Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doçent Doktor

MEHMET KAĞAN KATAR

GENEL CERRAHİ

Eğitim

• 2009 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
• 2014 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Çalıştığı Kurumlar

• 2015 - 2018 Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi
• 2018  -2021 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 

Tıbbi Alanlar

• Obezite Tedavisi (Tüp Mide Ameliyatı, Gastrik Bypass, Mide Balonu, Mide Botoksu)
• Metabolik Cerrahi (Tip2 Diyabet Cerrahisi)
• Safra Kesesi ve Safra Yolu Hastalıkları Tedavisi 
• Karın Ön Duvarı (Göbek, Kasık) Fıtık Tedavisi (Açık ve Laparoskopik)
• Anal Bölge Hastalıkları Tedavisi (Hemoroid, Anal Fissür, Anal Fistül)
• Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları Tedavisi
• Meme Hastalıkları Tedavisi
• Kolon Hastalıkları ve Kolon Kanseri Tedavisi (Açık ve Laparoskopik)
• Mide Hastalıkları ve Mide Kanseri Tedavisi (Açık ve Laparoskopik)
• Endoskopik Tanı ve Tedavi Girişimleri (Gastroskopi, Kolonoskopi, PEG)

Üyelikler

• Türk Tabipler Birliği
• Türk Cerrahi Derneği
• Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği
• Türk Obezite Cerrahisi Derneği
 

Yayınlar

• Katar MK, Başer M, Ersoy PE. Appendectomy in Morbidly Obese Patients: Laparoscopic Versus Conventional Technique. Med Sci Monit, 2020; 26: e928067.
• Şahin E, Katar MK, Haberal Can İ. Impact of gastric Helicobacter pylori infection on nasal mucociliary clearance. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 2020;277:2761–5.
• Ekiz T, Yeğen SF, Katar MK, Genç Ö, Genç S. 25-Hydroxyvitamin D levels and bone mineral density evaluation in patients with cholecystectomy: a case-control study. Archives of Osteoporosis 2018;13(1):14.
• Yıldız B, Katar K, Hamamcı O. Efficacy of laparoscopic sleeve gastrectomy for the treatment of obesity in a non-Western society. Eating and weight disorders. 2016;21(4):695-9.
• Kayılıoğlu SI, Dinç T, Sözen İ, Şenol K, Katar K, Karabeyoğlu M, Tez M, Coşkun F. Thyroid Nodules with Atypia or Follicular Lesions of Undetermined Significance (AUS/FLUS): Analysis of Variables Associated with Outcome. Asian Pacific journal of cancer prevention 2014;15(23):10307-11.
• Katar MK, Baser M. Relationship Between Mastalgia And Anxiety- Depression: An Observational Study. Cureus 2021;13(1): e12734.
• Katar MK, Ersoy P. Is Previous Upper Abdominal Surgery a Contraindication for Laparoscopic Cholecystectomy?. Cureus 2021;13(4): e14272.
• Katar MK, Songur MS. Comparison of intraocular pressure change in patients under sedationassisted and sedation-free upper gastrointestinal endoscopy. Ann Clin Anal Med 2021;12(4):428-32.
• Başer M, Katar MK. Characteristics and outcomes of acute appendicitis cases during the COVID-19 pandemic. Ann Clin Anal Med 2021;12(5):512-6.
• Dinc T, Kayilioglu SI, Katar K, Yildirim O, Cete M, Unal DT,Coskun F. Pyoderma  gangrenosum after umblical hernia repair. Surg chron 2015;20(1):249-50.
• Şenol K, Katar K, Yüksel C, Saylam B, Tez M. Prediction of Malignancy in Bethesda Category III Nodules: Application of Thyroid Imaging Reporting System. Am Surg 2015;81(11):E351-2.
• Katar MK, Talih T. Bozok Üniversitesi Hastanesi Endoskopi Ünitesi’nde Tek Cerrah Tarafından Yapılan Girişimsel İşlemlerin Değerlendirilmesi. 1 st International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress. Sayfa 103. Kırşehir, 2019.
• Birben B, Yalaza M, Katar K, Tez M. Periampüller Kanser Nedeniyle Pankreatikoduodenektomi Yapılan Hastaların Uzun Dönem Sağkalım Analizi. 1 st International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress. Sayfa 56. Kırşehir, 2019
• Katar MK (2019). Mide Kanseri. Editör Ömer Alabaz. Güncel Genel Cerrahi Çalışmaları I. Akademisyen Kitapevi. Ankara. SS: 187-203.
• Katar MK (2020). Pankreas Nöroendokrin Tümörleri Tanı, Fonksiyonel Değerlendirme ve Tedavide Cerrahinin Yeri. Editör Hüseyin Özgür Aytaç. Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Cerrahisi. Akademisyen Kitapevi. Ankara. SS: 401-414.
• KatarMK (2021). Diverticular Disease. Editor Bülent Cavit Yüksel. General Surgery/ The Handbook of Colon & Rectum. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri. Ankara. SS:83-85.
• Talih T, Katar MK (2020). Approach to The Patıent Wıth Acute Mechanıcal Intestınal Obstructıon. Editörler Ramazan Topcu & Hülya Topcu. Approach to General Surgical Emergencies. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri. Ankara. SS:77-81.
• Katar MK, Hamamcı M. Does Constıpatıon Have An Effect On Cognıtıve Functıons? A Prospectıve Clınıcal Study. Bozok Tıp Derg 2021;11(1):77-83.
• Katar MK, Tikici D. Abdominal duvar endometriozisi; Retrospektif, gözlemsel bir çalışma. Turk J Clin Lab 2021;1:37-41.
• Katar MK, Başer M, Ersoy PE. Peptik Ülser Perforasyon Onarımında Laparoskopinin Yeri Nedir?. Bozok Tıp Derg 2020;10(4):84-90.
• Özden S, Turan UF, Katar MK, Temiz A, Er S. Hartmann kolostomi kapatıldıktan sonraki klinik seyir. Turk J Clin Lab 2020;4:270-273.
• Erdoğan A, Türkan A, Kılınç U, Katar MK. Laparoskopik Transabdominal Preperitoneal (TAPP) Yöntem ile Fıtık Onarımı; İlçe Devlet Hastanesi Klinik Sonuçlarımız. Acta Oncologica Turcica 2018;51(3):353-6.
• Katar MK, Başer M, Ersoy PE, Dinç S. Bozok Üniversitesi Hastanesi’nde Acil Servisten İstenen 100 Ardışık Genel Cerrahi Konsultasyon’un Analizi. Uluslararası Katılımlı 12.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. SB-54. Antalya, 2019.
• Katar MK, Başer M. Açık Cerrahi Sonrası Nüks İnguinal Herni Onarımında Hangisini Tercih Etmeliyiz? Açık mı Laparoskopik mi? 10.Cerrahi Araştırma Kongresi Bildirileri. Sayfa 24. Malatya, 2019.
• Katar MK, Yüksel C, Yıldız BD. Süperobez Hasta Grubunda Sleeve Gastrektomini Etkiniği. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi Bildirileri.  Sayfa 401. Antalya, 2014.
• Katar MK, Başer M. Peptik Ülser Perforasyon Onarımında Açık ve Laparoskopik Cerrahi Karşılaştırması. 10.Cerrahi Araştırma Kongresi Bildirileri. Sayfa 33. Malatya, 2019.
• Katar MK. Hafif bilier pankreatitte erken ve geç kolesistektomi sonuçlarımız. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği 7 Mart 2020 Çorum Bölgesel Toplantısı Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Sayfa 2-3. Çorum, 2020.
• Katar MK, Ersoy PE. Yaşli Populasyonda Laparoskopik Kolesistektomi Sonuçlarimiz. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği 7 Mart 2020 Çorum Bölgesel Toplantısı Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Sayfa 27-29. Çorum, 2020.
• Kılınç U, Erdoğan A, Türkan A, Katar MK. İlçe Devlet Hastanesi Endoskopi Ünitesinde Kolonoskopik Polipektomi Sonuçlarımız. 2.Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı. Sayfa 268-269. Malatya, 2018
• Başer M, Katar MK, Ersoy PE, Dinç S. Akut Apandisitin Nadir Bir Nedeni, Ascaris Lumbricoides: Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı 12.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. SB-55. Antalya, 2019.
• Katar MK. İkinci Basamak Devlet Hastanesinde Penetran Suprarenal Vena Cava İnferior Yaralanması Yönetimi; Vaka Sunumu. 1 st International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress. Sayfa 670. Kırşehir, 2019.
• Katar MK, Başer M, Ersoy PE, Dinç S. Erişkin Hastada Midgut Volvulus Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı 12.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. EP-62. Antalya, 2019.
• Aktürk OM, Karabeyoğlu ŞM, Katar MK, Çelik C, Özdemir Ü. Rektus Kılıfı Hematomu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi Bildirileri. Sayfa 620. Antalya,  2014.
• Çelik C, Dağlar G, Yüksel C, Katar MK, Özsoy A, Arıcan P, Tekin B. Palpe Edilemeyen Meme Lezyonlarında Lokalizasyon Tekniklerinin Karşılaştırılması. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi Bildirileri. Antalya,2016

Sağlık Rehberi
Alzheimer Hastalığı

Alzheimer Hastalığı

NÖROLOJİ

Alzheimer hastalığının erken evrelerindeki bir kişi; bir şeyleri hatırlama, karar alma, yer-yön bulma vb. konularda zorlanabilir. Doktorunuzun önerilerini dikkate alıp uygulamak yaşamınızı kolaylaştırabilir.
Devamı
Tüberküloz (Verem Hastalığı) Nedir?

Tüberküloz (Verem Hastalığı) Nedir?

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Verem hastalığı hava yolu ile bir bireyden diğerine yayılabilen bulaşıcı ve aynı zamanda tedavisi olan bir hastalıktır.
Devamı
Diş Teli Tedavisi Nedir?

Diş Teli Tedavisi Nedir?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Diş teli tedavisi çenenin ve dişlerin uyum içerisine getirilip estetik bir görüntü elde etme işlemidir.
Devamı
Adrenal (Böbrek Üstü Bezi) Tümörler

Adrenal (Böbrek Üstü Bezi) Tümörler

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Adrenal tümörler, adrenal bezde yer alan iyi veya kötü huylu büyümelerdir. Adrenal tümörlerin çoğunun nedeni bilinmemektedir. Adrenal tümörler cerrahi olarak çıkarılabilir.
Devamı
Diş Taşı Nedir? Diş Taşı Temizliği Nasıl Olur?

Diş Taşı Nedir? Diş Taşı Temizliği Nasıl Olur?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Diş taşları dişlerin üzerindeki siyah kahverengi sarı görünümlü lekelerdir. Diş aralarında ve dişlerin arka yüzlerinde yoğunlukla görülebilir.
Devamı
Çocuklarda Ağız ve Diş Temizliği Nasıl Olmalı?

Çocuklarda Ağız ve Diş Temizliği Nasıl Olmalı?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Süt dişlerinin ne kadar sağlıklı ilerlemesini sağlarsak, çocukluk ve yetişkinlik döneminde bir o kadar temiz ve sağlıklı dişler oluşur.
Devamı
Kompozit Dolgu Nedir?

Kompozit Dolgu Nedir?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Kompozit dolgu; travma sonrasında dişte oluşan madde kayıplarını, diş çürüklerini, diş yapı bozukluklarını ve hastayı rahatsız eden renk bozukluklarını tedavi etmek için yapılan estetik tedavi yöntemidir.
Devamı
Anemi Nedir?

Anemi Nedir?

İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)

Anemi, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin eksikliğinde ortaya çıkan durumdur.
Devamı
Hekim Kadromuz
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
AHMET SOYLU
Profesör Doktor
AHMET SOYLU
ÜROLOJİ
BATUHAN ÖZAY
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
CENAP ZEYBEK
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
FATMA BOZKURT
Profesör Doktor
FATMA BOZKURT
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
MEHMET MÜFİT ORAK
Profesör Doktor
MEHMET MÜFİT ORAK
ÇOCUK ORTOPEDİ
HİDAYET AKDEMİR
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
İSMAİL ERDEN
Profesör Doktor
İSMAİL ERDEN
KARDİYOLOJİ

SON MAKALELER

ALS Hastalığı (Amiyotrofik Lateral Skleroz - Motor Nöron Hastalığı) Çocuk Diş Tedavileri (Pedodonti)Penis (Penil) Protez Nedir?Diyabetik Ayak Nedir?Tüberküloz (Verem Hastalığı) Nedir?Vertigo Nedir?Diş Sıkma TedavisiDiş Teli Tedavisi Nedir?Diş Beyazlatma TedavisiHamilelikte Diş SağlığıDiş Taşı Nedir? Diş Taşı Temizliği Nasıl Olur?İmplant Nedir?
DEVAMINI GÖSTER ..
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp

Güncelleme Tarihi : 2.7.2022

Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
E
Çerezler ile toplanan kişisel verileriniz, çerez politikamızda belirtilen amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde kullanılacaktır.Tamam
Yukarı