Doktorlar

Yrd. Doç. Dr. ABDURRAHMAN AVAR ÖZDEMİR

 • İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi (26/07/1996)

  İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi (21/03/2002)

 • Su Çiçeği,

  Büyüme Ağrısı,

  Nefrokalsinozis, 

  Çocukta gelişimi izleme, 

  Kalp derinliklerinin kapalı yöntemle kapatılması,

  Kalp kateterizasyonu