Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doktor Öğretim Üyesi

MÜSLÜM ERGÜN

ÜROLOJİ

Eğitim

• 2004  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi    
• 2014   Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 

Kurslar ve Konferanslar 
• Laparoskopik Cerrahi Sertifikasyonu
• Flexible Cerrahi Sertifikasyonu
• Ürodinami Sertifikasyonu
• Kök Hücre Uygulamaları Sertifikasyonu

 

Çalıştığı Kurumlar

• 2014 - 2015  Muş Devlet Hastanesi 
• 2015 - 2016  Muş Kamu Hastaneler Birliği Yönetici
• 2016 - 2019  Adıyaman Özel Gözde Hastanesi 
• 2019 -           Medicine Hospital

Tıbbi Alanlar

• Androloji: Cinsel Fonksiyon Bozuklukları

• İnfertilite

• Üroonkoloji

• Üriner Sistem Taş Hastalıkları

• Ürojinekoloji

Üyelikler

• Türk Üroloji Derneği
• Türk Androloji Derneği
• Endoüroloji Derneği
• European Society for Sexual Medicine (ESSM)

Yayınlar

• Does length of prostate biopsy cores have an impact on diagnosis of prostate cancer? Turk J Urol. 2016 Sep;42(3):130-3. doi10.5152/tud.2016.78700.

• Fournier's gangreneCausespresentation and survival of sixty-five patients. Pak J Med Sci. 2016 May-Jun;32(3):746-50. doi10.12669/pjms.323.9798. 

• Isolated renal pelvis rupture secondary to blunt trauma: Case report. Int J Surg Case Rep. 2015;9:82-4. doi: 10.1016/j.ijscr.2015.02.044. Epub 2015 Feb 26. 

• Protective effect of curcumin on priapism and ischemia-reperfusion injury  in ratsEur Rev Med Pharmacol Sci. 2015 Dec;19(23):4664-70. 

• The Effectiveness of Jet (Needle-FreeInjector to Provide Anesthesia in Child Circumcision under Local AnesthesiaJournal of Investigative Surgery, DOI: 10.1080/08941939.2020.1817635 

• Comparison of Prostate Cancer Detection Rates of Cognitive Fusion-targeted Biopsy and Standard Transrectal Ultrasound-guided BiopsyBull Urooncol 2021;20(1):15-18 

• The Effectiveness of Caudal Block with Low Doses of Dexmedetomidine and Pethidine in Transrectal Prostate Biopsy: Preliminary ResultsJournal of Investigative Surgery https://doi.org/10.1080/08941939.2021.1880671 

• Does length of prostate biopsy cores impact on diagnosis of prostate cancer?. The EAU 10th South Eastern European Meeting (SEEM) BELGRAD (Sözlü Bildiri) 

• Böbrek İçi Taşların Boyut ve Yerleşim Yerine Göre EWSL Tedavisinin Etkinliği 19 th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 17th -20th September 2020 ADANA (Sözlü Bildiri) 

• Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları ve Antibiotik Direnci. th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences September 25-26, 2020 Antalya, Turkey 

• The Urinary System Infections caused by Extended-Spectrum B-Lactanase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains East J Med Volume:21, Number:1, January-March/2016 

• “Inguinoskrotal Mesane Herniasyonu?” Olgu Sunumu N.Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports. 2015;23(4):415-417

• Hospital Readmissions Due to Subcapsular Renal Hematoma After Flexible and Rigid Ureterorenoscopy. Journal of Urological Surgery; Ankara Vol.5 Iss. 3,(Sep 2018):149-153. DOI:10.4274/jus.1774 

• Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomide Öğrenme Eğrisi Sürecindeki Komplikasyonlar The Complications of Robot Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy in the Process of the Learning Curve.  Van Tıp Derg Cilt:23, Sayı:4, Ekim/2016

• Mikroperkütan Nefrolitotomide İlk Deneyimlerimiz Our initial experiences in Micro Percutaneous Nephrolithotomy Van Tıp Derg Cilt:23, Sayı:3, Temmuz/2016 

• Comparison of percutaneous nephrolithotomy complications according to the modified clavien classification during and after the learning curveEastern J Med. 2015; 20(2):94-100 

• The Effectiveness of Topical Steroid Cream in the Management of Phimosis Developed Following Circumcision Performed With Thermocautery. Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2020; 15-(3): 182-188, DOI: 10.33719/yud.682146 

• Türkiye’de 0-10 yaş aralığındaki çocukların testis hacimleri ve penis boyu uzunluğu: Ölçümler coğrafi bölgeler arasında farklılık gösterir mi? Testicular volumeand penile length of children aged 0-10 years in Turkey: Do measurements vary among geographical regionsAndrol Bul 2021;23:1−6 https://doi.org/10.24898/tandro.2021.26086 

• İnguinoskrotal Mesane Hernisi: Olgu Sunumu” 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 2014 

• Basit Böbrek Kistlerinin Tedavisinde Perkütan Kateterden Yapılan Tekrarlanan Kısa Süreli Alkol Skleroterapisinin Etkinligi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi KIBRIS 

• Basit ve kompleks taş gruplarına göre 268 PCNL olgumuzun analizi 23.ulusal üroloji kongresi Antalya 2014 
 

 

Sağlık Rehberi

Anjiyografi

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Anjiyografi, vücudunuzdaki kan damarlarına (arter veya ven) bakmak için X-ışını kontrastının kullanıldığı bir yöntemdir.
Devamı

Ağız kokusu Sorunu

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Kronik ağız kokusu, genellikle kötü diş hijyeni veya ağız kuruluğunun bir işaretidir. Bu durum daha ciddi bir ağız hastalığının, diyabet veya başka iç hastalıkların habercisi de olabilir.
Devamı

Akciğer Kanseri

GÖĞÜS HASTALIKLARI
Akciğer kanseri de diğer kanserler gibi, hücre bölünmesi ve büyümesinin kontrolsüz bir şekilde artmasıyla hücrelerin bir kitleye veya tümöre dönüşmesiyle oluşur.
Devamı

Diz Kireçlenmesi Evreleri ve Tedavisi

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Diz eklemi, kireçlenmenin en yaygın görüldüğü eklemlerden biridir ve sıklıkla diz ağrısı yakınmalarıyla kendini gösterir. Diz ekleminde sertlik ve şişlik, diz hareketlerinde kısıtlılık, hareket sırasında dizde çıtırtı sesi, diz ekleminde veya bacaklarda şekil bozukluğu gibi belirtiler kireçlenmeyi işaret ediyor olabilir.
Devamı

Alzheimer Hastalığı

NÖROLOJİ
Alzheimer hastalığının erken evrelerindeki bir kişi; bir şeyleri hatırlama, karar alma, yer-yön bulma vb. konularda zorlanabilir. Doktorunuzun önerilerini dikkate alıp uygulamak yaşamınızı kolaylaştırabilir.
Devamı

Anal Fissürler (Makat Çatlağı)

GENEL CERRAHİ
Anal fissürler, anüs veya anal kanalın iç tabakasındaki çatlaklardır. (Anal kanal; dışkının vücuttan çıktığı açıklık). Bu çatlaklar kanamaya ve şiddetli ağrıya neden olabilir.
Devamı

Anemi

İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)
Anemi, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin eksikliğinde ortaya çıkan durumdur.
Devamı

A vitamini

BESLENME VE DİYET
A vitamini, retinol, retinal ve retinil esterler gibi yağda çözünebilir retinoidin genel adıdır.
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Profesör Doktor
AHMET MURAT SARICI
GÖZ HASTALIKLARI
Doçent Doktor
A. AVAR ÖZDEMİR
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
Yukarı