Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doçent Doktor

HALİL CAN

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Eğitim

• 1988-1995 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
• 2002-2007 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D 

Çalıştığı Kurumlar

 

Tıbbi Alanlar

• Servikal, Torakal ve Lomber Disk Cerrahisi (endoskopik/mikrocerrahi)
• Far lateral ( kanal dışı) lomber disk cerrahisi ( lateral mikroşirürjikal yaklaşım)
• Nörovasküler cerrahi
• Serebrovasküler hastalıklar(beynin damarsal hastalıkları)
• Anevrizmalar
• Arteriovenöz malformasyonlar
• Kavernomlar
• Nöro-onkolojik cerrahi
• Beyin tümörleri
• Glial tümörler
• Meningiomalar
• Hipofiz bezi tümörleri
• Metastatik beyin tümörleri
• Kafa kaidesi tümörleri
• Pontoserebellar köşe tümörleri
• Pineal tümörler
• Ventrikül içi tümörler
• Omurga hastalıkları cerrahisi
• Servikal, torakal ve lomber omurga kırıkları
• Omurga ve omurilik tümörleri
• Skolyoz
• Dejeneratif omurga hastalıkları
• Periferik sinir hastalıkları cerrahisi
• Periferik sinir tümörleri
• Tuzak nöropatileri
• Karpal tünel sendromu
• Ulnar oluk sendromu
• Tarsal tünel sendromu
• Fonksiyonel nöroşirürji ve ağrı cerrahisi
• Trigeminal nevralji
• Mikrovaskülerdekompresyon
• Epilepsi cerrahisi
• Spastisite cerrahisi
• Epiduroskopik girişimler
• Hidrosefali ameliyatları
• Endoskopik 3. ventrikülostomi
• VP şant ameliyatları
• LP şant ameliyatları
• Gelişim anomalileri
• Meningomyelosel
• Tethered cord sendromu
• Araknoid kist
• Kraniosinostoz ameliyatları
• Chiari malformasyonu
• Kafa travmaları
• Subdural hematomlar
• İntraserebral hematomlar

Üyelikler

• Türk Tabipler Birliği
• Türk Nörosirürji Derneği
• Enez/Edirne İlçe Sağlık Grup Başkanlığı

 

Yayınlar

   Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makale

• Cansever T, Civelek E, Sencer A, Karasu A, Kiris T, Hepgül K, Can H, Canbolat A: Spinal cavernous malformations: a report of 5 cases. Surg Neurol Jun 69 (6): 602-607
 

• Effects of combined and individual use of N-methyl-D aspartate receptor antagonist magnesium sulphate and caspase-9 inhibitor z-LEDH-fmk experimental spinal cord injury. A.Sencer, A.Aydoseli, Y.Aras, M.Osman Akçakaya, C.Gömleksiz, H.Can, A.Canbolat. Turkısh Joumal of Trauma&Emergency Surgery 2013:19(4):313-319
 

• Aydoseli A, Can H, Aras Y, Sabanci PA, Akcakaya MO, Unal OF.  Memantine and Q-VD-OPh Treatments in Experimental Spinal Cord Injury: Combined Inhibition of Necrosis and Apoptosis.  Turk Neurosurg. 2016;26(5):783-9
 

• Can H, Kircelli A, Kavadar G, Civelek E, Cansever T, Aydoseli A, Onal MB, Yilmaz C. Lumbosacral Conjoined Root Anomaly: Anatomical Considerations of Exiting Angles and Root Thickness. Turk Neurosurg. 2017;27(4):617-622.

• Kırcelli A, Özel Ö, Can H, Sarı R, Cansever T, Elmacı İ. Is the presence of linear fracture a predictor of delayed posterior fossa epidural hematoma? Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016 Jul;22(4):355-60.
 

• Kavadar G, Demircioğlu DT, Can H, Emre TY, Civelek E, Senyigit A. The clinical factors associated with benefit finding of complementary medicine use in patients with back pain: A cross-sectional study with cluster analysis. J Back Musculoskelet Rehabil. 2017;30(2):271-277.
 

• Ozer AF, Suzer T, Can H, Falsafi M, Aydin M, Sasani M, Oktenoglu T. Anatomic Assessment of Variations in Kambin's Triangle: A Surgical and Cadaver Study. World Neurosurg. 2017 Apr;100:498-503.
 

• Can H, Aydoseli A, Gömleksiz C, Göker B, Altunrende ME, Dolgun M, Sencer A. Combined and individual use of pancaspase inhibitor Q-VD-OPh and NMDA receptor antagonist riluzole in experimental spinal cord injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017;23(6):452-458.
 

• Gomleksiz C, Erbulut DU, Can H, Kodigudla MK, Kelkar AV, Kasapoglu E, Ozer AF, Goel VK. A new lumbar fixation device alternative to pedicle-based stabilization for lumbar spine: In vitro cadaver investigation. J Spinal Cord Med. 2018 Jul 16:1-8.
 

• Aydoseli A, Özgen U, Akgül T, Orhan EK, Adıyaman AE, Can H, Karadağ C. Subacute Traumatic Ascending Myelopathy in a 28-year-old man: A rare case. World Neurosurg. 2019 Apr 28.  S1878-8750(19)31163-5
 

   Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale

• 1)Intrakraniyal Hemanjiyoblastomları: 32 Hastanın Klinik Değerlendirilmesi T. Cansever, A. Karasu, K. Hepgül, H. Can, A. Sencer Türk Nöroşirurji Dergisi 2007, Cilt:17 sayı:1 8-14
 

• 2) Halil Can, Müge Dolgun, Utku Özgen, Cengiz Gömleksiz, Furkan Diren, Aydın Aydoseli, Yavuz    Aras, Altay Sencer .   Vestibüler Şvannom Hastalarında Mikrocerrahi Sonuçları; Retrospektif Klinik Çalışma. JAREM 2019; 9(2): 80-5.
 

• 3) Furkan Diren , Özcan Gayretli , Halil Can , İlke Ali Gürses , Orhan Barlas.   Endoskopik Retrosigmoid Suboksipital Yaklaşımla Pons-Serebellum Sisterna Anatomisinin İncelenmesi: Kadavra Çalışması. JAREM 2019; 9(3): 140-7


• Bilimsel sözlü sunum


• Cansever T, Uzunkol A, Kırış T, Sencer A, Can H, Hepgül K, Ünal F, İzgi N, Turantan Mİ: Spinal kavernöz hemanjiomlar. 5
olgunun sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs, 2004, Antalya.


• Cansever T, Sencer A, Can H, Hepgül K, Kırış T, Ünal F, İzgi N, Canbolat A, Turantan Mİ: İntrakranyal Hemanjioblastomlar: 32 hastanın klinik değerlendirmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs, 2004, Antalya.


• İmer M,  Aydın S,  Can H,  Bayındır Ç, Barlas O: Stereotaktik Biopsi ile Primer Serebral Lenfoma Tanısı Almış Olguların Retrospektif olarak Değerlendirilmesi. Türk Nöroşirurji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004, Antalya.


• İmer M,  Aydın S,  Baslo MB,  Can H, Turantan Mİ: Karpal Tünel Sendromunda Cerrahi Tedavi Sonuçları. Türk Nöroşirurji Derneği 18. Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2004, Antalya


• İmer M,  Aydın S,  Baslo MB,  Can H, Turantan Mİ: Ulnar Oluk Sendromunda Cerrahi Tedavi Sonuçları. Türk Nöroşirurji Derneği 18. Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2004, Antalya


• Omay B, Sencer A, Can H, Imer M, Canbolat A, Kırış T, Turantan Mİ: Kranyal Epandimomlar: 10 Yıllık Deneyim. Türk Nöroşirurji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005, Antalya


• Omay B, Can H, Sencer A, Imer M, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N, Barlos O: Çocukluk Çağı Supratentoryal Tümörleri: On Yıllık Deneyimimiz. Türk Nöroşirurji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005, Antalya


• Uzunkol A, Aydoseli A, Sencer A, Can H, Karasu A, Kılınçer C, Kırış T, İmer M, İzgi N: Spinal Meningiomalar: 15 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Antalya.


• Can H, Aydoseli A, Sencer A, Karasu A, Kılıçer C, Kırış T, Imer M, İzgi N: 36 Spinal Schwannomalı Hastanın Retrospektif İncelenmesi. Türk Nöroşirurji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Antalya


• Aydoseli A, Can H, Kılınçer C, Sencer A, Karasu A, İmer M, Kırış T, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N, Barlas O, Canbolat A: Spinal metastazlar: 35 hastanın retrospektif incelenmesi. II.Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.


• Ünal F, Can H, Kılınçer C, Sencer A, Karasu A, Aydoseli A, Hepgül KT, İmer M, Kırış T, İzgi N, Barlas O, Canbolat A, Turantan Mİ: Vertebroplasti ve kifoplasti deneyimimiz. II.Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.


• Aydoseli A, Can H, Kılınçer C, Sencer A, Karasu A, İmer M, Kırış T, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N, Barlas O, Canbolat A, Turantan Mİ: Primer dorsolomber spinal tümörler: 95 hastanın retrospektif olarak incelenmesi. II. Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.


• Aydoseli A, Can H, Kılınçer C, Sencer A, Karasu A, İmer M, Kırış T, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N, Barlas O, Canbolat A, Turantan Mİ: Primer servikal tümörler: 29 hastanın retrospektif olarak incelenmesi. II.Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.


• Kılıçer C, Sencer A, Can H, Ağabalayeu E, Imer M, Kırış T, Ünal F, Canbolat A, Turantan Mİ: Travma Olgularında Kifoplasti. Türk Nöroşirurji Derneği 21. Bilimsel Kongresi 20-24 Nisan 2007, Antalya, TND Dergisi, Cilt 17 – Ek Sayı, sf 60, 2007


• Sencer A, Gömleksiz C, Sabancı PA, Can H, Demir D, Kılıçer C, Kırış T, Canbolat AT: Sıçanlarda Oluşturulan Deneysel Omurilik Yaralanmasında magnezyum sülfat ve


• caspase – 9 inhibitörü olan 2 – LEHD – FMK'nin izole ve kombine kullanımlarındaki etkinliklerinin karşılaştırılması. Türk Nöroşirurji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007, Antalya. TND Dergisi, Cilt 17 – Ek Sayı, sf 39-40, 2007


• Aydoseli A, Can H, Göker B, Sabancı PA, Sencer A, Kılınçer C, Canbolat AT: Sıçanlarda Oluşturulan Deneysel Omurilik Yaralanmasında genel caspase inhibitörü Q-VD-OPH ve NMDA reseptör antagonisti riluzol'ün izole ve kombine kullanımlarının ikincil hasarlanmaya etkisinin incelenmesi. Türk Nöroşirurji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007, Antalya TND Dergisi, Cilt 17-Ek sayı, sf 61, 2007


• Can Halil, Göker Burcu, Sencer Altay, Gömleksiz Cengiz, Aydoseli Aydın, Kırış Talat, Ünal Faruk: Deneysel omurilik travmasında Memantin ve Q-VD-OPH’ın ikincil hasarın oluşumuna etkileri. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi , 18-22 Nisan 2008, Antalya


• Halil Can, Aydın Aydoseli.  Pons kavernomlarının suboksipital kraniyektomiyle rezeksiyonu. Türk nöroşirurji derneği 33. Bilimsel kongresi, 11-14 nisan 2019

Sağlık Rehberi
SMA Hastalığı Nedir?

SMA Hastalığı Nedir?

NÖROLOJİ

Spinal müsküler atrofi (SMA), sinirleri ve kasları etkileyerek kasların giderek zayıflamasına neden olan kalıtsal bir hastalıktır.
Devamı
Aort Kapağı Cerrahisi

Aort Kapağı Cerrahisi

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)

Aort Kapak Cerrahisi; kalp cerrahları tarafından en sık biküspit kapaklar, Konjenital Aort Kapak Hastalıkları, Aort Kapak Darlığı ve Aort Kapak Yetersizliği’ni tedavi etmek için yapılır.
Devamı
Çocuklarda Ağız ve Diş Temizliği Nasıl Olmalı?

Çocuklarda Ağız ve Diş Temizliği Nasıl Olmalı?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Süt dişlerinin ne kadar sağlıklı ilerlemesini sağlarsak, çocukluk ve yetişkinlik döneminde bir o kadar temiz ve sağlıklı dişler oluşur.
Devamı
Anemi Nedir?

Anemi Nedir?

İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)

Anemi, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin eksikliğinde ortaya çıkan durumdur.
Devamı
Nazal Polip

Nazal Polip

KULAK BURUN BOĞAZ

Nazal polipler burnun ve sinüslerin içini kaplayan mukoza dokusundaki iyi huylu büyümelerdir.
Devamı
Zona Hastalığı

Zona Hastalığı

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)

Zona, ağrılı bir döküntüye neden olan viral bir enfeksiyondur. Zona vücudunuzun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilmesine rağmen, çoğunlukla gövdenizin sol veya sağ tarafını saran tek bir kabarcık şeridi olarak ortaya çıkar.
Devamı
Kompozit Dolgu Nedir?

Kompozit Dolgu Nedir?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Kompozit dolgu; travma sonrasında dişte oluşan madde kayıplarını, diş çürüklerini, diş yapı bozukluklarını ve hastayı rahatsız eden renk bozukluklarını tedavi etmek için yapılan estetik tedavi yöntemidir.
Devamı
Prostat Hastalıkları ve Tedavisi

Prostat Hastalıkları ve Tedavisi

ÜROLOJİ

Prostat sorunları her yaştan erkekte, özellikle 50 yaş üzeri erkeklerde oldukça yaygındır. Prostat sorunları, basit iltihaptan kansere kadar değişebilir.
Devamı
Hekim Kadromuz
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
AHMET SOYLU
Profesör Doktor
AHMET SOYLU
ÜROLOJİ
BATUHAN ÖZAY
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
CENAP ZEYBEK
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
FATMA BOZKURT
Profesör Doktor
FATMA BOZKURT
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
MEHMET MÜFİT ORAK
Profesör Doktor
MEHMET MÜFİT ORAK
ÇOCUK ORTOPEDİ
HİDAYET AKDEMİR
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
İSMAİL ERDEN
Profesör Doktor
İSMAİL ERDEN
KARDİYOLOJİ

SON MAKALELER

ALS Hastalığı (Amiyotrofik Lateral Skleroz - Motor Nöron Hastalığı) Çocuk Diş Tedavileri (Pedodonti)Penis (Penil) Protez Nedir?Diyabetik Ayak Nedir?Tüberküloz (Verem Hastalığı) Nedir?Vertigo Nedir?Diş Sıkma TedavisiDiş Teli Tedavisi Nedir?Diş Beyazlatma TedavisiHamilelikte Diş SağlığıDiş Taşı Nedir? Diş Taşı Temizliği Nasıl Olur?İmplant Nedir?
DEVAMINI GÖSTER ..
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp

Güncelleme Tarihi : 2.7.2022

Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
E
Çerezler ile toplanan kişisel verileriniz, çerez politikamızda belirtilen amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde kullanılacaktır.Tamam
Yukarı