Üroloji

Medicine Hospital Üroloji Departmanımız, yetişkin ve çocuk ürolojisi alanında hastalarımıza çok geniş bir yelpazede teşhis ve tedavi imkanı sunmaktadır. Uzman ekibimiz, ürolojik fonksiyonları ve böbreği etkileyen yaygın ve nadir görülen hastalıkları tedavi etmektedir. Üroloji ünitemizde genel olarak böbrekler, idrar yolları, mesane, idrar tutma sorunları, prostat, penis ve testis hastalıkları, erkeklerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar, kısırlık, cinsel fonksiyon bozuklukları, ürolojik kanserler, çocuk ürolojisi ve jinekolojik üroloji konularında inceleme ve tedavi gerçekleştirmektedir. Taş Kırma ve Ürodinamiünitesiyle günümüz modern tıp uygulamalarının gerektirdiği her türlü teşhis ve tedavi için gerekli donanımı bünyesinde bulundurmaktadır. Aşağıda Üroloji Departmanımızın teşhis ve tedavisini yaptığı en yaygın hastalıkların bir listesi bulunmaktadır:


 • Böbrek Taşları
 • Böbrek Kanseri
 • Benign Prostat Hiperplazisi - Prostat Büyümesi
 • Mesane Kanseri
 • Prostat Kanseri
 • Böbrek Üstü Bezi Tümörleri
 • Sistosel - Mesane Sarkması
 • Hidrosel
 • Mesane Taşları
 • Mesane Boynu darlıkları
 • Gömük Penis
 • Penil Kordi
 • Penil Kurvatür
 • Böbrek Kistleri
 • Diürnal Enüreizis – Gece ve Gündüz İdrar Kaçırma
 • Enüreizis - Gece Alt Islatma
 • Erektil Disfonksiyon - Sertleşme Problemleri
 • Hematüri-Kanlı İdrar
 • Hidronefroz
 • Hipospadias
 • İnterstisyel Sistit – Ağrılı Mesane Sendromu
 • Böbrek iltihabı
 • Çocuklarda Böbrek Taşları
 • Erkeklerde idrar Kaçırma
 • Kadınlarda idrar Kaçırma
 • İnfertilite - Erkek Kısırlığı
 • Nörojenik Mesane
 • İşeme Bozuklukları
 • Aşırı Aktif Mesane
 • Peyroni Hastalığı
 • Fimozis – Sünnet Derisi Yapışıklığı
 • Posterior Uretral Valv
 • Prematür Ejekülasyon – Erken Boşalma
 • Prostatit – Prostat İltihabı
 • Retraktil Testis
 • İnmemiş Testis
 • Üreterosel
 • Üreter Taşları
 • UPJ Darlıkları
 • Üretra Darlıkları
 • Üretra Taralanmaları
 • Üretrit
 • İdrar Yolları Taşları
 • İdrar Yolları İltihabı
 • Varikosel
 • Vezikovaginal Fistül
 • Veziko Üreteral Reflü

Daha fazla bilgi için: Medicine Hospital Çağrı Merkezi- 444 0 205


BİRİMİN DOKTORLARI

Profesör Doktor
Doçent Doktor
Yardımcı Doçent Doktor
Yardımcı Doçent Doktor
Yardımcı Doçent Doktor

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

444 0 205

Uzmanlarımız sizlere her an yardımcı olmak için hazırlar.