Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Uzman Doktor

ŞİRASLAN BAHŞELİYEV

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Eğitim

• 2004 - 2010 Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Tıp Fakültesi
• 2012 - 2017 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi 
• 2019 - 2021 SBÜ İstanbul Mehmet Akif Ersoy EAH, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

Çalıştığı Kurumlar

• 2011 - 2012 Elmi Cerrahi Merkez, Damar Cerrahisi, Bakü/Azerbaycan
• 2012 - 2017 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi ABD
• 2017 - 2019 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi 
• 2019 - 2021 SBÜ İstanbul Mehmet Akif Ersoy EAH, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
 

Tıbbi Alanlar

Üyelikler

• Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
• Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği
• Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Derneği 
• Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 1. Bakhshaliyev S, Özalp ZGK, Güneş M, Genç SB, Kamalı H, Şengül FS, Ergün S, Haydin S. Surgical treatment of Ebstein anomaly in pediatric patients: A 10-year single-center study. J Card Surg. 2021 Sep;36(9):3138-3145. doi: 10.1111/jocs.15676. Epub 2021 May 30. PMID: 34056748.
 2. Yıldırım Ö, Bakhshaliyev S, Kilercik H, Balaban İ, Zübarioğlu U, Konukoğlu O, Sever K, Özyüksel A. Early results of ring-reinforced conduit and curved porcine patch in Sano-Norwood procedure. J Card Surg. 2019 May;34(5):279-284. doi: 10.1111/jocs.14016. Epub 2019 Mar 14. PMID: 30868648.
 3. Konukoğlu O, Mansuroğlu D, Yıldırım Ö, Bakshaliyev S, Sever K, Balkanay M. Outflow graft twisting of Heartmate III left ventricular-assisted device: A case report. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Derg. 2019;27(4):568-571. Published 2019 Oct 23. doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17871
 4. Bakhshaliyev S, Arslanoğlu A , Çitoğlu G, Önalan MA, Altunyuva K, Canbay-Sarılar Ç , Küçükgergin C, Doğru-Abbasoğlu S, Kıran T, Bozbuğa N. Investigation Of Protective Effect Of Glutamine Against Cerebral Ischemia Created With Bilateral Carotid Occlusion In Rats.. Braz J Cardiovasc Surg. 2021 Ahead of Print
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 1. Ugurlucan M, Oztas DM, Bahseliyev S, et al. Glenn Procedure in a Baby with Single Pulmonary Artery and Single Lung. Heart Views. 2018;19(3):106-108. doi:10.4103/HEARTVIEWS.HEARTVIEWS_19_18
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 1. Bakhshaliyev S. Diaphragmatic paralysis after congenital cardiac surgery . 17th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery.2021.Online.
 2. Obturator Bypass Surgery of Femoropopliteal Graft İnfection. S. Bakhshaliyev, M. Ugurlucan, E. Gök, Ö. A. Sayın, M. anber, M. A. Önalan, U. Alpagut, E. Dayıoğlu. 14th Congress of Asisn Society for Vascular Surgery, 2013, İstanbul
 3. Peripheral Arterial Disease and Abdominal Aortic Aneurysm Elderly Peaple: Pevalance and Clinical Predictors. E. Gök, S. Bakhshaliyev, Ö. A. Sayın, M. Ugurlucan, M. Basaran, O.S.Göksel, U. Alpagut, E. Tireli, E. Dayıoğlu. 14th Congress of Asisn Society for Vascular Surgery, 2013, İstanbul
 4. Surgıcal repaır of shone’s complex.Onalan M, Bakhshaliyev S, Citoglu G, Gok E, Ugurlucan M, Sayin O, Basaran M, Tireli E.22nd Annual Meeting Of The AsianSocietyFor Cardıovascular And Thoracıc Surgery,2014, İstanbul
 5. Surgical Treatment of Double Aortic Arch.Metin Onur Beyaz, Murat Ugurlucan, EmreGok, Ömer Ali Sayın, Görkem Citoglu, Mehmet Akif Onalan, Siraslan Bahseliyev, KaanAltunyuva,  Ergin  Arslanoğlu,  Cagla  Canbay,  Murat  Basaran,  Enver  Dayıoglu.  The  64thInternational Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery 2015, İstanbul
 6. Midaortic Syndrome. Metin Onur Beyaz, Cagla Canbay, Murat Ugurlucan, Ömer Ali Sayın, Didem Melis Öztas, Mehmet Akif Önalan, Siraslan Bahseliyev, Kaan Altunyuva, Ergin Arslanoğlu, Murat Basaran, Nilgün Bozbuğa, Enver Dayıoglu. The 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery, 2015,İstanbul
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 1. Bakhshaliyev S,Kara KA.  Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakımda Kardiyopulmoner Resüsitasyon. Pediatrik kardiak yoğun bakım. İstanbul Tıp Kitapevi 2021.İstanbul.
 2. Bakhshaliyev S. Konjenital Kalp Cerrahisinde Yakın Kızılötesi Spektroskopi (NIRS) Kullanımı. Şağlıkta son trendler kitabı, Akademisyen Tıp Kitabevi 2021. İstanbul.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
 1. Servet Ergün, Okan Yildiz  , Mustafa Güneş , Shiraslan Bakhshaliyev , Erkut Öztürk , İsmihan Selen Onan , Alper Güzeltaş , Sertaç Haydin Use of A New Extracorporeal Membran Oxygenator System and First Experiences. Dicle Tıp Dergisi , 47 (4) , 755-762 . DOI: 10.5798/dicletip.850129
 2. AU Zübarioglu, Ö Yildirim, I Balaban, S Bakhshaliyev, C Zeybek. Evaluation of Factors Affecting Perioperative Mortality in Newborns with Critical Congenital Heart Disease. Journal of Academic Research in Medicine 10 (1), 64-70
 3. Arslanoğlu E, Kara KA, Bakhshaliyev S, Altunyuva K, Canbay Sarılar Ç, Yılmaz V, et al. The psychocognitive, biochemical, and electrophysiological effects of cerebral ischemia-reperfusion injury in patients undergoing carotid endarterectomy accompanied by cervical block. Turk J Vasc Surg 2021;30(3):229-235
 4. Onalan MA, Bahseliyev S, Beyaz MO, Oztas DM, Onal Y, Ugurlucan M, Tireli E. Determination of lower extremity peripheral artery disease in patients undergoing carotid endarterectomy. J Ist Faculty Med 2020;83(1):35-41. doi: 10.26650/IUITFD.2018.0028
 5. Önalan MA, Öztaş DM, Önalan A, Beyaz MO, Bahseliyev S, Sungur Z, et al. Can ankle-brachial index be used as a predictor for carotid artery shunt application during carotid endarterectomy? Turk J Vasc Surg 2021;30(2):102-106
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 1. Şiraslan Bahşeliyev, Murat Uğurlucan, Ömer Ali Sayın, Mehmet Akif Önalan, Metin Onur Beyaz, Didem Melis Öztaş, Tuğçe Kıran, Canan Küçükgergin, Semra Abbasoğlu, Nilgün Bozbuğa, İbrahim Ufuk Alpagut.Glutaminin bilateral karotis oklüzyonu ile serebral iskemi oluşturulan sıçanlarda serebral iskemiye karşı koruyucu etkisinin araştırılması.17.Ulusal Vaskuler VeEndovaskuler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi. 2017 Girne Kıprıs
 2. Yıldırım Ö, Bakhshaliyev S, Zeybek C. Donked tekniği kullanarak Sano Modifikasyonu ile stage 1 Norwood Prosedürü Sonuçlarımız.18. Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi. 2019, Antalya.
 3. Yıldırım Ö, Bakhshaliyev S, Zübarioğlu AU, Balaban İ. Yenidoğanlarda Aortik Ark Rekonstruksiyonları. 18. Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi. 2019, Antalya.
 4. Yıldırım Ö, Bakhshaliyev S, Konukoğlu O, Balaban İ, Zeybek C. Cone Prosedürü ile Ebstein Anomalisi Onarımı. 18. Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi. 2019, Antalya.
 5. Mitral kapak replamanından 31 yıl sonar dev sol atriyum ve dev sol atriyal thrombus. Mehmet Akif Önalan, Murat Uğurlucan, Ömer Ali Sayın, Metin Onur Beyaz, Didem Melis Öztaş, Görkem Çitoğlu, Şiraslan Bahseliyev, Murat Basaran, Enver Dayıoğlu. Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2014, Antalya.
 6. Behçet Hastalarındaki Abdominal Aort Patolojilerine Endovaskuler Yaklaşımlarımız Orta Dönem Sonuçları. Mehmet Akif Onalan, Onur Selcuk Goksel, Şiraslan Bahseliyev, Sinan Şahin, Ergin Eren, Celalettin Karatepe, Bayer Cınar.17.Ulusal Vaskuler Ve Endovaskuler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi.
 7. Cantu Sendromu ve Lenfödem. G. Türkyılmaz, S. Türkyılmaz, Ö. A. Sayın, M. Uğurlucan, O.S. Göksel, İ. U. Alpagut, E. Dayıoğlu.  16. Ulusal Vaskuler Ve Endovaskuler Cerrahi Kongresi, 2013, Antalya.
 8. Periferik Arter Hastalıklarında Endarterektomi ve Pachplasty. Metin Onur Beyaz Didem Melis Öztaş Mehmet Akif Önalan, Şiraslan Bahseliyev, Kaan Altunyuva,Ergin Arsalanoğlu,  Çağla Canbay, Seda Yıldırım, Ömer Ali Sayın, Murat Uğurlucan,Ufuk Alpagut,  Enver Dayıoğlu.  17.Ulusal Vaskuler Ve Endovaskuler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi.

 

Sağlık Rehberi
Kamçı Yaralanması (Boyun Burkulması)

Kamçı Yaralanması (Boyun Burkulması)

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Boyun burkulması veya boyun zorlanması olarak da bilinen kamçı yaralanması, boynun aniden ve hızla geriye ve ileriye doğru sarsılarak zedelenmesidir.
Devamı
Diş Eti Kanaması Nedir? Diş Eti Kanaması Tedavisi

Diş Eti Kanaması Nedir? Diş Eti Kanaması Tedavisi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Diş eti kanaması; çeşitli nedenlerle meydana gelen, diş etlerinde ödem ve renk değişikliği ile karakterize, genellikle dış etkenlerle başlayan kanama çeşididir.
Devamı
Zirkonyum Diş Kaplama Nedir?

Zirkonyum Diş Kaplama Nedir?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Daha estetik bir gülüş isteyen hastalar için kullanılan zirkonyum alt yapılı dişler metal destekli porselenlere göre hem daha doğal hem de daha estetik sonuçlar vermektedir.
Devamı
Adet Düzensizliği

Adet Düzensizliği

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Adet dönemi genellikle 4-7 gün sürer. 21 günden kısa veya 35 günden daha uzun aralıklarda adet olma, arka arkaya 3 veya daha fazla adet görmeme vb. durumlar adet düzensizliği olarak adlandırılır.
Devamı
Adrenal (Böbrek Üstü Bezi) Tümörler

Adrenal (Böbrek Üstü Bezi) Tümörler

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Adrenal tümörler, adrenal bezde yer alan iyi veya kötü huylu büyümelerdir. Adrenal tümörlerin çoğunun nedeni bilinmemektedir. Adrenal tümörler cerrahi olarak çıkarılabilir.
Devamı
Diz Ağrısının Nedenleri

Diz Ağrısının Nedenleri

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Diz ağrısı dikkate alınmalı, nedeni bilinmeli ve sonuç olarak gereken tedavi uygulanmalıdır. Diz ağrısı geçici (akut) veya kronik olabilir ve diz ağrısı nedenlerine bağlı olarak hasta ağrıyı, diz kapağında, diz önünde veya diz arkasında hissedebilir.
Devamı
Burun Estetiği (Rinoplasti) Nedir?

Burun Estetiği (Rinoplasti) Nedir?

ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ

Burun estetiği, ya da diğer adıyla rinoplasti burun şeklini değiştirmek amacıyla yapılan cerrahi operasyonlara verilen isimdir.
Devamı
Norovirüs

Norovirüs

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Norovirüs ciddi kusma ve ishale neden olan bir virüs grubunun ismidir.
Devamı
Hekim Kadromuz
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
AHMET SOYLU
Profesör Doktor
AHMET SOYLU
ÜROLOJİ
BATUHAN ÖZAY
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
CENAP ZEYBEK
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
FATMA BOZKURT
Profesör Doktor
FATMA BOZKURT
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
HİDAYET AKDEMİR
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
MEHMET MÜFİT ORAK
Profesör Doktor
MEHMET MÜFİT ORAK
ÇOCUK ORTOPEDİ
İSMAİL ERDEN
Profesör Doktor
İSMAİL ERDEN
KARDİYOLOJİ
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ

SON MAKALELER

Penis (Penil) Protez Nedir?Diyabetik Ayak Nedir?Tüberküloz (Verem Hastalığı) Nedir?Vertigo Nedir?Diş Sıkma TedavisiDiş Teli Tedavisi Nedir?Diş Beyazlatma TedavisiHamilelikte Diş SağlığıDiş Taşı Nedir? Diş Taşı Temizliği Nasıl Olur?İmplant Nedir? Zirkonyum Diş Kaplama Nedir?Çocuklarda Ağız ve Diş Temizliği Nasıl Olmalı?
DEVAMINI GÖSTER ..
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
E
Çerezler ile toplanan kişisel verileriniz, çerez politikamızda belirtilen amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde kullanılacaktır.Tamam
Yukarı