Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doktor Öğretim Üyesi

GÖKHAN BEKTAŞOĞLU

KARDİYOLOJİ

Eğitim

• Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

• Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Çalıştığı Kurumlar

• 2009-2011 Uzunköprü Devlet Hastanesi

• 2011-2011 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• 2011-2012 İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi

• 2012-2014 Özel Avrupa Şafak Hastanesi Atrium Kardiyoloji Merkezi

• 2014          Medicine Hospital

Tıbbi Alanlar

• Kalp Damar Hastalıkları
• Koroner Anjiyografi ve Balon-Stent
Periferik Damar Hastalıkları Anjiyografisi, Balon ve Stent İşlemleri
• Karotis (Şah Damarı) Anjiyografisi Balon ve Stent İşlemleri
Kalbin Ritimsel Bozuklukları ve İleti Sistemi Hastalıkları
• Kalp Pili, ICD, CRT İşlemleri
• Kalp Yetersizliği Tedavisi
• Torakal ve Abdominal Aort Anevrizması Takip ve Tedavisi (Evar ve Tevar)
• Ekokardiografi ve Transosefajial Ekokardiyografi
• Doğumsal Kalp Hastalıkları, ASD Ve VSD Kapatılması
• Kalp Kapak Hastalıkları
• Tavi ve Mitral Balon Valvüloplasti, Mitra-Klip

Üyelikler

Yayınlar

• Karahan O, Manduz S, Bektasoglu G, Zorlu A, Turkdogan KA, Bozok S. A high oxidative stress index predicts endothelial dysfunction in young male smokers. Bratisl Lek Listy, 2013;1 1 4(12):721 -5.

• Zorkun C, Amio$lu G, Bektago$lu G, Zorlu A, Ekinozti l, Turgut OO, Tando$an  l, Ytlmaz MB, Elevated mean pulmonary artery pressure in patients with mildtomoderate mitral stenosis: a useful predictor of worsening renalfunctions? Anadolu Kardiyol Derg, 201 3 Aug; 1 3(5):457-64,

• Yılmaz MB, Zorlu A, Bektago$lu G, Yontar OC, Tando$an L The product of eGFR and hemoglobin may help predict mortality in systolic heart failure patients  without severe anemia and renal failure. Turk Kardiyol Dern Ars.2012 Jan;40(1):9-15,

• ZorluA, Yucel H, Bektasoglu G, Turkdogan KA, Eryigit U, Sarikaya S, Ege MR, Tandogan l, Yilmaz MB, lncreased y-glutamyl transferase levels predict early mortality in patients with acute pulmonary embolism, Am J Emerg Med. 2012 Jul;30(6):908 1s,

• Zorlu A, Akkaya E, Altay H, Bektasoglu G, Turkdogan KA, Sincer l, Vuruskan E, Ctnar Z, Tandogan l, Yilmaz MB, The relationship between D-dimer level and the development of atrial fibrillation in patients with systolic heart failure, J Thromb Thrombolysis. 201 2 May;33(4):343-8.

• Zorlu A, Bektasoglu G, Guven FM, Dogan OT, Gucuk E, Ege MR, Altay H, Cinar Z, Tandogan l, Yilmaz MB. Usefulness of admission red cell distribution width as a predictor of early mortality in patients with acute pulmonary embolism,Am J Cardiol.2012 Jan 1;109(1):128-34.

• Yilmaz MB, Engin A, Bektasoglu G, Zorlu A, Ege MR, Bakir M, Dokmetas l. Does electrocardiography at admission predict outcome in Crimean -Congo hemorrhagic fever? J Vector Borne Dis, 2011 Sep;48(3):150-4.

• Zorlu A, Yilmaz MB, Yucel H, Bektasoglu G, Refiker Ege M, Tandogan l. lncreased d-dimer levels predict cardiovascular mortality in patients with systolic heart failure. J Thromb Thrombolysis. 2012 May;33(4):322-8.

• Keles T, Durmaz T, Bektasoglu G, Turgut O, Manduz S, Sezer H, Tandogan l. Evaluation of risk factors in predicting coronary artery disease in patients with left bundle branch block, J lnt Med Res, 2009 May-Jun;37(3):822-7,

• Yilmaz MB, Yalta K, Turgut OO, Yilmaz A, Yucel O, Bektasoglu G, Tandogan l, Sleep quality among relatively younger patients with initial diagnosis of hypertension : dippers versus non-dippers. Blood Press. 2007 ;16(2): 1 0 1 -5,

• Yalta K, Yilmaz A, Turgut OO, Yilmaz MB, Karadas F, Bektasoglu G, Tandogan l, Acute heart failure and near-syncope associated with giant left atrial ball thrombus occluding left ventricular inflow tract, Eur J Echocardiogr, 2008 Jan;9(1):86-7,

• Karabay KO, Bagirtan B, Geceer G, Yildiz A, Bektasoglu G. Anomalous the Left Main Coronary Artery Originating from the Right Coronary Artery. lnt J Angiol. 201 6 Dec;25(5):e49-e50,

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler

• Doğan Z., Bektago$lu G., Sa$atlr E. , Uzunlar 8., Kaplan $. A Rare Case: Spontan Occlusion of Left lnternal MammaryArtery - Coronary Sinus Anastomosis After CABG, The American Journal of Cardiology; Volume 121, lssue 8,PP-377, pages e132-e133. 14th lnternational congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery April S-8, 2}1g,Antalya,Turkey.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

• l-Yilmaz MB, Turgut O, Yrrmaz A, Karadag F, ozyol A, Kendirrioğlu O. Bektagoşlu G, Tandoşan i. (Kardiyolojide Uygulanan Tanrsal ve rerapdtik

o iElemlere Yonelik Hastalann Bilgi Diizeyi Nedir?Tiir.k I(ardiyol Dern Arg -Arch

o Turk Soc Cardiol 2006;34(5):298_303.

o 2- Bektagofllu G, Yrlmaz MB, Turgut oo, Tarrdo[an i. Uzun eT Sendromlarr.

o Cumhuriyet Med J 2009;3 t(4):487 _50 1

o 3- Bektaqo$lu G., YrlmazMB, Tandofan i, Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde

o ekokardiyografinin rolii, cumhuriyet Med J 2009;31(3): 316-330.

o 4-Yalta K., Ytcel O., Ytlmaz 8., Bektagoflu G., Tandogan i. prostetik Mitral

o Kapakh Hastada Qift Sa[ Koroner Arter MN Cardiyology Volume :i4 No S 2007

o 5- Yalta K, yrlmaz A, Turgut oo, yrlmaz MB, Bektagofilu G, Karadag F, ytice o,

o 6zyolA' Koroner Arler Hastah[r olanlarda Koroner Kollateral Dolagrmrn p-

o Dalga Dispersiyonu uzerine olan Etkisi. c. U. Trp Faktiltesi Dergisi, 2006:2g: gg-g4.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

• Bektaşoğlu G', Amioğlu G,, yücel o., Dizman R., yılmaz MB, Tandogan i.

o [5-086] Hafif/ofta mitral darh[r olan hastalarda erken d6nem sa[ ventriktil

o yi'iklenmesini cilgmede pulmoner vmax/pulmoner akselerasyon zamanr kullanrlabilir

o mi? XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2009

• Bektagofiru G, Turguto,yilmazA, ugyorA, Karadag F, Kendirliofilu o, yrrmaz

o MB, Tando[an i. Kardiyolojide srk uygulanan iqlemler hakkrnda bagvuran

o hastalartn bilgi diizeyinedir? Tiirk Kardiyoloji Derne[i Arqivi; cilt 33, p166,

o XXI' Ulusar Kardiyoloji Kongresi 26-29 Kastm2005, ANTALYA

Sağlık Rehberi
Anal Fistül

Anal Fistül

GENEL CERRAHİ

Anal fistül, anüs duvarında apse yapmış alandan makat deliğinin etrafındaki deriye açılan küçük bir tüneldir. Hastalar makat bölgesinde ağrı ve şişme şikayetleriyle gelir.
Devamı
Bebeklerde Diş Çıkarma Dönemi

Bebeklerde Diş Çıkarma Dönemi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Bebeklerde diş çıkarma süreci; bebeğin kişisel özellikleri, genetik yapısı, aile öyküsü, beslenme düzeyi gibi çok farklı faktörlerle ilişkili olduğundan, her bebekte farklı seyretmektedir.
Devamı
Bahar Alerjisi ve Belirtileri

Bahar Alerjisi ve Belirtileri

KULAK BURUN BOĞAZ

Sıcak havanın tadını çıkarırken, bahar alerjisi semptomlarıyla karşılaşmak hoş karşılanmıyor. Ancak polen gibi rahatsız edici bahar alerjilerinin kaynaklarını bilmek, maruziyetinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.
Devamı
Pelvik İnflamatuar Hastalık (PID)

Pelvik İnflamatuar Hastalık (PID)

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Pelvik inflamatuar hastalık (PID) kadın üreme organlarının bir çeşit enfeksiyonudur. Genellikle cinsel temas yoluyla bulaşır.
Devamı
Akalazya- Yutma Güçlüğü Problemi

Akalazya- Yutma Güçlüğü Problemi

GENEL CERRAHİ

Özefagus, boğazı mideye bağlayan kaslı tüp yapıdır. Akalazya, özefagusta yiyeceklerin yutulmasında rol alan kasları kontrol eden sinirlerin işlevini kaybetmesi sonucu yutma güçlüğüne sebep olur.
Devamı
Çocuk Diş Tedavileri (Pedodonti)

Çocuk Diş Tedavileri (Pedodonti)

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Pedodonti, çocukların diş sorunlarının teşhis ve tedavisine odaklanan bir uzmanlık alanıdır. Pediatrik bir diş hekimi, bebeklikten genç yetişkinliğe kadar olan çocuklarla çalışır.
Devamı
Göz Tansiyonu (Glokom)

Göz Tansiyonu (Glokom)

GÖZ HASTALIKLARI

Glokom, görme kalitesi için hayati önem taşıyan optik sinirde hasarın meydana geldiği bir göz hastalığıdır.
Devamı
Akut Koroner Sendrom

Akut Koroner Sendrom

KARDİYOLOJİ

Koroner arterler kalbi besleyen damarlardır. Akut Koroner Sendrom, koroner arter içindeki ani plak rüptürü ile ilişkili üç tip koroner arter hastalığına verilen bir isimdir
Devamı
Hekim Kadromuz
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
AHMET SOYLU
Profesör Doktor
AHMET SOYLU
ÜROLOJİ
BATUHAN ÖZAY
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
CENAP ZEYBEK
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
FATMA BOZKURT
Profesör Doktor
FATMA BOZKURT
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
MEHMET MÜFİT ORAK
Profesör Doktor
MEHMET MÜFİT ORAK
ÇOCUK ORTOPEDİ
HİDAYET AKDEMİR
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
İSMAİL ERDEN
Profesör Doktor
İSMAİL ERDEN
KARDİYOLOJİ

SON MAKALELER

ALS Hastalığı (Amiyotrofik Lateral Skleroz - Motor Nöron Hastalığı) Çocuk Diş Tedavileri (Pedodonti)Penis (Penil) Protez Nedir?Diyabetik Ayak Nedir?Tüberküloz (Verem Hastalığı) Nedir?Vertigo Nedir?Diş Sıkma TedavisiDiş Teli Tedavisi Nedir?Diş Beyazlatma TedavisiHamilelikte Diş SağlığıDiş Taşı Nedir? Diş Taşı Temizliği Nasıl Olur?İmplant Nedir?
DEVAMINI GÖSTER ..
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp

Güncelleme Tarihi : 2.7.2022

Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
E
Çerezler ile toplanan kişisel verileriniz, çerez politikamızda belirtilen amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde kullanılacaktır.Tamam
Yukarı