Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Uzman Diyetisyen

HAF軿E 中躈 DUD軴蠰U

BESLENME VE D軾ET

E餴tim

• 2009 - K齬klareli 躰iversitesi – G齞a teknolojisi 
• 2017 - Medipol 躰iversitesi – Beslenme ve Diyetetik
• 
 
2019 - Hali 躰iversitesi Y黭sek Lisans 
 

Kurslar ve Konferanslar

• Bariatrik Cerrahide Beslenme – Psikoloji ve Davran Terapilerinin 謓emi – 輘tanbul Bariatrics -2019
• Fitoterapide G黱cel Yaklamlar – Tart Akademi -2019
• 8.Ulusal Sa餷齥l Yam Kongresi – Ac齜adem 躰iversitesi -2019
• G齞a Duyarl齦齡 ve Ge鏸rgen Ba瘕rsakta Beslenme –Biruni Akademi 2019
• 12. Ulusal 莖cuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi – Manisa Celal Bayar 躰iverstesi T齪 Fak黮tesi -2018
• 5. Ulusal Ba瘕rsak Mikrobiyotas ve Porbiyotik Kongresi – Probiyotik – Prebiyotik Derne餴 - 2018
• Sporcu Beslenmesi – Bah鏴㧐hir 躰iversitesi
• 1.Seam Aademy Nutrition & Sports Educat齩n – Seam Academy -2017
• Hastal齥larda Beslenme Kursu – Ankara Gazi 躰iversitesi 
• 5. Ulusal Sa餷齥l Yam Sempozyumu -Karbonhidrat Say齧 Kursu – Ac齜adem 躰iversitesi -2016
• 5. Ulusal Sa餷齥l Yam Sempozyumu –Bariatrik Cerrahi Diyetisyenli餴 Kursu  – Ac齜adem 躰iversitesi -2016
• TS EN ISO 9001 Kalite Y鰊etim Sistemi Temel E餴timi – BBS -2009

莂lt Kurumlar

• 2009 - 2012 Sardunya G齞a
• 2012 - 2015 Galatasaray Lisesi - 逐renci Beslenmesi
• 2015 - 2017 辤i Memorial Hastanesi 
• 2017 – Medicine Hospital 

T齜bi Alanlar

• Zay齠lama ve Kilo Alma Program
• Diyabet , 輓s黮in direnci , Gestasyonel Diyabet , Polikistik Over Sendromu hastal齥lar齨a g鰎e Beslenme Program 
• Gebelik ve Emziklilik D鰊eminde Beslenme
• Hastal齥lara 謟el Beslenme Program (kalp hastal齥lar , karaci餰r , b鯾rek ...)
• Sporcu Beslenmesi 

 

躽elikler

Yay齨lar

Sa餷齥 Rehberi
Do餽u Di F齬鏰lama

Do餽u Di F齬鏰lama

A蠭Z VE D蒉 SA蠰I蠭

Do餽u di f齬鏰lamak gelecekteki sa餷齥 sorunlar齧齴齨 鰊黱e ge鏼ektedir.
Devam
Kahve ve 莂y T黭etmenin Di㧐 Etkileri Nelerdir?

Kahve ve 莂y T黭etmenin Di㧐 Etkileri Nelerdir?

A蠭Z VE D蒉 SA蠰I蠭

Ar kahve ve 鏰y t黭etimi di y鼁eylerinin renklenmesine neden olmaktad齬.
Devam
Adrenal (B鯾rek 躶t Bezi) T黰鰎ler

Adrenal (B鯾rek 躶t Bezi) T黰鰎ler

BEY軳 VE S軳軷 CERRAH軸

Adrenal t黰鰎ler, adrenal bezde yer alan iyi veya k鰐 huylu b鼀黰elerdir. Adrenal t黰鰎lerin 鏾饀nun nedeni bilinmemektedir. Adrenal t黰鰎ler cerrahi olarak 琮kar齦abilir.
Devam
N鰎odermatit (Liken Simpleks Kronikus)

N鰎odermatit (Liken Simpleks Kronikus)

DER VE Z蹾REV HASTALIKLARI (DERMATOLOJ)

N鰎odermatit ciltte kant齳la ili⺧ili genellikle bir veya iki cilt lekesi g鰎黮en, hayat tehdit etmeyen bir deri hastal齞齬.
Devam
Anal A餽 (Makat A餽齭)

Anal A餽 (Makat A餽齭)

GENEL CERRAH

Anal a餽, an黶 ve rektumun i鏸nde veya 鏴vresinde yani makat b鰈gesinde meydana gelen a餽齞齬.
Devam
Ortodonti Nedir?

Ortodonti Nedir?

A蠭Z VE D蒉 SA蠰I蠭

Ortodonti tam olarak y鼁黱 b鼀黰esi, dierin 鏴ne kemiklerinin 鼁erinde g鰖e g鼁el, d鼁g黱 㧐kilde g鰎黱mesini, okl鼁al anomalilerin 鰊lenmesi ve d鼁eltilmesinde g鰎ev alan bir di hekimli餴 dal齞齬.
Devam
莖cuklarda Di 驱karma D鰊emi

莖cuklarda Di 驱karma D鰊emi

A蠭Z VE D蒉 SA蠰I蠭

S黷 dieri d鰊em d鰊em der ve yerini daimi diere b齬ak齬lar. Bu durum 12 yana kadar devam eder.
Devam
N鰎ojenik Mesane

N鰎ojenik Mesane

躌OLOJ

N鰎ojenik mesane ile ili⺧ili olarak ilgili sinirlere ve hasar齨 do餫s齨a ba餷 olarak, mesane ar aktif veya az aktif olur.
Devam
Hekim Kadromuz
AHMET HAMD TEFEKL
Profes鰎 Doktor
AHMET HAMD TEFEKL
躌OLOJ
AHMET SOYLU
Profes鰎 Doktor
AHMET SOYLU
躌OLOJ
BATUHAN 諾AY
Profes鰎 Doktor
BATUHAN 諾AY
KALP VE DAMAR CERRAH軸 (KVC)
CENAP ZEYBEK
Profes鰎 Doktor
CENAP ZEYBEK
荗CUK KARD軾OLOJ軸
FATMA BOZKURT
Profes鰎 Doktor
FATMA BOZKURT
ENFEKS軾ON HASTALIKLARI VE KL軳軰 M軰ROB軾OLOJ
MEHMET M蹻軹 ORAK
Profes鰎 Doktor
MEHMET M蹻軹 ORAK
荗CUK ORTOPED
H軩AYET AKDEM軷
Profes鰎 Doktor
H軩AYET AKDEM軷
BEY軳 VE S軳軷 CERRAH軸
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
Profes鰎 Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAH
軸MA軱 ERDEN
Profes鰎 Doktor
軸MA軱 ERDEN
KARD軾OLOJ

SON MAKALELER

ALS Hastal (Amiyotrofik Lateral Skleroz - Motor N鰎on Hastal) 莖cuk Di Tedavileri (Pedodonti)Penis (Penil) Protez Nedir?Diyabetik Ayak Nedir?T黚erk黮oz (Verem Hastal) Nedir?Vertigo Nedir?Di S齥ma TedavisiDi Teli Tedavisi Nedir?Di Beyazlatma TedavisiHamilelikte Di Sa餷Di Ta Nedir? Di Ta Temizli餴 Nas齦 Olur?輒plant Nedir?
DEVAMINI G諷TER ..
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 G黱ei - Ba餭齦ar / 輘tanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa i鏴rikleri makaleler,g鰎sel materyaller sadece bilgilendirme ama鏻齞齬. Tan ve tedavi i鏸n mutlaka doktorunuza baurunuz.

androidapp

G黱celleme Tarihi : 2.7.2022

Copyrights medicinehospital.com.tr
atakuldesign
E
莈rezler ile toplanan ki㱮sel verileriniz, 鏴rez politikam齴da belirtilen ama鏻arla s齨齬l ve mevzuata uygun 㧐kilde kullan齦acakt齬.Tamam
Yukar