Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doktor Öğretim Üyesi

MÜSLÜM ERGÜN

ÜROLOJİ

Eğitim

• 2004  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi    
• 2014   Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 

Kurslar ve Konferanslar 
• Laparoskopik Cerrahi Sertifikasyonu
• Flexible Cerrahi Sertifikasyonu
• Ürodinami Sertifikasyonu
• Kök Hücre Uygulamaları Sertifikasyonu

 

Çalıştığı Kurumlar

• 2014 - 2015  Muş Devlet Hastanesi 
• 2015 - 2016  Muş Kamu Hastaneler Birliği Yönetici
• 2016 - 2019  Adıyaman Özel Gözde Hastanesi 
• 2019 -           Medicine Hospital

Tıbbi Alanlar

• Androloji: Cinsel Fonksiyon Bozuklukları

• İnfertilite

• Üroonkoloji

• Üriner Sistem Taş Hastalıkları

• Ürojinekoloji

Üyelikler

• Türk Üroloji Derneği
• Türk Androloji Derneği
• Endoüroloji Derneği
• European Society for Sexual Medicine (ESSM)

Yayınlar

• Does length of prostate biopsy cores have an impact on diagnosis of prostate cancer? Turk J Urol. 2016 Sep;42(3):130-3. doi: 10.5152/tud.2016.78700.
• Fournier's gangrene: Causes, presentation and survival of sixty-five patients. Pak J Med Sci. 2016 May-Jun;32(3):746-50. doi: 10.12669/pjms.323.9798.
• Isolated renal pelvis rupture secondary to blunt trauma: Case report. Int J Surg Case Rep. 2015;9:82-4. doi: 10.1016/j.ijscr.2015.02.044. Epub 2015 Feb 26.
• Protective effect of curcumin on priapism and ischemia-reperfusion injury  in rats. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015 Dec;19(23):4664-70.
• The Effectiveness of Jet (Needle-Free) Injector to Provide Anesthesia in Child Circumcision under Local Anesthesia, Journal of Investigative Surgery, 2020. doi: 10.1080/08941939.2020.1817635
• Comparison of Prostate Cancer Detection Rates of Cognitive Fusion-targeted Biopsy and Standard Transrectal Ultrasound-guided Biopsy. Bull Urooncol 2021;20(1):15-18
• The Effectiveness of Caudal Block with Low Doses of Dexmedetomidine and Pethidine in Transrectal Prostate Biopsy: Preliminary Results, Journal of Investigative Surgery 2021.
• Does length of prostate biopsy cores impact on diagnosis of prostate cancer? 2014. The EAU 10th South Eastern European Meeting (SEEM) BELGRAD (Sözlü Bildiri)
• Böbrek İçi Taşların Boyut ve Yerleşim Yerine Göre EWSL Tedavisinin Etkinliği 19 th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 17th -20th September 2020 ADANA (Sözlü Bildiri)
• Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları ve Antibiotik Direnci. 4 th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences September 25-26, 2020 Antalya, Turkey
• The Urinary System Infections caused by Extended-Spectrum B-Lactanase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains East J Med Volume:21, Number:1, January-March/2016
• Inguinoskrotal Mesane Herniasyonu? Olgu Sunumu Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports. 2015;23(4):415-417
• Hospital Readmissions Due to Subcapsular Renal Hematoma After Flexible and Rigid Ureterorenoscopy. Journal of Urological Surgery; Ankara Vol.5 Iss. 3,(Sep 2018):149-153. DOI:10.4274/jus.1774
• Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomide Öğrenme Eğrisi Sürecindeki Komplikasyonlar The Complications of Robot Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy in the Process of the Learning Curve.  Van Tıp Derg Cilt:23, Sayı:4, Ekim/2016
• Mikroperkütan Nefrolitotomide İlk Deneyimlerimiz Our initial experiences in Micro Percutaneous Nephrolithotomy. Van Tıp Derg Cilt:23, Sayı:3, Temmuz/2016
• Comparison of percutaneous nephrolithotomy complications according to the modified clavien classification during and after the learning curve. Eastern J Med. 2015; 20(2):94-100
• The Effectiveness of Topical Steroid Cream in the Management of Phimosis Developed Following Circumcision Performed With Thermocautery. Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2020; 15-(3): 182-188. doi:10.33719/yud.682146
• Türkiye’de 0-10 yaş aralığındaki çocukların testis hacimleri ve penis boyu uzunluğu: Ölçümler coğrafi bölgeler arasında farklılık gösterir mi? Testicular volume, and penile length of children aged 0-10 years in Turkey: Do measurements vary among geographical regions? Androl Bul 2021;23:1−6
• İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocukların İdrar Kültürlerinde Üreyen Bakteriler ve Antibiotik Dirençleri Bacterıa Grown in Urıne Cultures and Antibiotic Resıstance of Children with Urinary Tract Infection Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2021;13(1): 29-37
• İnguinoskrotal Mesane Hernisi: Olgu Sunumu” 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 2014
• Basit ve kompleks taş gruplarına göre 268 PCNL olgumuzun analizi 23.ulusal üroloji kongresi Antalya 2014
• Perifer hastanesinde 1 yıllık laparoskopik deneyimlerimiz 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi 23-26 Nisan 2015 / Antalya
• Üroloji hastalarında GSBL pozitif Escherichia coli ve Klebsiella spp. suşlarının altta yatan hastalıklarla ilişkisi ve antibiotik dirençleri 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi 23-26 Nisan 2015 / Antalya

Sağlık Rehberi

Aort Diseksiyonu

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort diseksiyonunda atardamarın iç tabakasında bir yırtılma olur. Aort bu yırtılmanın içine doğru kanamaya başlar, kanamayla yırtık uzar ve aortun iç tabakası ile orta tabakası birbirinden ayrılır.
Devamı

Aort Koarktasyonu

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort koarktasyonu yaygın görülen doğumsal kalp defektidir. Aort koarktasyonunda aort, tek bir yerde veya bir kısmı boyunca sıkışır veya daralır. Bu daralma, aorttan normal kan akışını kısıtlar.
Devamı

Omurga Tümörleri

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Omurga tümörleri omurga içinde bulunan anormal doku büyümeleridir. İyi huylu (kanserli olmayan) veya kötü huylu (kanserli) olabilirler.
Devamı

Geniz Eti Ameliyatı (Adenoidektomi)

KULAK BURUN BOĞAZ
Adenoidektomi veya Geniz Eti Ameliyatı, adenoid bezlerini çıkarmak için yapılan cerrahi bir operasyondur.
Devamı

SMA Hastalığı Nedir?

NÖROLOJİ
Spinal müsküler atrofi (SMA), sinirleri ve kasları etkileyerek kasların giderek zayıflamasına neden olan kalıtsal bir hastalıktır.
Devamı

Akalazya- Yutma Güçlüğü Problemi

GENEL CERRAHİ
Özefagus, boğazı mideye bağlayan kaslı tüp yapıdır. Akalazya, özefagusta yiyeceklerin yutulmasında rol alan kasları kontrol eden sinirlerin işlevini kaybetmesi sonucu yutma güçlüğüne sebep olur.
Devamı

Ramazanda Sağlıklı Beslenmek İçin 10 Altın Kural

BESLENME VE DİYET
Ramazan ayını daha sağlıklı ve formda geçirmek için bu önerilere göz atın!
Devamı

Pelvik Ağrı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Pelvik ağrı, bir kadının pelvik bölgesindeki üreme organlarından birinde bir sorun olabileceğinin bir işareti olabilir.
Devamı

Adrenokortikal Karsinom

ENDOKRİNOLOJİ
Adrenokortikal Karsinom, adrenal bezin dış tabakasında (adrenal korteks) kötü huylu (kanser) hücrelerin oluşturduğu nadir bir hastalıktır.
Devamı

Anal Fissürler (Makat Çatlağı)

GENEL CERRAHİ
Anal fissürler, anüs veya anal kanalın iç tabakasındaki çatlaklardır. (Anal kanal; dışkının vücuttan çıktığı açıklık). Bu çatlaklar kanamaya ve şiddetli ağrıya neden olabilir.
Devamı

Uyuz Hastalığı ve Belirtileri

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Uyuz hastalığı, sarcoptes scabiei ismi verilen küçük bir akarın neden olduğu cilt rahatsızlığıdır. Tedavi edilmeyen bu akarlar aylarca cillte yaşabilir. Bu akarlar, ciltte kaşıntıya, kırmızı kabarcıklara ve döküntülere sebep olur.
Devamı

Norovirüs

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
Norovirüs ciddi kusma ve ishale neden olan bir virüs grubunun ismidir.
Devamı

Rahim Polipleri

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Rahim polipleri genellikle iyi huyludur (kansersiz), ancak adet görme veya doğurganlık ile ilgili sorunlara neden olabilirler.
Devamı

Anemi

İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)
Anemi, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin eksikliğinde ortaya çıkan durumdur.
Devamı

Anal Fistül

GENEL CERRAHİ
Anal fistül, anüs duvarında apse yapmış alandan makat deliğinin etrafındaki deriye açılan küçük bir tüneldir. Hastalar makat bölgesinde ağrı ve şişme şikayetleriyle gelir.
Devamı

Yaşla İlişkili Görme Sorunları

GÖZ HASTALIKLARI
Her yaşta herkesi etkileyebilmesine rağmen, yaşlandıkça insanlar arasında daha yaygın olan birkaç göz problemi vardır.
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
AHMET SOYLU
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
NİHAL ASLI ESER
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
E
Yukarı