Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doçent Doktor

HALİL CAN

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Eğitim

• 1988-1995 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
• 2002-2007 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D 

Çalıştığı Kurumlar

 

Tıbbi Alanlar

• Servikal, Torakal ve Lomber Disk Cerrahisi (endoskopik/mikrocerrahi)
• Far lateral ( kanal dışı) lomber disk cerrahisi ( lateral mikroşirürjikal yaklaşım)
• Nörovasküler cerrahi
• Serebrovasküler hastalıklar(beynin damarsal hastalıkları)
• Anevrizmalar
• Arteriovenöz malformasyonlar
• Kavernomlar
• Nöro-onkolojik cerrahi
• Beyin tümörleri
• Glial tümörler
• Meningiomalar
• Hipofiz bezi tümörleri
• Metastatik beyin tümörleri
• Kafa kaidesi tümörleri
• Pontoserebellar köşe tümörleri
• Pineal tümörler
• Ventrikül içi tümörler
• Omurga hastalıkları cerrahisi
• Servikal, torakal ve lomber omurga kırıkları
• Omurga ve omurilik tümörleri
• Skolyoz
• Dejeneratif omurga hastalıkları
• Periferik sinir hastalıkları cerrahisi
• Periferik sinir tümörleri
• Tuzak nöropatileri
• Karpal tünel sendromu
• Ulnar oluk sendromu
• Tarsal tünel sendromu
• Fonksiyonel nöroşirürji ve ağrı cerrahisi
• Trigeminal nevralji
• Mikrovaskülerdekompresyon
• Epilepsi cerrahisi
• Spastisite cerrahisi
• Epiduroskopik girişimler
• Hidrosefali ameliyatları
• Endoskopik 3. ventrikülostomi
• VP şant ameliyatları
• LP şant ameliyatları
• Gelişim anomalileri
• Meningomyelosel
• Tethered cord sendromu
• Araknoid kist
• Kraniosinostoz ameliyatları
• Chiari malformasyonu
• Kafa travmaları
• Subdural hematomlar
• İntraserebral hematomlar

Üyelikler

• Türk Tabipler Birliği
• Türk Nörosirürji Derneği
• Enez/Edirne İlçe Sağlık Grup Başkanlığı

 

Yayınlar

   Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makale

• Cansever T, Civelek E, Sencer A, Karasu A, Kiris T, Hepgül K, Can H, Canbolat A: Spinal cavernous malformations: a report of 5 cases. Surg Neurol Jun 69 (6): 602-607
 

• Effects of combined and individual use of N-methyl-D aspartate receptor antagonist magnesium sulphate and caspase-9 inhibitor z-LEDH-fmk experimental spinal cord injury. A.Sencer, A.Aydoseli, Y.Aras, M.Osman Akçakaya, C.Gömleksiz, H.Can, A.Canbolat. Turkısh Joumal of Trauma&Emergency Surgery 2013:19(4):313-319
 

• Aydoseli A, Can H, Aras Y, Sabanci PA, Akcakaya MO, Unal OF.  Memantine and Q-VD-OPh Treatments in Experimental Spinal Cord Injury: Combined Inhibition of Necrosis and Apoptosis.  Turk Neurosurg. 2016;26(5):783-9
 

• Can H, Kircelli A, Kavadar G, Civelek E, Cansever T, Aydoseli A, Onal MB, Yilmaz C. Lumbosacral Conjoined Root Anomaly: Anatomical Considerations of Exiting Angles and Root Thickness. Turk Neurosurg. 2017;27(4):617-622.

• Kırcelli A, Özel Ö, Can H, Sarı R, Cansever T, Elmacı İ. Is the presence of linear fracture a predictor of delayed posterior fossa epidural hematoma? Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016 Jul;22(4):355-60.
 

• Kavadar G, Demircioğlu DT, Can H, Emre TY, Civelek E, Senyigit A. The clinical factors associated with benefit finding of complementary medicine use in patients with back pain: A cross-sectional study with cluster analysis. J Back Musculoskelet Rehabil. 2017;30(2):271-277.
 

• Ozer AF, Suzer T, Can H, Falsafi M, Aydin M, Sasani M, Oktenoglu T. Anatomic Assessment of Variations in Kambin's Triangle: A Surgical and Cadaver Study. World Neurosurg. 2017 Apr;100:498-503.
 

• Can H, Aydoseli A, Gömleksiz C, Göker B, Altunrende ME, Dolgun M, Sencer A. Combined and individual use of pancaspase inhibitor Q-VD-OPh and NMDA receptor antagonist riluzole in experimental spinal cord injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017;23(6):452-458.
 

• Gomleksiz C, Erbulut DU, Can H, Kodigudla MK, Kelkar AV, Kasapoglu E, Ozer AF, Goel VK. A new lumbar fixation device alternative to pedicle-based stabilization for lumbar spine: In vitro cadaver investigation. J Spinal Cord Med. 2018 Jul 16:1-8.
 

• Aydoseli A, Özgen U, Akgül T, Orhan EK, Adıyaman AE, Can H, Karadağ C. Subacute Traumatic Ascending Myelopathy in a 28-year-old man: A rare case. World Neurosurg. 2019 Apr 28.  S1878-8750(19)31163-5
 

   Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale

• 1)Intrakraniyal Hemanjiyoblastomları: 32 Hastanın Klinik Değerlendirilmesi T. Cansever, A. Karasu, K. Hepgül, H. Can, A. Sencer Türk Nöroşirurji Dergisi 2007, Cilt:17 sayı:1 8-14
 

• 2) Halil Can, Müge Dolgun, Utku Özgen, Cengiz Gömleksiz, Furkan Diren, Aydın Aydoseli, Yavuz    Aras, Altay Sencer .   Vestibüler Şvannom Hastalarında Mikrocerrahi Sonuçları; Retrospektif Klinik Çalışma. JAREM 2019; 9(2): 80-5.
 

• 3) Furkan Diren , Özcan Gayretli , Halil Can , İlke Ali Gürses , Orhan Barlas.   Endoskopik Retrosigmoid Suboksipital Yaklaşımla Pons-Serebellum Sisterna Anatomisinin İncelenmesi: Kadavra Çalışması. JAREM 2019; 9(3): 140-7


• Bilimsel sözlü sunum


• Cansever T, Uzunkol A, Kırış T, Sencer A, Can H, Hepgül K, Ünal F, İzgi N, Turantan Mİ: Spinal kavernöz hemanjiomlar. 5
olgunun sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs, 2004, Antalya.


• Cansever T, Sencer A, Can H, Hepgül K, Kırış T, Ünal F, İzgi N, Canbolat A, Turantan Mİ: İntrakranyal Hemanjioblastomlar: 32 hastanın klinik değerlendirmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs, 2004, Antalya.


• İmer M,  Aydın S,  Can H,  Bayındır Ç, Barlas O: Stereotaktik Biopsi ile Primer Serebral Lenfoma Tanısı Almış Olguların Retrospektif olarak Değerlendirilmesi. Türk Nöroşirurji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004, Antalya.


• İmer M,  Aydın S,  Baslo MB,  Can H, Turantan Mİ: Karpal Tünel Sendromunda Cerrahi Tedavi Sonuçları. Türk Nöroşirurji Derneği 18. Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2004, Antalya


• İmer M,  Aydın S,  Baslo MB,  Can H, Turantan Mİ: Ulnar Oluk Sendromunda Cerrahi Tedavi Sonuçları. Türk Nöroşirurji Derneği 18. Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2004, Antalya


• Omay B, Sencer A, Can H, Imer M, Canbolat A, Kırış T, Turantan Mİ: Kranyal Epandimomlar: 10 Yıllık Deneyim. Türk Nöroşirurji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005, Antalya


• Omay B, Can H, Sencer A, Imer M, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N, Barlos O: Çocukluk Çağı Supratentoryal Tümörleri: On Yıllık Deneyimimiz. Türk Nöroşirurji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005, Antalya


• Uzunkol A, Aydoseli A, Sencer A, Can H, Karasu A, Kılınçer C, Kırış T, İmer M, İzgi N: Spinal Meningiomalar: 15 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Antalya.


• Can H, Aydoseli A, Sencer A, Karasu A, Kılıçer C, Kırış T, Imer M, İzgi N: 36 Spinal Schwannomalı Hastanın Retrospektif İncelenmesi. Türk Nöroşirurji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Antalya


• Aydoseli A, Can H, Kılınçer C, Sencer A, Karasu A, İmer M, Kırış T, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N, Barlas O, Canbolat A: Spinal metastazlar: 35 hastanın retrospektif incelenmesi. II.Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.


• Ünal F, Can H, Kılınçer C, Sencer A, Karasu A, Aydoseli A, Hepgül KT, İmer M, Kırış T, İzgi N, Barlas O, Canbolat A, Turantan Mİ: Vertebroplasti ve kifoplasti deneyimimiz. II.Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.


• Aydoseli A, Can H, Kılınçer C, Sencer A, Karasu A, İmer M, Kırış T, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N, Barlas O, Canbolat A, Turantan Mİ: Primer dorsolomber spinal tümörler: 95 hastanın retrospektif olarak incelenmesi. II. Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.


• Aydoseli A, Can H, Kılınçer C, Sencer A, Karasu A, İmer M, Kırış T, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N, Barlas O, Canbolat A, Turantan Mİ: Primer servikal tümörler: 29 hastanın retrospektif olarak incelenmesi. II.Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.


• Kılıçer C, Sencer A, Can H, Ağabalayeu E, Imer M, Kırış T, Ünal F, Canbolat A, Turantan Mİ: Travma Olgularında Kifoplasti. Türk Nöroşirurji Derneği 21. Bilimsel Kongresi 20-24 Nisan 2007, Antalya, TND Dergisi, Cilt 17 – Ek Sayı, sf 60, 2007


• Sencer A, Gömleksiz C, Sabancı PA, Can H, Demir D, Kılıçer C, Kırış T, Canbolat AT: Sıçanlarda Oluşturulan Deneysel Omurilik Yaralanmasında magnezyum sülfat ve


• caspase – 9 inhibitörü olan 2 – LEHD – FMK'nin izole ve kombine kullanımlarındaki etkinliklerinin karşılaştırılması. Türk Nöroşirurji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007, Antalya. TND Dergisi, Cilt 17 – Ek Sayı, sf 39-40, 2007


• Aydoseli A, Can H, Göker B, Sabancı PA, Sencer A, Kılınçer C, Canbolat AT: Sıçanlarda Oluşturulan Deneysel Omurilik Yaralanmasında genel caspase inhibitörü Q-VD-OPH ve NMDA reseptör antagonisti riluzol'ün izole ve kombine kullanımlarının ikincil hasarlanmaya etkisinin incelenmesi. Türk Nöroşirurji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007, Antalya TND Dergisi, Cilt 17-Ek sayı, sf 61, 2007


• Can Halil, Göker Burcu, Sencer Altay, Gömleksiz Cengiz, Aydoseli Aydın, Kırış Talat, Ünal Faruk: Deneysel omurilik travmasında Memantin ve Q-VD-OPH’ın ikincil hasarın oluşumuna etkileri. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi , 18-22 Nisan 2008, Antalya


• Halil Can, Aydın Aydoseli.  Pons kavernomlarının suboksipital kraniyektomiyle rezeksiyonu. Türk nöroşirurji derneği 33. Bilimsel kongresi, 11-14 nisan 2019

Sağlık Rehberi

Pelvik İnflamatuar Hastalık (PID)

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Pelvik inflamatuar hastalık (PID) kadın üreme organlarının bir çeşit enfeksiyonudur. Genellikle cinsel temas yoluyla bulaşır.
Devamı

SMA Hastalığı Nedir?

NÖROLOJİ
Spinal müsküler atrofi (SMA), sinirleri ve kasları etkileyerek kasların giderek zayıflamasına neden olan kalıtsal bir hastalıktır.
Devamı

Adet Düzensizliği

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Adet dönemi genellikle 4-7 gün sürer. 21 günden kısa veya 35 günden daha uzun aralıklarda adet olma, arka arkaya 3 veya daha fazla adet görmeme vb. durumlar adet düzensizliği olarak adlandırılır.
Devamı

Nörodermatit (Liken Simpleks Kronikus)

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Nörodermatit ciltte kaşıntıyla ilişkili genellikle bir veya iki cilt lekesi görülen, hayatı tehdit etmeyen bir deri hastalığıdır.
Devamı

Anal Fissürler (Makat Çatlağı)

GENEL CERRAHİ
Anal fissürler, anüs veya anal kanalın iç tabakasındaki çatlaklardır. (Anal kanal; dışkının vücuttan çıktığı açıklık). Bu çatlaklar kanamaya ve şiddetli ağrıya neden olabilir.
Devamı

Paranoid Kişilik Bozukluğu

PSİKOLOJİ
Paranoid Kişilik Bozukluğu olan kişilerin temel özelliği paranoya, amansız bir güvensizlik ve şüphe duymak için yeterli sebep olmamasına rağmen başkalarından şüphe duymak.
Devamı

Adrenal (Böbrek Üstü Bezi) Tümörler

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Adrenal tümörler, adrenal bezde yer alan iyi veya kötü huylu büyümelerdir. Adrenal tümörlerin çoğunun nedeni bilinmemektedir. Adrenal tümörler cerrahi olarak çıkarılabilir.
Devamı

Zona Hastalığı

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Zona, ağrılı bir döküntüye neden olan viral bir enfeksiyondur. Zona vücudunuzun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilmesine rağmen, çoğunlukla gövdenizin sol veya sağ tarafını saran tek bir kabarcık şeridi olarak ortaya çıkar.
Devamı

Anal Fistül

GENEL CERRAHİ
Anal fistül, anüs duvarında apse yapmış alandan makat deliğinin etrafındaki deriye açılan küçük bir tüneldir. Hastalar makat bölgesinde ağrı ve şişme şikayetleriyle gelir.
Devamı

Nazal Polip

KULAK BURUN BOĞAZ
Nazal polipler burnun ve sinüslerin içini kaplayan mukoza dokusundaki iyi huylu büyümelerdir.
Devamı

Nötropeni

Nötropeni, kanda normalden daha düşük seviyede nötrofil bulunmasıdır. Nötrofil kemik iliğinde üretilen beyaz kan hücresi tiplerinden biridir.
Devamı

Anormal Rahim (Uterin) Kanaması

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Anormal rahim kanaması; adet dönemleriniz arasında kanama, adet kanamanızın çok uzun sürmesi veya aşırı derecede fazla olması anlamlarına gelebilir.
Devamı

Prostat Hastalıkları ve Tedavisi

ÜROLOJİ
Prostat sorunları her yaştan erkekte, özellikle 50 yaş üzeri erkeklerde oldukça yaygındır. Prostat sorunları, basit iltihaptan kansere kadar değişebilir.
Devamı

Ağız Kokusu Sorunu

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Kronik ağız kokusu, genellikle kötü diş hijyeni veya ağız kuruluğunun bir işaretidir. Bu durum daha ciddi bir ağız hastalığının, diyabet veya başka iç hastalıkların habercisi de olabilir.
Devamı

Yaşla İlişkili Görme Sorunları

GÖZ HASTALIKLARI
Her yaşta herkesi etkileyebilmesine rağmen, yaşlandıkça insanlar arasında daha yaygın olan birkaç göz problemi vardır.
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
AHMET SOYLU
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
NİHAL ASLI ESER
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
E
Yukarı