Doktorlar

Yrd. Doç. Dr. ADEM EROĞLU

 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Makula Deliği

  Vitroretinal Cerrahi

  Göz Kapağı Şişliği (blefarit)

  Piterjium (Gözde Et)

  Göz Kapağı

 • 1.Soylu M., Ersöz  TR., Hacıyakupoğlu G., Eroğlu A : Aetiological distribution of  uveitis patients in southern Turkey.  Ocular immunology and inflammation vol 1993: 355-361

  2. Yalaz M., Othman I. , Nas K., Eroğlu A. , Homurlu D., Çıkıntaş Z., and  Ashouri A: The  frequency of pseudoexfoliation syndrome in Thé Eastern Mediterranean area of Turkey.  Acta Ophthalmologic.70 1992:209-213.

  3. Eroglu A., Hacıyakupoğlu G., Yağmur M., Demircan N., Nas K., İşigüzel İ.: Primer İnferior Oblik Hiperfonksiyonlu Hastalarımda Operasyon Sonuçlarımız. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Cilt 3 sayı 3 1994: 191-193

  4. Soylu M., Tanyeli A., Özdemir N., Eroğlu A., Ersöz Tr., Ocular Involvement Childhood Leukemias. Turk Journal Pediatr. 36. 1994: 35-41

  5. Demircan N., İşigüzel İ., Yalaz M., Soylu M., Eroğlu A., Aikimbaev Ks.: Santral ve Branç Retinal Ven Tıkanıklığında Hemodinamik Değişiklikleri, Retina Vitreus Dergisi Cilt: 3 Sayı: 1, 1995, 887-93

  6. Dilsiz N., Eroğlu A., Bulut S., Gülan T.: Senil Kataraktlı İnsan Lenslerinin SDS Page ile Analizi, FÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 11 (2), 1999, 49-55

  Tebliğler

  1. Eroğlu A., Mürşitoğlu M., Yalaz M., Özgan Y., Slem G: Diklofenak Sodyumun Trabekülektomide Antiinflamatuar Etkisinin Değerlendirilmesi. TOD XXVII Ulusal Kongre Bülteni, Cilt 3, 1993: 1222-1225 (Medical Network Oftalmoloji Dergisinde Yayınlandı)

  2.Kaya A.,  Yalaz M.,  Varinli  İ., Eroğlu A.:Koristomaların klinik özellikleri.  TED XXİV Ulusal Kongresi bülteni   cilt II  1990:153-154.

  3.Yalaz M., Eroğlu  A., Slem G., Varinli İ., Kaya A., Varinli  S: Göz kapağında yerleşim gösteren ekrin hidrosistoma olgusu. XXİV Ulusal Dermatoloji Kongresi Cilt II 1990:369-371.

  4. Özdemir N., Hacıyakupoğlu G.,Eroğlu  A. Ersöz TR., Sarıca Y: Optik sinir hastalıklarında parlaklık hissi ve stereoskopik gpörmenin yardımcı tanı yöntemleri olarak değerleri.  TED XXİV.  Ulusal Kongresi  Cilt II  1991:266-267.

  5. Şen N., Özdemir N., Ersöz Tr., Eroğlu A., Çınar P., İşigüzel İ: Refrakter Glokomda Alternatif Cerrahi Yöntemler. TOD XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni Cilt 3, 1993: 1050-1053