GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

Cerrahi uygulanmayan hastaların, minimal invaziv yöntemlerle tedavi edilmesini sağlar.

Girişimsel radyoloji, tıbbın hızla ilerleyen bir dalı olup, radyolojinin tedavi edici bölümüdür.

Temelleri 60’lı yıllara dayanan girişimsel radyolojik tedavilerde, işlemlerin çeşitliliği, karmaşıklığı ve derinliği son zamanlarda çok artmıştır. Bu şekilde çok geniş bir spektrumdaki işlemlere özgü yöntem ve teknikler geliştikçe, daha kritik ve dokunulamaz hastaların girişimsel tedavileri yapılabilir hale gelmiştir.

Girişimsel radyolojideki işlemler; ultrasonografi, floroskopi ve tomografi gibi görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda cerrahiye göre çok daha az invaziv yöntemler kullanarak, çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisini yönlendirir. Genellikle bu işlemler hastalar için daha kolaydır. Çünkü geniş insizyonlar yoktur, daha az ağrı, daha az risk ve daha kısa iyileşme zamanı ile işlemler tamamlanır.

Girişimsel radyologlar, kateterleri (birkaç milimetre kalınlığındaki plastik tüpler) damarlardan veya perkütan olarak (ciltten girilerek), görüntüleme kılavuzluğunda yönlendirirler. Girişimsel radyologlar önceden elde edilmiş görüntüler üzerinde gerçekleştireceği işlemi planlar. Daha sonra kateterleri damarlardan veya perkütan olarak, görüntüleme kılavuzluğunda (dijital substraksiyon anjiyografi, floroskopi, ultrason, bilgisayarlı tomografi) yönlendirirler. Bu işlemler lokal veya gereğinde genel anestezi altında gerçekleştirilir.

Girişimsel radyolojik işlemler vasküler (damarla ilgili) ve nonvasküler (damar dışı organlarla ilgili) olarak iki büyük gruba ayrılır. Vasküler girişimler de nörovasküler girişimler (beyin damarları ile ilgili) ve periferik vasküler girişimler (beyinin dışında kalan organların damarları ile ilgili) olarak ikiye ayrılır.

Vasküler (damarla ilgili) girişimsel radyolojik işlemlerin en sık yapılanı tanısal klasik anjiyografidir. Ancak asıl önemli olan kısmı anjiyografik teknikleri kullanarak yapılan tedavi edici işlemlerdir. Bunlar genel olarak daralmış veya tıkalı damarların açılmasını (balon anjiyoplasti (PTA), stentleme, pıhtı eritme/çıkarma) veya hastalıklı veya kanayan damarların kapatılmasını (embolizasyon) içerir. Ancak bunların dışında da, yine damar içinden yapılan, değişik tedavi edici işlemler uygulanmaktadır. Beyin damar tedavilerinde ise sıklıkla karşılaşılan beyin kanamalarının sebebi olan anevrizmaların (baloncuk) ameliyatsız tedavileri, arteriovenöz malformasyon, damar yumakları, şah damarlardaki darlıkların açılması ve  inme tedavileridir.

 

Girişimsel radyoloji bölümünde yapılan işlemler;

 • Böbrek ve karaciğer kistlerinin ameliyatsız tedavileri
 • Karaciğer, böbrek ve  akciğer tümörlerinin iğne ile ameliyatsız tedavileri (radrofrekans, mikrodalga ve kriyo ablasyon)
 • Karaciğer, böbrek ve akciğer tümörlerinin anjiyo ile damariçinden tedavileri (kemoembolizasyon, radyoembolizasyon)
 • Tiroid nodüllerinin ameliyatsız ve ağrısız tedavsi (radyofrekans ve alkol ablasyon)
 • Damar yolu bulunamayan hastalara kalıcı çözümler (geçici ve kalıcı kateterler, picc kateter)
 • Şahdamar, böbrek, karın içi damarları ve bacak damarlarının (diyabetik ayak) darlıkları ve tıkanıklıklarının açılması (balon, stent ve traşlama yöntemleri ile)
 • Varikoselin anjiyo ile ameliyatsız tedavisi
 • Pelvik konjesyon sendromu - rahim varislerinin anjiyo ile ameliyatsız tedavileri
 • Rahim miyomlarının anjiyo ile ameliyatsız tedavileri
 • Bacak varislerinin en modern ve bilimsel yöntemleri ile ağrısız, kesisiz ve ameliyatsız tedavileri (lazer, radyofrekans, buhar, yapıştırma ve köpük tedavileri)
 • Vasküler malformasyon ve hemanjiomların (doğuştan gelen damarsal anomalileri, damar yumakları ve kitlelerinin) tanı ve ameliyatsız tedavileri
 • Beyin ve aort ve başka damarlarındaki anevrizmaların (damar balonlaşmaları) anjiyo ile ameliyatsız tedavileri
 • Damarlarda pıhtı oluşumlarının araştırılması, tanı ve anjiyo ile pıhtı çıkarma ve pıhtı eritme tedavileri
 • Safra yollarındaki darlık ve tıkanıklıkların kateter ve stent ile tedavisi , safra taşları ve safra çamurunun tanı ve tedavisi
 • Kanama odaklarının tespit edilip anjiyo ile kanamanın durdurulması (embolizasyon).
 • İdrar kanallarındaki tıkanıklıkların tedavisi (nefrostomi ve stent yerleştirilmesi)
 • Girişimsel ağrı tedavileri

Daha fazla bilgi için: Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicine Hastanesi Çağrı Merkezi - 444 0 205
Bu Birimdeki Hekimlerimiz
Doktor Öğretim Üyesi
FUAT BİÇEN
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
Doktor Öğretim Üyesi
ALİ YURTLAK
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

Birimler

Sağlık Rehberi

Diz Ağrısının Nedenleri

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Diz ağrısı dikkate alınmalı, nedeni bilinmeli ve sonuç olarak gereken tedavi uygulanmalıdır. Diz ağrısı geçici (akut) veya kronik olabilir ve diz ağrısı nedenlerine bağlı olarak hasta ağrıyı, diz kapağında, diz önünde veya diz arkasında hissedebilir.
Devamı

Adenomyozis

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Adenomyozis, endometriyal dokunun uterusun dış kas duvarlarına taşındığında meydana gelen uterus (rahim) kalınlaşmasıdır.
Devamı

Ramazanda Sağlıklı Beslenmek İçin 10 Altın Kural

BESLENME VE DİYET
Ramazan ayını daha sağlıklı ve formda geçirmek için bu önerilere göz atın!
Devamı

Akut Koroner Sendrom

KARDİYOLOJİ
Koroner arterler kalbi besleyen damarlardır. Akut Koroner Sendrom, koroner arter içindeki ani plak rüptürü ile ilişkili üç tip koroner arter hastalığına verilen bir isimdir
Devamı

Aort Kapağı Cerrahisi

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort Kapak Cerrahisi; kalp cerrahları tarafından en sık biküspit kapaklar, Konjenital Aort Kapak Hastalıkları, Aort Kapak Darlığı ve Aort Kapak Yetersizliği’ni tedavi etmek için yapılır.
Devamı

Akupunktur

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Akupunktur uzun yıllar önce Çin'de geliştirilmiş geleneksel tedavi yöntemidir. Çok ince iğneler vücudun belli noktalarına yapıştırılarak spesifik hastalıkları önlemek ve tedavi etmek amaçlanır.
Devamı

Akalazya- Yutma Güçlüğü Problemi

GENEL CERRAHİ
Özefagus, boğazı mideye bağlayan kaslı tüp yapıdır. Akalazya, özefagusta yiyeceklerin yutulmasında rol alan kasları kontrol eden sinirlerin işlevini kaybetmesi sonucu yutma güçlüğüne sebep olur.
Devamı

Anal Fistül

GENEL CERRAHİ
Anal fistül, anüs duvarında apse yapmış alandan makat deliğinin etrafındaki deriye açılan küçük bir tüneldir. Hastalar makat bölgesinde ağrı ve şişme şikayetleriyle gelir.
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Profesör Doktor
AHMET MURAT SARICI
GÖZ HASTALIKLARI
Doçent Doktor
A. AVAR ÖZDEMİR
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign