Check-up

Check-up

Bir kez hastalığa yakalandıktan sonra alınan tedbirler ve uygulanan tedaviler hem eski sağlığımıza kavuşturmakta yetersiz kalabiliyor hem de maliyet çok yüksek düzeylere ulaşabiliyor. Bu yüzden hastalıklara yakalanmadan önlemler almak çok daha mantıklı.

Hastalıkların önüne geçmek için temizliğe, dengeli beslenmeğe, hareketli ve sosyal bir yaşantı kurmaya dikkat etmek önemlidir. Bunların yanında sağlıklı insanların yılda bir kez yaptırabileceği 'check-up' adını verdiğimiz kontrollerle de vücudumuzun genel durumu hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

Check Up Yaptırın, Emin Olun

'Check-up' larla birçok hastalık taranabilir ve şüphe edilebilecek bulgularla karşılaşılabilir. Ayrıca kişilerin şikayetlerine göre araştırma değişik alanlarda derinleştirilir.Böylelikle çok rahatsız edici şikayetler olmadan da hastalıklar erken safhalarında yakalanır.

'Check-up' larla sağlanan erken teşhis çok önemlidir. Erken teşhisle bulaşıcı hastalıkların özellikle aile içi yayılması önlenir, tedavi masrafları çok müthiş oranlarda azaltılır, kanser gibi ileri evrelerde tedavisi mümkün olmayan hastalıklar tedavi edilir.

Check Up Avantajlarından Yararlanın

Tüm bu avantajlarının yanında karaciğer sirozu gibi bugün tedavisi sadece karaciğer nakli olan ve nakil yapılamadığında sonucu ölüm olan hastalıkların da önüne geçebilmek sevindiricidir.

Bu araştırmaların en önemli kısmı tetkiklerin öncesinde ve sonrasında bir doktor tarafından hastamız muayene edilmektir. Çünkü ana hatlarıyla bahsettiğimiz 'check-up' bir doktor tarafından yönlendirilir. Tüm laboratuar sonuçlarının yorumu da doktorun alacağı öykü ve şikayetler ışığında anlam kazanır. Sonuçta da doktorun tavsiyeleri ile ileri tetkikler yapılır veya tedaviye geçilir.

Medicine Sağlığım Güvende Covid Check-Up Paketi

MUAYENELER

Göğüs Hastalıkları Muayenesi
Kardiyoloji Muayenesi

KANDA BAKILAN TESTLER

Antikor Testi (IGG-IGM)
Hemogram
CRP
Ferritin
D-dimer
Üre
Kreatinin
ALT
LDH

GÖRÜNTÜLEME VE DİĞER TETKİKLER

Toraks BT(HRCT)
Alt Ekstremite Venöz Doppler
Solunum Fonksiyon Testi
EKO
EKG


Kış Sağlığı Erkek Check-Up Paketi

MUAYENELER (BAY)

DAHİLİYE MUAYENESİ

KARDİYOLOJİ MUAYENESİ

ÜROLOJİ MUAYENESİ 

GÖĞÜS HASTALIKLARI MUAYENESİ 

GÖZ MUAYENESİ

DİŞ MUAYENESİ

KAN DA BAKILAN TESTLER 

HEMOGRAM 

GLUKOZ (AÇLIK KAN ŞEKERİ )

CRP

İNSÜLİN 

İNSÜLİN DİRENCİ (HOMA IR)

Hba1c

KREATİNİN

TOTAL KOLESTROL

LDL KOLESTROL

HDL KOLESTROL

TRİGLİSERİD

HBsAg (HEPATİT B TARAMASI )

ANTİ – HBs

ANTİ – HCV (HEPATİT C TARAMASI )

AST ( SGOP)

ALT (SGPT )

TSH 

PSA

VİTAMİN D

VİTAMİN B12

TAM İDRAR TETKİKİ

GÖRÜNTÜLEME VE DİĞER TETKİKLER

TÜM BATIN USG 

TİROİD USG

AKCİĞER GRAFİSİ

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ 

GÖZ TANSİYONU

EKG

EKO

EFOR

Kış Sağlığı Kadın Check-Up Paketi

MUAYENELER (BAYAN)

DAHİLİYE MUAYENESİ
KARDİYOLOJİ MUAYENESİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
GENEL CERRAHİ MAUYENESİ
GÖZ MUAYENESİ
DİŞ MUAYENESİ

KAN DA BAKILAN TESTLER 

HEMOGRAM
GLUKOZ (AÇLIK KAN ŞEKERİ )
CRP
İNSÜLİN
İNSÜLİN DİRENCİ (HOMA IR)
Hba1c
KREATİNİN
TOTAL KOLESTROL
LDL KOLESTROL
HDL KOLESTROL
TRİGLİSERİD
HBsAg (HEPATİT B TARAMASI )
ANTİ – HBs
ANTİ – HCV (HEPATİT C TARAMASI )
AST ( SGOP)
ALT (SGPT )
TSH
VİTAMİN D
VİTAMİN B12
TAM İDRAR TETKİKİ

GÖRÜNTÜLEME VE DİĞER TETKİKLER

TÜM BATIN USG
TİROİD USG
AKCİĞER GRAFİSİ
MAMOGRAFİ (40 YAŞ ÜSTÜ BAYANLAR)
MEME USG (40 YAŞ ALTI BAYANLAR)
SMEAR (65 YAŞ ALTI BAYANLAR)
GÖZ TANSİYONU
EKG
EKO
EFOR

Şeker Check-Up

MUAYENELER

Dahiliye Muayenesi
Kardiyoloji Muayenesi
Diyetisyen Muayenesi
Göz Muayenesi

KANDA BAKILAN TESTLER

Hemogram
Glukoz(Açlık Kan Şekeri)
İnsülin
HOMA-IR insülin
HbA1c
Kreatinin
Total Kolestrol
LDL Kolestrol
HDL Kolestrol
Trigliserid
AST(SGOP)
ALT(SGPT)
TSH
PSA(Total Erkek)
CRP
Vitamin D
Vitamin B12
Tam İdrar Tetkiki
Spot İdrarda Albumin
Spot İdrarda Kreatinin

GÖRÜNTÜLEME VE DİĞER TETKİKLER


Tüm Batın USG
Tiroid USG
Akciğer Grafisi
Vücut Kitle Analizi
Göz Tansiyonu


Süper Check-up

MUAYENELER

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi (Bay)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi (Bayan)

KANDA BAKILAN TESTLER

 • Hemogram
 • Glikoz (Açlık Kan Şekeri)
 • HbA1C
 • HOMA-IR, İnsülin
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Kan Grubu Tayini

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam idrar tayini

KAN YAĞLARI TESTLERİ

 • Trigliserid
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOP)
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • GGT

İLTİHABİ ROMATİZMA TESTLERİ

 • CRP
 • RF

HORMONLAR

 • Serbest T4
 • TSH
 • İnsülin

VİTAMİNLER

 • Vitamin D
 • B12 Vitamin

TÜMÖR MARKERLERİ

 • PSA (Prostat tümörü tarama testi-bay)
 • Smear Testi (Bayan)
 • Gaitada Gizli Kan

HEPATİT (SARILIK) TESTLERİ VE SERELOJİ

 • HbsAg ( Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbs (Hepatit B Taraması)
 • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)
 • Anti HIV

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

 • EKG (Kalp Grafisi)
 • Akciğer Grafisi
 • USG (Tüm Batın)
 • USG (Troid)
 • Meme USG (40 yaş altı bayan)
 • Ekokardiyografi (Renkli Kalp Doppleri)
 • Eforlu EKG
 • Mammografi (40 yaş üstü bayan)

VIP Check-up

MUAYENELER

Dahiliye Muayenesi
Kardiyoloji Muayenesi
KBB Muayenesi
Göz Muayenesi
Üroloji Muayenesi (ERKEK)
Kadın Doğum Muayenesi ( KADIN )
Nöroloji Muayenesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Muayenesi

KANDA BAKILAN TESTLER

Hemogram
Glukoz ( Açlık Kan Şekeri )
HbA1c
HOMA - IR İnsülin
Ferritin
Kan grubu tayini
Demir
Demir bağlama kapasitesi
Sodyum
Potasyum
Fosfor
Kalsiyum
LDH  Laktik Dehidrogenaz
Sedimantasyon
Helicobacter pylori Antijeni

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

Ürik Asit
Üre
Kreatinin
Tam idrar Tahlili

KAN YAĞLARI TESTLERİ 

Total Kolesterol
LDL Kolesterol
HDL Kolesterol
Trigliserid 

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

ALT ( SGPT )
AST ( SGOT )
ALP ( Alkalen Fosfataz )
GGT
Bilirubin (Total)

ROMATİZMA-İLTİHAP TESTLERİ

CRP
RF

HORMONLAR

TSH
Serbest T4

VİTAMİN DÜZEYLERİ

Vitamin D
Vitamin B12

HEPATİT ( SARILIK ) TESTLERİ VE SEROLOJİ

HbsAg ( Hepatit B Taraması )
Anti - Hbs ( Hepatit B Taraması )
Anti - HCV ( Hepatit B Taraması )
Anti – HIV

TÜMÖR MARKERLERİ

Smear Testi (Kadın)
Total PSA (Prostat Tümörü Tarama –Erkek)
Gaitada Gizli Kan
CA125 (Kadın)
CA15.3(Kadın)
CA19.9
CEA 

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

Akciğer Grafisi
Kemik Yoğunluğu
Tüm Batın USG
Tiroid USG
Meme USG ( 40 Yaş Altı Bayan )
Mamografi( 45 Yaş Üstü Bayan )
Ekokardiyografi ( Renkli Kalp Doppler )
Eforlu EKG
MR (Kranial)

VIP Plus Check-up

MUAYENELER

Dahiliye Muayenesi
Kardiyoloji Muayenesi
KBB Muayenesi
Göz Muayenesi
Genel Cerrahi Muayenesi
Üroloji Muayenesi ( Erkek)
Kadın Doğum Muayenesi ( Kadın )
Nöroloji Muayenesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Muayenesi
Göğüs Hastalıkları Muayenesi

KANDA BAKILAN TESTLER 

Hemogram
Glukoz ( Açlık Kan Şekeri )
HbA1c
HOMA - IR İnsülin
Demir
Demir Bağlama Kapasitesi
Ferritin
Sodyum
Potasyum
Fosfor
Kalsiyum
LDH Laktik Dehidrogenaz
Kan Grubu Tayini
Sedimantasyon
Helicobacter pylori Antijeni

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

Ürik Asit
Üre
Kreatinin
Tam İdrar Tayini

KAN YAĞLARI TESTLERİ

Total Kolesterol
LDL Kolesterol
HDL Kolesterol
Trigliserid 

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 ALT ( SGPT )
AST ( SGOT )
ALP ( Alkalen Fosfataz )
GGT
Bilirubin (Total)

ROMATİZMA-İLTİHAP TESTLERİ

CRP
RF

HORMONLAR 

Serbest T3
Serbest T4
TSH
PTH

VİTAMİN DÜZEYLERİ 

Vitamin D
Vitamin B12

HEPATİT ( SARILIK ) TESTLERİ VE SEROLOJİ

HbsAg ( Hepatit B Taraması )
Anti - Hbs ( Hepatit B Taraması )
Anti - Hbc - ıgG
Anti - HCV ( Hepatit C Taraması )
Anti – HIV

TÜMÖR MARKERLERİ

Smear Testi ( Kadın )
Total PSA (Prostat Tümörü Tarama –Erkek)
Serbest PSA(Prostat Tümörü Tarama –Erkek)
CA - 125 ( Kadın )
CA15.3( Kadın)
CA 19 – 9
CEA
AFP
Gaitada Gizli Kan

GÖRÜNTÜLEME VE DİĞER TETKİKLER

Akciğer Grafisi
Kemik Yoğunluğu
Tüm Batın USG
Tiroid  USG
Meme USG ( 40 Yaş Altı Bayan )
Mamografi( 45 Yaş Üstü Bayan )
SFT ( Solunum Fonksiyon Testi )
EKG(Elektrokardiyografi)
Ekokardiyografi ( Renkli Kalp Doppler )
Efor testi
Gastroskopi(Biyopsisiz)
Kolonoskopi (Biyopsisiz)
Alerji Testi
MR (Kranial)

Standart Check-up

MUAYENELER

 • Dahiliye Muayenesi
 • Göz Muayenesi

KANDA BAKILAN TESTLER

 • Hemogram
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • HbsAg (Hepatit B)

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tayini

KAN YAĞLARI TESTLERİ

 • Total Kolestrol
 • LDL Kolestrol
 • HDL Kolestrol
 • Trigiliserid

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALT (SGOT)
 • AST ( SGPT)

ROMATİZMA-İLTİHAP TESTLERİ

 • CRP
 • RF

HORMONLAR

 • TSH
 • PSA (Prostat tümörü tarama testi-bay)

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

 • EKG (Kalp Grafisi)
 • Akciğer Grafisi
 • USG Tüm Batın
 • USG Tiroid
 • Meme USG (40 Yaş altı bayan)
 • Mamografi (40 Yaş üstü bayan)


Mini Check-up

GENEL TETKİKLER

 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)
 • Glikoz ( Açlık Kan Şekeri)
 • Sedimantasyon
 • Gaitada Gizli Kan
 • Tam İdrar Tahlili
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • ALT (SGOT)
 • Kreatinin
 • PSA (40 yaş üstü erkek)
 • TSH
 • EKG
 • Akciğer Grafisi
 • Dahiliye Uzmanı

Çocuk Check-up

Çocuğunuz mutlu, siz huzurlu!

MUAYENELER 

Çocuk Muayenesi
Göz Muayenesi
KBB Muayenesi
Diş Muayenesi

KANDA BAKILAN TESTLER 

Hemogram
Glukoz ( Açlık Kan Şekeri )
Çinko
Sodyum
Potasyum
Kalsiyum
Demir
Demir Bağlama
Sedimantasyon
Gaitada Mikroskopisi
Gaitada Parazit Testi
Kan Grubu Tayini 

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ 

Üre
Kreatinin
Tam İdrar Tahlili

KAN YAĞLARI TESTLERİ

Total Kolesterol
LDL Kolesterol
HDL Kolesterol
Trigiliserid

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

ALT ( SGPT )
AST ( SGOPT)
ALP ( Alkalen Fosfataz )
GGT

ROMATİZMA-İLTİHAP TESTLERİ 

CRP
Aso
RF

HORMONLAR

TSH
Serbest T4

VİTAMİN DÜZEYLERİ

Vitamin D
Vitamin B12

HEPATİT ( SARILIK ) TESTLERİ VE SEROLOJİ

HbsAg ( Hepatit B Taraması )
Anti - Hbs ( Hepatit B Taraması )
Anti - HCV ( Hepatit C Taraması )

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

EKG ( Kalp Grafisi)
Tüm Batın USG
Tiroid USG