Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Profesör Doktor

MEHMET MÜFİT ORAK

ÇOCUK ORTOPEDİ

Eğitim

 1993 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Lisans)
• 1995 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Y. Lisans)
• 2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı (Doktora/Tıpta Uzmanlık)
• 2016 Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı (Doçentlik)

Çalıştığı Kurumlar

• 2001 - 2003 İstanbul Özel Anadolu Çınar Hastanesi
• 2003 - 2004 Düzce Akçakoca Devlet Hastanesi
• 2004 - 2007 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
• 2007 - 2010 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
• 2010 - 2011 İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi
• 2011 - 2012 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
• 2012 - 2016 İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
• 2016 - 2017 İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
• 2017 - 2020 Medical Park Göztepe Hastanesi
• 2020 - 2021 Özel Adatıp Hastanesi 

Tıbbi Alanlar

Üyelikler

• Türk Tabipler Birliği (Üye)
• TOTDER (Üye)
• TOTBID (Üye)
• Türk Pediatrik Ortopedi Derneği (Üye)
• Türk Pediatrik Ortopedi Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi/2012-2014)
• Çocuk Ortopedisi Derneği (Üye)
• Çocuk Ortopedisi Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi/2016-2021)

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
A1. Orak MM, Onay T, Gümüştaş SA, Gürsoy T, Muratlı HH. Is prematurity a risk factor for developmental dysplasia of the hip? A prospective study. The Bone & Joint Journal, 97(5), 716-720(2015).  Doi: 10.1302/0301-620X.
A2. Uludağ S, Seyahi A, Orak MM, Bilgili MG, Çolakoğlu B, Demirhan MS. The effect of gestational age on sonographic screening of the hip in term infants. The Bone & Joint Journal, 95(2), 266-270 (2013). , Doi: 10.1302/0301-620X.95B2.30798
A3. Gümüştaş SA, Tosun HB, Ağır İ, Orak MM, Onay T, Okçu G. Influence of number and orientation of screws on stability in the internal fixation of unstable femoral neck fractures. Acta Orthop Traumatol Turc, 48(6), 673-678 (2014). Doi: 10.3944/AOTT.2014.14.0088
A4.  Erdoğan F, Kesmezacar H, Ögüt RT, Orak MM, Tenekecioğlu Y. The use of a modified Weber technique for high tibial osteotomy. Acta Orthop Traumatol Turc, 37(1), 26-32(2003)., Doi: 10.3944/aott.v37i1.850
A5. Gümüştaş SA, Orak MM, Onay T, Bulut G. Late Developmental Dysplasia of the Hip That Was Sonographically Determined to Be Stable at First Examination: A Case Report. JBJS Case Connector, 3(4), 114-114(2013). Doi: 10.2106/JBJS.CC.M.00148
A6. Karaman Ö, Özkazanlı G, Orak MM, Mutlu S, Mutlu H, Çalıskan G, Karakuş Ö, Saygı B. Factors affecting postoperative mortality in patients older than 65 years undergoing surgery for hip fracture. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 21(1), 44-50 (2015).Doi:10.5505/tjtes.2015.02582
A7. Çağırmaz T, Yapıcı C, Orak MM, Güler O. Bilateral femoral neck fractures after an epileptic attack: A case report. International Journal of Surgery Case Reports, 6(1), 107-110 (2015). Doi:10.1016/j.ijscr.2014.12.003
A8. Orak MM, Ak D, Midi A, Karakoyun B, Purisa S, Bulut G. Comparison of chronic effects of intra-articular tenoxicam, diclofenac and methylprednisolon on healthy rats. Acta Orthop Traumatol Turc, 49(4), 438-446 (2015).  Doi:10.3944/AOTT.2015.14.0312
A9. Orak MM, Onay T, Çağırmaz T, Elibol C, Elibol F, Centel T. The reliability of ultrasonography in developmental dysplasia of the hip How reliable is it in different hands?. Indian Journal of Orthopaedics, 49(6), 610 (2015) Doi:  10.4103/0019-5413.168753
A10. Gümüştaş SA, Ekmekçi B, Tosun HB, Orak MM, Bekler Hİ. Similar effectiveness of the open versus endoscopic technique for carpal tunnel syndrome: a prospective randomized trial. Eur J Orthop Surg Traumatol, 25(8), 1253-1260 (2015) Doi: 10.1007/s00590-015-1696-0
 A11. Orak MM, Karaman O, Gürsoy T, Çağırmaz T, Oltulu I, Muratlı HH. Effect of increase in birth weight in a newborn on hip ultrasonography. J Pediatr Orthop B. 24(6), 507-510 (2015)  Doi: 10.1097/BPB.0000000000000206.A
A12. Orak MM, Gümüştaş SA, Onay T, Uludağ S, Bulut G, Türkbörü Ü. Comparison of postoperative pain after open and two-portal endoscopic carpal tunnel release: a randomized, prospective, controlled study. Indian Journal of Orthopaedics. 50(1), 65-69 (2016) Doi:  10.4103/0019-5413.173509
A13. Gümüştaş SA, Çağırmaz T, Orak MM, Pehlivanoğlu G, Öktem, S. Cystic tuberculosis osteomyelitis of the distal tibia in infancy. Turkish Archives of Pediatrics/Türk Pediatri Arşivi, 52(1), 53 (2017). doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2479
A14. Karakus O, Karaman O, Sari AS, Orak MM, Muratli HH. Is it difficult to obtain inter-observer agreement in the measurement of the beta angle in ultrasound evaluation of the paediatric hip?. Journal of orthopaedic surgery and research, 14(1), 1-8 (2019).
A15. Karahan N, Arslan I., Oztermeli A, Orak MM, Midi A, Alp Yücel II. Comparison of intra-articular application of polydeoxyribonucleic acid and hyaluronic acid in experimentally induced osteoarthritis in rats. Journal of Musculoskeletal Research, 23(03), 2050009 (2020). https://doi.org/10.1142/S0218957720500116
A16. Arslan İ, Yücel I, Öztürk TB, Karahan N, Orak MM, Midi A. The Effects of Corticosteroid Injection in the Healthy and Damaged Achilles Tendon Model: Histopathological and Biomechanical Experimental Study in Rats. Turkish Journal of Pathology, 36(1), 039-047 (2020). doi: 10.5146/tjpath.2019.01468
A17. Solak K, Yucel I, Karaduman ZO, Arda S, Orak MM, Midi A. Histological Comparison of Nanocomposite Multilayer Biomimetic Scaffold, A Chondral Scaffold, and Microfracture Technique to Repair Experimental Osteochondral Defects in Rats. The Eurasian Journal of Medicine, 52(2), 145 (2020). doi: 10.5152/eurasianjmed.2019.19077
 
 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
B1. Okan N, Orak MM. Accompanying pathologies, knee structures and treatment methods in congenital dislocation of the knee. European Paediatric Orthopaedic Society EPOS 27th Annual Meeting, 2(S1), 25-25(2008), Doi: 10.1007/s11832-008-0086-0 (Sözlü Bildiri)
B2. Gümüştaş SA, Tosun HB, Ağır İ, Orak MM,  Onay T, Okçu G. Influence of number and orientation of screws on stability in the internal fixation of instable femoral neck fractures. 16th EFORT Congress 2015 Prague. 27-29 Mayıs 2015. (Poster Bildiri)
B3. Onay T, Gümüştaş SA, Aydemir N, Orak MM.  Do the risk factors for developmental dysplasia of the hip differ according to gender? A look from another perspective. AAOS 2018 Annual Meeting, New Orleans, LA. 6-10 Mart 2018. (Sözlü Bildiri)

 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
D1. Erdogan F, Orak MM, Aktaş Ş, Türeci E, Olgaç NV, Kabasakal L, Aydıngöz Ö. Hiperbarik oksijen uygulamasının farelerde otoklavize otojen kemik greftinin inkorporasyonu üzerine etkisi (Deneysel çalışma). Acta Orthop Traumatol Turc, 32(3), 226-231 (1998).  Doi:10.3944/aott.v32i3.2256
D2. Gümüstaş SA, Bulut G, Orak MM, Çağırmaz T, Onay T, Bekler Hİ. Gelişimsel kalça displazisinde pavlik bandajı ile tedavinin başarısını etkileyen faktörlerin kısa süreli takiple değerlendirilmesi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 26(1), 7-12 (2015). Doi:10.5505/jkartaltr.2015.19480
D3. Onay T, Orak MM, Oltulu İ, Çağırmaz T, Gümüstaş SA, Bulut G, Bekler Hİ. Konservatif olarak tedavi edilen distal radius kırıklarında kemik mineral dansitesinin fonksiyonel ve radyolojik sonuçlara etkisi. Türk Osteoporoz Dergisi, 21, 54-59 (2015)., Doi: 10.4274/tod.63825
D4. Külcü NU, Orak MM, Gerenli N, Sarı E, Say A. Bir eğitim hastanesinde çocuk hekimlerinin gelişimsel kalça displazisi ile ilgili bilgi düzeyleri.  The Journal of Current Pediatrics Güncel Pediatri, 13(2).89-96 (2015) Doi:10.4274/jcp.37029
 
 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
E1. Bilsel SN, Mumcuoğlu E, Orak MM. JRA'lı hastalarda total kalça artroplastı uygulaması sonuçlarımız. Program&Özet Kitabı s:59.  2. Cerrahpaşa Lokomotor Sistem Günleri, (1998). (Sözlü Bildiri)
E2. Hız M, Beyzadeoğlu TB, Orak MM, Mandel NK, Dinçbaş HF, Dervişoğlu S. Sinovial Sarkoma Olgularının Tedavisi. Özet Kitabı s:42. 3. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi, (2000) (Sözlü Bildiri)
E3. Hız M, Orak MM, Ekici H, Beyzadeoğlu TB. Kemik defektlerinin masif allogreftlerle rekonstrüksıyonu. Özet Kitabı s:55.  3. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi, (2000). (Sözlü Bildiri)
E4. Hız M, Orak MM, Beyzadeoğlu TB, Öğüt RT. Kemik boşluklarının spongiöz allogreftlerle rekonstrüksiyonu. Özet Kitabı s:55.  3. Türk Ortopedik Onkolojı Kongresi, (2000). (Sözlü Bildiri)
E5. Öğüt RT, Akgün I, Orak MM, Yücel İİA. Lokalize pigmentli villonodüler sinovitin artroskopik tedavisi. Özet Kitabı s:121.  5. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, (2000). (Sözlü Bildiri)
E6. Öğüt RT, Akgün I, Orak MM, Yücel İİA.  Tibia plato kırıklarının artroskopik lifting (kaldırma) yöntemi ile tedavisi. Özet Kitabı s:175.  5. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, (2000). (Poster Bildiri)
E7. Orak MM, Kesmezacar H, Öğüt RR, Yücel B, Ağrıtmış A, Erdoğan F. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçların kırık kaynamasına etkilerinin araştırılması. Kongre Kitabı s:7.  18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (2003). (Poster Bildiri)
E8. Yapıcı C, Orak MM, Ofluoğlu Ö, Arman MA. Sakrum yerleşimli malign kemik tümörünü taklit eden paget hastalığı: Olgu sunumu. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthop Traumatol Turc, 43(Suppl 1), 190-191(2009). (Poster Bildiri)
E9. Ofluoğlu Ö, Orak MM, Yapıcı C, Donthineni R. Diz ekleminde diffüz pigmente villonodüler sinovit:14 olgunun değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthop Traumatol Turc, 43(Suppl 1), 193 (2009). (Poster Bildiri)
E10. Gümüştaş SA, Bulut G, Orak MM, Erdağ Y, Bekler Hİ. Gelisimsel kalça displazisi olgularında Pavlik bandajı tedavi süresini ve başarısını etkileyen faktörler. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthop Traumatol Turc,  45(Suppl 1), 33 (2011). (Sözlü Bildiri)
E11. Onay T, Bulut G, Orak MM, Bekler Hİ. Radius distal uç kırıkları konservatif olarak tedavi edilen elli yaşın üzerindeki hastalarda kemik mineral yoğunluğunun sonuçlara etkisi. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthop Traumatol Turc,  45(Suppl 1), 129 (2011). (Sözlü Bildiri)
E12. Gümüştaş SA, Orak MM, Uludağ S, Bulut G. Açık ve endoskopik karpal tünel gevşetme işlemleri sonrası ağrının karşılaştırılması: Prospektif randomize kontrollü çalışma. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthop Traumatol Turc,  47(Suppl 1),  183-184 (2013). (Poster Bildiri)
E13. Orak MM, Gümüştaş SA, Yanık E, Pehlivanoğlu G. Bebeklik çağında görülen distal tibia yerleşimli akut süpüratif tüberküloz osteomiyeliti. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthop Traumatol Turc,  47(Suppl 1),  285 (2013). (Poster Bildiri)
E14. Orak MM, Karaman Ö, Gürsoy T, Çağırmaz T, Oltulu İ, Muratlı HH. Bebeğe ait doğum tartısı gelişimsel kalça displazisi gelişiminde etkili midir? 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthop Traumatol Turc,  47(Suppl 1),  297 (2013). (Poster Bildiri)
E15. Orak MM, Karaman Ö, Gürsoy T, Oltulu İ, Çağırmaz T, Muratlı HH. Yenidoğanda doğum tartısı artışının kalça ultrasonografisi üzerine etkisi. Bildiri Kitabı s:31. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2014, (2014). (Sözlü Bildiri)
E16. Onay T, Orak MM, Çağırmaz T, Gümüştaş SA, Ak D, Muratlı HH. Ultrasonografik kalça değerlendirilmesi yapılan 4415 bebekte GKD için risk faktörlerinin analizi ve klinik muayenenin tanıdaki yeri. Bildiri Kitabı s:32. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2014, (Sözlü Bildiri)
E17. Gümüştaş SA, Tosun HB, Uludağ A, Orak MM. Heterotrofik ossifikasyona bağlı kubital tünel sendromu: Olgu sunumu. 14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi. El ve Mikrocerrahi, 2(2), 67 (2014). Doi:10.2399/emd.13.13022. (Poster Bildiri)
E18. Gümüştaş SA, Ağır İ, Orak MM, Uludağ A. Lichtman Evre 3a Kienböck vakasında ançüezplasti ile birlikte skafo-kapitat artrodez uygulanımı. 14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi. El ve Mikrocerrahi, 2(2), 66 (2014).  Doi: 10.2399/emd.13.13022. (Poster Bildiri)
E19. Gümüştaş SA, Orak MM, Onay T, Bulut G. İlk muayenede sonografik olarak stabil olduğu tespit edilen kalçada gelişen geç displazi: Olgu sunumu. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthop Traumatol Turc,  48(Suppl 1), 220-221(2014). (Poster Bildiri)
E20. Gümüştaş SA, Ekmekçi B, Orak MM, Tosun HB. Karpal tünel sendromu tedavisinde açık ve çift portal endoskopik gevşetme tekniklerinin EMG ile değerlendirilmesi: Randomize prospektif kontrollü çalışma. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthop Traumatol Turc,  48(Suppl 1), 93(2014). (Sözlü Bildiri)
E21. Gümüştaş SA, Tosun HB, Ağır İ, Orak MM, Onay T, Okçu G. İnstabil femur boyun kırıklarının internal tespitinde vida sayısı ve yöneliminin stabiliteye etkisi: Sentetik kemik modelinde biyomekanik çalısma. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthop Traumatol Turc,  48(Suppl 1), 46(2014). (Sözlü Bildiri)
E22. Bayram Bİ, Orak MM, Şahin E, Seçkin B, Özkaya O. Kalça ağrısı ile gelen nadir bir olgu: Femur başı epifiz kayması. Program&Özet Kitabı s:122.  2. Marmara Pediatri Kongresi, (2015). (Poster Bildiri)
E23. Gümüştaş SA, Orak MM, Çağırmaz T, Bekler Hİ. Çocuk hastada minimal travma sonrası gelişen kalça çıkığı: Olgu Sunumu. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2015, (2015). (Poster Bildiri) http://totder.org.tr/upload/totder/2015istanbul.pdf
E24. Solak K, Alp Yücel İİ, Karaduman ZO, Orak MM, Midi A. Ratlarda oluşturulan deneysel tam kat osteokondral defekt modelinde, nano kompozit multilayer biomimetik skafold, kondral skafold ve mikrokırık yönteminin karşılaştırılması. Program Kitabı: s.77, Ulusal Türk 26. Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25-30 Ekim 2016. (Sözlü Bildiri) http://www.totbid.org.tr/upload/1/2016Ulusal.pdf
E25. Orak MM, Onay T, Çağırmaz T, Elibol C, Dinç Elibol F, Centel T. Gelişimsel Kalça Displazisinde Kalça Ultrasonografisinin Güvenilirliği: Farklı Ellerde Ne Kadar Güvenilir? Bildiri Kitabı s.14, 2. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi, İzmir, 16-18 Mart 2018.  (Sözlü Bildiri) http://www.cod.org.tr/upload/BildiriKitab%C4%B1.pdf
E26. Orak MM, Onay T, Gümüştaş SA, Gürsoy T, Muratlı HH. Prematürite Gelişimsel Kalça Displazisi İçin Risk Faktörü Müdür?: Prospektif Çalışma. Bildiri Kitabı s.32, 2. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi, İzmir, 16-18 Mart 2018.  (Sözlü Bildiri- Birincilik ödülü) http://www.cod.org.tr/upload/BildiriKitab%C4%B1.pdf
E27. Celayir A, Orbay T, Moralıoğlu S, Bosnalı O, Orak MM. Mesane ve kloaka ekstrofili olgularda pubik diyastaz nedeniyle yapılan bilateral anterior iliak osteotominin ön sonuçları. Bildiri Kitabı s.52, 2. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi, İzmir, 16-18 Mart 2018.  (Poster Bildiri) http://www.cod.org.tr/upload/BildiriKitab%C4%B1.pdf
E28. Onay T, Gümüştaş SA, Çağırmaz TA, Aydemir AN, Orak MM. Gelişimsel kalça displazisi risk faktörleri cinsiyete göre farklılık gösterebilir mi? Farklı bir bakış açısı. Program Kitabı s. 74,  28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Belek, Antalya 30 Ekim-4 Kasım 2018. (Sözlü Bildiri) http://www.totbid.org.tr/upload/1/2018Ulusal.pdf
E29. Karakuş Ö, Arslan İ, Orak MM, Muratlı HH. Pediyatrik kalça ultrason değerlendirilmesinde ortopedi profesörleri, uzmanları ve asistan doktorlar arasında korelasyon var mı? Program Kitabı s. 87,  28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Belek, Antalya 30 Ekim-4 Kasım 2018. (Sözlü Bildiri) http://www.totbid.org.tr/upload/1/2018Ulusal.pdf
E30. Onay T, Gümüştaş SA, Çağırmaz TA, Aydemir AN, Orak MM. Gelişimsel kalça displazisi risk faktörleri cinsiyete göre farklılık gösterebilir mi? Farklı bir bakış açısı. Bildiri Kitabı s.36, 3. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi, Sanal Ortam, 1-5 Aralık 2020.  (Sözlü Bildiri) https://yonetim.citius.technology/menu/menu1324/c-ocuk-ortopedi-2020-kitap.pdf
  
 Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
F1.1. Okan N, Orak MM. Konjenital Diz Çıkığı. TOTBİD Dergisi, 8(3-4), 24-29(2009).
F1.2. Orak MM, Onay T. Gelişimsel kalça displazisinde ultrasonografik inceleme. TOTBİD Dergisi, 13(5), 381-388 (2014).  Doi: 10.14292/totbid.dergisi.2014.43
F1.3. Karahan N, Orak MM. Serebral palside güncel sınıflandırma sistemleri. TOTBİD Dergisi, 20(3), 288–296 (2021).    Doi : https://doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2021.50
 
 Davetli Konuşmacı Olduğu Ulusal Toplantılar:
 
F3.1. GKD’de Kapalı Redüksiyon. XVI. GKD-PEV Tanı ve Tedavisi Uygulamalı Eğitim Toplantısı, 09-10 KASIM 2012, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. 10.Kat Konferans Salonu, Elazığ.
F3.2. GKD’de Anterior Girişimle Açık Redüksiyon. XVI. GKD-PEV Tanı ve Tedavisi Uygulamalı Eğitim Toplantısı, 09-10 Kasım 2012, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. 10.Kat Konferans Salonu, Elazığ.
F3.3. Pratik uygulama (hastada kalça USG yapılması).  XVII. GKD-PEV Uygulamalı Tanı ve Tedavi Kursu, 06-07 Nisan 2013, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şanlıurfa.
F3.4. Pratik uygulama (Dağıtılan kalça USG’leri üzerinde tanımlama ve çizim-workshop). XVII. GKD-PEV Uygulamalı Tanı ve Tedavi Kursu, 06-07 Nisan 2013, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şanlıurfa.
F.3.5. Pratik Uygulama ( Video, PEV modeli ve hasta üzerinde uygulama).  XVII. GKD-PEV Uygulamalı Tanı ve Tedavi Kursu, 06-07 Nisan 2013, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şanlıurfa.
F3.6. Gelişimsel Kalça Displazisi Erken Tanı ve Tedavi Programı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Şube Müdürlüğü Aile Hekimi Eğitim Programı, 14.6.2011-01.08.2011 tarihleri arasında 13 oturum, İstanbul (Kadıköy, Maltepe, Adalar ve Tuzla).
F3.7. Çocukta öykü alınması, fizik muayene. Çocuk Ortopedisi Gözden Geçirme Kursu,        1-2 Şubat 2013, TOTBİD Genel Merkezi, Ankara.
F3.8. GKD önleme ve tarama. GKD Gelişimşel Kalça Displazisi PEV Pes Ekinovarus Kursu 4-5 Haziran 2016, Malatya.
F3.9. Is prematurity a risk factor for developmental dysplasia of the hip? a prospective study. Ulusal Türk 26. Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25-30 Ekim 2016, Antalya. http://www.totbid.org.tr/upload/1/2016Ulusal.pdf
F3.10. GKD Gelişimşel Kalça Displazisi PEV Pes Ekinovarus Kursu, 12-13 Kasım 2016,  İstanbul.
F3.11. Femur boyun ve pertrokanterik kırıklar. Pediatrik Travma Kursu, 02-03 Aralık 2017, Ankara.
F3.12. Önleme, Tarama Yöntemleri (1. Oturum)/ USG, Standart Plan, Tipler, Ölçüm (2. Oturum). Gelisimsel Kalça Displazisi Pes Ekinovarus Kursu, 8-9 Nisan 2017, Bursa.
F3.13. Önleme, Tarama Yöntemleri (1. Oturum:)/ USG, Standart Plan, Tipler, Ölçüm (2. Oturum: Gelişimsel Kalça Displazisi Kursu). Gelisimsel Kalça Displazisi Pes Ekinovarus Kursu, 10-11 Haziran 2017, Konya.
F3.14. Patolojik Anatomi, Düzeltme Prensipleri.  27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 24-29 Ekim 2017, Antalya. http://www.totbid.org.tr/upload/1/2017Ulusal.pdf
F.3.15. Önleme, Tarama Yöntemleri. Gelisimsel Kalça Displazisi Pes Ekinovarus Kursu, 16-17 Aralık 2017, İstanbul.
F.3.16. GKD de Konservatif Tedavi (Bandaj Uygulaması ve Kapalı Redüksiyon). Birinci Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 19-23 Nisan 2018, Bakü, Azerbaycan. http://turkdunyasiortopedi.org/baku/bilimselprogram.php
F.3.17. GAA KR+Pelvipedal Alçı. İkinci Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi, 16 - 18 Mart 2018, İzmir. http://www.cod.org.tr/upload/BildiriKitab%C4%B1.pdf
F3.18. Giriş, PEV’un tedavi amaçları ve yöntemleri (4. Oturum)/ Ponseti yönteminin uygulanması (5. Oturum). Gelisimsel Kalça Displazisi Pes Ekinovarus Kursu, 5-6 Mayıs 2018, Gaziantep.
F3.19. Hastanın ve deformitenin klinik değerlendirmesi. Gelisimsel Kalça Displazisi Pes Ekinovarus Kursu, 8-9 Eylül 2018, Sivas.
F3.20. Açık redüksiyon sonrası komplikasyonları nasıl azaltırım? 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 30 Ekim-4 Kasım 2018, Antalya.
F3.21. Femur boyun ve trokanter çevresi kırıkları. Pediatrik Travma Kursu, 1-2 Aralık 2018, Ankara.
F3.22. GKD Gelişimşel Kalça Displazisi PEV Pes Ekinovarus Kursu, 15-16 Aralık, 2018, İstanbul.
F3.23. Kapalı redüksiyon yöntemleri. GKD Gelişimşel Kalça Displazisi PEV Pes Ekinovarus Kursu, 9-10 Mart 2019, Adana.
F3.24. Farklı yürüme planlarının etkileri ve hareket analizi. 2. Serebral Palsi Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2019, İstanbul.
F3.25. GKD de Femoral Osteotomi. 2. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 11-15 Eylül 2019, Almatı, Kazakistan.
F3.26. Femur boyun ve pertrokanterik kırıklar. Pediatrik Travma Kursu, 7-8 Aralık 2019, Ankara.
F3.27. PEV patolojik anatomi, kinematiği ve düzeltme prensipleri. GKD Gelişimşel Kalça Displazisi PEV Pes Ekinovarus Kursu, 21 - 22 Aralık 2019, İstanbul.
F3.28. PEV patolojik anatomi, kinematiği ve düzeltme prensipleri. GKD Gelişimşel Kalça Displazisi PEV Pes Ekinovarus Kursu, 8 -9 Şubat 2020, Ankara.
F3.29. Aksayan çocukta tanı algoritması, laboratuvar ve görüntüleme. Afyon Bölgesel Ortopedi ve Travmatoloji Toplantısı “Aksayan Çocuga Yaklasım”, 29 Ağustos 2020, Afyon.
F3.30. Kapalı redüksiyon yeterli mi? Açık redüksiyon yapmalı mıyım? 1. Sanal TOTBİD Kongresi, 7-8 Kasım 2020.

 Bilimsel Toplantıda Oturum Başkanlığı
F4.1. Pediatrik Ortopedi GKD; Pelvik Osteotomiler, Artroplasti. Bildiri Kitabı s:4. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2014, 18 Nisan 2014, İstanbul.
F4.2. Nörolojik Hastalıklar, Diğer Hastalıklar ve Araştırma, Oturum 7, Sözlü Bildiriler. Bildiri Kitabı s:5, 8. İkinci Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi, 16 - 18 Mart 2018, İzmir. http://www.cod.org.tr/upload/BildiriKitab%C4%B1.pdf
F4.3. Sözlü bildiriler 2. Program ve Özet Kitabı s:8. 3. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi, 1-5 Aralık 2020, Sanal Ortam. https://yonetim.citius.technology/menu/menu1324/c-ocuk-ortopedi-2020-kitap.pdf
F4.4. Mini Konferans. Program ve Özet Kitabı s:8. 3. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi, 1-5 Aralık 2020, Sanal Ortam. https://yonetim.citius.technology/menu/menu1324/c-ocuk-ortopedi-2020-kitap.pdf
 
F5. Yurt Dışı Mesleki Deneyim
F5.1. University of Pittsburgh, Dept. Of Orthopaedic Surgery, UPMC Children Hospital. 10.12.2013-10.01.2014, PA/USA (Observer).
 
 Bilimsel Etkinlik Düzenleme
F8.1. Kurs Başkanı. Pediatrik Kalça Ultrasonografi Kursu-Graf Yöntemi, 10-11 Şubat 2017, İstanbul.
F8.2. Düzenleme Kurulu Üyesi (Kongre sekreteri, Bilimsel Kurul) İkinci Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi, 16 - 18 Mart 2018, İzmir. http://www.cod.org.tr/upload/BildiriKitab%C4%B1.pdf
F8.3. Düzenleme Kurulu Üyesi (Bilimsel Kurul) 3. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi, 1-5 Aralık 2020, Online Kongre. https://yonetim.citius.technology/menu/menu1324/c-ocuk-ortopedi-2020-kitap.pdf
F8.5. Kurs Başkanı. GKD Gelişimşel Kalça Displazisi PEV Pes Ekinovarus Kursu, 5-6 Mayıs 2018, Gaziantep.
F8.5. Kurs Başkanı. GKD Gelişimşel Kalça Displazisi PEV Pes Ekinovarus Kursu, 9-10 Mart 2019, Adana.
 

Sağlık Rehberi

Nörojenik Mesane

ÜROLOJİ
Nörojenik mesane ile ilişkili olarak ilgili sinirlere ve hasarın doğasına bağlı olarak, mesane aşırı aktif veya az aktif olur.
Devamı

Akne

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Akne ergenlik döneminde aktif hale gelen erkek hormonları tarafından yönlendirilen hormonal bir durumdur. Bu tür hormonlara duyarlılık ve yağ bezleri içindeki cilt bakterileri ve yağ asitleri ile birlikte akne çıkmasına neden olur.
Devamı

Norovirüs

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
Norovirüs ciddi kusma ve ishale neden olan bir virüs grubunun ismidir.
Devamı

Ağız Kokusu Sorunu

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Kronik ağız kokusu, genellikle kötü diş hijyeni veya ağız kuruluğunun bir işaretidir. Bu durum daha ciddi bir ağız hastalığının, diyabet veya başka iç hastalıkların habercisi de olabilir.
Devamı

Nazal Polip

KULAK BURUN BOĞAZ
Nazal polipler burnun ve sinüslerin içini kaplayan mukoza dokusundaki iyi huylu büyümelerdir.
Devamı

Adet Düzensizliği

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Adet dönemi genellikle 4-7 gün sürer. 21 günden kısa veya 35 günden daha uzun aralıklarda adet olma, arka arkaya 3 veya daha fazla adet görmeme vb. durumlar adet düzensizliği olarak adlandırılır.
Devamı

Diş Apsesi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Diş apsesi, dişin kökünde, diş etinde veya diş arasında oluşan bir enfeksiyondur.
Devamı

Apandisit

GENEL CERRAHİ
Apandis karın bölgesinin sağ alt kısmında, kalın ve ince bağırsağın birleştiği yerde bulunan küçük bir tüptür. Vücutta bilinen bir işlevi yoktur ancak iltihaplanması durumunda acil tıbbi müdahale gerektirir.
Devamı

Safra Kesesi Hastalıkları ve Belirtileri

GENEL CERRAHİ
Safra kesesi problemleri genellikle safra kanallarınızdaki, safranın karaciğeriniz, safra keseniz ve ince bağırsağınız arasında dolaşmasına izin veren tüplerdeki tıkanmadan kaynaklanır.
Devamı

Göz Tansiyonu (Glokom)

GÖZ HASTALIKLARI
Glokom, görme kalitesi için hayati önem taşıyan optik sinirde hasarın meydana geldiği bir göz hastalığıdır.
Devamı

Aort Diseksiyonu

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort diseksiyonunda atardamarın iç tabakasında bir yırtılma olur. Aort bu yırtılmanın içine doğru kanamaya başlar, kanamayla yırtık uzar ve aortun iç tabakası ile orta tabakası birbirinden ayrılır.
Devamı

Ramazanda Sağlıklı Beslenmek İçin 10 Altın Kural

BESLENME VE DİYET
Ramazan ayını daha sağlıklı ve formda geçirmek için bu önerilere göz atın!
Devamı

Anormal Rahim (Uterin) Kanaması

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Anormal rahim kanaması; adet dönemleriniz arasında kanama, adet kanamanızın çok uzun sürmesi veya aşırı derecede fazla olması anlamlarına gelebilir.
Devamı

Anemi

İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)
Anemi, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin eksikliğinde ortaya çıkan durumdur.
Devamı

Anal Ağrı (Makat Ağrısı)

GENEL CERRAHİ
Anal ağrı, anüs ve rektumun içinde veya çevresinde yani makat bölgesinde meydana gelen ağrıdır.
Devamı

Diz Kireçlenmesi Evreleri ve Tedavisi

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Diz eklemi, kireçlenmenin en yaygın görüldüğü eklemlerden biridir ve sıklıkla diz ağrısı yakınmalarıyla kendini gösterir. Diz ekleminde sertlik ve şişlik, diz hareketlerinde kısıtlılık, hareket sırasında dizde çıtırtı sesi, diz ekleminde veya bacaklarda şekil bozukluğu gibi belirtiler kireçlenmeyi işaret ediyor olabilir.
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
AHMET SOYLU
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
NİHAL ASLI ESER
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
E
Yukarı