Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doktor Öğretim Üyesi

MÜSLÜM ERGÜN

ÜROLOJİ

Eğitim

• 2004  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi    
• 2014   Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 

Kurslar ve Konferanslar 
• Laparoskopik Cerrahi Sertifikasyonu
• Flexible Cerrahi Sertifikasyonu
• Ürodinami Sertifikasyonu
• Kök Hücre Uygulamaları Sertifikasyonu

 

Çalıştığı Kurumlar

• 2014 - 2015  Muş Devlet Hastanesi 
• 2015 - 2016  Muş Kamu Hastaneler Birliği Yönetici
• 2016 - 2019  Adıyaman Özel Gözde Hastanesi 
• 2019 -           Medicine Hospital

Tıbbi Alanlar

• Androloji: Cinsel Fonksiyon Bozuklukları

• İnfertilite

• Üroonkoloji

• Üriner Sistem Taş Hastalıkları

• Ürojinekoloji

Üyelikler

• Türk Üroloji Derneği
• Türk Androloji Derneği
• Endoüroloji Derneği
• European Society for Sexual Medicine (ESSM)

Yayınlar

Projeler

  1. DERİNLİK SENSÖRÜ VE ÖRÜNTÜ TANIMA İLE EVDE BAKIM VE TAKİP SİSTEMİ, TÜBİTAK PROJESİ,  01/07/2014 - 30/06/2016 (ULUSAL)
  2. SEREBRAL PALSİ'Lİ ÇOCUKLAR İÇİN MOBİL TAKİP, SANAL REHABİLİTASYON VE AKTİVİTE ÖLÇÜM SİSTEMİ, TÜBİTAK PROJESİ, 01/07/2016 - 30/06/2018 (ULUSAL)
Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 1) Does length of prostate biopsy cores have an impact on diagnosis of prostate cancer? Turk J Urol. 2016 Sep;42(3):130-3. doi: 10.5152/tud.2016.78700.
2) Fournier's gangrene: Causes, presentation and survival of sixty-five patients. Pak J Med Sci. 2016 May-Jun;32(3):746-50. doi: 10.12669/pjms.323.9798.,
3) Isolated renal pelvis rupture secondary to blunt trauma: Case report. Int J Surg Case Rep. 2015;9:82-4. doi: 10.1016/j.ijscr.2015.02.044. Epub 2015 Feb 26.
4) Protective effect of curcumin on priapism and ischemia-reperfusion injury  in rats. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015 Dec;19(23):4664-70.
5) The Effectiveness of Jet (Needle-Free) Injector to Provide Anesthesia in Child Circumcision under Local Anesthesia, Journal of Investigative Surgery, DOI: 10.1080/08941939.2020.1817635
6) Comparison of Prostate Cancer Detection Rates of Cognitive Fusion-targeted Biopsy and Standard Transrectal Ultrasound-guided Biopsy. Bull Urooncol 2021;20(1):15-18
7) The Effectiveness of Caudal Block with Low Doses of Dexmedetomidine and Pethidine in Transrectal Prostate Biopsy: Preliminary Results, Journal of Investigative Surgery    https://doi.org/10.1080/08941939.2021.1880671
8) Is Li-ESWT effective in diabetic patients with severe erectile dysfunction?.  Asian Journal of Andrology, 0, Doi: 10.4103/aja2021105 (Yayın No: 7565194)
9) The Predictive Role of Nephrometry Scores in Evaluating The Effect of Partial Nephrectomy on Postoperative Kidney Functions in T1 Renal Cell Tumors.  The Bulletin of Urooncology, 20(4), 242-246., Doi: 10.4274/uob.galenos.2021.2021.4.2 (Yayın No: 7304514)
10) Does length of prostate biopsy cores impact on diagnosis of prostate cancer? The EAU 10th South Eastern European Meeting (SEEM) BELGRAD (Sözlü Bildiri)
11) Böbrek İçi Taşların Boyut ve Yerleşim Yerine Göre EWSL Tedavisinin Etkinliği 19 th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 17th -20th September 2020 ADANA (Sözlü Bildiri)
12) Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları ve Antibiotik Direnci. 4 th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences September 25-26, 2020 Antalya, Turkey
12) The Urinary System Infections caused by Extended-Spectrum B-Lactanase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains East J Med Volume:21, Number:1, January-March/2016
13) “Inguinoskrotal Mesane Herniasyonu?” Olgu Sunumu Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports. 2015;23(4):415-417
14) Hospital Readmissions Due to Subcapsular Renal Hematoma After Flexible and Rigid Ureterorenoscopy. Journal of Urological Surgery; Ankara Vol.5 Iss. 3,(Sep 2018):149-153. DOI:10.4274/jus.1774
15)Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomide Öğrenme Eğrisi Sürecindeki Komplikasyonlar The Complications of Robot Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy in the Process of the Learning Curve. Van Tıp Derg Cilt:23, Sayı:4, Ekim/2016
16) Mikroperkütan Nefrolitotomide İlk Deneyimlerimiz Our initial experiences in Micro Percutaneous Nephrolithotomy. Van Tıp Derg Cilt:23, Sayı:3, Temmuz/2016
17) Comparison of percutaneous nephrolithotomy complications according to the modified clavien classification during and after the learning curve. Eastern J Med. 2015; 20(2):94-100
18) The Effectiveness of Topical Steroid Cream in the Management of Phimosis Developed Following Circumcision Performed With Thermocautery. Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2020; 15-(3): 182-188, DOI: 10.33719/yud.682146
19) Türkiye’de 0-10 yaş aralığındaki çocukların testis hacimleri ve penis boyu uzunluğu: Ölçümler coğrafi bölgeler arasında farklılık gösterir mi? Testicular volume, and penile length of children aged 0-10 years in Turkey: Do measurements vary among geographical regions? Androl Bul 2021;23:1−6 https://doi.org/10.24898/tandro.2021.26086
20) İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocukların İdrar Kültürlerinde Üreyen Bakteriler ve Antibiotik Dirençleri Bacterıa Grown in Urıne Cultures and Antibiotic Resıstance of Children with Urinary Tract Infection Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2021;13(1): 29-37
21) ERKEK ÜREME SİSTEMİ VE ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI: 2 OLGU SUNUMU.  Atlas Universitesi Tip ve Saglik Bilimleri Dergisi, 1(3), 2-5. Doi: 10.54270/atljm.2022.11 (Kontrol No: 7600228)
22) Giant Bladder due to Chronic Urinary Retension: A Rarely Case Seen in the Emergency Department a Case Report.  The Bulletin of Urooncology, 21, 68-70., Doi: 10.4274/uob.galenos.2021.2021.7.1 (Yayın No: 7704287)
23) Basit ve kompleks taş gruplarına göre 268 PCNL olgumuzun analizi 23.ulusal üroloji kongresi Antalya 2014 
24) Perifer hastanesinde 1 yıllık laparoskopik deneyimlerimiz 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi 23-26 Nisan 2015 / Antalya
25) Üroloji hastalarında GSBL pozitif Escherichia coli ve Klebsiella spp. suşlarının altta yatan hastalıklarla ilişkisi ve antibiotik dirençleri  11. Ulusal Endoüroloji Kongresi 23-26 Nisan 2015 / Antalya

Sağlık Rehberi
Akciğer Kanseri

Akciğer Kanseri

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Akciğer kanseri de diğer kanserler gibi, hücre bölünmesi ve büyümesinin kontrolsüz bir şekilde artmasıyla hücrelerin bir kitleye veya tümöre dönüşmesiyle oluşur.
Devamı
Kamçı Yaralanması (Boyun Burkulması)

Kamçı Yaralanması (Boyun Burkulması)

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Boyun burkulması veya boyun zorlanması olarak da bilinen kamçı yaralanması, boynun aniden ve hızla geriye ve ileriye doğru sarsılarak zedelenmesidir.
Devamı
Uyuz Hastalığı ve Belirtileri

Uyuz Hastalığı ve Belirtileri

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)

Uyuz hastalığı, sarcoptes scabiei ismi verilen küçük bir akarın neden olduğu cilt rahatsızlığıdır. Tedavi edilmeyen bu akarlar aylarca cillte yaşabilir. Bu akarlar, ciltte kaşıntıya, kırmızı kabarcıklara ve döküntülere sebep olur.
Devamı
Aort Kapağı Cerrahisi

Aort Kapağı Cerrahisi

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)

Aort Kapak Cerrahisi; kalp cerrahları tarafından en sık biküspit kapaklar, Konjenital Aort Kapak Hastalıkları, Aort Kapak Darlığı ve Aort Kapak Yetersizliği’ni tedavi etmek için yapılır.
Devamı
Diş Sıkma Tedavisi

Diş Sıkma Tedavisi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Çiğneme kaslarının istemsizce kasılmasına bruksizm (diş sıkma) denilir. Bruksizm gündelik hayatta olabildiği gibi uyku sırasında daha çok görülmektedir.
Devamı
Doğru Diş Fırçalama

Doğru Diş Fırçalama

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Doğru diş fırçalamak gelecekteki sağlık sorunlarımızın önüne geçmektedir.
Devamı
Bebeklerde Diş Çıkarma Dönemi

Bebeklerde Diş Çıkarma Dönemi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Bebeklerde diş çıkarma süreci; bebeğin kişisel özellikleri, genetik yapısı, aile öyküsü, beslenme düzeyi gibi çok farklı faktörlerle ilişkili olduğundan, her bebekte farklı seyretmektedir.
Devamı
Anal Ağrı (Makat Ağrısı)

Anal Ağrı (Makat Ağrısı)

GENEL CERRAHİ

Anal ağrı, anüs ve rektumun içinde veya çevresinde yani makat bölgesinde meydana gelen ağrıdır.
Devamı
Hekim Kadromuz
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
AHMET SOYLU
Profesör Doktor
AHMET SOYLU
ÜROLOJİ
BATUHAN ÖZAY
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
CENAP ZEYBEK
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
FATMA BOZKURT
Profesör Doktor
FATMA BOZKURT
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
MEHMET MÜFİT ORAK
Profesör Doktor
MEHMET MÜFİT ORAK
ÇOCUK ORTOPEDİ
HİDAYET AKDEMİR
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
İSMAİL ERDEN
Profesör Doktor
İSMAİL ERDEN
KARDİYOLOJİ

SON MAKALELER

ALS Hastalığı (Amiyotrofik Lateral Skleroz - Motor Nöron Hastalığı) Çocuk Diş Tedavileri (Pedodonti)Penis (Penil) Protez Nedir?Diyabetik Ayak Nedir?Tüberküloz (Verem Hastalığı) Nedir?Vertigo Nedir?Diş Sıkma TedavisiDiş Teli Tedavisi Nedir?Diş Beyazlatma TedavisiHamilelikte Diş SağlığıDiş Taşı Nedir? Diş Taşı Temizliği Nasıl Olur?İmplant Nedir?
DEVAMINI GÖSTER ..
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp

Güncelleme Tarihi : 2.7.2022

Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
E
Çerezler ile toplanan kişisel verileriniz, çerez politikamızda belirtilen amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde kullanılacaktır.Tamam
Yukarı