HABERLER
BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR?

Bir beyin tümörü, beyindeki veya çevresindeki anormal bir büyüyen hücre kütlesidir. Merkezi sinir sistemi tümörü olarak da adlandırılır.
Beyin tümörleri malign (kanserli) veya iyi huylu (kanser olmayan) olabilir. Bazı tümörler hızla büyürken bazıları yavaş büyüyebilir.
Beyin tümörlerinin sadece üçte biri kanserlidir. Ancak kanserli olsun ya da olmasın, beyin tümörleri, çevredeki sinirlere, kan damarlarına ve dokuya baskı yapacak kadar büyürlerse beynin işlevini bozabilir.
Beyinde gelişen tümörlere primer tümör denir. Vücudun farklı bir bölümünde oluştuktan sonra beyne yayılan tümörlere sekonder tümörler veya metastatik tümörler denir. Bu makale primer tümörlere odaklanmaktadır. 100'den fazla primer beyin ve omurilik tümörü vardır.
Beyin tümörlerinden kimler etkilenir?
Beyin tümörleri erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Yaşlı yetişkinler arasında en yaygın olmalarına rağmen, her yaşta gelişebilirler. Beyin tümörleri, 14 yaşın altındaki çocuklarda kansere bağlı ölümün önde gelen nedenidir.
Beyin tümörü türleri nelerdir?
Doktorlar, beyin ve merkezi sinir sistemi tümörlerini, oluşturdukları yere ve içerdikleri hücre türüne göre sınıflandırırlar.

Genellikle iyi huylu beyin tümörleri şunlardır:
•Akustik nöroma: Bu tümörler vestibüler sinirde (iç kulaktan beyne giden sinir) ortaya çıkar. Akustik nöromlaravestibüler schwannomlar da denir.
•Gangliositom: Bu merkezi sinir sistemi tümörleri nöronlarda (sinir hücreleri) oluşur.
•Menenjiyom: Bunlar en sık görülen primer beyin tümörleridir. Menenjiyomlar yavaş gelişir. Beyin ve omuriliği koruyan doku katmanları, meninkslerde oluşurlar. Nadir durumlarda, malign olabilir.
•Pineositoma:  Yavaş büyüyen bu  tümörler, beynin derinlerinde bulunan epifiz bezinde oluşur ve melatonin hormonunu salgılar.
•Hipofiz adenomu: Bu tümörler beynin tabanında bulunan hipofiz bezinde oluşur. Hipofiz bezi vücuttaki hormonları yapar ve kontrol eder. Hipofiz adenomları genellikle çok küçüktür.
•Kordoma: Bu yavaş büyüyen tümörler tipik olarak kafatasının tabanında ve omurganın alt kısmında başlar. Çoğunlukla iyi huyludurlar (kanserli değildirler).

Kanserli beyin tümörleri şunları içerir:
•Glioma: Bu tümörler sinir hücrelerini çevreleyen ve yardımcı olan glial hücrelerde gelişir. Kanserli primer beyin tümörlerinin üçte ikisi gliomlardır. Glioma türleri şunları içerir:
•Astrositom: Astrosit olarak adlandırılan glial hücrelerde astrositomlar oluşur.
•Glioblastoma: Hızlı büyüyen agresif astrositomlar ; glioblastomlardır.
•Oligodendroglioma : Bu nadir görülen tümörler, miyelin (beyindeki sinirlerin etrafında bir yalıtım tabakası) oluşturan hücrelerde başlar.
•Medulloblastom: Medulloblastomlar kafatasının tabanında oluşan hızlı büyüyen tümörlerdir. Bunlar çocuklarda en sık görülen kanserli beyin tümörleridir.

Beyin tümörüne ne sebep olur?
Çoğu beyin tümörüne neyin neden olduğu bilinmiyor. Genlerdeki mutasyonlar (değişiklikler) veya kusurlar beyindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesine neden olarak bir tümöre neden olabilir.
Beyin tümörlerinin bilinen tek çevresel nedeni, X-ışınlarına veya  kanser tedavisinde uygulanan büyük miktarlarda radyasyona maruz kalmaktır. Bazı beyin tümörleri ise kalıtsaldır.
Beyin tümörünün belirtileri nelerdir?
Beyin veya merkezi sinir sistemi tümörü olan bazı kişilerin hiçbir semptomu yoktur. Bazı durumlarda, doktorlar başka bir sorunu tedavi sırasında bir tümör keşfederler.
Beyin tümörü büyüyüp, çevredeki sinirlere veya kan damarlarına baskı yaptığında semptomlara neden olabilir. Bir beyin tümörünün belirti ve semptomları, tümörün konumuna ve tipine, büyüklüğüne ve beynin etkilenen kısmının neye bağlı olduğuna bağlı olarak değişir.
Belirtiler şunlar olabilir:
•Devam eden veya şiddetli baş ağrıları;  (sabah meydana gelen veya kusmadan sonra kaybolan.)
•Davranış veya kişilik değişiklikleri.
•Bilinç bulanıklığı, konfüzyon.
•Denge veya koordinasyon zorluğu.
•Odaklanmada zorluk.
•Mide bulantısı ve kusma.
•Vücudun veya yüzün bir bölümünde veya yanında uyuşma, halsizlik veya karıncalanma.
•İşitme, görme veya konuşma ile ilgili sorunlar.
•Nöbetler.
•Olağandışı uyku hali.
•Hafıza, düşünme, konuşma veya anlama dili ile ilgili sorun.

Bir beyin tümörü nasıl teşhis edilir?
Doktorlar, bir beyin tümörünün varlığını doğrulamak için birkaç test kullanır. Bu testler :
Fiziksel muayene ve tıbbi geçmiş: Doktorunuz, hastalık veya hastalık belirtilerini aramak için genel bir sağlık muayenesi yapacaktır. Doktorunuz ayrıca geçmiş ve şimdiki sağlık koşullarınız,geçirdiğiniz ameliyatlar, tıbbi tedaviler ve ailede hastalık geçmişi hakkında sorular soracaktır.
Kan testi: Belirli tümör türlerine bağlı tümör belirteçlerini (tümörler tarafından kana salgılanan maddeler) kontrol etmek için kan alınır.
Biyopsi: Kafatasındaki küçük bir delikten tümörden bir doku örneği almak için bir iğne kullanır. Laboratuvar, tümörün ne kadar hızlı büyüdüğü ve yayılıp yayılmadığı dahil olmak üzere tümöre bağlı ayrıntıları belirlemek için numuneyi inceler.
Görüntüleme testleri: CT'ler, MRI'lar, SPECT'ler ve PET taramaları, doktorların tümörü bulmasına ve kanserli veya iyi huylu olup olmadığını belirlemesine yardımcı olur. Doktorunuz ayrıca tümörün nerede başladığını belirlemek için vücudun akciğerler, kolon veya göğüsler gibi diğer kısımlarına da bakabilir.
Nörolojik muayene: Nörolojik muayene sırasında, doktorunuz denge, koordinasyon, zihinsel durum, işitme, görme ve reflekslerinizdeki değişiklikleri arayacaktır. Bu değişiklikler beyninizin bir tümörden etkilenebilecek bölümüne işaret edebilir.
Lomber Ponksiyon: Omurganızın etrafındaki sıvıyı almak için küçük bir iğne kullanılır. Laboratuvarda, merkezi sinir sisteminde herhangi bir yerde kötü huylu bir tümör olduğunu gösterebilen kanser hücrelerini aramak için bu sıvıyı incelenir.
Beyin tümörleri kanserli olduğunda, doktorlar teşhisin bir parçası olarak tümörleri dört sınıfa ayırırlar (1 [en az kötü huylu / yavaş büyüyen] ila 4 [en kötü huylu / hızlı büyüyen]). Bir tümöre atanan derece, ne kadar hızlı büyüdüğünü ve yayılma olasılığını gösterir. Doktorunuz tümörü derecelendirerek en etkili tedavi seçeneklerini belirleyebilir.

Eklenme Tarihi: 14 Eki 2020