Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doktor Öğretim Üyesi

MELTEM CAN İKE

NÖROLOJİ

Eğitim

• Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi -Antalya
• Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji
 
Kurslar ve Konferanslar
• 1.MS Bahar Sempozyumu Antalya (2009)
• 46.Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya (2009)
• The Europen Society for Clinical Nutritin and Metabolism Nutritional Support in Neurological Disease İstanbul (2010)
• 7.Nöropatik Ağrı Sempozyumu İstanbul (2010)
• IV.Çocuk ve Ergen Nörolojisi Bahar Sempozyumu İstanbul (2011)
• 48.Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya (2012)
• 9.Nöropatik Ağrı Sempozyumu İstanbul (2012)
• VI.Rumeli Nöropsikiyatri Günleri Konsültasyon Nörolojisi Tekirdağ (2013)
• Türkiye Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği EEG İnteraktif Temel Eğitim Kursu İstanbul (2014)
• Türkiye Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği EMG İnteraktif Temel Eğitim Kursu İstanbul (2014)

Çalıştığı Kurumlar

• 2013-2015 Şırnak Devlet Hastanesi Nöroloji (Mecburi Hizmet)
• 2009-2013 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji
• 2015-         Medicine Hospital

Tıbbi Alanlar

• Baş ağrısı, 
• Multiple skleroz, 
• Uyku bozuklukları, 
• Serebrovasküler hastalıklar, 
• Epilepsi 
• Demans (bunama), 
• Hareket bozuklukları, 
• Elektrofizyoloji (EEG-EMG-VEP-Polisomnografi)

Üyelikler

• Türk Nöroloji Derneği
• Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği
• İstanbul Tabip Odası

Yayınlar

• M.Can İke, F.Hız, D.Bozkurt, M.Çınar. PCR Negatfliği Olan Olası Herpes Simpleks Ensefaliti Olgusu- JAREM 2012 Vol2 s:29-32

• D.Bozkurt, F.Hız, M.Can İke. Paget Hastalığında Alendronat Tedavisine Yanıt Veren Başağrısı Olgusu -Ağrı Dergisi 2012 Vol 24(3) s:135-8

• M.Can İke, F.Hız. Kraniyal ve Servikal Tutulumlu Ramsey-Hunt Sebdromu -KEAH Tıp Dergisi 2011

• F.Hız, S.M.Çınar, M.Can İke. Erken Başlangıçlı Atipik Alzheimer Olgusu 2. Ulusal Alzheimer Kongresi poster

• M.Can İke,S.M.Çınar, F.Hız, D.Yücel. Mexiletin Tedavisinde Yanıtlı İki Myotonia Congenita (Becker) Olgusu -25. Ulusal Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2009

• M.Can İke,F.Hız, S.M.Çınar. Multifokal Akkiz Demiyelinizan Duysal ve Motor Nöropati Olgusu - 45. Ulusal Nöoroloji Kongresi 2009

• M.Can İke, D.Bozkurt, F.Hız, Ü.Kökeş, S.M.Çınar. Kafa Travması Sonrası Gelişen Distonik Tremor - 45. Ulusal Nöroloji Kongresi 2009

• M.Can İke, F.Hız, D.Bozkurt, S.Mutlu. Creutzfeldt-Jacop Hastalığı Olgusu – 46. Ulusan Nöroloji Kongresi

• M.Can İke, S.Bilge, S.M.Çınar, E.Polat, Familyal Akdeniz Ateşi ve Multple Skleroz Birlikteliği Olan İki Olgu -46. Ulusan Nöroloji Kongresi

• M.Can İke, F.Hız,Ü.Kökeş, D.Bozkurt, L.Özden. Travmaya Bağlı İzole Hipoglossus Tutulumu – 26.Ulusal klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2011

• D.L Özden, F.Hız, S.M.Çınar, S.Bilge, S.Ö.Mutlu. M.Can İke.Yeni Tanılı Diyabetes Melllitus'lu Hastalarda Polinöropati ve Nöropatik Ağrının Değerlendirilmesi 48. Ulusal Nöroloji Kongresi e-poster

• M.Can İke, F.Hız.Migrenli Hastalarda Serum Hemogram, Ferritin, Demir, Bemir Bağlama, Sedimenatsyon, Folik Asit, Vitamin B12 Düzeyleri ve Kraniyal MR İncelemesi – 49.Ulusal Nörloji Kongresi 2013

• PCR Negatifliği Olan Olası Herpes Simpleks Ensefaliti Olgusu- M.Can İke, F.Hız, D.Bozkurt, M.Çınar. PCR Negatifliği Olan Olası Herpes Simpleks Ensefaliti Olgusu- JAREM 2012 Vol2 s:29-32

• Paget Hastalığında Alendronat Tedavisine Yanıt Veren Başağrısı Olgusu D.Bozkurt, F.Hız, M.Can İke. -Ağrı Dergisi 2012 Vol 24(3) s:135-8

• Kraniyal ve Servikal Tutulumlu Ramsey-Hunt Sebdromu M.Can İke, F.Hız -KEAH Tıp Dergisi 2011

• Erken Başlangıçlı Atipik Alzheimer Olgusu F.Hız, S.M.Çınar, M.Can İke. 2. Ulusal Alzheimer Kongresi poster

• Mexiletin Tedavisinde Yanıtlı İki Myotonia Congenita (Becker) Olgusu M.Can İke,S.M.Çınar, F.Hız, D.Yücel. -25. Ulusal Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2009

• Multifokal Akkiz Demiyelinizan Duysal ve Motor Nöropati Olgusu M.Can İke,F.Hız, S.M.Çınar. - 45. Ulusal Nöoroloji Kongresi 2009

• Kafa Travması Sonrası Gelişen Distonik Tremor M.Can İke, D.Bozkurt, F.Hız, Ü.Kökeş, S.M.Çınar - 45. Ulusal Nöroloji Kongresi 2009

• Creutzfeldt-Jacop Hastalığı Olgusu M.Can İke, F.Hız, D.Bozkurt, S.Mutlu. – 46. Ulusan Nöroloji Kongresi

• Familyal Akdeniz Ateşi ve Multple Skleroz Birlikteliği Olan İki Olgu M.Can İke, S.Bilge, S.M.Çınar, E.Polat, -46. Ulusan Nöroloji Kongresi

• Travmaya Bağlı İzole Hipoglossus Tutulumu M.Can İke, F.Hız,Ü.Kökeş, D.Bozkurt, L.Özden.– 26.Ulusal klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2011

• Yeni Tanılı Diyabetes Melllitus'lu Hastalarda Polinöropati ve Nöropatik Ağrının Değerlendirilmesi D.L Özden, F.Hız, S.M.Çınar, S.Bilge, S.Ö.Mutlu. M.Can İke. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi e-poster

• Migrenli Hastalarda Serum Hemogram, Ferritin, Demir, Bemir Bağlama, Sedimenatsyon, Folik Asit, Vitamin B12 Düzeyleri ve Kraniyal MR İncelemesi M.Can İke, F.Hız.– 49.Ulusal Nörloji Kongresi 2013

• Spondiloz nedeni ile operasyon planlanan diyabetik hastada KIDP teşhisi-D.Aygün, M.Can İke- 2016 Ulusal Elektrofizyoloji Kongresi-poster sunum

• Unilateral multıple kraniyal sinir tutulumu ile seyreden atipik Guillain Barre Sendromu- M.Can İke, D.Aygün 

Sağlık Rehberi

Adrenal (Böbrek Üstü Bezi) Tümörler

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Adrenal tümörler, adrenal bezde yer alan iyi veya kötü huylu büyümelerdir. Adrenal tümörlerin çoğunun nedeni bilinmemektedir. Adrenal tümörler cerrahi olarak çıkarılabilir.
Devamı

Aort diseksiyonu

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort diseksiyonunda atardamarın iç tabakasında bir yırtılma olur. Aort bu yırtılmanın içine doğru kanamaya başlar, kanamayla yırtık uzar ve aortun iç tabakası ile orta tabakası birbirinden ayrılır.
Devamı

Aort Anevrizması

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort anevrizması, aort damarı duvarının anormal genişlemesi veya şişmesidir. Dolaşım sisteminde herhangi bir damarda anevrizma ortaya çıkabilir.
Devamı

Alzheimer Hastalığı

NÖROLOJİ
Alzheimer hastalığının erken evrelerindeki bir kişi; bir şeyleri hatırlama, karar alma, yer-yön bulma vb. konularda zorlanabilir. Doktorunuzun önerilerini dikkate alıp uygulamak yaşamınızı kolaylaştırabilir.
Devamı

Ağız kokusu Sorunu

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Kronik ağız kokusu, genellikle kötü diş hijyeni veya ağız kuruluğunun bir işaretidir. Bu durum daha ciddi bir ağız hastalığının, diyabet veya başka iç hastalıkların habercisi de olabilir.
Devamı

Diz Ağrısının Nedenleri

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Diz ağrısı dikkate alınmalı, nedeni bilinmeli ve sonuç olarak gereken tedavi uygulanmalıdır. Diz ağrısı geçici (akut) veya kronik olabilir ve diz ağrısı nedenlerine bağlı olarak hasta ağrıyı, diz kapağında, diz önünde veya diz arkasında hissedebilir.
Devamı

Ramazanda Sağlıklı Beslenmek İçin 10 Altın Kural

BESLENME VE DİYET
Ramazan ayını daha sağlıklı ve formda geçirmek için bu önerilere göz atın!
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Profesör Doktor
AHMET MURAT SARICI
GÖZ HASTALIKLARI
Doçent Doktor
A. AVAR ÖZDEMİR
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
Yukarı