Nöroloji ve Hareket Bozukluğu Merkezi

Beyin, sinir ve kas hastalıklarının cerrahi dısındaki teshis ve tedavi uygulamalarını içeren; yetiskin hastalarda beyin, omurilik, periferik sinir ve kas hastalıklarının tanı ve tedavilerinde teknolojik gelismelerden faydalanarak hizmet veren birimdir. Bu birimde epilepsi, hareket bozuklukları, uyku bozuklukları, nöromüsküler hastalıklar gibi spesi_kalt bölümler mevcuttur. Radyoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Fizik Tedavi bölümleri ile multidisipliner bir iliskisi vardır.

 • Epilepsi
 • Bas agrısı,
 • Beyin Damar Hastalıkları
 • Uyku bozuklukları
 • Bas dönmesi ve denge bozuklukları
 • Parkinson ve hareket bozuklukları,
 • Periferik sinir ve kas hastalıkları
 • Alzheimer ve demans ile seyreden hastalıklar
 • Multiple Skleroz
 • El ve ayak uyusmaları gibi sikayetlerle ortaya çıkan nöropatileri degerlendirmede ve bel, boyun fıtıgı gibi ağrılı durumların tanısında EMG (elektromiyonörogra_) tetkiki Tomogra_ veya magnetik rezonans (MR) görüntülemesi,
 • Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler

Epilepsi Tedavisi

Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalıktır; ancak uzun süreli tedavi ve izlem gerektirebilir. Epilepsi hastası olan kişiler arasında yüzde yüz tedavi edilebilen bir grup hasta vardır. Ancak epilepsi hastalıgının nedenleri çok farklı oldugu için tamamen tedavi edilebilen hasta grubu için genel bir oran vermek dogru degildir. Epilepsinin nedeninin ne oldugu, tedavi basarısını belirleyen en önemli faktördür. Hastalıgın dogası geregi kötü seyirli ve tedavi basarısının çok düşük oldugu bir grup hasta da vardır ki bunlar kabaca % 25-30’luk bir grubu olusturmaktadır. 

Epilepsi hastalıgı konusundaki tedavideki son gelismeler: 

Yeni ilaçlar, yeni cerrahi yöntemler, beyin pillerinde yeni cihazlar ve yeni görüntüleme yöntemleri olarak özetlenebilir.

Ilaç Tedavisi

Epilepsi hastaları için tedavi planlaması öncelikle ilaçlar ile yapılmaktadır; gereklilik halinde epilepsi cerrahisi yapılabilmektedir. Ilaç tedavisi uygulanan hastaların yaklaşık %45 ile %65 oranındaki grubunda ilaçlarla nöbetler tek bir tip ilaçla tam kontrol altına alınabilmektedir.

Epilepsi Cerrahisi

Epilepsi cerrahisi için uygun bulunan kisiler bu yöntemle basarıyla tedavi edilebilmektedir.

Pil Uygulaması

Epilepsi tedavisinde uygulanan bir baska yöntem de beyine pil uygulamalarıdır. Nörolojik Bilimler Merkezi’nde pil uygulamasına uygun hasta seçimi sonrasında Beyin ve Sinir cerrahisi tarafından pil yerlesimi uygun operasyonla gerçeklestirilir.


NÖROLOJİ DOKTORLARI
DEMET AYGÜN
Doktor Öğretim Üyesi
MELTEM CAN İKE
Doktor Öğretim Üyesi