Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doçent Doktor

DERYA SİVRİ AYDIN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Eğitim

• 1995-2001 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

• 2002-2006 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum 

 

Çalıştığı Kurumlar

• 2002-2006 S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

• 2006-2008 Batman KadınDoğum ve Çocuk Hastanesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

• 2008-2010 Özel Bağcılar Hospitalist Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum

• 2010-2014 S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

• 2014-2019 S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Tıbbi Alanlar

• Jinekolojik onkoloji (over, endometrium, serviks kanseri)

• Laparoskopi (Total laparoskopik histerektomi, Kistektomi, Myomektomi, Pelvik lenfadenektomi)

• Histeroskopi (polipektomi, myomektomi, septum rezeksiyonu)

• Vaginal operasyonlar (vajinal histerektomi, sistosel, rektosel, sakrospinal fiksasyon, perineoplasti, labioplasti, O-Shot)

• Kolposkopi, LEEP, Konizasyon

• Abdominal operasyonlar (Total histerektomi, Kistektomi, Myomektomi)

• İdrar kaçırma ameliyatları, TOT, BURCH.

Üyelikler

• Türk Tabip Odası (TTB)

• Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) İstanbul Şubesi

• Türk perinatoloji derneği (TPD)

Yayınlar

• Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

• Aydın DS, Yayla M. Failure of getting intracranial translucency image in posterior fossa in the examination of singleton pregnancies at 11–13 weeks of gestation: reasons and outcomes. Perinatal Journal 2019;27(0):22–31

• Aydın DS, Turkyilmaz E, Goksedef BP, Aydın S, Aslan O, Ateser G, Bacanakgil H, Boran B. 1,138 women with adnexal mass: pathologic findings according to age. European J Gnyneacol Oncol. 2017; doi: 10.12892/ejgo3540. 

• Dane B, Dane C, Cetin A, Kiray M, Sivri D, Yayla M. Pregnancy outcome in fetuses with increased nuchal translucency. J Perinatol. 2008; 28(6): 400-4. 

• Dane B, Dane C, Sivri D, Kiray M, Cetin A, Yayla M. Ultrasound screening for fetal major abnormalities at 11-14 weeks. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(6): 666-70. 

• Api M, Sivri D Api O, Görgen H, Çetin A, Yayla M. Prevention of Nipple Cracks With Guaiazulene Versus Breast Milk in Nursing Mother: A Randomized, Controlled, Double-Blind Trial. Journal Of The Turkish-German Gynecological Association 2005;6(4):279-284.

• Sivri D, Api M, Çetin A, Nomogram for the Measurements of the Fetal Maxillary Bone During the First Trimester Screening for Down Syndrome, J Turkish-German Gynecol Assoc, Vol. 8(4); 2007:374-379 

• Aydın DS, Yayla M. Evaluation of the fourth ventricle and nomogram of intracranial translucency at 11–13 weeks of gestation. Perinatal Journal. 2018; 26(2): 102-105.

• Aydın DS, Yayla M. How much can we evaluate fetal anatomy at 11–13+6 weeks of gestation? Perinatal Journal 2018;26(2): 57-63.

• Aydın DS. Diagnostic Performance of Neutrophil/Lymphocyte Ratio and Platelet/Lymphocyte Ratio in Endometrioma. IMJ 2019; 20: 13-16.

• Polat S, Aydın DS, Soyman Z, Boran A. Evaluation Of The Effect Of Transobturator Tape Operation Used İn Urinary Incontinence Therapy On Sexual Function. IMJ 2018; 19: 129-133. DOI: 10.5152/imj.2018.37605

• Ateser G, Öz İS, Serdarlı S, Aydın DS, Boran AB. Delivery mode any influence on the potpartum mood of the mother? Postpartum SCL 90-R? Postpartum SCL-90R. IMJ 2017; 18: 62-67

• Aydın DS, Ekmez M, Göksedef BP, Hasanova M, Aşık H, Çetin A. Awareness And Screenıng Frequency Of Pap Smear Test in Outpatients. The Turkish Journal of Gynecologic Oncology. 2015;4: 127-130. 

• Güzel E, Aydın DS, Göksedef BP, Boran AB. The incidence of thyroid dysfunction in pregnant women. Perinatol Journal. 2015;23(2):96–100.

• Yursever Ç, Aydın DS, Güldaş A, Ataşer G, Bacanakgil H, Boran B. The impact on endometrial thickness of bady mass index in postmenopausal asymptomatic patients. IMJ 2015; 16: 14-7.

• Cevahir ZG, Aydın DS, Yurtsever ÇY, Bacanakgil BH, Boran AB. Analyzing hysterectomies performed at our clinic between 2009 and 2011. IMJ 2015; 16: 29-33.

• Aydın DS, Yayla M. Turkey demographic and health survey results of antenatal care, perinatal fetal and neonatal evaluation with respect to prognosis.. Perinatal Journal 2010;18(3):85-91

• Sivri D, Dane C, Dane B, Çetin A, Yayla M. Nomogram of fetal nasal bone lenght at 11-13+6 gestational weeks in fetuses. Perinatal Journal 2006;14(3):122-128 

• Sivri D, Dane C, Dane B, Çetin A, Yayla M. Fetal BPD and FL nomograms in 11-14 weeks. Perinatal Journal 2006;14(4):165-169 

• B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

• Ekmez M, Dane C, Akgüneş A, Ekmez F, Göksedef P, Aydın DS, Bakır L, İnce Ş, Yücel E. Kliniğimizde Yapılan Laparoskopik Histerektomilerin Değerlendirilmesi. Med Bull Haseki 2017;55(4):311-314.

• Ateser G, Güzel E, Kaya S, Aydın DS, Şahbaz N, Kurt MD. Türk Kadınlarının Gebelikten Korunma YöntemTercihleri. Okmeydanı Tıp Dergisi 2017;33(4):241-46.

• Hanımoğlu SÖ, Ergin N, Sivri D, Görgen H. Çetin A. Rüptüre olmuş 22 haftalık nonkominikan rudimanter horn gebelik Med Bull Haseki 2006; 44

• Aydın DS, Ateşer G, Bacanakgil H, Var A, Göksedef BP, Boran AB. Sakrospinöz ligament fiksasyon olgularının analizi ve intraoperatif kanama komplikasyonunun literatür ile birlikte irdelenmesi. Okmeydanı Tıp Dergisi. 2015; 31(3): 115-6. 

• Aydın, DS, Hasanova, M, Göksedef BP, Ekmez M, Çetin A. Couvelaire Uterus ve Uterin Atoni Olgusunda B-Lynch Kompresyon Sütürü Başarısızlığı. Med Bull Haseki. 2016; 54(1): 47-50. 

• Ateşer G, Aydın DS, Günever F, Purisa S. Kronik Vajinal Akıntılı Hastalarda HPV-DNA Pozitiflik Oranı ve Sitopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi. Med Bull Haseki 2014; 52: 93-7. 

• Aydın DS, Yayla M, Omuz Distosisi Rewiev. 2010. http://www.tjodistanbul.org/egitim/istanbul-kliniklerinden/omuz-distosisi.

• C. Uluslararası kongrelerde sözlü sunumlar:

• Sivri D, Göksedef BP, Çetin A. Laparoscopic detection of sentinel lymph node in obese patient with endometrial cancer: a case report. 5. SEERSS, 1. GynOncoMıs and robotic surgery congress 2016. Oral presentatition. Ref ID: SS-16. 

• D. Ulusal kongrelerde sözel sunumlar:

• Sivri D, İleri yaş gebelik. IX Ulusal Haseki Kongresi, Antalya. 2018. Konuşmacı. 

• Sivri D, Over tümörlerinin değerlendirilmesinde operasyon öncesi nötrofil/lenfosit ve platelet/lenfosit oranlarının tanı performansı, IX Ulusal Haseki Kongresi. 2018.

• Sivri D, Polikliniğimize başvuran gebelerde doğum şekli ve planlanan doğum yeri sorgulanması, IX Ulusal Haseki Kongresi. 2018.

• Ulusal kongrelerde sunumlar:

• Sivri D, Ataşer G, Bacanakgil H, Kaya S, Deveci M, Boran AB. Scar Endometriosis. Series Of Five Patients. X. Turkish German Gynecological Congress. P-458, Ref. ID: 0721

• Sivri D, Ataşer G, Var A. Bacanakgil H, Göksedef BP, Boran AB. Analysis Of The Sacrospinous Ligament Fixation Procedure In An Education And Research Hospital. X. Turkish German Gynecological Congress. P-217, Ref. ID: 041

• Sivri D, Ateşer G, Öz İ.Ş, Serdarlı S, Çavuşoğlu SS. Normal Doğum Ve Sezeryan Doğum Yapanlarda Scl 90 Psikolojik Belirti Tarama Testi Uygulamasi. TMFTP Derneği 9. Ulusal Kongresi. Pp-107. Ref. ID: 0195.

• Bakır VL, Dundar O, Sivri D, Kef S , Göksedef P , Güldaş A, Bodur S, Çetin A. Value Of Endometrial Thickness Measurement In Detection Of Endometrial Pathologies. X. Turkish German Gynecological Congress. P-185, Ref. ID: 0372

• Bakır VL, Dundar O, Göksedef P, Sivri D, Kef S, Güldaş A, Bodur S, Çetin A. The Association Between Body Mass Index And Endometrial Pathologies. X. Turkish German Gynecological Congress. P-187, Ref. ID: 0374

• Bakır VL, Dundar O, Göksedef P, Sivri D, Kef S, Güldaş A, Bodur S, Babayiğit A, Çetin A. The Distribution Of Endometrial Pathologies According To Stratified Body Mass Index Of Women With A Diagnosis Of Premenopausal Abnormal Uterine Bleeding. X. Turkish German Gynecological Congress. P-271, Ref. ID: 0486


• Bakır VL, Dundar O, Göksedef P, Sivri D, Bodur S, Kef S, Güldaş A, Babayiğit A, Çetin A. The Effect Of Smoking On Endometrial Pathologies. X. Turkish German Gynecological Congress. P-273, Ref. ID: 0489


• E. Diğer sunumlar:

• Sivri D. Puarperal enfeksiyonlar ve makale sunumu. İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistan Eğitimi Seminerleri. Haseki, İstanbul, 25.Eylul 2016 

• Sivri D. Venöz tromboemboliler. İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistan Eğitimi Seminerleri. Haseki, İstanbul. 5 Ağustos 2016.

• Sivri D. Amenore hastalarına yaklaşım ve makale sunumu. İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistan Eğitimi Seminerleri. Haseki, İstanbul. 6 Mayıs 2016.

• Sivri D. Pelvik organ prolapsusunda tedavi ve makale sunumu. İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistan Eğitimi Seminerleri. Haseki, İstanbul. 5 Şubat 2016.

• Sivri D. Endometriyal hiperplazi ve endometrium kanseri. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistan Eğitimi Seminerleri. Samatya, İstanbul. 5 Şubat 2014.

• Sivri D. 20-22 hafta gebelik ultrasonografisi. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistan Eğitimi Seminerleri. Samatya, İstanbul. 26 Şubat 2014.

• Sivri D. Gebelerde doppler ultrasonografi kullanımı. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistan Eğitimi Seminerleri. Samatya, İstanbul. 21 Mart 2014.

• Sivri D. 37 haftanın üzerindeki gebeliklerde servikal olgunlaşma ve iindüksiyona cevabı öngörmede etkili faktörler. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistan Eğitimi Seminerleri. Samatya, İstanbul. 31 Ocak 2014.

• Sivri D. Omuz Distosisinde Yönetim. İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistan Eğitimi Seminerleri. Haseki, İstanbul. 25 Nisan2014.

• Sivri D. Pelvik organ prolapsusunda POP-Q klasifikasyonu. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistan Eğitimi Seminerleri. Samatya, İstanbul. 23 Kasım 2011.

• F. Sertifikaları

• Hayvan Deneyi Sertifikası. İsanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi 2014.

• Obstetrik kanamalarda yönetim. Sağlık bakanllığı, Ankara 2014

• Laparoskopi simülaston eğitimi. Simülasyon Eğitim Merkezi, İstanbul, 2012.

• Ian Donald Obstetric Ultrasound Courses 2009, İstanbul.

• 11-14 hafta gebeliklerde down sendromu tarama sertifikası, İstanbul 2005

• G: Kitap yazarlığı:

• Aydın DS, Sağlık bilimleri Universitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları İçin Cerrahi Hastalıklar Bilgisi Kitabı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü. Akademisyen Yayınları, 2019.

• Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri:

• Güzel E. Toplumumuzda gebelerde tiroid fonksiyon bozukluğu sıklığı. S.B.Ü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği. İstanbul, 2014.

• Çavuşoğlu SS. Overin benign, borderline ve malign patolojilerinde preoperative hematolojik parametrelerin karşılaştırılması. S.B.Ü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği. İstanbul, 2018.

• Abay M. Ön ve arka vajinal onarimin kadin cinsel fonksiyonlari üzerine etkisi. S.B.Ü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği. İstanbul, 2016.

Sağlık Rehberi

Akne

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Akne ergenlik döneminde aktif hale gelen erkek hormonları tarafından yönlendirilen hormonal bir durumdur. Bu tür hormonlara duyarlılık ve yağ bezleri içindeki cilt bakterileri ve yağ asitleri ile birlikte akne çıkmasına neden olur.
Devamı

Akut Koroner Sendrom

KARDİYOLOJİ
Koroner arterler kalbi besleyen damarlardır. Akut Koroner Sendrom, koroner arter içindeki ani plak rüptürü ile ilişkili üç tip koroner arter hastalığına verilen bir isimdir
Devamı

Aort Anevrizması

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort anevrizması, aort damarı duvarının anormal genişlemesi veya şişmesidir. Dolaşım sisteminde herhangi bir damarda anevrizma ortaya çıkabilir.
Devamı

Aort Koarktasyonu

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort koarktasyonu yaygın görülen doğumsal kalp defektidir. Aort koarktasyonunda aort, tek bir yerde veya bir kısmı boyunca sıkışır veya daralır. Bu daralma, aorttan normal kan akışını kısıtlar.
Devamı

Anal Fissürler (Makat Çatlağı)

GENEL CERRAHİ
Anal fissürler, anüs veya anal kanalın iç tabakasındaki çatlaklardır. (Anal kanal; dışkının vücuttan çıktığı açıklık). Bu çatlaklar kanamaya ve şiddetli ağrıya neden olabilir.
Devamı

Bahar Alerjisi ve Belirtileri

KULAK BURUN BOĞAZ
Sıcak havanın tadını çıkarırken, bahar alerjisi semptomlarıyla karşılaşmak hoş karşılanmıyor. Ancak polen gibi rahatsız edici bahar alerjilerinin kaynaklarını bilmek, maruziyetinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.
Devamı

Anjiyografi

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Anjiyografi, vücudunuzdaki kan damarlarına (arter veya ven) bakmak için X-ışını kontrastının kullanıldığı bir yöntemdir.
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
Ahmet Soylu
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Profesör Doktor
NİHAL ASLI ESER
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
Yukarı