1998’den bu yana…

Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Erkek Vip Plus Check Up Paketi

Check-up’ta amaç; hastalıkların ortaya çıkmadan önce gerekli önlemin alınmasıdır. Günümüzde teknolojik gelişmelerin tıp dünyasına etkisiyle erken teşhis ve tedavi; hastalıkların ilerlemesini önleyen en önemli etkendir. Check-up ile  oluşabilecek ya da gizli kalmış hastalıkların ve risk faktörlerinin belirlenmesiyle birlikte hastalığın daha başlamadan önce teşhis edilmesi sağlanır.

Yapılan Muayeneler

 • Dahiliye Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Göğüs Hastalıkları Muayenesi

Kardiyoloji Testleri

 • Ekokardiyografi
 • EKG
 • EFOR (Gerekliliği Halinde)

Radyoloji Testleri ve Diğer Tetkikler

 • Tüm Batın USG
 • Tiroid USG
 • Akciğer Grafisi
 • Kemik Yoğunluğu
 • İşitme Testi (Odyometri) (Gerekliliği Halinde)
 • Göz Tansiyonu Ölçümü
 • MR (Kranial)
 • SFT
 • Gastroskopi (Biyopsisiz)
 • Kolonoskopi (Biyopsisiz)

Laboratuvar Testleri

 • Hemogram
 • Glukoz
 • Hba1c
 • Homa-Ir
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Folik Asit
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Laktik Dehidrogenaz (Ldh)
 • Kan Grubu Tayini
 • Ürik Asit
 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tayini
 • Total Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Trigliserid
 • ALT (Sgpt)
 • AST (SgoT)
 • Alp (Alkalen Fosfataz)
 • GGT
 • APT
 • Kan Grubu Tayini
 • Helicobacter Pylori Antijeni
 • Sedimantasyon
 • Total Bilrubin
 • CRP
 • RF
 • PTH
 • TSH
 • Serbest T4
 • İnsülin
 • Vitamin D
 • Vitamin B12
 • CEA
 • PSA
 • Ca 19-9
 • Hbsag
 • Anti-Hbs
 • Anti-Hcv
 • Anti-Hıv Aids
 • Anti- Hbc-Igg

Bize Ulaşın


Dil seçimi yapınız!