Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doktor Öğretim Üyesi

KADRİYE KARAHANGİL

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Eğitim

• 1994 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

• 2001 Haseki EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Tıpta Uzmanlık)

Kurslar ve Konferanslar

•  Enfeksiyon Kontrol Hekimliği eğitimi. TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı  Genel Müdürlüğü,  Sertifika  2017
• Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü sertifika 2012

Çalıştığı Kurumlar

• 1994–1995 Aksaray /Ortaköy Saralıalaca Sağlık Ocağı

• 1995-1996 Edirne Merkez Sağlık Ocağı

• 1997–2001 Haseki EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

• 2001–2004 Eminönü Belediyesi Sağlık Merkezi

• 2004-Medicine Hospital

Tıbbi Alanlar

• Mikrobiyoloji laboratuvarı Bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık çalışmaları

• Akılcı Antibiyotik kullanımı

• Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar

• Kan transfüzyonları

Üyelikler

• Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) 1997

• Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) 2015

Yayınlar

•  Dirençli Pseudomonas suşlarında çeşitli antibiyotik kombinasyonlarının etkisinin E Test yöntemi ile FIC Indexi kriterlerine göre değerlendirilmesi Haseki E.A.H.

• Dirençli Pseudomonas Suşlarında Amikasin ve Meropenem Kombinasyonunun      E-Test® Yöntemi ile FIC İndeksi Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Kadriye Ürkmez,  Gönül Şengöz  (Klimik Dergisi 2005; 18: 45-47) 

• Kan kültürlerinde üreyen bakterilerin son üç yıldaki dağılımı Kadriye Karahangil, Mediterr J Infect Microb Antimicrob 2018;7:Supplement 1:1-308 

• Antibiotic susceptibility and the developing resistance within years of Shigella strains. Sengoz, G.; Bilgin, Y.; Yildirim, F.; Urkmez, K.; Nazlican, O. [Miscellaneous] Clinical Microbiology & Infection Supplement. 9 Supplement 1:372, 2003. 

• Kadriye Karahangil, gönül Şengöz “Toplum kaynaklı üriner enfeksiyon etkeni E.coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları” 5. EKMUD platformu, İzmir, PB-007,2015 

• Kadriye Karahangil, Gönül Şengöz “ erişkin yoğun bakım ünitesinde 2014 yılında üreyen Acinetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları” ” 5. EKMUD platformu, İzmir, PB-008,2015 

Sağlık Rehberi

Ağız kokusu Sorunu

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Kronik ağız kokusu, genellikle kötü diş hijyeni veya ağız kuruluğunun bir işaretidir. Bu durum daha ciddi bir ağız hastalığının, diyabet veya başka iç hastalıkların habercisi de olabilir.
Devamı

Akromegali

ENDOKRİNOLOJİ
Akromegali, vücut yüksek seviyede büyüme hormonu ürettiğinde ortaya çıkan nadir fakat ciddi bir tıbbi durumdur.
Devamı

Alzheimer Hastalığı

NÖROLOJİ
Alzheimer hastalığının erken evrelerindeki bir kişi; bir şeyleri hatırlama, karar alma, yer-yön bulma vb. konularda zorlanabilir. Doktorunuzun önerilerini dikkate alıp uygulamak yaşamınızı kolaylaştırabilir.
Devamı

Akne

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Akne ergenlik döneminde aktif hale gelen erkek hormonları tarafından yönlendirilen hormonal bir durumdur. Bu tür hormonlara duyarlılık ve yağ bezleri içindeki cilt bakterileri ve yağ asitleri ile birlikte akne çıkmasına neden olur.
Devamı

Anal Fistül

GENEL CERRAHİ
Anal fistül, anüs duvarında apse yapmış alandan makat deliğinin etrafındaki deriye açılan küçük bir tüneldir. Hastalar makat bölgesinde ağrı ve şişme şikayetleriyle gelir.
Devamı

Aort Anevrizması

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort anevrizması, aort damarı duvarının anormal genişlemesi veya şişmesidir. Dolaşım sisteminde herhangi bir damarda anevrizma ortaya çıkabilir.
Devamı

Akut Koroner Sendrom

KARDİYOLOJİ
Koroner arterler kalbi besleyen damarlardır. Akut Koroner Sendrom, koroner arter içindeki ani plak rüptürü ile ilişkili üç tip koroner arter hastalığına verilen bir isimdir
Devamı

Aort Koarktasyonu

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort koarktasyonu yaygın görülen doğumsal kalp defektidir. Aort koarktasyonunda aort, tek bir yerde veya bir kısmı boyunca sıkışır veya daralır. Bu daralma, aorttan normal kan akışını kısıtlar.
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Profesör Doktor
AHMET MURAT SARICI
GÖZ HASTALIKLARI
Doçent Doktor
A. AVAR ÖZDEMİR
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
Yukarı