Check-upCheck-up

Bir kez hastalığa yakalandıktan sonra alınan tedbirler ve uygulanan tedaviler hem eski sağlığımıza kavuşturmakta yetersiz kalabiliyor hem de maliyet çok yüksek düzeylere ulaşabiliyor. Bu yüzden hastalıklara yakalanmadan önlemler almak çok daha mantıklı.

Hastalıkların önüne geçmek için temizliğe, dengeli beslenmeğe, hareketli ve sosyal bir yaşantı kurmaya dikkat etmek önemlidir. Bunların yanında sağlıklı insanların yılda bir kez yaptırabileceği 'check-up' adını verdiğimiz kontrollerle de vücudumuzun genel durumu hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

Check Up Yaptırın, Emin Olun

'Check-up' larla birçok hastalık taranabilir ve şüphe edilebilecek bulgularla karşılaşılabilir. Ayrıca kişilerin şikayetlerine göre araştırma değişik alanlarda derinleştirilir.Böylelikle çok rahatsız edici şikayetler olmadan da hastalıklar erken safhalarında yakalanır.

'Check-up' larla sağlanan erken teşhis çok önemlidir. Erken teşhisle bulaşıcı hastalıkların özellikle aile içi yayılması önlenir, tedavi masrafları çok müthiş oranlarda azaltılır, kanser gibi ileri evrelerde tedavisi mümkün olmayan hastalıklar tedavi edilir.

Check Up Avantajlarından Yararlanın

Tüm bu avantajlarının yanında karaciğer sirozu gibi bugün tedavisi sadece karaciğer nakli olan ve nakil yapılamadığında sonucu ölüm olan hastalıkların da önüne geçebilmek sevindiricidir.

Bu araştırmaların en önemli kısmı tetkiklerin öncesinde ve sonrasında bir doktor tarafından hastamız muayene edilmektir. Çünkü ana hatlarıyla bahsettiğimiz 'check-up' bir doktor tarafından yönlendirilir. Tüm laboratuar sonuçlarının yorumu da doktorun alacağı öykü ve şikayetler ışığında anlam kazanır. Sonuçta da doktorun tavsiyeleri ile ileri tetkikler yapılır veya tedaviye geçilir.

العين

GENEL TETKİKLER

 • CEA ( Kanser Belirteci Testi)
 • TSH (Troid)
 • PSA (40 Yaş Üstü Bay)
 • Glikoz ( Açlık Kan Şekeri)
 • Sedimantasyon
 • Hemogram
 • HbsAg (Hepatit B)
 • Mamografi (40 Yaş Üstü Bayan)
 • EKG (Elektrokardiyografi)
 • Akciğer Grafisi
 • Tüm Batın USG
 • Meme USG (40 yaş altı bayan)
 • BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ
 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tayini

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALT (SGOT)
 • AST ( SGPT)

KALP KRİZİ VE YÜKSEK TANSİYON RİSK FAKTÖRLERİ

 • Total Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • Trigliserid

İLTİHABİ ROMATİZMA TESTLERİ

 • CRP
 • RF
 • Dahiliye Uzmanı
 • Göz Muayenesi

 


كبار الشخصيات

GENEL TETKİKLER

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi (Bay)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi (Bayan)
 • Smear

KANDA BAKILAN TESTLER

 • Hemogram
 • Glikoz (Açlık Kan Şekeri)
 • HbA1C
 • İnsülin

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam idrar tayini
 • Gaitada gizli kan

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOP)
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • GGT

İLTİHABİ ROMATİZMA TESTLERİ

 • CRP
 • RF
 • Sedimantasyon

HORMONLAR

 • CEA
 • PSA (Prostat tümörü tarama testi) (Erkek)
 • Serbest T4
 • TSH
 • Kalsiyum

VİTAMİNLER

 • Vitamin D
 • B12 Vitamin

KAN YAĞLARI TESTLERİ

 • Trigliserid
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol

HEPATİT (SARILIK) TESTLERİ VE SERELOJİ

 • HbsAg ( Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbs (Hepatit B Taraması)
 • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)
 • Anti HIV
 • Kan Grubu Tayini
 • Smear

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

 • EKG (Kalp Grafisi)
 • Akciğer Grafisi
 • USG (Tüm Batın- Troid)
 • Meme USG (40 yaş altı bayan)
 • Ekokardiyografi (Renkli Kalp Doppleri)
 • Eforlu EKG
 • Mammografi (40 yaş üstü bayan)
 • Smear

ممتاز

GENEL TETKİKLER

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi (Bay)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi (Bayan)
 • Nöroloji Muayenesi
 • Fizik Tedavi Muayenesi (40 Yaş Üstü)

KANDA BAKILAN TESTLER

 • Glikoz (Açlık Kan Şekeri)
 • HbA1C
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Sodyum
 • Kalsiyum
 • Potasyum
 • Laktik Dehidrogenaz (LDH)

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • Ürit Asit
 • Üre
 • Kreatinin

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOP)
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • GGT
 • Total Bilrubin

İLTİHABİ ROMATİZMA TESTLERİ

 • CRP
 • RF
 • Sedimantasyon
 • HORMONLAR
 • Serbest T4
 • TSH
 • İnsulin

KAN YAĞLARI TESTLERİ

 • Trigliserid
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • TÜMÖR MARKERLERİ
 • Karsinoembriyonik Antijen (CEA)
 • CA-19.9
 • CA-12.5 (Bayan)
 • CA-15.3 (Bayan)
 • Prostat Tümörü Tarama (PSA)

HEPATİT (SARILIK) TESTLERİ VE SERELOJİ

 • HbsAg ( Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbs (Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbc- IgG
 • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)
 • Anti HIV
 • Vitamin D
 • Vitamin B12
 • Fosfor
 • Hemogram
 • Kan Grubu Tayini
 • Smear Testi (Bayan)
 • Tam idrar Tayini
 • Gaitada gizli kan
 • Gaitada H. Pylori antijeni

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

 • Akciğer Grafisi
 • Kemik Yoğunluğu
 • Mamografi (45 Yaş Üstü Bayan)
 • USG (Tüm Batın- Tiroid)
 • Meme USG (40 yaş altı bayan)
 • Ekokardiyografi (Renkli Kalp Doppleri)
 • EKG (Kalp Grafisi)
 • Eforlu EKG
 • MR (Kranial)


عادي
Yaşam daha iyi görmeye değer!

GÖZ MUAYENESİ 

 • Bilgisayarlı muayene 
 • Göz tansiyonu ölçümü 
 • Gözlük muayenesi 
 • Göz dibi muayenesi

OCT (MAKÜLA) 

Görme merkezinin katlarını gösterir. Görme merkezini tutan hastalıklarının tanısında önemli bir tetkiktir.

OCT (RNFL) 

Görme siniri katlarının analizini yapar. Körlüğe neden olan glokom (göz tansiyonu) gibi hastalıkların erken tanısında altın standart bir tetkiktir.

KORNEAL TOPOGRAFİ 

Gözün kornea tabakasının kalınlığı ve yükselti eğrileri hakkında bilgi verir. Keratokonus (Kornea dikleşme hastalığı) için altın standarttır. Eğer gözlük kullanıyorsanız, gözlükten kurtulmak için yapılacak olan Excimer Lasere karar vermede en önemli tetkiktir. Çünkü kornea tabakasının uygun olup olmadığı bu tetkikle ortaya çıkar. Ayrıca kontakt lens muayenesi içinde gerekli bir yöntemdir.

FUNDUS FOTOĞRAFLAMA 

Gözün retina tabakasının fotoğrafı çekilerek, önemli retina hastalıklarının tanı ve takibinde önemlidir.

 

VIP Plus Check-up

GENEL TETKİKLER

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi (Bay)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi (Bayan)
 • Nöroloji Muayenesi
 • Fizik Tedavi Muayenesi
 • Göğüs Hastalıkları Muayenesi

KANDA BAKILAN TESTLER

 • Glikoz (Açlık Kan Şekeri)
 • HbA1C
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Kalsiyum
 • Laktik Dehidrogenaz (LDH)

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • Ürit Asit
 • Üre
 • Kreatinin

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOP)
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • GGT
 • Total Bilrubin

İLTİHABİ ROMATİZMA TESTLERİ

 • CRP
 • RF
 • Sedimantasyon
 • HORMONLAR
 • Serbest T4
 • TSH
 • İnsulin

KAN YAĞLARI TESTLERİ

 • Trigliserid
 • Total Kolesterol
 • HDL
 • LDL

TÜMÖR MARKERLERİ

 • Karsinoembriyonik
 • CA-19.9
 • CA-12.5 (Bayan)
 • CA-15.3 (Bayan)
 • Prostat Tümörü Tarama (PSA) (Erkek) AFP

HEPATİT (SARILIK) TESTLERİ VE SERELOJİ

 • HbsAg ( Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbs (Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbc- IgG
 • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)
 • Anti HIV
 • Vitamin D
 • Vitamin B12
 • Fosfor
 • PTH
 • Hemogram
 • Kan Grubu Tayini
 • Smear Testi (Bayan)
 • Tam idrar Tayini
 • Gaitada gizli kan
 • Gaitada H. Pylori antijeni

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

 • Akciğer Grafisi
 • Kemik Yoğunluğu
 • Mamografi (45 Yaş Üstü Bayan)
 • USG (Tüm Batın- Tiroid)
 • Meme USG (40 yaş altı bayan)
 • Ekokardiyografi (Renkli Kalp Doppleri)
 • Eforlu EKG
 • MR (Kranial)
 • SFT ( SolunumFoksiyonu Testi)
 • Gastropi
 • Kolonoskopi
 • Alerji Testi

Mini Check-up

GENEL TETKİKLER

 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)
 • Glikoz ( Açlık Kan Şekeri)
 • Sedimantasyon
 • Gaitada Gizli Kan
 • Tam İdrar Tahlili
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • ALT (SGOT)
 • Kreatinin
 • PSA (40 yaş üstü erkek)
 • TSH
 • EKG
 • Akciğer Grafisi
 • Dahiliye Uzmanı

Çocuk Check-up
Çocuğunuz mutlu, siz huzurlu!

GENEL TETKİKLER

 • Çocuk Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Diş Muayenesi

KANDA BAKILAN TESTLER

 • Glikoz (açlık kan şekeri)

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • Üre
 • Kreatinin

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOP)
 • ALP (Alkalen fosfataz)
 • GGT
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • HDL
 • LDL

İLTİHABİ ROMATİZMA TESTLERİ

 • ASO
 • CRP
 • RF
 • Sedimantasyon

HORMONLAR

 • Serbest T4
 • TSH
 • Çinko

HEPATİT (SARILIK TESTLERİ)

 • HbsAg (Hepatit B Taraması)
 • Anti Hbs (Hepatit B taraması)
 • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)
 • Hemogram (Kan sayımı)
 • Kan Grubu Tayini
 • Tam İdrar Tayini
 • Gaita Mikroskopisi
 • Gaitada Parazit Testi

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

 • EKG (Kalp Grafisi)
 • USG (Tüm Batın)
 • Tiroid USG