Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doktor Öğretim Üyesi

ÖZLEM BOZKURT

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Eğitim

 1997-2003 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 2003-2008 Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
 2013-2017 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Neonatoloji
 

Çalıştığı Kurumlar

• 2017-2019 Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi / Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi

Tıbbi Alanlar

Üyelikler

• Türk Neonatoloji Derneği

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
• Bozkurt O, Eras Z, CanpoIat FE, Ogrı, SS, Uras N, Dilmen U. Antenatal magnesium sulfate and neurodevelopmental outcome of preterm infants born to preeclamptic mothers.
J Matern Fetal Neonatal Med. 2016;29(7):1101-4
• Bozkurt O, Eras Z, Sari FN, Dizdar EA, Uras N, Canpolat FE, Oguz SS. Does maternal psychological distress affect neurodevelopmental outcomes of preterm infants at a gestational age of < 32weeks.
Early Hum Dev. 2017;104.27 -3I
• Bozkurt O, Uras N, Sari FN, Atay FY, Sahin S, Alkan AD, Canpolat FE, Oguz SS. Multidose vitamin d supplementation in stable very preterm infants: Prospective randomized trial response to three dİfferent vitamin D supplementation doses.
Early Hum Dev. 2017;II2:54-59.
• Sahin S, Kutman HG, Bozkurt O, Atay FY, Canpolat FE, Uras N, Oguz SS, Underwood MA. Effect of withholding feeds on transfusion-related acute gut injury in preterm infants: a pilot randomized controlled trial.
J Matern Fetal Neonatal Med. 2019;28 1-6
• Bozkurt O, Yücesoy E, Oğuz B, Akinel O, Palali MF', Ataş N. Severe neonatal hyperbilirubinemia in the southeast region of Turkey.
Turk J Med Sci. 2020;50Q):103-109
• Uygur O, Öncel MY, Şimşek GK3, Okur N, Çelik K, Bozkurt O, Yücesoy E, Terek D, Arslan MK, Pekçevik Y, Akar M, Köroğlu ÖA, Oguz S, Kültürsay N. Is Nasal Septum-Tragus Length Measurement Appropriate for Endotracheal Tube Intubation Depth in Neonates? A Randomized Controlled Study.
Am J Perinatol.2019 Dec 13. doi: 10.1055/s-0039-3400982.
• Bozkurt O, Yucesoy E. Acute Kidney Injury in Neonates with Perinatal Asphyxia Receiving Therapeutic Hypothermia. Am J Perinatol. 2020 Jan27. doi 10.1055/s-0039-1701024
• Bozkurt O,Dizdar EA, Bidev D, Sari F'N, Uras N, Oguz SS. Prolonged minimal enteral nutrition versus early feeding advancements in preterm infants with birth weight <7250 g: a prospective randomized trial. J Matern Fetal Neonatal Med. 2020 Jan29;I-7. doi: 10.1080/14767058.2020.1716723
• Bozkurt O, Bidev D, Sari FN, Dizdar EA, Ulu HO, Uras N, Oguz SS, Canpolat FE, Dilmen U. Fryns anophthalmia-plus syndrome: two rare cases.
Genet Couns. 2014;25(4):395-8
• Bozkurt O, Nur Sari F, Alyamaç Dizdar E, Suna Oguz S, Dilmen U. Joubert syndrome overlapping with Dandy-Walker malformation.
Genet Couns. 2014;25(1):75-6 
• Bozkurt O, Kanmaz HG, Sahin S, Canpolat FE, Uras N, Oguz SS, Dilmen U. Cyclopia, proboscis and alobar holoprosencephaly representative for trisomy 13.
Genet Couns. 2014;25(3):349-51.
• Sahin S, Kutman KH, Bozkurt O, Canpolat FE, Uras N, Oguz SS, Topcu V, Ozdemir O, Dilmen U. A Trisomy 13 Case Presenting with Congenital Diaphragmatic Hernia and Microphthalmia.
Genet Couns. 2015;26(2):263-5

Uluslararası bilimsel toplantıIarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
• Sahin S, Kutman GK, Bozkurt O, Atay FY, Canpolat FE, Uras N, Oguz SS. Effect of withholding feeds on transfusion related acute gut injury in preterm infants-a randomized controlled trial. 1st congress ofjoint European Neonatal Societies (JENS), September 16-20, 2015, Budapest, Sözel Bildiri-45
• Bozkurt O, Uras N, Sarı FN, Atay FY, Sahin S, Alkan AD, Canpolat FE, Multidose oguz SS. vitamin D suPPlementation in preterm infants. a prospective randomİsed trial. Sharing Progress in Neonatal Brain, Gut, Heaı,t urd ürrg (SPIN), M;y 25-28,2017,Dublin, Poster Bildirimi-026
• Buyuktiryaki M, Okur N, Sarı FN, Bekmez B, Uras N, Dizdar EA, Bozkurt O, Canpolat FE, Oguz SS, NIPPV VerSuS bi-level CPAP for early rescue treatment of respiratory distress syndrome in preterm infants: prelimanary report. Sharing Progress in Neonatal Brain, Gut, Heart and lung (SPIN), May 25-28,2017, Dubiin, Poster Bildirimi-062.
• Bozkurt O,Dizdar EA, Bidev D, Sari FN, Uras N, Oguz SS. Prolonged Minimal Enteral Nutrition VerSuS Slowly Advancing Enteral Nutrition in Veğ Low Biıth wlignt Infants: Randomized Controlled Trial. ESPGHAN 51STAnnual Meeİing 9-12 may zoİg,Geneva, Sözel Bildiri

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
• Bozkurt O. Causes of death in a neoııatal intensive care unit in Southeast region of Turkey. Ann Med Res. 20 19 ;26(5):879-8 83

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
• Bozkurt O, Eras Z, CanPolat FE, Oguz SS, Uras N, Dilmen U. Antenal magnezyum sülfat uygulanan preeklamptik anne bebeklerinin nörogelişimsel değerlendirmesi. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi 10-13 Nisan 2014,Antalya, Sözel Bildiri-012
• Atay FY, Bidev D, Bozkurt O, Kanm az G, Canpolat FE, oguz SS, Uraş N, Dilmen U. Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde kafein tedavisinin solunumsal morbiditeler üzerine etkisinin retrospektif değerlendirilmesi. 22.IJlusalNeonatoloji Kongresi 10_13 Nisan 20I4, Anta|ya, Sözel Bildiri-O35
• Atay FY, Bozkurt Ö,Kanmaz G, Canpolat FE, Oguz SS, Uraş N, Dilmen U. Preterm bebeklerde surfaktan tedavisi sonrası akciğer mekaniklerinin  izlemi. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi 10-13 Nisan 2014,Antalya, Poster Bildirisi-110
• Kutman GK, Uraş N, Atay FY, Bidev D, Kalyoncu Ö, Altuğ N, Oğuz SS, Canpolat FE. Preterm bebeklerde hemodinamik olarak anlamlı patent duktus arteriosus-sıklığı ve preterm morbiditeleri ile ilişkisi. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan, Antalya, Poster Bildiri 124
• Kutman GK, Uraş N, Atay FY, Bidev D, Kalyoncu Ö, Altuğ N, Canpolat FE, Oğuz SS. Preterm bebeklerde patent duktus arteriosus ve serum İnterlökin_6 ilişkisi. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan, Antalya, Poster Bildiri-125
• Kutman GK, Uraş N, Atay FY, Bidev D, Kalyoncu Ö, Canpolat FE, Oğuz SS. Preterm bebeklerde kafein tedavisinin kemik metabolizması üzerine etkileri. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan, Antalya, Poster Bildiri-126.
• Bozkurt Ö, Uras N, Sarı FN, Atay FY, Sahin S, Alkan AD, Canpolat FE, Oguz SS. Preterm bebeklerde farklı dozlarda D vitamini suplementasyonunun serum D vitamini düzeyleri üzerine etkisi. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi |2-16 Nisan 2017], Antalya, Sözel Bildiri_13
• Bozkurt Ö, Uras N, Dizdar EA, Bidev D, Oguz SS. Preterm bebeklerde eritrosit transftizyonunun BPD gelişimi üzerine etkisi. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya, Sözel Bildiri-26
• Bozkurt Ö, Dizdar EA, Bidev D, Çetinkaya AK, Sarı FN, Canpolat FE, Uras N, Oğuz ŞS. Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde minimal enteral beslenme ile progresif enteral beslenmenin karşılaştırılması: Ön sonuçlar. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2077,
Antalya, Sözel Bildiri-.20
• Büyüktiryaki M, Okur N, Sarı FN, Bekmez B, Uraş N, Dizdar EA, Bozkurt Ö, Canpolat FE, Oğuz ŞS. Respiratuvar Distres Sendromunun Erken Dönem Tedavisinde NIPPV ile Bi- Level CPAP'ın karşılaştırılması: Ön Sonuçlar. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12_16 Nisan 2017, Antalya, Sözel Bildiri-.21
• Bidev D, UraŞ N, Atay FY, Bozkurt Ö, Oguz SS. Yenidoğanda sinovenöz tromboz bulgusu Velen non-ketotik hiperglisinemi olgusu. 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-18 Nisan 2018, Antalya, Poster Bildirisi-P-354
• Bidev D, Dizdar EA, Atay FY, Bozkurt Ö, Sarı FN, Oğuz SS. Emziren anneler için üretilen "özel sütlü içecek" ile anne diyetinin desteklenmesinin anne sütü makrobesin içeriği üzerİne etkilerİnin karşılaştırılması.26, Ulusal Neonatoloji Kongresi l4-18 Nisan 2018,-Antalya, Poster Bildirisi-P-354
• Bidev D, Dizdar EA, Atay FY, Bozkurt Ö, Sarı FN, Oğuz SS. Emziren anneler için üretilen "özel sütlü içecek" ile anne diyetinin desteklenmesinin anne sütü makrobesin içeriği üzerine etkilerİnin karşılaştırılması.26, Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-18 Nisan 2018,-Antalya, Poster Bildirisi-P-3 54
• Bozkurt O, Yücesoy E, Oguz B, Akınel Ö, Paüaüı MF. Ciddi Hiperbilirubinemili Yenidoğan Olguların Değerlendirilmesi: Ön Sonuçlar. 62. Milli Pediatri Kongresi, 14_18 Kasım 2018, Antalya, Poster Bildirimi-P-229
• Bozkurt O. Perinatal asfiksili yenidoğanlarda teofilin tedavisinin renal fonksiyonlar üzerine etkisi. SBÜ Dr Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kış Sempozyumu 20 Aralık 2018, Ankara, Sözel Bildiri-6
• Uygur Ö, Öncel MY, Şimşek GK, Okur N, Çelik K, Bozkurt Ö, Yücesoy E, Terek D, Arslan MK, PekÇevik Y, Akar M, Köroğlu ÖA, Oguz S, Kültürsay N. Endotrakeal entübasyonda nazal septum-tragus formülü güvenilir mi? Çok merkezli randomize kontrollü bir çalışma.26.
Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-18 Nisan 2018,Antalya, Tartışmalı poster ödülü
• Bozkurt O. Hipotermi tedavisi uygulanan perinatal asfiksili infantlarda moıtaliteye etki eden faktörler.2. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, 4-7 Mart 2020,izmir, Sozel Bildiri-165
• Bozkurt O, Yücesoy E. Hipotermi tedavisi uygulanan perinatal asfiksili yenidoğanlarda kısa dönem sonuçlar. TOBB ETÜ Pediatri Sempozyumu,22 Şubat 2020,Ankara, Sözel Bildiri


 

Sağlık Rehberi

Nekrotizan Enterokolit (NEK)

ÇOCUK CERRAHİSİ
Nekrotizan Enterokolit (NEK) bağırsaklarda (genellikle kolon) oluşan ve hemen tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilen bir enflamasyondur.
Devamı

Ramazanda Sağlıklı Beslenmek İçin 10 Altın Kural

BESLENME VE DİYET
Ramazan ayını daha sağlıklı ve formda geçirmek için bu önerilere göz atın!
Devamı

Alzheimer Hastalığı

NÖROLOJİ
Alzheimer hastalığının erken evrelerindeki bir kişi; bir şeyleri hatırlama, karar alma, yer-yön bulma vb. konularda zorlanabilir. Doktorunuzun önerilerini dikkate alıp uygulamak yaşamınızı kolaylaştırabilir.
Devamı

Anal Fissürler (Makat Çatlağı)

GENEL CERRAHİ
Anal fissürler, anüs veya anal kanalın iç tabakasındaki çatlaklardır. (Anal kanal; dışkının vücuttan çıktığı açıklık). Bu çatlaklar kanamaya ve şiddetli ağrıya neden olabilir.
Devamı

Anemi

İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)
Anemi, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin eksikliğinde ortaya çıkan durumdur.
Devamı

Beyin Pili Tedavisi

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Beyin Pili, parkinson hastalığı, esansiyel titreme (tremor), distoni, tik rahatsızlığı (tourette) ve diğer nörolojik durumlarla ilişkili hareket bozuklukları semptomlarını hafifletmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir.
Devamı

Yüzücü Kulağı Hastalıkları

KULAK BURUN BOĞAZ
Kulak kanalı karanlık, ılık ve nemli olduğundan, suyu seven bakteri ve mantarların büyümesi için mükemmel bir ortam sağlar.
Devamı

A vitamini

BESLENME VE DİYET
A vitamini, retinol, retinal ve retinil esterler gibi yağda çözünebilir retinoidin genel adıdır.
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Doçent Doktor
A. AVAR ÖZDEMİR
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Doçent Doktor
AYGÜL GÜZEL
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Profesör Doktor
NİHAL ASLI ESER
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
Yukarı