Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Diyetisyen

HAF軿E 中躈 DUD軴蠰U

BESLENME VE D軾ET

E餴tim

• 2009 - K齬klareli 躰iversitesi – G齞a teknolojisi 
• 2017 - Medipol 躰iversitesi – Beslenme ve Diyetetik
• 
 
2019 - Hali 躰iversitesi Y黭sek Lisans 
 

Kurslar ve Konferanslar

• Bariatrik Cerrahide Beslenme – Psikoloji ve Davran Terapilerinin 謓emi – 輘tanbul Bariatrics -2019
• Fitoterapide G黱cel Yaklamlar – Tart Akademi -2019
• 8.Ulusal Sa餷齥l Yam Kongresi – Ac齜adem 躰iversitesi -2019
• G齞a Duyarl齦齡 ve Ge鏸rgen Ba瘕rsakta Beslenme –Biruni Akademi 2019
• 12. Ulusal 莖cuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi – Manisa Celal Bayar 躰iverstesi T齪 Fak黮tesi -2018
• 5. Ulusal Ba瘕rsak Mikrobiyotas ve Porbiyotik Kongresi – Probiyotik – Prebiyotik Derne餴 - 2018
• Sporcu Beslenmesi – Bah鏴㧐hir 躰iversitesi
• 1.Seam Aademy Nutrition & Sports Educat齩n – Seam Academy -2017
• Hastal齥larda Beslenme Kursu – Ankara Gazi 躰iversitesi 
• 5. Ulusal Sa餷齥l Yam Sempozyumu -Karbonhidrat Say齧 Kursu – Ac齜adem 躰iversitesi -2016
• 5. Ulusal Sa餷齥l Yam Sempozyumu –Bariatrik Cerrahi Diyetisyenli餴 Kursu  – Ac齜adem 躰iversitesi -2016
• TS EN ISO 9001 Kalite Y鰊etim Sistemi Temel E餴timi – BBS -2009

莂lt Kurumlar

• 2009 - 2012 Sardunya G齞a
• 2012 - 2015 Galatasaray Lisesi - 逐renci Beslenmesi
• 2015 - 2017 辤i Memorial Hastanesi 
• 2017 – Medicine Hospital 

T齜bi Alanlar

• Zay齠lama ve Kilo Alma Program
• Diyabet , 輓s黮in direnci , Gestasyonel Diyabet , Polikistik Over Sendromu hastal齥lar齨a g鰎e Beslenme Program 
• Gebelik ve Emziklilik D鰊eminde Beslenme
• Hastal齥lara 謟el Beslenme Program (kalp hastal齥lar , karaci餰r , b鯾rek ...)
• Sporcu Beslenmesi 

 

躽elikler

Yay齨lar

Sa餷齥 Rehberi

Yaa 輑i⺧ili G鰎me Sorunlar

G諾 HASTALIKLARI
Her ya⺶a herkesi etkileyebilmesine ra餸en, yaand齥鏰 insanlar aras齨da daha yayg齨 olan birka g鰖 problemi vard齬.
Devam

Anormal Rahim (Uterin) Kanamas

KADIN HASTALIKLARI VE DO蠻M
Anormal rahim kanamas; adet d鰊emleriniz aras齨da kanama, adet kanaman齴齨 鏾k uzun s黵mesi veya ar derecede fazla olmas anlamlar齨a gelebilir.
Devam

Aort Diseksiyonu

KALP VE DAMAR CERRAH軸 (KVC)
Aort diseksiyonunda atardamar齨 i tabakas齨da bir y齬t齦ma olur. Aort bu y齬t齦man齨 i鏸ne do餽u kanamaya baar, kanamayla y齬t齥 uzar ve aortun i tabakas ile orta tabakas birbirinden ayr齦齬.
Devam

Safra Kesesi Hastal齥lar ve Belirtileri

GENEL CERRAH
Safra kesesi problemleri genellikle safra kanallar齨齴daki, safran齨 karaci餰riniz, safra keseniz ve ince ba瘕rsa瘕n齴 aras齨da dolaas齨a izin veren t黳lerdeki t齥anmadan kaynaklan齬.
Devam

Akalazya- Yutma Gl Problemi

GENEL CERRAH
謟efagus, bo餫z mideye ba餷ayan kasl t黳 yap齞齬. Akalazya, 鰖efagusta yiyeceklerin yutulmas齨da rol alan kaslar kontrol eden sinirlerin ievini kaybetmesi sonucu yutma gl黱e sebep olur.
Devam

Kam琮 Yaralanmas (Boyun Burkulmas)

F軿軰 TEDAV VE REHAB軱軹ASYON
Boyun burkulmas veya boyun zorlanmas olarak da bilinen kam琮 yaralanmas, boynun aniden ve h齴la geriye ve ileriye do餽u sars齦arak zedelenmesidir.
Devam

Diz Protezi Ameliyatlar齨da Robotik Cerrahi

ORTOPED VE TRAVMATOLOJ
Robotik Diz Protez Cerrahi Sistemi, cerraha hastan齨 eklem anatomisine en uygun protez yerle㱮mini tasarlama ve uygulama olana瘕n veren 黶t d鼁ey bir teknolojidir.
Devam

Apandisit

GENEL CERRAH
Apandis kar齨 b鰈gesinin sa alt k齭m齨da, kal齨 ve ince ba瘕rsa瘕n birle⺶i餴 yerde bulunan k黭 bir t黳t黵. V點utta bilinen bir ievi yoktur ancak iltihaplanmas durumunda acil t齜bi m黡ahale gerektirir.
Devam
Hekim Kadromuz
Profes鰎 Doktor
BATUHAN 諾AY
KALP VE DAMAR CERRAH軸 (KVC)
Profes鰎 Doktor
H軩AYET AKDEM軷
BEY軳 VE S軳軷 CERRAH軸
Profes鰎 Doktor
CENAP ZEYBEK
荗CUK KARD軾OLOJ軸
Profes鰎 Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAH
Profes鰎 Doktor
Ahmet Soylu
躌OLOJ
Profes鰎 Doktor
AHMET HAMD TEFEKL
躌OLOJ
Profes鰎 Doktor
MUSTAFA YURTDA
KARD軾OLOJ
Profes鰎 Doktor
N軭AL ASLI ESER
DER VE Z蹾REV HASTALIKLARI (DERMATOLOJ)
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 G黱ei - Ba餭齦ar / 輘tanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa i鏴rikleri makaleler,g鰎sel materyaller sadece bilgilendirme ama鏻齞齬. Tan ve tedavi i鏸n mutlaka doktorunuza baurunuz.

androidapp
Copyrights medicinehospital.com.tr
atakuldesign
Yukar