Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doçent Doktor

YAKUP YEGİN

KULAK BURUN BOĞAZ

Eğitim

• 2009 - Ege Üniversitesi, Tıp
• 2014 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

 

Çalıştığı Kurumlar

Tıbbi Alanlar

• Yüz estetik cerrahisi uygulamaları (Rinoplasti, Otoplasti, Blefaroplasti, Mentoplasti, Dolgu, Botoks)
• Uyku ve horlama cerrahisi
• Kulak Hastalıkları
• Gırtlak ve ses hastalıkları
• Baş-boyun kanserleri cerrahi tedavisi
• Sinüs hastalıkları
• Burun tıkanıklığı
• Tükürük bezi hastalıkları 
• Alerji
 

Üyelikler

• Yüz Plastik Cerrahi Derneği
• Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Vakfı
• İstanbul Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanları Derneği
• Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
• Uyku Bilimleri Derneği

Yayınlar

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1.1. Kaya KH, Koç AK, Sayın İ, Güneş S, Altıntaş A, Yegin Y, Kayhan FT.Vitamins A, C, and E and selenium in the treatment of idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 May;272(5):1119-25. [ISI]
1.2. Yazıcı ZM, Çelik M, Yegin Y, Güneş S, Kayhan FT. Glanzmann’s Thrombasthenia: a rare case of spontaneous bilateral hemotympanum.Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 2015;81(2):224-225. [ISI]
1.3. Yazıcı ZM, Yegin Y, Erdur Ö, Çelik M, Kayhan FT. Management of Pleomorphic Adenoma in the Nasopharynx: A Case Report. Balkan Med J. 2015;32:118-20. [ISI]
1.4. Yegin Y, Çelik M, Koç AK, Küfeciler L, Elbistanlı MS, Kayhan FT. Comparison of temporalis fascia muscle and full-thickness cartilage grafts in type 1 pediatric tympanoplasties. Braz J Otorhinolaryngol. 2016;82(6):695-701 [ISI]
1.5. Kayhan FT, Kaya KH, Koç AK, Yegin Y, Yazıcı ZM, Türkeli S, Sayın İ. Multilevel combined surgery with Transoral robotic surgery for obstructive sleep apnea syndrome. J Craniofac Surg.2016;27(4):1044-8. [ISI]
1.6. Yegin Y, Yazıcı ZM, Çelik M, Güneş S, Sayın I, Kayhan FT. Comparison of temporalis fascia muscle and full-thickness cartilage grafts in type 1 tympanoplasties. Int J Clin Exp Med. 2016;9(5):8731-6. [ISI]
1.7. Yegin Y, Çelik M, Kaya KH, Koç AK, Kayhan FT. Comparison of drug-induced sleep endoscopy and Müller's maneuver in diagnosing obstructive sleep apnea using a VOTE classification system. Braz J Otorhinolaryngol. 2017;83(4):445-450 [ISI]
1.8. Yegin Y, Çelik M, Şimşek BM, Olgun B, Karahasanoğlu A, Çolak C, Kayhan FT. Impact of the degree of the mastoid pneumatization on cartilage type 1 tympanoplasty success. J Craniofac Surg. 2016 Oct;27(7):e695-e698. ISI]
1.9. Yegin Y, Çelik M, Şimşek BM, Olgun B, Karahasanoğlu A, Çolak C, Kayhan FT. Correlation between the degree of the mastoid pneumatization and the angle and the length of the Eustachian tube; a computerassisted anatomic study. J Craniofac Surg 2016. Nov;27(8):e2088-e2091. [ISI]
1.10. Yegin Y, Çelik M, Şimşek BM, Olgun B, Karahasanoğlu A, Kayhan FT. The effect of the angle and length of the eustachian tube on the success rate of cartilage type 1 tympanoplasty. J Craniofac Surg. 2017 Jan;28(1):e5-e8 [ISI]
1.11. Altıntaş A, Soylu A, Yegin Y, Çelik M, Kaya KH. Impact of laryngopharyngeal reflux on the levels of depression and anxiety in patients with obstructive sleep apnea syndrome. J Craniofac Surg.2017 Mar;28(2): e121-e124. [ISI]
1.12. Yegin Y, Çelik M, Altıntaş A, Çolak C, Kayhan FT. Do the angle and length of the eustachian tube affect the success rate of pediatric cartilage type 1 tympanoplasty?. J Craniofac Surg.2017 May;28(3):e227- e231 [ISI]
1.13. Yegin Y, Çelik M. Response to the Letter to the editor regarding '' Comparison of temporalis fascia muscle and full-thickness cartilage grafts in type 1 pediatric tympanoplasties'' by Yegin et al.. Braz J Otorhinolaryngol. 2017 Sep-Oct;83(5):606-607
1.14. Altıntaş A, Olgun B, Yegin Y, Çelik M, Kaya KH, Koç AK, Kayhan FT. Interobserver Consistency of Drug-Induced Sleep Endoscopy in Diagnosing Obstructive Sleep Apnea Using a VOTE Classification System. J Craniofac Surg. 2018 Mar;29(2):e140-e143[ISI]
 
2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
2.1. Kaya KH, Koç AK, Uzut M, Altıntaş A, Yegin Y, Sayın İ, Kayhan FT.Timely management of penetrating neck trauma: Report of three cases. J Emerg Trauma Shock. 2013 Oct; 6(4): 289–92.
2.2. Kaya KH, Yegin Y, Çelik M, Yılmaz M, Yazıcı ZM, Kayhan FT. A rare case of velopharyngeal insufficiency in a patient with Behçet’ s disease. Egytp J Ear Nose Throat and Allied Sci 2015;16(2): 167-9
2.3. Güneş S, Çelik M, Yegin Y, Kaya KH, Elbistanlı MS, Kayhan FT. A Case Of Giant Sublingual Dermoid Cyst Origin From The Mandibular Symphisis: The Combined Surgical Approach. Online J Otolaryngol., 2015;5(3): 122-126
2.4. Kaya HK, Durdu B, Koç AK, Yegin Y, Çelik M, Kayhan FT. A rare cause of parotid abscess; Salmonella enterica subsp. Arizonae. Egytp J Ear Nose Throat and Allied Sciences. 2015;16:291-3.
2.5. Koç AK, Yegin Y, Çelik M, Sar M, Sakız D, Kayhan FT. The First Successful Case Of Transoral Robotic Surgery In A Patient With Sialadenoma Papilliferum. Iranian Journal Of Otorhinolaryngology 2016 Sep; 28(88): 357–361.
2.6. Yegin Y, Çelik M, Olgun B, Kocak HE, Kayhan FT. Is ventilation tube insertion necessary in children with otitis media with effusion?. Otolaryngol Pol. 2015;69(6):39-44. doi: 10.5604/00306657.1184542.
2.7. Yegin Y, Çelik M, Elbistanlı MS, Kayhan FT. An Unusual Entity of Sarcoidosis: Acute Parotitis. Otolaryngology Open Journal.2016;2(1):28-30.
2.8. Yegin Y, Çelik M, Olgun B,Şimsek BM, Kayhan FT. Diagnostic value of fine needle aspiration biopsy in parotid gland neoplasm. Int J Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2016 Apr;2(2):56-60
2.9. Yegin Y, Çelik M, Şimşek BM, Olgun B, Karahasanoğlu A, Çolak C, Kayhan FT. The relationship between the degree of the mastoid pneumatization and mean platelet volume. Otolaryngol Open Journal. 2016; 2(3): 87-90.
2.10. Yegin Y, Çelik M, Olgun B,Şimsek BM, Kayhan FT. The Effect of Adenotonsillectomy on Mean Platelet Volume and Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio. Otolaryngol Open Journal. 2016; 2(4): 101-4.
2.11. Yegin Y, Çelik M, Şimşek BM, Olgun B, Kayhan FT. The relationship between tonsillar size and neutrophil-to-lymphocyte ratio in children with recurrent tonsillitis. Otolaryngol Open Journal. 2016; 2(5): 120- 124.
2.12. Yegin Y, Çelik M, Altıntaş A, Olgun B, Şimşek BM, Kayhan FT. The effect of adenoid tissue volume on Mean Platelet Volume and Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio. Otorhinolaryngol Head Neck Surg.2017 Volume 2(2): 1-3
2.13. Elbistanlı MS, Güneş S, Yegin Y, Çelik M, Koçak HE, Evren C, Kayhan FT. Relationship between serum vitamin D levels and childhood recurrent tonsillitis. Otolaryngol Open Journal.2017; 3(1): 16-21.
2.14. Altıntaş A, Çelik M, Yegin Y, Canpolat S, Olgun B, Kayhan FT. Correlation between the extent of pneumatization of Agger agger Nasi nasi cells and the anterior-to-posterior length of the frontal recess: A a computer-assisted anatomical study. Otolaryngol Pol 2017 Jun 30;71(3):43-55
2.15. Çelik M, Kaya KH, Yegin Y, Olgun B, Kayhan FT. Anatomical Factors in Children with Orbital Complications Due to Acute Rhinosinusitis. Iranian Journal Of Otorhinolaryngology 2019 Sep;31(106):289- 295
2.16. Çelik M, Yegin Y, Olgun B, Altıntaş A, Kayhan FT. Impact of the angles of the septal deviation on the mastoid pneumatization. Iranian Journal Of Otorhinolaryngology 2019.[Ahead of print].
 
3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
3.1. Yegin Y. Minimal Invazive Approach in The Rotation of Nasal Type; The Nose Sling Suture 22. Uluslararasi Rhinocamp Kongresi Sözel Bildiri, Marmaris, 2019
3.2. Çelik M, Yegin Y. Outcomes of Endoscopic Cartilage Tympanoplasty with Limited Tympanomeatal Flap Elevation: Evaluation of 18 Patients. 22.Uluslararasi Rhinocamp Kongresi Sözel Bildiri, Marmaris, 2019
 
4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
4.1. Kaya KH, Yegin Y, Şevketoğlu E, Yazıcı ZM, Koç AK, Kayhan FT. Pediatrik Trakeotomi: Çocuk Yoğun Bakım Olguları ile Sınırlı Nispeten Nadir Bir Endikasyon. Turk Arch Otolaryngol 2013; 51: 118-22
4.2. Elbistanlı MS, Çelik M, Güneş S, Yegin Y, Kaya HK, Canpolat S, Kayhan FT. Çocuklarda Düşük Vitamin D Düzeyleri ile Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Görülme Sıklığı Arasındaki İlişki.KBB Uygulamaları 2015;3(2):51-5
4.3. Yazıcı ZM, Çelik M, Yegin Y, Olgun B, Kayhan FT. Management Of Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma; Report Of Two Cases. SETB. 2016;50(2):159-62.
4.4. Yegin Y, Çelik M, Kaya HK, Olgun B, Güneş S, Yiğider AP, Elbistanlı MS, Kayhan FT. Elbistanlı MS. Management of Giant Frontal Mucocele; Report of three cases. Medical Journal of Kocaeli 2015; 4;3:51-55
4.5. Yegin Y, Çelik M, Şimşek BM, Olgun B, Sakız D, Kayhan FT. Bukkal Tükrük Bezi Pleomorfik Adenomu; Olgu Sunumu . Bozok Tıp Dergisi. 2016;1(1): 80-3.
4.6. Yegin Y, Çelik M, Kaya HK, Olgun B, Kayhan FT. Juvenile recurrent parotitis; a rare case. SETB. 2016;50(3):237-40
4.7. Sayın İ, Yegin Y. Davetli Derleme: Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Komplikasyon Cerrahisi. Klinik Tıp Bilimleri KBB, 2015;3(2)
4.8. Altıntaş A, Koç AK, Kaya KH, Yegin Y, Çelik M, Kayhan FT. Transoral Robotik Cerrahi Uygulanan Baş-Boyun Kanserlerinde Human Papilloma Virüs İnsidansı. KBB Uygulamaları 2016;4(2):45-49.
4.9. Yegin Y, Şimşek BM, Çelik M, Kayhan FT. Istanbul Bakirkoy'de Uygulanan Deri Prick Test Sonuçlarinin Mevsimsel Dagilimi. KBB Uygulamaları.2016 KBB Uygulamaları 2016;4(3):97-104 doi: 10.5606/kbbu.2016.66375
4.10. Yegin Y, Çelik M, Şimşek BM, Olgun B, Canpolat S, Kayhan FT. Türk toplumunda agger nasi hücre görülme sıklığı; bilgisayarlı anatomik çalışma. FNG & Bilim Tıp Dergisi.2016;2(2):84-9
4.11. Yegin Y, Çelik M, Şimşek BM, Yazıcı ZM, Kahraman ZS, Kayhan FT. Baş boyun bölgesinin nadir benign tümörü; Kemodektoma. FNG & Bilim Tıp Dergisi 2017;3(1):47-51
4.12. Yegin Y, Çelik M, Güneş S, Şimşek BM, Olgun B, Kayhan FT. Eozinofilik Anjiolenfoid Hiperplazi; Retroaurikuler kitle. FNG & Bilim Tıp Dergisi 2016;2(3):217-221
4.13. Yegin Y, Çelik M, Şimşek BM, Olgun B, Canpolat S, Kayhan FT. Agger Nasi Hücre Varlığı ile Frontal sinüzit arasındaki ilişki; bilgisayarlı tomografik çalışma. Bezmialem Science 2017; 5: 112-5
4.14. Yazıcı ZM, Acıpayam H, Alakhras W, Elbistanlı MS, Yegin Y. Atypical Langerhans Cell Histiocytosis Mimicking Preseptal Cellulitis. ENTcase 2016; 2(4):205-209
4.15. Yegin Y, Çelik M, Şimşek BM, Akidil AÖ, Olgun B, Altıntaş A, Kayhan FT. Assessment of Effects of Septoplasty on Acoustic Parameters of Voice: A Prospective Clinical Study. Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 146-9
4.16. Yegin Y, Çelik M, Altıntaş A, Şimşek BM, Olgun B, Kayhan FT. Vidian Canal Types and Dehiscence of the Bony Roof of the Canal: An Anatomical Study. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 22-6
4.17. Koç AK, Acıpayam H, Koçak HE, Alakhras W, Yegin Y, Kayhan FT. Dudak kanserlerine klinik yaklaşımımız, cerrahi ve rekonstrüksiyon prensipleri. Okmeydanı Tıp Dergisi 33(3):139-143, 2017
4.18. Yegin Y, Çelik M, Olgun B, Şimşek BM, Altıntaş A, Kayhan FT. Dış kulak yolunda yabancı cisim saptanan olguların değerlendirilmesi. Kocaeli Medical J 2017; 6; 1:45-51
4.19. Altıntaş A, Yegin Y, Çelik M, Kayabaşoğlu G. Our Outcomes of Augmentation Mentoplasty with Solid Silicone. Bezmialem Science 2018; 6: 21-6
4.20. Yegin Y, Çelik M, Erdem İ, Altıntaş A, Şimşek BM, Olgun B, Kayhan FT. Septum deviyasyon tiplerinin görülme sıklığı. FNG & Bilim Tıp Dergisi 2017;3(1):4-8
4.21. Altıntaş A, Yegin Y, Çelik M, Sözen T, Kayabaşoğlu G, Yücel Ömer Taşkın, Apaydın F. Assessment of Approaches of Otorhinolaryngologists in Facial Plastic and Nasal Surgery: A Survey Study. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 129-135
4.22. Çelik M, Olgun B, Altıntaş A, Yegin Y, Kayhan FT. Evaluation of Patients with Nasal Foreign Bodies. Haydarpasa Numune Med J 2018;58(2):79–84
4.23. Altıntaş A, Çelik M. Yegin Y, Kayabaşoğlu G. A Neglected Technique In Facial Plastic Surgery; Auricular Lobuloplasty. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55:172-6
 
5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
5.1. Orhan Z, Demir M, Kayhan U, Liman Z, Yegin Y, Cavlak M, Şahin Ö, Yağmur F. Asemptomatik larinks tümörü olan vakada alkol alımı sırasında mekanik asfksiye bağlı ölüm. Uluslararası Katılımlı 10.Adli Bilimler Sempozyumu Poster Bildirisi(P: 27). Ankara, 2013
5.2. Sayın İ, Erdim İ, Canpolat S, Yegin Y, Kaya KH, Yazıcı ZM, Koç AK, Kayhan FT. Otitis Media Komplikasyonları: Klinik Deneyimimiz. 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde Poster Bildirisi.Antalya,2013.
5.3. Elmalı Z, Kayhan FT, Güneş S, Uzut M, Karahasanoğlu A, Temirbekov D, Yegin Y, Şimşek BM. Lepralı Hastaların Rinolojik Açıdan Değerlendirilmesi. 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde Poster Bildirisi.Antalya,2013.
5.4. Yazıcı ZM, Çelik M, Canpolat S, Evren GA, Yegin Y, Kayhan FT.Nadir birliktelik:Kronik Otitis Media Komplikasyonu Menenjit ve Parafarengeal Apse. 36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde Poster Bildirisi.[PS-239].Antalya,2014.
5.5. Yazıcı ZM Yegin Y, Çelik M, Koç AK, Olgun B, Baytekin HF, Kayhan FT. Lingual lenfanjiom; nadir olgu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde Poster Bildirisi, .[EP033].Antalya, 2015
5.6. Yegin Y, Çelik M, Küfeciler L, Kaya KH, Yazıcı ZM, Kayhan FT. Ankilozan spondilitli hastada sülfasalazinin beklenmeyen yan etkisi; Bilateral sensörinöral işitme kaybı ve tinnitus. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde Poster Bildirisi, .[EP-002].Antalya, 2015
5.7. Yazıcı ZM, Yegin Y, Kıral MN, Acıpayam H, Alakhras WM, Kayhan FT. Bos Rinoreye Yaklaşım ve Tedavi. 12. Türk Rinoloji Kongresinde Poster Bildirisi, .[RPS-090].Antalya, 2016
5.8. Yazıcı ZM, Yegin Y, Alakhras WM, Acıpayam H, Kıral MN, Kayhan FT. İnvaziv Fungal Sinüzit Tablosu ile Karışan Agresif Seyirli B Hücreli Non-Hodgkin Lenfoma. 12. Türk Rinoloji Kongresinde Poster Bildirisi, .[RPS-094].Antalya, 2016
5.9. Altıntaş A, Yegin Y. Bruksizm ve Masseter Kas Hipertrofisinde Botoks Uygulama Sonuçlarımız. TKBBV 2. Ilkbahar Toplantısı Sözel Bildiri (S10),Antalya, 2017
5.10. Çelik M, Yegin Y. Rı̇noplastı̇ Sonuç Değerlendı̇rme Anketı̇nı̇n Türkçe Versı̇yonun (Roe-T) Türk Toplumu İçı̇n Normal Değerleri. Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı Sözel Bildiri (SS-03), Adana,2018
5.11. Yegin Y. Septoplasti Komplikasyonlarının Yönetimi; Retrosepektif Klinik Çalışma. 17.Videokonferanslar Sözel Bildiri, Adana, 2019
 
6. Diğer yayınlar
6.1. Kitap bölüm yazarlığı; 9, 20, 21, 58. .bölüm yazarlığı. Olgularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,Edit:Kayhan FT. Bayçınar tıbbı yayıncılık, İstanbul, 2014.

Sağlık Rehberi

Geniz Eti Ameliyatı (Adenoidektomi)

KULAK BURUN BOĞAZ
Adenoidektomi veya Geniz Eti Ameliyatı, adenoid bezlerini çıkarmak için yapılan cerrahi bir operasyondur.
Devamı

Pankreas İltihabı (Pankreatit)

İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)
Pankreatit, pankreasın iltihaplanmasıdır. Pankreas iltihaplandığında kendi ürettiği güçlü sindirim enzimleri kendi dokusuna zarar verir.
Devamı

Ağız Kokusu Sorunu

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Kronik ağız kokusu, genellikle kötü diş hijyeni veya ağız kuruluğunun bir işaretidir. Bu durum daha ciddi bir ağız hastalığının, diyabet veya başka iç hastalıkların habercisi de olabilir.
Devamı

Aort Koarktasyonu

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort koarktasyonu yaygın görülen doğumsal kalp defektidir. Aort koarktasyonunda aort, tek bir yerde veya bir kısmı boyunca sıkışır veya daralır. Bu daralma, aorttan normal kan akışını kısıtlar.
Devamı

Nörodermatit (Liken Simpleks Kronikus)

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Nörodermatit ciltte kaşıntıyla ilişkili genellikle bir veya iki cilt lekesi görülen, hayatı tehdit etmeyen bir deri hastalığıdır.
Devamı

Diz Protezi Ameliyatlarında Robotik Cerrahi

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Robotik Diz Protez Cerrahi Sistemi, cerraha hastanın eklem anatomisine en uygun protez yerleşimini tasarlama ve uygulama olanağını veren üst düzey bir teknolojidir.
Devamı

Diz Kireçlenmesi Evreleri ve Tedavisi

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Diz eklemi, kireçlenmenin en yaygın görüldüğü eklemlerden biridir ve sıklıkla diz ağrısı yakınmalarıyla kendini gösterir. Diz ekleminde sertlik ve şişlik, diz hareketlerinde kısıtlılık, hareket sırasında dizde çıtırtı sesi, diz ekleminde veya bacaklarda şekil bozukluğu gibi belirtiler kireçlenmeyi işaret ediyor olabilir.
Devamı

Yaşla İlişkili Görme Sorunları

GÖZ HASTALIKLARI
Her yaşta herkesi etkileyebilmesine rağmen, yaşlandıkça insanlar arasında daha yaygın olan birkaç göz problemi vardır.
Devamı

Anjiyografi

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Anjiyografi, vücudunuzdaki kan damarlarına (arter veya ven) bakmak için X-ışını kontrastının kullanıldığı bir yöntemdir.
Devamı

Ramazanda Sağlıklı Beslenmek İçin 10 Altın Kural

BESLENME VE DİYET
Ramazan ayını daha sağlıklı ve formda geçirmek için bu önerilere göz atın!
Devamı

Beyin Pili Tedavisi

NÖROLOJİ
Beyin Pili, parkinson hastalığı, esansiyel titreme (tremor), distoni, tik rahatsızlığı (tourette) ve diğer nörolojik durumlarla ilişkili hareket bozuklukları semptomlarını hafifletmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir.
Devamı

A vitamini

BESLENME VE DİYET
A vitamini, retinol, retinal ve retinil esterler gibi yağda çözünebilir retinoidin genel adıdır.
Devamı

Akalazya- Yutma Güçlüğü Problemi

GENEL CERRAHİ
Özefagus, boğazı mideye bağlayan kaslı tüp yapıdır. Akalazya, özefagusta yiyeceklerin yutulmasında rol alan kasları kontrol eden sinirlerin işlevini kaybetmesi sonucu yutma güçlüğüne sebep olur.
Devamı

Diş Apsesi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Diş apsesi, dişin kökünde, diş etinde veya diş arasında oluşan bir enfeksiyondur.
Devamı

Burun Estetiği (Rinoplasti) Nedir?

ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
Burun estetiği, ya da diğer adıyla rinoplasti burun şeklini değiştirmek amacıyla yapılan cerrahi operasyonlara verilen isimdir.
Devamı

Adenomyozis

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Adenomyozis, endometriyal dokunun uterusun dış kas duvarlarına taşındığında meydana gelen uterus (rahim) kalınlaşmasıdır.
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
AHMET SOYLU
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
NİHAL ASLI ESER
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
E
Yukarı