Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Profesör Doktor

MUSTAFA UYGAR KALAYCI

GENEL CERRAHİ

Eğitim

• 1985-1992 Selçuk Üniversitesi - Tıp Fakültesi
• 1992- Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yüksek Lisans
• 1998- Ankara Onkoloji Hastanesi - Genel Cerrahi

Kurslar ve Konferanslar
• Klinik Araştırmaların Tasarımı, Yürütme, Sunum İlkeleri ve Kalite Kontrolü, TÜBİTAK, Ankara 1996
• Temel Onkoloji Kursu, Ankara Onkoloji Hastanesi, Ankara, Ekim 1995-Ocak 1996
• Hastane İşletmeciliği, Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi, Ankara,13 Ekim-24 Aralık 1997
• İkinci Travma ve Acil Cerrahi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Istanbul, 13-14 Nisan 2001
• Selçuk Üniversitesi Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi Endoskopi Kursu, SÜ Tıp Fakültesi, Konya, Mart-Nisan 2001
• Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Istanbul, 10-11 Ekim 2003
• İkinci Anorektal Fizyoloji Kursu, Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, Istanbul, 10 Aralık 2004
• Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Istanbul, 27-28  Eylül 2005
• İlkyardım Eğitmeni Sertifikası, Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ABD, Istanbul, 9-11 Kasım 2005
• Birinci Istanbul Meme Kanseri Cerrahisi Kursu, SB Istanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 16 Mayıs 2006
• Practical Transanal Endoscopic Microsurgery Course (TEM), Berlin, 14-16 September 2006
• Post Graduate Course TEM, 14.th EAES Congress in Berlin, Berlin, 13-September 2006
• Laparoscopic Nissen Fundoplication Course, Istanbul, 24-25 April, 2007
• Cerrahi Gastroenteroloji Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ,Istanbul, 26-27 Ekim 2007
• Minimally Access Surgery Course in Laparoscopic Colorectal Surgery, EATS, Strasbourg , France, 16-17 November 2007
• Uygulamalı Laparoskopik Kolon Cerrahisi Kursu, TELCD, Gülhane Askeri Tıp Akademisi,  Ankara, 28-30 Nisan 2008
• Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu, Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği, Istanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Istanbul, 20-21 Kasım, 2008
• Robotic Surgery EATS, Strasbourg , France,  Augst 22. 2011
• EUS ERCP Workshop, Middle East N Africa EUS RCP Clup ,İstanbul  6-7/Dec/2013
• Peritoneal Carcinomatozis , Regensburg Germany, June 2014
• Sitoredüktif Cerrahi Kursu, Eğitici, Ankara  20-21/Kasım 2014
• Bariatrik Surgery Masterclass,İstanbul, 7-8 April/2015
• Obstetrik Anal Sfinkter Hasarına Multidisipliner Yaklaşım ve Anorektal USG Kurs17-18 Nisan/2015
• Endoskopik Ultrasonografi Kursu ,İstanbul, 13-Mart-2015
• Obstetrik Anal Sfinkter Hasarına Yaklaşım Kursu,20-Kasım -2015
• Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, SBÜ MAE SAUM2019

Çalıştığı Kurumlar

• 1998 - 1999  Sağlık Bakanlığı Ereğli Devlet Hastanesi - Konya
• 1999 - 2001  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım AD
• 2001 - 2007  Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
• 2001 - 2008  Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
• 2008 - 2010  Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Genel Cerrahi Kliniği
• 2014 - 2017  SBÜ İstanbul Kanuni SS SAUM 
• 2017 - 2019  SBÜ İstanbul Kanuni SS SAUM
• 2019 -           Medicine Hospital

Tıbbi Alanlar

• Kanser Cerrahisi
• Laparoskopik Cerrahi
• Kalın Barsak ve Rektum Cerrahisi
• Anal Bölge Hastalıkları 
• Obezite Cerrahisi
• Girişimsel ve Tedavi Edici Endoskopik İşlemler
• ERCP – Safrayolu Endoskopik İşlemler 
• Robotik Cerrahi

Üyelikler

• Türk Cerrahi Derneği
• Fıtık Derneği
• Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
• Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
• İstanbul Cerrahi Derneği
• Cerrahi Onkoloji Derneği
• Türk Hepato-Pankreatiko-Biliyer Cerrahi Derneği

Yayınlar

• İskemik kalp hastalıklarında enfeksiyonun rolü, Dr Mehmet Gül, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım AD-2000

• Kardiak kontüzyonun belirlenmesinde troponinin rolünün ortaya konulması, Dr Sadık Girişgin, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım AD-2001

• Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Safra Kesesi Perforasyonlarının Solunum Fonksiyonları Üzerine Olan Etkisi, Barış Veli Akın, Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy İstanbul 2003


• Kolon anastomozlarında kefirin etkinliği, Dr Hakan Yigitbaş, Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy İstanbul 2005


• Ratlarda deneysel splenik alt segment rezeksiyonlarında  Ankaferd Blood Stopper’ in etkinliğinin fibrin glue ile karşılaştırılması, Dr Erkan Yavuz, Okmeydanı E A Hastanesi 4. Cerrahi Kliniği, 2010


• Deneysel karaciğer laserasyon modelinde karaciğer kanamalarının kontrolünde Ankaferd Blood Stopper’in etkinliği, Dr Cevher Akarsu,Okmeydanı E A Hastanesi, 4. Cerrahi Kliniği 2010

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

• Eroğlu E, Oral S, Unal E, Kalayci M, Oksüz O, Tilmaz M. Reducing seroma formation with fibrin glue in an animal mastectomy model. Eur J Surg Oncol. 1996 Apr;22(2):137-9.


• Aribas OK, Kanat F, Turk E, Kalayci MU . Comparison between pulmonary and hepatopulmonary hydatidosis. Eur J Cardiothorac Surg. 2002 Mar;21(3):489-96.


• Alis H, Soylu A, Dolay K, Kalayci M, Ciltas A. Surgical intervention may not always be required in         gossypiboma with intraluminal migration. World J Gastroenterol. 2007;28:13(48), 6605-7


• Kapan S, Turhan AN, Alis H, Kalayci MU, Hatipoglu S, Yigitbas H, Aygun E. Rectus sheath hematoma: three case reports. J Med Case Reports. 2008;25(2): 22.


• Soylu A, Taskale MG, Ciltas A, Kalayci M, Kumbasar AB. Intrahepatic cholestasis in subclinical and overt hyperthyroidism: Two case reports. J Med Case Reports. 2008;21(2):116


• Alis H, Yigitbas H,Kapan S, Kalayci M, Kilic G, Aygun E. Multifocal adenoid cystic carcinoma of the breast: an unusual presentation. Can J Surg. 2008;51(2):36-37.


• Soylu A, Ozkara S, Alıs H, Dolay K, Kalayci M, Yasar N, Kumbasar AB. Immunohistochemical testing for Helicobacter Pylori existence in neoplasms of the colon. BMC Gastroenterology. 2008;14(8):1-6


• Soylu A, Dolapcioglu C, Dolay K, Ciltas A, Yasar N, Kalayci M, Alis H, Sever N, Endoscopic and histopathological evaluation of acute gastric injury in high-dose acetaminophen and nonsteroidal anti-inflammatory drug ingestion with suicidal intent. World J Gastroenterol. 2008; 21:14(43), 6704-10


 •  Kapan S, Turhan AN, Kalayci MU, Alis H, Aygun E. Albendazole is Not Effective for Primary Treatment of Hepatic Hydatid Cysts. J Gastrointest Surg. 2008;12(5):867-71


• Kalayci UM , Akin BV, Alis H, Kapan S,  Turhan AN, Aygun E, Short-term effects of gallbladder perforations during laparoscopic cholecystectomy on respiratory mechanics and depth of pain. Surg Endosc. 2008; 22(5):1317-20


 • Alis H, Oner OZ, Kalayci MU, Dolay K, Kapan S, Soylu A, Aygun E. Is endoscopic band ligation superior to injection therapy for Dieulafoy lesion? Surg Endosc. 2009;23:1465-9


• Alis H, Kapan S, Oner O, Soylu A, Dolay K, Kalayci MU , Aygun E. Primary omental hydatid cyst.  International Medical Case Reports Journal. 2009:1;7–10


• Kalayci MU, Soylu A, Eroglu HE, Kubilay D, Sancak B, Ugurluoglu C, Ercin U, Koca Y, Karatepe O. Effect of Ankaferd Blood Stopper on Hemostasis and Histopathological Score in Experimental Liver Injury. Bratisl Lek Listy. 2010;111(4):183-8


• Gonenc M, Kalayci MU, Turhan AN, Deniztas C, Alis H, Endoscopic treatment of a transmigrated intrauterine device to colonic wall: a case report. Am J Obstet Gynecol (ISI). 2011;204(3):3-5.


• Kalayci MU, Eroğlu HE, Kubilay D, Soylu A, Sancak B, Ugurluoglu C, Ercin U, Koca YS, The effects of methylene blue on adhesion formation in a rat model of experimental peritonitis, Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery (ISI). 2011;17(3):205-209


• Akarsu C, Kalayci MU, Yavuz E, Özkara S, Gökçek B, Özdenkaya Y, Yalcin O, Comparison of the hemostatic efficiency of Ankaferd Blood Stopper and fibrin glue on a liver laceration model in rats., Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery (ISI). 2011;17(4):308-312


• Gonenc M, Gemici E, Kalayci MU, Karabulut M, Turhan AN, Alis H. Intracorporeal knotting versus metal endoclip application for the closure of the appendiceal stump during laparoscopic appendectomy in uncomplicated appendicitis J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012 Apr;22(3):231-5. doi: 10.1089/lap.2011.0335. Epub 2011 Dec 6.


• Bozkurt MA, Sürek A, Gönenç M, Kalaycı MU, Alış H.   Significance of defecography and the role of rectocele in constipated patients.Open Journal of Gastroenterology, 2012,Vol 2, No:2.


• Bozkurt MA, Kalaycı MU, Gemici E, Dilege E, Alış  Kabızlığın etyolojik incelenmesinde kolonik geçiş zamanı ölçümü  önemlimidir. Ulusal Cerrahi Dergisi  .2012;28(1):31-3


• Efficacy of Ankaferd Blood Stopper in Bleeding Control in Experimental Partial Splenectomy Model Yavuz E,  Kalayci MU ,  Kesici S, Kesici U, Ozkara S, Yalçin O , Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (5): 753-758, 2012DOI:10.9775/kvfd.2012.6324


• Öner OZ, Gönenç M, Kalaycı MU, Bozkurt MA, Kapan S, Alış H. Prophylactic injection therapy is necessary for Forrest type 2b duodenal ulcers. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013 Jan;19(1):29-32. doi: 10.5505/tjtes.2013.88220.


• Doğan K, Kaya C, Karaman U, Kalaycı MU, Baytekin HF. Tuboovarian abscess caused by hydatid cyst: a rare case,. Mikrobiyol Bul . 2013 Apr;47(2):356-61. Turkish.


• Kalayci MU, Gonenc M, Yalcin O, Kurtulus I, Turan I, Avul R. Isolated muscle metastasis of cervical cancer. J Obstet Gynaecol . 2013 Aug;33(6):641-3. doi: 10.3109/01443615.2013.797387.


• Alis H, Sengoz C, Gonenc M, Kalayci MU, Kocatas A. Endobiliary radiofrequency ablation for malignant biliary obstruction. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2013 Aug;12(4):423-7.


• Karabulut M, Bas K, Gönenç M, Kalayci MU, Bozkurt MA, Temizgönül KB, Aliş H. Self-expanding Metallic Stents in Acute Mechanical Intestinal Obstructions Resulting from Colorectal Malignancies. Am Surg. 2013 Dec;79(12):1279-82.   


• Gonenc M, Dural AC, Celik F, Akarsu C, Kocatas A, Kalayci MU, Dogan Y, Alis H. Enhanced postoperative recovery pathways in emergency surgery: a randomised controlled clinical trial. Am J Surg . 2014 Jun;207(6):807-14. doi: 10.1016/j.amjsurg.2013.07.025. Epub 2013 Oct 10.


• Bozkurt MA, Kocataş A, Sürek A, Kankaya B, Kalaycı MU, Alış H. The importance of defecography in the assessment of the etiology of chronic constipation: An analysis of 630 patients. Ulus Cerrahi Derg. 2014 Dec 1;30(4):183-5. doi: 10.5152/UCD.2014.2763. eCollection 2014.


• Bozkurt MA, Ünsal MG, Kapan S, Kankaya B, Kalaycı MU, Alış H. Two different methods for appendiceal stump closure: metal clip and Hem-o-lok clip. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2014 Aug;24(8):571-3. doi: 10.1089/lap.2013.0543. Epub 2014 Jul 9.


• Akarsu C, Dural AC, Kankaya B, Çelik M F, Kneş O, Mert M, Kalaycı MU , Alış H. Robotik Adrenalektomide başlangıç deneyim ve ilk sonuçlarımız.Ulusal Cer Herg .2014;30:28-33


• Bozkurt MA, Kocataş A, Sürek A, Kankaya B, Kalaycı MU, Alış H. Kronik konstipasyonun etyolojik incelemesinde defekografinin önemi: 630 vakanın incelenmesi. Ulusal Cer Derg 2014; 30: 183-185.


• Çelik MF, Dural AC,  Ünsal MG, Akarsu C, Elmas Reyhan Alim ER, Kapan S,   Kalaycı MU ,  Alış H,  Dev juvenil fibroadenom Ulusal Cer Derg 2014DOI: 10.5152/UCD.2014.2574


• Bozkurt MA1, Unsal MG, Kapan S, Gonenc M, Dogan M, Kalayci MU, Alis H.Is laparoscopic appendectomy going to be standard procedure for acute appendicitis; a 5-year single center experience with 1,788 patients. Eur J Trauma Emerg Surg.  2015 Feb;41(1):87-9. doi: 10.1007/s00068-014-0411-x. Epub 2014 May 31.


• Dural AC,  Celik MF, Temizgonul B , Unsal MG, Akarsu C, Gonenc M, Kalayci MU, Alis H. Unusual clinical case: extraluminal manifestation of a tapeworm from the eviscerated midline incision in a post-surgery patient, J Infect Dev Ctries. 2015 Apr 15;9(4):428-30. doi: 10.3855/jidc.5153.


• Bozkurt MA, Kocataş A, Karabulut M, Yırgın H, Kalaycı MU, Alis H. Two Etiological Reasons of Constipation: Anterior Rectocele and Internal Mucosal Intussusception.Indian J.Surg. DOI:10.1007/s12262-014-1042-5


• Adas G, Koc B, Adas M, Duruksu G, Subasi C, Kemik O, Kemik A, Sakiz D, Kalayci M, Purisa S, Unal S, Karaoz E. Effects of mesenchymal stem cells and VEGF on liver regeneration following major resection. Langenbecks Arch Surg . 2016 Aug;401(5):725-40. doi: 10.1007/s00423-016-1380-9. Epub 2016 Apr 19.


• An association between transmesenteric internal hernia and abdominal cocoon syndrome: a case report, Altuntas T, Sarici IS, Kalayci MU. International Journal of Surgery Case Reports http://dx.doi.org/10.1016/j.ijscr.2016.12.001


• Bozkurt MA,  Kocataş A ,  Gemici E,  Kalaycı MU ,  Alış H,Robotic versus conventional laparoscopic colorectal operations: a-single center experience Ulus Cerrahi Derg 2016; 32: 93-96

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 

• Kalayci MU, Aksoy F, Vatansev C, Ak A, Bilici S, Girişgin S, 10 th Anniversary of Eurosurgery and Turkish Surgical Congress konferansı dahilinde "Eurosurgery 2000 Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Retrospective evaluation of blunt abdominal trauma" isimli bildiri OP-42, Istanbul Turkey, June 2000

 

• Kalayci MU, Bozer M, Pekiner T, Turhan AN, Akin BV, Cikot M, Aygün E, 5 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, konferansı dahilinde "Ulusal Travma Dergisi Supplement" bildiri kitapçığındaki "The evaluation of treatment and cost results of laparoscopic and open appendectomy" isimli bildiri OP-237, Istanbul Turkey, October 2002

 

• Alış H, Dodur B, Kalaycı M, Yiğitbaş H, Tulubaş E, Dolay K, Aygün E, 7th European Congress of Trauma And Emergency Surgery. Sep 6-9 2006 konferansı dahilinde "Journal of international Diseaster Medicine" bildiri kitapçığındaki "Results of selective non-operative approach to penetrating abdominal wounds" isimli bildiri P-2271, Malmö Sweden, Sep 2006

 

• Kalayci MU, Kütükcü E , Turhan AN, Alis H, Kapan S, Dolay K, Öner O, Dodur B, Hatipoglu S, Aygün E, 7th European Congress of Trauma And Emergency Surgery konferansı dahilinde "İnternation Journal of Diseaster Medicine" bildiri kitapçığındaki "Operative and non operative management of acute appendicitis" isimli bildiri OP- 2248, Malmö Sweden, Sep 2006

 

• Alis H, Dodur B, Kalaycı M, Yiğitbaş H, Hatipoğlu S, Turhan A, Aygün E, 7th European Congress of Trauma And Emergency Surgery konferansı dahilinde "İnternational Journal of Diseaster Medicine" bildiri kitapçığındaki "Results of rates of penetrating abdominal traumas necessitating operative treatment" isimli bildiri P-2266, Malmö Sweden, Sep 2006

 

• Kapan S, Turhan AN, Alis H, Kalayci MU, Öner O, Yigitbas H, Aygün E, 7th European Congress of Trauma And Emergency Surgery konferansı dahilinde "İnternational Journal of Diseaster Medicine" bildiri kitapçığındaki "Nonoperative management of penetrating abdominal gun shot injuries" isimli bildiri OP-2240, Malmö Sweden, Sep 6-9 2006

 

• Kapan S, Alis H, Turhan AN, Öner O, Kalayci MU, Kutukcu E, Dolay K, Demiriz B, Hatipoglu S, Aygün E, 7th European Congress of Trauma And Emergency Surgery konferansı dahilinde "Journal of Diseaster Medicine" bildiri kitapçığındaki "Nonoperative management of blunt and splenic traumas" isimli bildiri P-2238, Malmö Sweden, Sep 6-9 2006

 

• Kalayci M, Alis H, Dolay K, Turhan AN, Kapan S, Öner O, Kutukcu E, Pekel O, Aygun E, 7 th European Congress of Trauma,And Emergency Surgery konferansı dahilinde "İnternational Disaster of Medicine" bildiri kitapçığındaki "Results of early cholecystectomies after acute biliary pancreatitis" isimli bildiri O-2245, Malmö Sweden, Sep -6-9-2006

 

• Alis H, Kalayci M, Dodur B, Ede B, Yigitbas H, Aygün E, 10 th World Congress of Endoscopic Surgery EAES konferansı dahilinde "10 th World Congress of Endoscopic Surgery EAES" bildiri kitapçığındaki "The efficiency of rockall and blatchford scoring system in upper gastrointestinal system bleedings" isimli bildiri P-222, Berlin Germany, Sep - 2006

 

• Alis H, Dodur B, Kalayci M, Ede B,Tulubas E, AygünE, 10 th EAES Congress" konferansı dahilinde ""Abstract Book of the 10 th EAES Congress"" bildiri kitapçığındaki "Our approach to gastrointestinal bleedings" isimli bildiri P-223, Berlin Germany, Sep 2006

 

• Alis H, Dodur B, Kalayci M, Kütükcü E, Dolay K, Ede B, Aygün E, 10 th World Congress of Endoscopic Surgery EAES konferansı dahilinde "Abstarct book of 10 th World Congress of Endoscopic Surgery EAES" bildiri kitapçığındaki "Our endoscopic signs in upper gastrointestinal system bleedings" isimli bildiri P-226, Berlin Germany, Sep 2006

 

• Kalayci MU, Akin BV, Alis H, Kapan S, Yigitbas H, Aygun E, 10 th World Congress of Endoscopic Surgery EAES konferansı dahilinde " 10 th World Congress of Endoscopic Surgery EAES " bildiri kitapçığındaki "Effect of gall bladder perforations during laparoscopic cholecystectomy on respiratory mechanics and depth of pain’’ isimli bildiri P-386, Berlin Germany, Sep 2006

 

• Alis H, Dodur B, Kalayci M, Ede B, Tulubas E, Aygün E, 10 th EAES Congress konferansı dahilinde "Abstract Book of the 10 th EAES Congress" bildiri kitapçığındaki "Independent rısc factors for rebleeding and mortality in upper gastrointestinal system" isimli bildiri O-111, Berlin Germany, Sep 2006

 

• Öner O,Kapan S, Turhan AN, Dolay K, Kalayci MU, Hatipoğlu S, Tülübas E, Aygün E, 15th International Congress of the EAES konferansı dahilinde " 15th International Congress of the EAES" bildiri kitapçığındaki "Single port laparoscopy assisted peritoneal biopsy" isimli bildiri P-087, Athens Greece, July2 007

 

• Oner O, Dolay K, Alis H, Kalayci MU, Soylu A, Turhan AN, Pekel O, Aygun E, 15th International Congress of the EAES konferansı dahilinde "Abstract book 15th International Congress of the EAES" bildiri kitapçığındaki " The Results of Endoscopic Stent Application in Rectal and Sigmoidal Malign Colonic Obstructions" isimli bildiri P-106, Athens 4-7, July 2007

 

• Alis H, Kalayci MU, Oner OZ, Dolay K, Kapan SE, Turhan AN, Soylu A, Ayhan S, Aygun E, 15th International Congress of the EAES konferansı dahilinde " book of 15th International Congress of the EAES" bildiri kitapçığındaki "The Evaluation of Prophylactic Endoscopic Injection Therapy In Forrest IIB Duodenal Ulcer Bleedings" isimli bildiri O-069, Athens Greece, July 2007

 

• Alis H, Kapan SE, Dolay K, Soylu A, Turhan AN, Kalayci MU , Bozkurt A, Aygun E, 15th International Congress of the EAES konferansı dahilinde "Abstract book of 15th International Congress of the EAES" bildiri kitapçığındaki " Is Band Ligation Superior To İnjection Therapy in Dieulofoy Leison" isimli bildiri P-070, Athens Greece, July 2007

 

• Kalayci M, Dolay K, Alis H, Oner OZ, Soylu A, Turhan AN, Yigitbas H, Aygun E , 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, konferansı dahilinde "Abstract book of 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery" bildiri kitapçığındaki "Our experience of percutaneus endoscopic gastrostomy" isimli bildiri P-088, Athens Greece, July 2007

 

• Alis H, Kalaycı MU, Dolay K, Turhan AN, Oner OZ, Aygün E, 18th World Congress of the Internatinal Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists konferansı dahilinde "Hepato-gastroenterology /Supplement 1" bildiri kitapçığındaki "The use of endoscopic transeosephageal mediastinoscopy and eosophageal stenting for the treatment of eosopghageal perforation occured by bronchectazia caused medistinitis" isimli bildiri V-022, Istanbul Turkey, October 2008

 

• Soylu A, Dolapçıoğlu C, Sevindir İ, Alis H, Kalaycı M , Yaşar N, Kumbasar AB, Falk symposium 166: Strategies of Cancer Prevention in Gastroenterology konferansı dahilinde "Falk symposium 166: Strategies of Cancer Prevention in Gastroenterology" bildiri kitapçığındaki "Will the use antibiotics before or after the meals and the blood group of the patients influence the success of Helicobacter pylori eradication? isimli bildiri P-36, Mainz Germany, September 2008

 

• Soylu A, Özkara S, Alis H, Dolay K, Kalaycı M, Yaşar N, Kumbasar AB, Falk symposium 166: Strategies of Cancer Prevention in Gastroenterology konferansı dahilinde "Falk symposium 166: Strategies of Cancer Prevention in Gastroenterology" bildiri kitapçığındaki "Immunohistochemical testing for Helicobacter pylori existence in neoplasms of the colon" isimli bildiri  P-37, Mainz Germany, September 2008


• Kalaycı UM, Eroğlu HE, Soylu A, Kubilay D, Sancak B, Ugurluoglu C, Ercin U , Koca Y, 10.th European Congress of Trauma & Emergency Surgery konferansı dahilinde "10.th European Congress of Trauma & Emergency Surgery" bildiri kitapçığındaki "An Assesment of the Effect of Ankaferd Blood Stopper on Haemostasis and Histopathological Score in Experimental Liver Injury, isimli bildiri OP-101, Antalya Turkey, May 2009

 

• Kalaycı UM, Kubilay D, Koca Y, Sancak B, Bahar B, Eroglu HE, Soylu A, Ugurluoglu  C, 10 thEuropean Congress of Trauma & Emergency Surgery konferansı dahilinde "European Congress of Trauma & Emergency Surgery" bildiri kitapçığındaki "Effect of Ankaferd Blood Stopper on Oxidative Stress in Experimental Liver Injury" isimli bildiri OP-102, Antalya Turkey, May 2000

 

• Soylu A, Ozkara S, Kalaycı M, Yasar N, Sevindir I,  Sever N, 17th United European Gastroenterology Week konferansı dahilinde "17th United European Gastroenterology Week, 2009." bildiri kitapçığındaki "Immunohistochemical evaluation of the influence of proton pump inhibitors on diagnostıc Helicobacter pylori tests" isimli bildiri 0120, London UK, November 2009

 

• Yavuz E, Kalayci M, Ozkara S, Ozdenkaya Y, Gokcek B, Yalcin O, 11 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery konferansı dahilinde "11 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery" bildiri kitapçığındaki "Comparison of Ankaferd Blod stopper and fibrin glue in an experimental splenectomy" isimli bildiri S-O33, Bruksel Belgium, May-2010

 

• Turhan AN, Gonenc M, Alis H, Kapan S, Kalayci MU , Deniztas C, 12 th European Congress of Trauma & Emergency Surgery" konferansı dahilinde "12 th European Congress of Trauma & Emergency Surgery" bildiri kitapçığındaki "Early expriences with single incision laparoscopic surgery:The first 12 patients" isimli bildiri O-47, Milan Italy, 2011

 

• Kalayci MU, Karabulut M, Yırgın, Turhan AN, Kapan S, Buyukasik S, Alis H, 12 th European Congress of Trauma & Emergency Surgery konferansı dahilinde "12 th European Congress of Trauma & Emergency Surgery 2011 "bildiri kitapçığındaki "Treatment of acute appendicitis with laparoscopic appendectomy: A Two year single center exprience" isimli bildiri O-48, Milan Italy, 2011


• Dural C, Gonenc M, Buyukasik S, Bozkurt MA, Kalaycı MU , Gulseven Ciftci S, Sever N, Alis H. The correlation between sonographic and histopathological findings in thyroid nodules. European Thyroid Association 36 th Annual Meeting, Pisa, PP-100, Italy, 2012

 

• Akarsu C, Dural C, Surek A, Kalayci MU, Kocatas A, Sever N, Kones O, Alis H. The preliminary results of magnifying endoscopy with flexible spectral imaging color enhancement performed in a surgical endoscopy unit. European Society of Surgery, XVI th Annual Meeting,PP-44 ,Istanbul, Turkey, 2012

 

• Guzey D, Buyukasik S, Kalayci MU, Karabulut M, Sahin G, Dural C, Dilege ME, Alis H. VAC application in abdominal catastrophe. European Society of Surgery, XVI th Annual Meeting, P - 675  Istanbul, Turkey, 2012

 

• Karabulut M, Dural C, Gemici E, Kones O, Deniztas C, Bozkurt MA, Kalayci MU, Alis H. Recurrent non-variceal upper gastrointestinal bleeding: The role of endoscopic treatment. European Society of Surgery, XVI th Annual Meeting,PP-177, Istanbul, Turkey, 2012 (Poster Presentation)

 

• Gonenc M, Dural C, Karabulut M, Temizgonul B, Kocatas A, Kones O, Kalayci MU , Alis H. Endoscopic stenting as a bridge to surgery for obstructive left-sided colon cancer: How long should that bridge be? European Society of Surgery, XVI th Annual Meeting,PP-249, Istanbul, Turkey, 2012

 

• Gonenc M, Dural C, Akarsu C, Yirgin H, Kocatas A, Kones O, Kalayci MU, Alis H. Timing of early cholecystectomy in patients with acute calculous cholecystitis: Is it rationale to be strictly loyal to the guidelines? European Society of Surgery, XVI th Annual Meeting,OP-80, Istanbul, Turkey, 2012

 

• Akarsu C, Dural C, Kones O, Temizgonul B, Kocatas A, Karabulut M, Guzey D , Kalayci MU , Alis H. Endoscopic baloon dilatation for gastrointestinal obstruction: Long-term and short-term results. European Society of Surgery, XVI th Annual Meeting,PP-384, Istanbul, Turkey, 2012 (Poster Presentation)

 

• Seyit H, Dural C, Temizgonul B, Karabulut M, Deniztas C, Kalayci MU, Alis H. Self-Expandable Biodegradable Stents: A feasible alternative to surgery for anastomotic leakage, benign strictures or fistulas. European Society of Surgery, XVI th Annual Meeting,OP-64,  Istanbul, Turkey, 2012

 

• Dural C, Gonenc M, Sahin N, Gok I, Karabulut M, Akarsu C, Kalayci MU, Alis H. The comparison of closure methods of the appendiceal stump in laparoscopic appendectomy: A high volume institution’s experience. European Society of Surgery, XVI th Annual Meeting, OP-27, Istanbul, Turkey, 2012

 

• Dural C, Akarsu C, Yirgin H, Dogan M, Kalayci MU, Kocatas A, Kones O, Alis H. Short term outcomes of single port versus conventional laparoscopic appendectomy: A prospective randomised trial. European Society of Surgery, XVI th Annual Meeting,OP-26, Istanbul, Turkey, 2012

 

• Cikot M, Kalayci MU,Alis H,Turhan  AN, Aygün E, Yılmaz A Gastric fluid calprotectin values. 16. Annual Meeting of the European Society of Surgery.PP-43. İstanbul, Turkey 2012.

 

• Celik MF, Dural C, Dogan M, Kones O, Akarsu C, Gonenc M, Kalayci MU , Alis H. Single-incision laparoscopic surgery (SILS) for appendectomy: Initial experience. European Congress of Trauma & Emergency Surgery, 14 th Annual Meeting,P-016 Lyon, France, 2013

 

• Yanar F, Dural C, Yigitbas H, Agcaoglu O, Dogan M, Islim F, Turgut H, Kalayci MU, Alis H. Robotic assisted laparoscopic pericystectomy: A case report. European Association for Endoscopic Surgery, 21 st International Congress, Vienna, Austria, 2013

 

• Dural C, Akarsu C, Kankaya B,Bozkurt MA, Celik MF, Baytekin HF, Mert M, Kalayci MU,  Alis H. Mixed and simultaneous occurrence of medullary and papillary carcinoma of the thyroid gland: A report of three cases. 2nd World Congress on Thyroid Cancer, Toronto, Canada, 2013 (PP-83- granted by Turkish Surgical Association: “Support for International Congress Presentations 2013”)

 

• Akarsu C, Dural C, Gemici E, Gonenc M, Sever N, Kocatas A, Dogan Y, Adas GT , Kalayci MU, Alis H. A medullary thyroid carcinoma case with aggressive course. 2 nd World Congress on Thyroid Cancer, PP,Toronto, Canada, 2013

 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler

 

• Kalayc MU. Üst GİS Endoskopisinde Lezyonların Tanımlanması ve Raporlandırılması. Editör Karahan Ö, Cingi A, Gastrointestinal Sistem Endoskopisi, Bayt; 2016.p 93-96

 

• Bilgin BÇ, Kalaycı MU. Mide Motor ve Motilite Bozuklukları (Gastroparezi) Editör Karahan Ö, Cingi A, Gastrointestinal Sistem Endoskopisi, Bayt; 2016, p 170-174

 

• Bozkurt MA, Kalaycı MU. Volvulus,  Editör Karahan Ö, Cingi A, Gastrointestinal Sistem Endoskopisi, Bayt; 2016.p 410-413

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

• Kalaycı MU, Eroğlu E, Ünal E, Adanalı S, Oral S. Vajinal yabancı cisimler, Acta Oncologica Turcica. 1996;29(3-4):159-60


• Bulak H, Kalaycı MU, Türkmen M, Oral S. Struma Ovarii: Bir vaka sunumu, Cerrahi Tıp Arşivi. 1998;3(1):34-8


• Bulak H, Eroğlu E, Kalaycı M, Taşlıyar E, Avunduk MC, Türkmen M, Eraslan, H, Uysal B, Köse G, Oral S. Sıçanlarda granulosit makrofaj koloni uyarıcı faktörün gastrointestinal sistem anastomozlarıda lokal kullanımının yara iyileşmesine ve anastomoz kaçağına etkisi, Klinik ve Deneysel Cerrahi. 1999;1:40-3

Sağlık Rehberi
Uyuz Hastalığı ve Belirtileri

Uyuz Hastalığı ve Belirtileri

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)

Uyuz hastalığı, sarcoptes scabiei ismi verilen küçük bir akarın neden olduğu cilt rahatsızlığıdır. Tedavi edilmeyen bu akarlar aylarca cillte yaşabilir. Bu akarlar, ciltte kaşıntıya, kırmızı kabarcıklara ve döküntülere sebep olur.
Devamı
Diş Teli Tedavisi Nedir?

Diş Teli Tedavisi Nedir?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Diş teli tedavisi çenenin ve dişlerin uyum içerisine getirilip estetik bir görüntü elde etme işlemidir.
Devamı
Diş Çürüğü Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Diş Çürüğü Nedir? Belirtileri Nelerdir?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Diş çürüğü; tüketilen besinlerin (özellikle şekerli gıdalar) ağız içerisinde bizimle beraber yaşayan bakteriler tarafından kullanılarak asit oluşması sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Devamı
Nörodermatit (Liken Simpleks Kronikus)

Nörodermatit (Liken Simpleks Kronikus)

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)

Nörodermatit ciltte kaşıntıyla ilişkili genellikle bir veya iki cilt lekesi görülen, hayatı tehdit etmeyen bir deri hastalığıdır.
Devamı
Beyin Pili Tedavisi

Beyin Pili Tedavisi

NÖROLOJİ

Beyin Pili, parkinson hastalığı, esansiyel titreme (tremor), distoni, tik rahatsızlığı (tourette) ve diğer nörolojik durumlarla ilişkili hareket bozuklukları semptomlarını hafifletmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir.
Devamı
A vitamini

A vitamini

BESLENME VE DİYET

A vitamini, retinol, retinal ve retinil esterler gibi yağda çözünebilir retinoidin genel adıdır.
Devamı
Aort Koarktasyonu

Aort Koarktasyonu

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)

Aort koarktasyonu yaygın görülen doğumsal kalp defektidir. Aort koarktasyonunda aort, tek bir yerde veya bir kısmı boyunca sıkışır veya daralır. Bu daralma, aorttan normal kan akışını kısıtlar.
Devamı
Çocuklarda Ağız ve Diş Temizliği Nasıl Olmalı?

Çocuklarda Ağız ve Diş Temizliği Nasıl Olmalı?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Süt dişlerinin ne kadar sağlıklı ilerlemesini sağlarsak, çocukluk ve yetişkinlik döneminde bir o kadar temiz ve sağlıklı dişler oluşur.
Devamı
Hekim Kadromuz
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
AHMET SOYLU
Profesör Doktor
AHMET SOYLU
ÜROLOJİ
BATUHAN ÖZAY
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
CENAP ZEYBEK
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
FATMA BOZKURT
Profesör Doktor
FATMA BOZKURT
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİDAYET AKDEMİR
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
MEHMET MÜFİT ORAK
Profesör Doktor
MEHMET MÜFİT ORAK
ÇOCUK ORTOPEDİ
İSMAİL ERDEN
Profesör Doktor
İSMAİL ERDEN
KARDİYOLOJİ
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ

SON MAKALELER

Penis (Penil) Protez Nedir?Diyabetik Ayak Nedir?Tüberküloz (Verem Hastalığı) Nedir?Vertigo Nedir?Diş Sıkma TedavisiDiş Teli Tedavisi Nedir?Diş Beyazlatma TedavisiHamilelikte Diş SağlığıDiş Taşı Nedir? Diş Taşı Temizliği Nasıl Olur?İmplant Nedir? Zirkonyum Diş Kaplama Nedir?Çocuklarda Ağız ve Diş Temizliği Nasıl Olmalı?
DEVAMINI GÖSTER ..
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
E
Çerezler ile toplanan kişisel verileriniz, çerez politikamızda belirtilen amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde kullanılacaktır.Tamam
Yukarı