1998’den bu yana…

Aort Kapağı Cerrahisi

Medicine Editöryal Ekibi

Stenoz ve Regürjitasyon tedavisinde

Aort Kapak Cerrahisi; kalp cerrahları tarafından en sık biküspit kapaklar, Konjenital Aort Kapak Hastalıkları, Aort Kapak Darlığı ve Aort Kapak Yetersizliği’ni tedavi etmek için yapılır.

Aort kapağını etkileyebilecek durumları ve hastalığınızı tedavi etmek için neden cerrahiye ihtiyaç duyulacağını anlamanıza yardımcı olacak bilgilerden aşağıda bahsedilmiştir.

Aort kapağı nedir?

Kalbinizde mitral, triküspit, aort ve pulmonik kapaklar dahil olmak üzere dört adet kapak vardır.

Sol ventrikül (sol karıncık), sağ ventrikül (sağ karıncık), sol atrium (sol kulakçık) ve sağ atrium (sağ kulakçık) olmak üzere dört adet odacık bulunmaktadır.

Aort kapağı sol ventrikül (kanı bütün vücuda pompalar) ile vücuttaki en büyük atardamar olan aort arasında bulunur. Kapaklar sayesinde kalpte tek yönlü kan akış sağlanır.

Aort Kapak Hastalığı nedir?

Aort kapak hastalığında, aort kapak düzgün çalışmaz, nedeni şunlar olabilir:

Aort darlığı: Bu sert, kaynaşmış, kalınlaşmış, esnek olmayan kapaklara ait yaprakçıklar, aort kapak daralmasına yol açar ve kan akışı sınırlanır. Aort kapak darlığı, yaprakçıklara kalsiyum birikimiyle ilerler ve yaprakçıklar hareketliliklerini gittikçe kaybeder. Triküspit (3 yaprakçık) veya biküspit (2 yaprakçık) aort kapağı olan hastalarda da darlık ortaya çıkabilir.

Aort kapak yetersizliği (yetmezliği ve “sızdıran kapak” olarak da bilinir): Bunda kapak tamamen kapanmaz, regürjitasyon (sızıntı) olur.

Aort Kapak Hastalığına ne sebep olur?

Aort kapağı doğumda anormal olabilir (genellikle biküspit aort kapak) veya yaşlı hastalarda (edinilmiş kapak hastalığı) zamanla hastalık gelişebilir.

Konjenital Aort Kapak Hastalığı

Nüfusun yakalaşık yüzde bir-ikisinde aort kapağı doğuştan biküspittir.

Biküspit aort kapağı olan kişilerde üç yaprakçık yerine iki yaprakçık bulunur. Üçüncü yaprakçık olmadan, kapak tamamen kapanmayabilir ve sızıntı yapabilir (regürjitasyon) veya tamamen açılmayabilir ve daralmaya (stenotik) neden olabilir.

Çoğunlukla biküspit aort kapakçıkları tedavi gerektirmeden birkaç yıl normal şekilde çalışabilir.

Biküspit aort kapaklı hastaların yaklaşık yüzde 25’inde aort bir miktar genişleyebilir. Çok genişlerse, Aort Anevrizması olarak adlandırılır.

Edinilmiş Aort Kapak Hastalığı

Edinilmiş aort kapak hastalıklarında, kapak yapısı şu nedenlerle değişmiştir:

Enfektif endokardit: bakterilerin kan dolaşımına kalbe uzak bir enfeksiyon bölgesinden girmesi ve kalp kapaklarının yüzeyine yapışarak kapakları enfekte etmesidir. Diş temizliği ve hatta diş apsesi gibi küçük enfeksiyonlar, aort kapakçıklarında ciddi bakteriyel endokardite neden olabilir.

Romatizmal ateş: genellikle streptekok gibi bakteriyel bir boğaz enfeksiyonundan kaynaklanır. Romatizmal ateşte kapağın kendisi bakteriyle enfekte olmamıştır, ancak vücut tarafından enfeksiyonla savaşmak için geliştirilen antikorlar kalp kapakçıklarıyla reaksiyona girerek aort kapakçıklarının sertleşmesine ve füzyonuna neden olur.

Aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan aort kapak dejenerasyonu: edinilmiş aort kapak hastalığının bir başka nedenidir. Birçok hastada aort kapakları dejenere olur ve zamanla kireçlenir. Bu en sık aort darlığına neden olur, ancak aort yetmezliğine de neden olabilir. 65 yaşın üzerindeki kişilerde aort darlığının en yaygın nedenidir.

Aort kapak hastalığının diğer nedenleri şunlardır: romatoid artrit, kronik inflamatuar hastalıklar, lupus, sifiliz, hipertansiyon, aort anevrizmaları, bağ dokusu hastalıkları ve daha az yaygın olarak, tümörler ve kanser ve lenfoma için kullanılan bazı ilaç türleri ve radyasyon.

Aort kapak hastalığının belirtileri nelerdir?

Aort kapak hastalığı olan birçok hasta, şiddetli stenoz (daralma) veya yetersizlik olsa bile asemptomatiktir (semptomları yoktur).

Aort kapak hastalığının ilk belirtileri genellikle şunları içerir:

Halsizlik

Çabuk yorulma

Enerji kaybı

Ayak bileklerinin şişmesi

Çarpıntı (ekstra veya atlanan kalp atımları)

Daha ileri belirtiler şunları içerebilir:

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Baş dönmesi veya bilinç kaybı

Aort kapak hastalığı nasıl teşhis edilir?

Doktorunuz aort kapak hastalığının teşhisini semptomlarınızı gözden geçirdikten, fiziksel bir muayene yaptıktan ve üfürüm için dinledikten sonra tanı testlerinizin sonuçlarını değerlendirerek koyar.

Doktor fizik muayene sırasında, bir stetoskop kullanarak, anormal kapaktan geçen kanın sesini çalkantılı akım olarak duyar, buna üfürüm denir.

Aort kapak hastalığının tanısı, ekokardiyogram adı verilen özel bir kalp ultrasonu ile doğrulanır. Ekokardiyogram, doktorunuzun kalp kapakçıklarını bir ekrandan görmesini ve aort kapak hastalığının şiddetini ve olası nedenini belirlemesini sağlar.

Çoğu hastada standart bir transtorasik ekokardiyogram (göğüs cildine jel içeren bir prob gezdirilmesiyle görüntü alınması) yeterlidir.

Bazen, kapağı daha yakından görebilmek için bir transözofageal ekokardiyogram (TEE – ağızdan yemek borusuna geçirilen bir prob) gereklidir. TEE ayakta tedavi yöntemidir.

*Sayfa içeriğimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Dil seçimi yapınız!