Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doçent Doktor

OSMAN AKYÜZ

ÜROLOJİ

Eğitim

• 1999 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
• 2005 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi


Kurslar ve Konferanslar

• Erkek İnfertilitesinde Varikosel (mikrocerrahi kursu) İÜ İstanbul tıp fakültesi 2002, İstanbul
• Perkütan Genal Cerrahi Kursu Samsun 19 Mayıs Üniversitesi tıp fakültesi 2005, Samsun
• The ninth Applied Laparoscopic Urology Course, 6-8 April 2010, Gülhane Military Medical Academy, Ankara.
• Multiparametrik Prostat MR Görüntüleme ve Prostat Mr- Füzyon biyopsi kursu, 2018, Koç Üniversitesi hastanesi, İstanbul.

Çalıştığı Kurumlar

• 2000 - 2005  Düzce Tıp Fakültesi
• 2005 - 2007  Özel Boğaziçi Hastanesi 
• 2007 - 2008  Siirt Askeri Cerrahi Hastane
• 2008 - 2009  Özel Rumeli Hospital 
• 2009 -           Medicine Hospital

Tıbbi Alanlar

Üyelikler

• Ürolojik Cerrahi Derneği
• Türk Üroloji Derneği
• İstanbul Tabipler Odası

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
• Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Isolated congenital urethrocutaneous fistula. Int J Urol, 12: 417-418, 2005.
• Akyüz O, Bodakçi MN, Tefekli AH, Thermal cautery-assisted circumcision and principles of its use to decrease complication rates. J Pediatr Urol 2019 Jan; 19. pii: S1477-5131(19)30005-1.
• Osman Akyüz, Zeynep Tatar, Soner Çoban, Mehmet Demir, Kamil Çam. Epıdermoıd cyst of the urınary bladder: a case report. Aging Male 2019. DOI: 10.1080/13685538.2019.1701644


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
• Öner BALBAY, Ali KAYIKÇI, Ege GÜLEÇ, Osman AKYÜZ, Ali ANNAKKAYA, Kamil ÇAM, Peri ARBAK. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alt Üriner Sistem Yakınmaları Açısından Bir Risk Faktörü Müdür? Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 3: 5-9.
• AKYÜZ O, KAYIKÇI MA, ÇAM HK, AKMAN RY, EROL A. Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları ile başvuran hastada emilemeyen sütür kullanılmasına bağlı mesane taşı. Yeni Üroloji Dergisi 2007;3(1): 41-43
• ÖZER Y, AKYÜZ O, KAYIKÇI A. Fournier Gangreni. Konuralp Tıp Dergisi 2011;3(2):35-37
• AKYÜZ O. Benign Prostat Hiperplazisinde Lazer Uygulamaları. Konuralp Tıp Dergisi 2012;4(1):50-53
• AKYÜZ OSMAN, Çoban Soner, Bodakçı Mehmet Nuri, Demir Mehmet, Özdemır Abdurrahman Avar (2018). Güncel bilgiler ısıgında her yönüyle sünnet. Yeni Üroloji Dergisi, 13(2), 70-76.
• Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, YAVUZ AKMAN, ÖNER BALBAY, PERİAKBAK. Genitoüriner tüberküloz: Tanı ve yaklaşımdak zorluklar. AİBÜ Düzce tıp fakültesi dergisi 2004, 4(2):37-39.
• Ömür Memik, Ali Kayıkçı, Osman Akyüz, Mehmet Yaşar. Testis Torsiyonu: Olgu Sunumu. Konuralp Tıp Dergisi 2012;4(1):35-37.
• Soner Coban, Ali Riza Turkoglu , Muhammet Guzelsoy , Murat Ozturk , OSMAN AKYUZ , Efe Onen , Kadir Acibucu , Salim Zengin. Laparoscopic single-stage Fowler-Stephens orchidopexy in a case with bilateral undescended testes. Pediatr Urol Case Rep 2018; 5(6):165-170.


Yabancı dilde bildiriler
• Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Prospective asessment of the role of single dose parenteral antibiotic prophylaxis in transrectal prostate biopsies with 12 core sampling: Does double sextant sampling increase infective complications? EAU Congress, 24-27 March 2004, Vienna
• Aysel GÜVEN, Kamil ÇAM, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, F ERCAN, M ÇAM, Ali EROL: The evaluation of histological alterations of bladder by light and electron microscopy and the role of clinical parameters in predicting the histological stage in patients with benign prostatic hyperplasia having infravesical obstruction. 4th Asian Pacific
• Aysel GÜVEN, Kamil ÇAM, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, F ERCAN, M ÇAM, Ali EROL: The evaluation of histological alterations of bladder by light and electron microscopy and the role of clinical parameters in predicting the histological stage in patients with benign prostatic hyperplasia having infravesical obstruction. 4th Asian Pacific International Congres of Anatomists. 7-10 September, 2005 Kuşadası
• Aysel GÜVEN, Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Murat ŞENER, Osman AKYÜZ, M ÇAM, Ali EROL: The alterations in semen parameters of toll collectors working at motorways: does diesel exposure induce detrimental effects? A preliminary study. 4th Asian Pacific International Congres of Anatomists. 7-10 September, 2005 Kuşadası


Türkçe bildiriler:
• Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Osman AKYÜZ, Yıldıray GEZGİN, Ali EROL: Semptom skor ve üroflowmetri parametrelerinin infravezikal obstrüksiyon tanısında etkinliği. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002
• Kamil ÇAM, Bülent ÇİÇEKÇİ, A GÜVEN, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisine bağlı infravezikal obstrüksiyonda mesane biyopsisinde elektron ve ışık mikroskopisi ile saptanan histolojik değişikliklerin ve klinik parametrelerin histolojik evreyi belirlemedeki rolünün araştırılması, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004, Antalya
• Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Düzce ilindeki ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında yaşa göre ortalama testis volümleri ve penis uzunlukları, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2004
• Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Yıldıray GEZGİN, Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Ali EROL: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında dış genital organ anomalileri oranları, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2004
• Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: 12 kadran transrektal prostat biyopsi uygulamasında tek doz parenteral antibiyotik profilaksisinin etkinliğinin prospektif olarak araştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2004
• Ali Kayıkçı, Aysel Güven, Haydar Kamil ÇAM, Murat ŞENER, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Otoyol gişe memurlarının spermyogramlarındaki değişiklikler, dizel maruziyetinin zararlı etkileri olabilir mi? Ön çalışma. 6 Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran, İzmir
• Ali Kayıkçı, Haydar Kamil ÇAM, Aysel Güven, Yıldıray GEZGİN, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Deneysel varikoasel modelinde testiste oluşan histopatolojik değişikliklerin ve cerrahi tedavinin koruyucu etkisinin incelenmesi. 6 Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran, İzmir
• Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Özge UZUN, Ali KAYIKÇI, Coşkun SILAN, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Ratlarda yaşlanmanın mesane fonksiyonları üzerinde oluşturdukları değişikliklerin incelenmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya
• Osman AKYÜZ. Termokoter yardımlı sünnette daha az komplikasyon için cihazı kullanım prensipleri. 06 - 10 March 2019, 8. International Trakya Family Medicine Congress, Edirne, Turkey.

 

Sağlık Rehberi
Yüzücü Kulağı Hastalıkları

Yüzücü Kulağı Hastalıkları

KULAK BURUN BOĞAZ

Kulak kanalı karanlık, ılık ve nemli olduğundan, suyu seven bakteri ve mantarların büyümesi için mükemmel bir ortam sağlar.
Devamı
Zirkonyum Diş Kaplama Nedir?

Zirkonyum Diş Kaplama Nedir?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Daha estetik bir gülüş isteyen hastalar için kullanılan zirkonyum alt yapılı dişler metal destekli porselenlere göre hem daha doğal hem de daha estetik sonuçlar vermektedir.
Devamı
Hamilelikte Diş Sağlığı

Hamilelikte Diş Sağlığı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Günde en az 2 defa diş fırçalama alışkanlığı, gebelik döneminde minimum 3 sefere çıkarılmalıdır.
Devamı
Omurga Tümörleri

Omurga Tümörleri

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Omurga tümörleri omurga içinde bulunan anormal doku büyümeleridir. İyi huylu (kanserli olmayan) veya kötü huylu (kanserli) olabilirler.
Devamı
Aort Diseksiyonu

Aort Diseksiyonu

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)

Aort diseksiyonunda atardamarın iç tabakasında bir yırtılma olur. Aort bu yırtılmanın içine doğru kanamaya başlar, kanamayla yırtık uzar ve aortun iç tabakası ile orta tabakası birbirinden ayrılır.
Devamı
Diş Sıkma Tedavisi

Diş Sıkma Tedavisi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Çiğneme kaslarının istemsizce kasılmasına bruksizm (diş sıkma) denilir. Bruksizm gündelik hayatta olabildiği gibi uyku sırasında daha çok görülmektedir.
Devamı
Diyabetik Ayak Nedir?

Diyabetik Ayak Nedir?

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Diyabetli kişilerde ayak sorunları yaygındır. Yüksek kan şekeri ayaklardaki sinirlere ve kan damarlarına zarar verdiğinde zamanla ortaya çıkabilirler.
Devamı
Pelvik Ağrı

Pelvik Ağrı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Pelvik ağrı, bir kadının pelvik bölgesindeki üreme organlarından birinde bir sorun olabileceğinin bir işareti olabilir.
Devamı
Hekim Kadromuz
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
AHMET SOYLU
Profesör Doktor
AHMET SOYLU
ÜROLOJİ
BATUHAN ÖZAY
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
CENAP ZEYBEK
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
FATMA BOZKURT
Profesör Doktor
FATMA BOZKURT
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİDAYET AKDEMİR
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
MEHMET MÜFİT ORAK
Profesör Doktor
MEHMET MÜFİT ORAK
ÇOCUK ORTOPEDİ
İSMAİL ERDEN
Profesör Doktor
İSMAİL ERDEN
KARDİYOLOJİ
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ

SON MAKALELER

Penis (Penil) Protez Nedir?Diyabetik Ayak Nedir?Tüberküloz (Verem Hastalığı) Nedir?Vertigo Nedir?Diş Sıkma TedavisiDiş Teli Tedavisi Nedir?Diş Beyazlatma TedavisiHamilelikte Diş SağlığıDiş Taşı Nedir? Diş Taşı Temizliği Nasıl Olur?İmplant Nedir? Zirkonyum Diş Kaplama Nedir?Çocuklarda Ağız ve Diş Temizliği Nasıl Olmalı?
DEVAMINI GÖSTER ..
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
E
Çerezler ile toplanan kişisel verileriniz, çerez politikamızda belirtilen amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde kullanılacaktır.Tamam
Yukarı