (NEK)

ÇOCUK CERRAHİSİ
Nekrotizan Enterokolit (NEK) bağırsaklarda (genellikle kolon) oluşan ve hemen tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilen bir enflamasyondur.
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
Ahmet Soylu
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Profesör Doktor
NİHAL ASLI ESER
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
Yukarı