Doktorlar

Doç. Dr. AHMET MURAT SARICI

 • Lisans : Hacettepe Tıp Fakültesi 2000

  Uzmanlık : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2005

  Üst İhtisas: Göz tümörleri Wills Eye Hospital 2010

  Doçentlik : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2013

 • -OKÜLER ONKOLOJİ İLE ALAKALI

  -ORBİTA VE GÖZ ÇEVRESİ TÜMÖRLERİ VE AMELİYATLARI

  -GÖZ İÇİ TÜMÖR AMELİYATLARI

  -GÖZ PROTEZİ (ENUKLEASYON)

  - PLAK BRAKİTERAPİ (RADYO AKTİF TEDAVİ)

  - TÜMÖR DOKUSUNUN ÇIKARILMASI (ENDOREZEKSİYON VE EKZOREZEKSİYON)

  -ÇOCUKLUK ÇAĞI GÖZ TÜMÖRLERİ (RETİNOBLASTOMA VE GÖZ KAPAĞI

  HEMANJİOMU VE DİĞERLERİ)

  -ERİŞKİN ÇAĞI GÖZ İÇİ TÜMÖRLERİ (UVEAL MELANOMU)

  -OKULER YÜZEY TÜMÖRLERİ (KONJONKTİVA VB)

  -GÖZ KAPAĞI TÜMÖRLERİ

  TİROİD OFTALMOPATİ (GRAVES GÖZ TUTULUMU) TEDAVİSİ

  DEKOMPRESYON (GÖZÜN İLERİ DOĞRU ÇIKMASI),

  KAPAK RETRAKSİYONU( GÖZ KAPAKLARININ AÇILMASI )

  ŞAŞILIK (TİROİDE BAĞLI KAS TUTULUMU)

 • Türk Oftalmoloji Derneği

  American Academy of Ophtalmology ( Amerikan Göz Hekimliği Akademisi )

  International Society of Ocular Oncology (Uluslararası Göz Onkolojisi Cemiyeti )