Doktorlar

Yrd. Doç. Dr. AHMET DOĞAN

 • Türk Cerrahi Derneği Robotik Cerrahi kursu ve Eğitimi

  Elancourt –Paris (Masterclass) ve IRCAD –Strasbourg(ADVANCED TECHNIQUES IN LAPAROSCOPY) KURS EĞİTİMİ VE SERTİFİKA 

  Türk Fıtık Derneği Laparoskopik Fıtık Cerrahisi Kurs ve Eğitimi 

  T.C Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli ve Eğitimi

   T.C Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Endoskopi Kolonoskopi ve ERCP Eğitimi ve Sertifikası 

  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Acil Yardım 

 • 2008-2013    T.C. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlığı

  2001-2007    İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

 • Sindirim sistemi onkolojik cerrahi,

  Gastroenterolojık cerrahi,

  Endokrın cerrahi,

  Obezite cerrahisi,

  Meme kanseri tanı tedavi ve cerrahi yöntemleri ,

  Karın ağrısınayaklaşım ,proktology,

  Kolorektal cerrahi,

  Özefagus cerrahisi,

  Minimal invaziv cerrahi yöntemler,

  İleri laparoskopik cerrrahi teknikler,

  Travma ve harp cerrahısı,

  Transplantasyaon(böbrek ve karaciğer nakli )

  Endoskopik işlemler (gastroskopi endoskopi ercp)

 • Türk Cerrahi Derneği

  Türk Kolon ve Rektum Derneği

  Marmara Bölgesi Meme Cerrahisi Derneğı

  Metabolik Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Derneği

  Türk Tabipler Birliği

  Avrupa Endokrin Cerrahi Derneği(European  society of endocrine surgery)

  Amerika Kolorektal Cerrahi Derneği

  Istanbul Unıversıty ıstanbul medıcal faculty club