1998’den bu yana…

Erkek Vip Check Up Paketi

Yapılan Muayeneler

 • İç Hastalıkları Muayenesi (Dahiliye)
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Muayenesi

Kardiyoloji Testleri

 • EKG (Kalp Ritmi)
 • Eforlu EKG
 • Ekokardiyografi

Radyoloji Testleri

 • Akciğer Grafisi
 • Kemik Yoğunluğu
 • Tüm Batın USG
 • Tiroid USG
 • MR (Kranial)

Laboratuvar Testleri

 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • HbA1c (Şeker Testi)
 • HOMA-IR, İnsülin Direnci
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Sedimantasyon
 • Helicobacter Pylori
 • Antijeni
 • Laktik
 • Dehidrogenaz (LDH)
 • Kan Grubu Tayini
 • Ürik Asit
 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tayini
 • Kolesterol (LDL, HDL, Total)
 • Trigliserid
 • ALT(SGPT)
 • AST (SGOP)
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • GGT
 • Total Bilrubin
 • CRP
 • RF
 • TSH
 • Serbest T4
 • İnsülin
 • Vitamin D
 • Vitamin B12
 • CEA
 • PSA
 • CA 19-9
 • Gaitada Gizli Kan
 • HbsAg
 • ANTİ-HBS (Hepatit B Taraması)
 • ANTİ-HCV (Hepatit C Taraması)
 • ANTİ-HIV

Bize Ulaşın


Dil seçimi yapınız!