Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doktor Öğretim Üyesi

GÖKHAN BEKTAŞOĞLU

KARDİYOLOJİ

Eğitim

• Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

• Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Çalıştığı Kurumlar

• 2009-2011 Uzunköprü Devlet Hastanesi

• 2011-2011 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• 2011-2012 İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi

• 2012-2014 Özel Avrupa Şafak Hastanesi Atrium Kardiyoloji Merkezi

• 2014          Medicine Hospital

Tıbbi Alanlar

• Kalp Damar Hastalıkları
• Koroner Anjiyografi ve Balon-Stent
Periferik Damar Hastalıkları Anjiyografisi, Balon ve Stent İşlemleri
• Karotis (Şah Damarı) Anjiyografisi Balon ve Stent İşlemleri
Kalbin Ritimsel Bozuklukları ve İleti Sistemi Hastalıkları
• Kalp Pili, ICD, CRT İşlemleri
• Kalp Yetersizliği Tedavisi
• Torakal ve Abdominal Aort Anevrizması Takip ve Tedavisi (Evar ve Tevar)
• Ekokardiografi ve Transosefajial Ekokardiyografi
• Doğumsal Kalp Hastalıkları, ASD Ve VSD Kapatılması
• Kalp Kapak Hastalıkları
• Tavi ve Mitral Balon Valvüloplasti, Mitra-Klip

Üyelikler

Yayınlar

• Karahan O, Manduz S, Bektasoglu G, Zorlu A, Turkdogan KA, Bozok S. A high oxidative stress index predicts endothelial dysfunction in young male smokers. Bratisl Lek Listy, 2013;1 1 4(12):721 -5.

• Zorkun C, Amio$lu G, Bektago$lu G, Zorlu A, Ekinozti l, Turgut OO, Tando$an  l, Ytlmaz MB, Elevated mean pulmonary artery pressure in patients with mildtomoderate mitral stenosis: a useful predictor of worsening renalfunctions? Anadolu Kardiyol Derg, 201 3 Aug; 1 3(5):457-64,

• Yılmaz MB, Zorlu A, Bektago$lu G, Yontar OC, Tando$an L The product of eGFR and hemoglobin may help predict mortality in systolic heart failure patients  without severe anemia and renal failure. Turk Kardiyol Dern Ars.2012 Jan;40(1):9-15,

• ZorluA, Yucel H, Bektasoglu G, Turkdogan KA, Eryigit U, Sarikaya S, Ege MR, Tandogan l, Yilmaz MB, lncreased y-glutamyl transferase levels predict early mortality in patients with acute pulmonary embolism, Am J Emerg Med. 2012 Jul;30(6):908 1s,

• Zorlu A, Akkaya E, Altay H, Bektasoglu G, Turkdogan KA, Sincer l, Vuruskan E, Ctnar Z, Tandogan l, Yilmaz MB, The relationship between D-dimer level and the development of atrial fibrillation in patients with systolic heart failure, J Thromb Thrombolysis. 201 2 May;33(4):343-8.

• Zorlu A, Bektasoglu G, Guven FM, Dogan OT, Gucuk E, Ege MR, Altay H, Cinar Z, Tandogan l, Yilmaz MB. Usefulness of admission red cell distribution width as a predictor of early mortality in patients with acute pulmonary embolism,Am J Cardiol.2012 Jan 1;109(1):128-34.

• Yilmaz MB, Engin A, Bektasoglu G, Zorlu A, Ege MR, Bakir M, Dokmetas l. Does electrocardiography at admission predict outcome in Crimean -Congo hemorrhagic fever? J Vector Borne Dis, 2011 Sep;48(3):150-4.

• Zorlu A, Yilmaz MB, Yucel H, Bektasoglu G, Refiker Ege M, Tandogan l. lncreased d-dimer levels predict cardiovascular mortality in patients with systolic heart failure. J Thromb Thrombolysis. 2012 May;33(4):322-8.

• Keles T, Durmaz T, Bektasoglu G, Turgut O, Manduz S, Sezer H, Tandogan l. Evaluation of risk factors in predicting coronary artery disease in patients with left bundle branch block, J lnt Med Res, 2009 May-Jun;37(3):822-7,

• Yilmaz MB, Yalta K, Turgut OO, Yilmaz A, Yucel O, Bektasoglu G, Tandogan l, Sleep quality among relatively younger patients with initial diagnosis of hypertension : dippers versus non-dippers. Blood Press. 2007 ;16(2): 1 0 1 -5,

• Yalta K, Yilmaz A, Turgut OO, Yilmaz MB, Karadas F, Bektasoglu G, Tandogan l, Acute heart failure and near-syncope associated with giant left atrial ball thrombus occluding left ventricular inflow tract, Eur J Echocardiogr, 2008 Jan;9(1):86-7,

• Karabay KO, Bagirtan B, Geceer G, Yildiz A, Bektasoglu G. Anomalous the Left Main Coronary Artery Originating from the Right Coronary Artery. lnt J Angiol. 201 6 Dec;25(5):e49-e50,

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler

• Doğan Z., Bektago$lu G., Sa$atlr E. , Uzunlar 8., Kaplan $. A Rare Case: Spontan Occlusion of Left lnternal MammaryArtery - Coronary Sinus Anastomosis After CABG, The American Journal of Cardiology; Volume 121, lssue 8,PP-377, pages e132-e133. 14th lnternational congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery April S-8, 2}1g,Antalya,Turkey.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

• l-Yilmaz MB, Turgut O, Yrrmaz A, Karadag F, ozyol A, Kendirrioğlu O. Bektagoşlu G, Tandoşan i. (Kardiyolojide Uygulanan Tanrsal ve rerapdtik

o iElemlere Yonelik Hastalann Bilgi Diizeyi Nedir?Tiir.k I(ardiyol Dern Arg -Arch

o Turk Soc Cardiol 2006;34(5):298_303.

o 2- Bektagofllu G, Yrlmaz MB, Turgut oo, Tarrdo[an i. Uzun eT Sendromlarr.

o Cumhuriyet Med J 2009;3 t(4):487 _50 1

o 3- Bektaqo$lu G., YrlmazMB, Tandofan i, Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde

o ekokardiyografinin rolii, cumhuriyet Med J 2009;31(3): 316-330.

o 4-Yalta K., Ytcel O., Ytlmaz 8., Bektagoflu G., Tandogan i. prostetik Mitral

o Kapakh Hastada Qift Sa[ Koroner Arter MN Cardiyology Volume :i4 No S 2007

o 5- Yalta K, yrlmaz A, Turgut oo, yrlmaz MB, Bektagofilu G, Karadag F, ytice o,

o 6zyolA' Koroner Arler Hastah[r olanlarda Koroner Kollateral Dolagrmrn p-

o Dalga Dispersiyonu uzerine olan Etkisi. c. U. Trp Faktiltesi Dergisi, 2006:2g: gg-g4.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

• Bektaşoğlu G', Amioğlu G,, yücel o., Dizman R., yılmaz MB, Tandogan i.

o [5-086] Hafif/ofta mitral darh[r olan hastalarda erken d6nem sa[ ventriktil

o yi'iklenmesini cilgmede pulmoner vmax/pulmoner akselerasyon zamanr kullanrlabilir

o mi? XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2009

• Bektagofiru G, Turguto,yilmazA, ugyorA, Karadag F, Kendirliofilu o, yrrmaz

o MB, Tando[an i. Kardiyolojide srk uygulanan iqlemler hakkrnda bagvuran

o hastalartn bilgi diizeyinedir? Tiirk Kardiyoloji Derne[i Arqivi; cilt 33, p166,

o XXI' Ulusar Kardiyoloji Kongresi 26-29 Kastm2005, ANTALYA

Sağlık Rehberi

Diz Ağrısının Nedenleri

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Diz ağrısı dikkate alınmalı, nedeni bilinmeli ve sonuç olarak gereken tedavi uygulanmalıdır. Diz ağrısı geçici (akut) veya kronik olabilir ve diz ağrısı nedenlerine bağlı olarak hasta ağrıyı, diz kapağında, diz önünde veya diz arkasında hissedebilir.
Devamı

Akne

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Akne ergenlik döneminde aktif hale gelen erkek hormonları tarafından yönlendirilen hormonal bir durumdur. Bu tür hormonlara duyarlılık ve yağ bezleri içindeki cilt bakterileri ve yağ asitleri ile birlikte akne çıkmasına neden olur.
Devamı

Prenses Doğum Nedir? (Ağrısız Doğum)

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Prenses doğum olarak bilinen ağrısız doğumda, epidural analjezi yönteminin kullanılmasıyla anne adayının ağrıları azalır, katlanılabilir ve kontrollü bir doğum süreci geçirmesi sağlanır.
Devamı

Anal Fissürler (Makat Çatlağı)

GENEL CERRAHİ
Anal fissürler, anüs veya anal kanalın iç tabakasındaki çatlaklardır. (Anal kanal; dışkının vücuttan çıktığı açıklık). Bu çatlaklar kanamaya ve şiddetli ağrıya neden olabilir.
Devamı

Sahurda Nasıl Beslenmeliyiz?

BESLENME VE DİYET
Ramazanda sahur beslenmesi oldukça önemlidir. Örnek sahur menülerimize göz atın!
Devamı

Aort Kapağı Cerrahisi

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort Kapak Cerrahisi; kalp cerrahları tarafından en sık biküspit kapaklar, Konjenital Aort Kapak Hastalıkları, Aort Kapak Darlığı ve Aort Kapak Yetersizliği’ni tedavi etmek için yapılır.
Devamı

A vitamini

BESLENME VE DİYET
A vitamini, retinol, retinal ve retinil esterler gibi yağda çözünebilir retinoidin genel adıdır.
Devamı

Adrenal (Böbrek Üstü Bezi) Tümörler

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Adrenal tümörler, adrenal bezde yer alan iyi veya kötü huylu büyümelerdir. Adrenal tümörlerin çoğunun nedeni bilinmemektedir. Adrenal tümörler cerrahi olarak çıkarılabilir.
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Profesör Doktor
AHMET MURAT SARICI
GÖZ HASTALIKLARI
Doçent Doktor
A. AVAR ÖZDEMİR
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
Yukarı