1998’den bu yana…

Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Kadın Vip Check Up Paketi

VIP Check-up paketi ile oluşabilecek ya da gizli kalmış hastalık ve risk faktörlerinin belirlenmesiyle birlikte hastalığın daha başlamadan önce teşhis edilmesi sağlanır.

Yapılan Muayeneler

 • Dahiliye Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Muayenesi

Kardiyoloji Testleri

 • Ekokardiyografi
 • EKG
 • EFOR (Gerekliliği Halinde)

Radyoloji Testleri ve Diğer Tetkikler

 • Tüm Batın USG
 • Tiroid USG
 • MR (Kranial)
 • Akciğer Grafisi
 • Kemik Yoğunluğu
 • Meme Usg (40 Yaş Altı)
 • Mamografi (40 Yaş Üstü)
 • Smear Testi (Bayan)
 • İşitme Testi (Odyometri) (Gerekliliği Halinde)
 • Göz Tansiyon Ölçümü

Laboratuvar Testleri

 • Hemogram
 • Glukoz
 • Hba1c
 • Homa-Ir
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Folik Asit
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Sedimantasyon
 • Helicobacter Pylori Antijeni
 • Laktik Dehidrogenaz (Ldh)
 • Kan Grubu Tayini
 • Ürik Asit
 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tayini
 • Total Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Trigliserid
 • ALT (Sgpt)
 • AST (SgoT)
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • GGT
 • Total Bilrubin
 • CRP
 • RF
 • TSH
 • Serbest T4
 • İnsülin
 • Vitamin D
 • Vitamin B12
 • CEA
 • Ca-125
 • Ca15-3
 • Ca 19-9
 • Hbsag
 • Anti-Hbs
 • Anti-Hcv
 • Anti-Hıv

Bize Ulaşın


Dil seçimi yapınız!