KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)

Uzman doktor kadrosuyla, tüm kalp ve damar rahatsızlıklarında başarıyla tedavi hizmeti sunar.

Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicine Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde uzman doktor ve sağlık ekibinden oluşan kadromuzla erişkin ve çocuk hastalardaki tüm kalp ve damar rahatsızlıkları, bypass ameliyatları, kalp kapak ameliyatları ve aorta cerrahisi başarıyla tedavi edilmektedir. Deneyimli kardiyak anestezi ekibi ve her türlü ileri yaşam destek cihazları ile donatılmış KVC yoğun bakım ünitesi, ameliyatların başarı oranlarını arttırmaktadır.

 

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde hizmet verilen hastalıklar ve tedaviler;

Açık Kalp Operasyonları

 • Koroner Bypass Operasyonları,
 • Atan Kalpte Koroner Bypass Operasyonları,
 • Kalp Kapağı Operasyonları,
 • Mitral Kapak Replasmanı / Plasti (Tamir) Operasyonları,
 • Aort Kapak Replasmanı,
 • Triküspid Kapak Annüloplasti / Replasman Operasyonları.

Asendan Aort Anevrizması Operasyonları

 • Bentall De Bono Operasyonu,
 • Akut Aort Diseksiyonları Operasyonu.

Konjenital Kalp Hastalıklarına Yönelik Operasyonlar

 • ASD,
 • VSD,
 • Fallot Tetralojisi,
 • TGA,
 • Shunt,
 • Pulmoner Banding Operasyonları.

Anevrizma Operasyonları

 • Abdominal Aort Anevrizmaları Endovasküler Tedavileri (EVAR) / Operasyonları,
 • Torasik Aort Anevrizmaları / Diseksiyonları Endovasküler Tedavileri (TEVAR) / Operasyonları,
 • Arter Anevrizması Operasyonları / Endovasküler Tedavileri .(Stent)

Karotis Endarterektomi (Şah Damarı Operasyonları)

Periferik Damar Operasyonları / Girişimsel Tedaviler (Anjiyoplasi)

 • Arteriyel Bypass Operasyonları (AortoBifemoral / AortoFemoral / İleo-Femoral,
 • Femoro- Popliteal, Femoro- Distal Bypass),
 • Periferik Arter Anjiyoplasti (Balon / Stent / Aterektomi),
 • Venöz Anjiyoplasti (Balon / Stent),
 • Arteryel / Venöz Malformasyonlara Yönelik Operasyonlar / Girişimsel Tedaviler (Stent / Koil),
 • Derin Ven Trombozu / Pulmoner Emboli Girişimsel Tedavileri (Trombektomi / Aspirasyon / Tromboliz),
 • Vena Kava Filtresi Takılması / Çıkartılması.

Varis Cerrahisi / Endovenöz Tedaviler

 • Lazer / Radyofrekans / Glue Endovenöz Ablasyon,
 • Skleroterapi.

Hemodiyalize Yönelik Operasyonlar

 • Arteriovenöz Fistül Oluşturma Operasyonları,
 • Geçici / Kalıcı Hemodiyaliz Kateteri Yerleştirilmesi,
 • Hemodiyaliz Fistülü Anjiyoplasti / Revizyon / Kapama Operasyonları.

AORT CERRAHİSİ

Kalpten çıkan ana atardamar olan ve tüm organlarımızın kan ihtiyacını karşılayan Aorta Hastalıklarına (Aort Anevrizma ve Diseksiyonları) yapılacak cerrahi müdahaleler kalp cerrahisinin en nitelikli ve en ciddi operasyonlarıdır. Operasyonun başarısını belirleyen en önemli faktörlerden birincisi bu operasyonun Aort Cerrahisinde deneyim sahibi bir ekip tarafından yapılmasıdır. Hastanemizde Aorta Cerrahisinde en son teknolojik yöntemleri uygulayan referans merkezi olmayı amaçlamaktadır.

 

DOĞUMSAL (KONJENİTAL) KALP HASTALIKLARI 

Hastanemiz, Yenidoğan döneminden başlayarak çocukluk çağını ilgilendiren tüm yapısal çocuk kalp hastalıklarının tanı ve tedavilerinde hizmetinizdeyiz.

 

DAMAR CERRAHİSİ

Kalp Cerrahisinin yanı sıra Hastanemizde Kardiyovasküler Cerrahi Ekibi boyun (Karotis) ve ayak damarlarında oluşan hastalıkların cerrahi tedavisinin yanı sıra VARİS tedavisinde klasik yöntemler ile varis tedavisi hizmeti de vermektedir.
 

Daha fazla bilgi için: Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicine Hastanesi Çağrı Merkezi - 444 0 205

Bu Birimdeki Hekimlerimiz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Doktor Öğretim Üyesi
ZEKİ KILIÇ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)

Birimler

Sağlık Rehberi

Omurga Tümörleri

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Omurga tümörleri omurga içinde bulunan anormal doku büyümeleridir. İyi huylu (kanserli olmayan) veya kötü huylu (kanserli) olabilirler.
Devamı

Nörojenik Mesane

ÜROLOJİ
Nörojenik mesane ile ilişkili olarak ilgili sinirlere ve hasarın doğasına bağlı olarak, mesane aşırı aktif veya az aktif olur.
Devamı

Geniz Eti Ameliyatı (Adenoidektomi)

KULAK BURUN BOĞAZ
Adenoidektomi veya Geniz Eti Ameliyatı, adenoid bezlerini çıkarmak için yapılan cerrahi bir operasyondur.
Devamı

Alzheimer Hastalığı

NÖROLOJİ
Alzheimer hastalığının erken evrelerindeki bir kişi; bir şeyleri hatırlama, karar alma, yer-yön bulma vb. konularda zorlanabilir. Doktorunuzun önerilerini dikkate alıp uygulamak yaşamınızı kolaylaştırabilir.
Devamı

Akupunktur

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Akupunktur uzun yıllar önce Çin'de geliştirilmiş geleneksel tedavi yöntemidir. Çok ince iğneler vücudun belli noktalarına yapıştırılarak spesifik hastalıkları önlemek ve tedavi etmek amaçlanır.
Devamı

Aort Kapağı Cerrahisi

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort Kapak Cerrahisi; kalp cerrahları tarafından en sık biküspit kapaklar, Konjenital Aort Kapak Hastalıkları, Aort Kapak Darlığı ve Aort Kapak Yetersizliği’ni tedavi etmek için yapılır.
Devamı

Ağız Kokusu Sorunu

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Kronik ağız kokusu, genellikle kötü diş hijyeni veya ağız kuruluğunun bir işaretidir. Bu durum daha ciddi bir ağız hastalığının, diyabet veya başka iç hastalıkların habercisi de olabilir.
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
Ahmet Soylu
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
NİHAL ASLI ESER
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign