Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doktor Öğretim Üyesi

MEHMET KAĞAN KATAR

GENEL CERRAHİ

Eğitim

• 2009 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
• 2014 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Çalıştığı Kurumlar

• 2015 - 2018 Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi
• 2018  -2021 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 

Tıbbi Alanlar

• Obezite Tedavisi (Tüp Mide Ameliyatı, Gastrik Bypass, Mide Balonu, Mide Botoksu)
• Metabolik Cerrahi (Tip2 Diyabet Cerrahisi)
• Safra Kesesi ve Safra Yolu Hastalıkları Tedavisi 
• Karın Ön Duvarı (Göbek, Kasık) Fıtık Tedavisi (Açık ve Laparoskopik)
• Anal Bölge Hastalıkları Tedavisi (Hemoroid, Anal Fissür, Anal Fistül)
• Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları Tedavisi
• Meme Hastalıkları Tedavisi
• Kolon Hastalıkları ve Kolon Kanseri Tedavisi (Açık ve Laparoskopik)
• Mide Hastalıkları ve Mide Kanseri Tedavisi (Açık ve Laparoskopik)
• Endoskopik Tanı ve Tedavi Girişimleri (Gastroskopi, Kolonoskopi, PEG)

Üyelikler

• Türk Tabipler Birliği
• Türk Cerrahi Derneği
• Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği
• Türk Obezite Cerrahisi Derneği
 

Yayınlar

• Katar MK, Başer M, Ersoy PE. Appendectomy in Morbidly Obese Patients: Laparoscopic Versus Conventional Technique. Med Sci Monit, 2020; 26: e928067.
• Şahin E, Katar MK, Haberal Can İ. Impact of gastric Helicobacter pylori infection on nasal mucociliary clearance. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 2020;277:2761–5.
• Ekiz T, Yeğen SF, Katar MK, Genç Ö, Genç S. 25-Hydroxyvitamin D levels and bone mineral density evaluation in patients with cholecystectomy: a case-control study. Archives of Osteoporosis 2018;13(1):14.
• Yıldız B, Katar K, Hamamcı O. Efficacy of laparoscopic sleeve gastrectomy for the treatment of obesity in a non-Western society. Eating and weight disorders. 2016;21(4):695-9.
• Kayılıoğlu SI, Dinç T, Sözen İ, Şenol K, Katar K, Karabeyoğlu M, Tez M, Coşkun F. Thyroid Nodules with Atypia or Follicular Lesions of Undetermined Significance (AUS/FLUS): Analysis of Variables Associated with Outcome. Asian Pacific journal of cancer prevention 2014;15(23):10307-11.
• Katar MK, Baser M. Relationship Between Mastalgia And Anxiety- Depression: An Observational Study. Cureus 2021;13(1): e12734.
• Katar MK, Ersoy P. Is Previous Upper Abdominal Surgery a Contraindication for Laparoscopic Cholecystectomy?. Cureus 2021;13(4): e14272.
• Katar MK, Songur MS. Comparison of intraocular pressure change in patients under sedationassisted and sedation-free upper gastrointestinal endoscopy. Ann Clin Anal Med 2021;12(4):428-32.
• Başer M, Katar MK. Characteristics and outcomes of acute appendicitis cases during the COVID-19 pandemic. Ann Clin Anal Med 2021;12(5):512-6.
• Dinc T, Kayilioglu SI, Katar K, Yildirim O, Cete M, Unal DT,Coskun F. Pyoderma  gangrenosum after umblical hernia repair. Surg chron 2015;20(1):249-50.
• Şenol K, Katar K, Yüksel C, Saylam B, Tez M. Prediction of Malignancy in Bethesda Category III Nodules: Application of Thyroid Imaging Reporting System. Am Surg 2015;81(11):E351-2.
• Katar MK, Talih T. Bozok Üniversitesi Hastanesi Endoskopi Ünitesi’nde Tek Cerrah Tarafından Yapılan Girişimsel İşlemlerin Değerlendirilmesi. 1 st International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress. Sayfa 103. Kırşehir, 2019.
• Birben B, Yalaza M, Katar K, Tez M. Periampüller Kanser Nedeniyle Pankreatikoduodenektomi Yapılan Hastaların Uzun Dönem Sağkalım Analizi. 1 st International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress. Sayfa 56. Kırşehir, 2019
• Katar MK (2019). Mide Kanseri. Editör Ömer Alabaz. Güncel Genel Cerrahi Çalışmaları I. Akademisyen Kitapevi. Ankara. SS: 187-203.
• Katar MK (2020). Pankreas Nöroendokrin Tümörleri Tanı, Fonksiyonel Değerlendirme ve Tedavide Cerrahinin Yeri. Editör Hüseyin Özgür Aytaç. Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Cerrahisi. Akademisyen Kitapevi. Ankara. SS: 401-414.
• KatarMK (2021). Diverticular Disease. Editor Bülent Cavit Yüksel. General Surgery/ The Handbook of Colon & Rectum. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri. Ankara. SS:83-85.
• Talih T, Katar MK (2020). Approach to The Patıent Wıth Acute Mechanıcal Intestınal Obstructıon. Editörler Ramazan Topcu & Hülya Topcu. Approach to General Surgical Emergencies. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri. Ankara. SS:77-81.
• Katar MK, Hamamcı M. Does Constıpatıon Have An Effect On Cognıtıve Functıons? A Prospectıve Clınıcal Study. Bozok Tıp Derg 2021;11(1):77-83.
• Katar MK, Tikici D. Abdominal duvar endometriozisi; Retrospektif, gözlemsel bir çalışma. Turk J Clin Lab 2021;1:37-41.
• Katar MK, Başer M, Ersoy PE. Peptik Ülser Perforasyon Onarımında Laparoskopinin Yeri Nedir?. Bozok Tıp Derg 2020;10(4):84-90.
• Özden S, Turan UF, Katar MK, Temiz A, Er S. Hartmann kolostomi kapatıldıktan sonraki klinik seyir. Turk J Clin Lab 2020;4:270-273.
• Erdoğan A, Türkan A, Kılınç U, Katar MK. Laparoskopik Transabdominal Preperitoneal (TAPP) Yöntem ile Fıtık Onarımı; İlçe Devlet Hastanesi Klinik Sonuçlarımız. Acta Oncologica Turcica 2018;51(3):353-6.
• Katar MK, Başer M, Ersoy PE, Dinç S. Bozok Üniversitesi Hastanesi’nde Acil Servisten İstenen 100 Ardışık Genel Cerrahi Konsultasyon’un Analizi. Uluslararası Katılımlı 12.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. SB-54. Antalya, 2019.
• Katar MK, Başer M. Açık Cerrahi Sonrası Nüks İnguinal Herni Onarımında Hangisini Tercih Etmeliyiz? Açık mı Laparoskopik mi? 10.Cerrahi Araştırma Kongresi Bildirileri. Sayfa 24. Malatya, 2019.
• Katar MK, Yüksel C, Yıldız BD. Süperobez Hasta Grubunda Sleeve Gastrektomini Etkiniği. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi Bildirileri.  Sayfa 401. Antalya, 2014.
• Katar MK, Başer M. Peptik Ülser Perforasyon Onarımında Açık ve Laparoskopik Cerrahi Karşılaştırması. 10.Cerrahi Araştırma Kongresi Bildirileri. Sayfa 33. Malatya, 2019.
• Katar MK. Hafif bilier pankreatitte erken ve geç kolesistektomi sonuçlarımız. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği 7 Mart 2020 Çorum Bölgesel Toplantısı Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Sayfa 2-3. Çorum, 2020.
• Katar MK, Ersoy PE. Yaşli Populasyonda Laparoskopik Kolesistektomi Sonuçlarimiz. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği 7 Mart 2020 Çorum Bölgesel Toplantısı Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Sayfa 27-29. Çorum, 2020.
• Kılınç U, Erdoğan A, Türkan A, Katar MK. İlçe Devlet Hastanesi Endoskopi Ünitesinde Kolonoskopik Polipektomi Sonuçlarımız. 2.Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı. Sayfa 268-269. Malatya, 2018
• Başer M, Katar MK, Ersoy PE, Dinç S. Akut Apandisitin Nadir Bir Nedeni, Ascaris Lumbricoides: Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı 12.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. SB-55. Antalya, 2019.
• Katar MK. İkinci Basamak Devlet Hastanesinde Penetran Suprarenal Vena Cava İnferior Yaralanması Yönetimi; Vaka Sunumu. 1 st International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress. Sayfa 670. Kırşehir, 2019.
• Katar MK, Başer M, Ersoy PE, Dinç S. Erişkin Hastada Midgut Volvulus Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı 12.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. EP-62. Antalya, 2019.
• Aktürk OM, Karabeyoğlu ŞM, Katar MK, Çelik C, Özdemir Ü. Rektus Kılıfı Hematomu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi Bildirileri. Sayfa 620. Antalya,  2014.
• Çelik C, Dağlar G, Yüksel C, Katar MK, Özsoy A, Arıcan P, Tekin B. Palpe Edilemeyen Meme Lezyonlarında Lokalizasyon Tekniklerinin Karşılaştırılması. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi Bildirileri. Antalya,2016

Sağlık Rehberi

Safra Kesesi Hastalıkları ve Belirtileri

GENEL CERRAHİ
Safra kesesi problemleri genellikle safra kanallarınızdaki, safranın karaciğeriniz, safra keseniz ve ince bağırsağınız arasında dolaşmasına izin veren tüplerdeki tıkanmadan kaynaklanır.
Devamı

Zona Hastalığı

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Zona, ağrılı bir döküntüye neden olan viral bir enfeksiyondur. Zona vücudunuzun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilmesine rağmen, çoğunlukla gövdenizin sol veya sağ tarafını saran tek bir kabarcık şeridi olarak ortaya çıkar.
Devamı

Beyin Pili Tedavisi

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Beyin Pili, parkinson hastalığı, esansiyel titreme (tremor), distoni, tik rahatsızlığı (tourette) ve diğer nörolojik durumlarla ilişkili hareket bozuklukları semptomlarını hafifletmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir.
Devamı

Prenses Doğum Nedir? (Ağrısız Doğum)

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Prenses doğum olarak bilinen ağrısız doğumda, epidural analjezi yönteminin kullanılmasıyla anne adayının ağrıları azalır, katlanılabilir ve kontrollü bir doğum süreci geçirmesi sağlanır.
Devamı

A vitamini

BESLENME VE DİYET
A vitamini, retinol, retinal ve retinil esterler gibi yağda çözünebilir retinoidin genel adıdır.
Devamı

Diz Kireçlenmesi Evreleri ve Tedavisi

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Diz eklemi, kireçlenmenin en yaygın görüldüğü eklemlerden biridir ve sıklıkla diz ağrısı yakınmalarıyla kendini gösterir. Diz ekleminde sertlik ve şişlik, diz hareketlerinde kısıtlılık, hareket sırasında dizde çıtırtı sesi, diz ekleminde veya bacaklarda şekil bozukluğu gibi belirtiler kireçlenmeyi işaret ediyor olabilir.
Devamı

Kamçı Yaralanması (Boyun Burkulması)

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
Boyun burkulması veya boyun zorlanması olarak da bilinen kamçı yaralanması, boynun aniden ve hızla geriye ve ileriye doğru sarsılarak zedelenmesidir.
Devamı

Ağız Kokusu Sorunu

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Kronik ağız kokusu, genellikle kötü diş hijyeni veya ağız kuruluğunun bir işaretidir. Bu durum daha ciddi bir ağız hastalığının, diyabet veya başka iç hastalıkların habercisi de olabilir.
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
Ahmet Soylu
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Profesör Doktor
NİHAL ASLI ESER
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
Yukarı