Doktorlar

Yrd. Doç. Dr. AYLİN HANDE GÖKÇE

 • 1995-2001 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ     
  2004-2010 S.B.İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (SAMATYA) GENEL CERRAHİ 
  2010-2011 MALATYA AKÇADAĞ DEVLET HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ
  2011-2012 ESENLER HAYAT HASTSANESİ GENEL CERRAHİ STAFLIĞI
  2012-2017 BALIKLI RUM HASTANESİ GENEL CERRAHİ STAFLIĞI

 • Yayınlar 

  • Multinodüler guatrda tiroit kanseri sıklığı. The Medical Journal of Istanbul Education and Research Hospital, 2008:1;70-72

  • . Zenker divertikülinin cerrahi tedavisi..  The Medical Journal of Istanbul Education and Research Hospital, 2008:3; 134- 137

  • . Akut apandisitin yaş, cinsiyet, lökosit değerleri ile ilişkisi.The Medical Journal of Istanbul Education and Research Hospital, 2009:3;126-129

  • Pilonidal sinüs’ün cerrahi tedavisinde limberg flep ile modifiye limberg flep karşılaştırılması.  The Medical Journal of Istanbul Education and Research Hospital, 2010:4;149-153

  • Granülomatöz mastit  ve cerrahi tedavisi. The Medical Journal of Istanbul Education and Research Hospital, 2010:4164-167

  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan yayınlar 

  • [Reliability of ultrasonography for diagnosing acute appendicitis].[Article in Turkish] . Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi.2011 January;(1).19-22    

  • Roles of matrix metallo proteinases in the etiolgy of inguinal hernia. Hernia. Epub.

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.  

  • 10 th European congress of trauma and emergency surgery.Reliability of ultrasonography for diagnosing acute appendicitis. 2009/P314

  • 10 th European congress of trauma and emergency surgery. Correlation of acute appendicitis with age, gender and leukocyte count.  2009/ P033

  • 10 th European congress of trauma and emergency surgery.A Rare acute abdomen  cause ‘pneumotosis cystoides intestinalis’ : A case report  2009/ P251

  • 10 th European congress of trauma and emergency surgery. Acute appendicitis caused by cytomegalovirus in an immunocompromised patient: A case report 2009/P032

  • 10 th European congress of trauma and emergency surgery. Appendiceal diverticulitis: A  case report,. Paşaoğlu. 2009/P012

  Poster ve Sunular

  • Endokrinoljide diyalog. Paratiroid adenomlarının teşhisinin gecikmesi 2004/284 .

  • VIII. Ulusal meme hastalıkları kongresi . İdiyopatik granülomatöz mastit olgularımız..2005/241 .

  • VIII Ulusal meme hastalıkları kongresi . Bilateral nekrotizan meme ülseri, olgu sunumu..2005/240 .

  • 3. Türkiye tiroid hastalıkları kongresi. Nodüler guatrlı 162 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. 2008/46 . 

  • Ulusal cerrahi kongresi. Kolon kanserinde ultrasonografinin yeri..2008/391-392 

  • Ulusal cerrahi kongresi. Modifiye radikal mastektomili olguda5 yıl sonra kontrlateral aksiller metastaz,olgu sunumu. 2008/203-204 . 

  • Ulusal cerrahi kongresi. Hemoroidektomi açık mı? Kapalı mı? . 2008/383 . 

  • Ulusal cerrahi kongresi. Yaş ve cinsiyet perfore apandisitte etkili mi? . 2008/253 .

  • Ulusal cerrahi kongresi. Sinüs pilonidale olgularımız 2008/253 . 

  • Ulusal cerrahi kongresi. Acil servise başvuran adli olguların değerlendirilmesi. . 2008/88 .

  • Ulusal cerrahi kongresi. Komplikasyonsuz laparoskopik kolesistektomi sonrası aberran safra kanalına bağlı gelişen biloma olgusu, olgu sunumu 2008/196 . 

  • Ulusal cerrahi kongresi. Akut karın nedeniyle opere edilen triton tümörü, olgu sunumu 2008/467 . 

  • Ulusal cerrahi kongresi. ERCP sonrası duodenum perforasyonları. 2008/329 

  • Ulusal cerrahi kongresi.Opere edilen nodüler guatr tanısı almış hastaların preop İİAB ile postop sitolojisinin karşılaştırılması. 2208/191-192 

  • Ulusal cerrahi kongresi. Multinodüler guatrdatiroid karsinom sıklığı. 2008/195

  • 1. Minimal invaziv cerrahi kongresi. Dev gastrik polip,olgu sunumu. 2009/53  

  • 1. Minimal invaziv cerrahi kongresi. Laparoskopik kolesistektomiden açık kolesistektomiye geçiş nedenlerimiz. 2009/38-39 .

  • XII. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi. Rektal prolapsusta low anterior rezeksiyon deneyimimiz . 2009 / 357 . 

  • XII. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi. Senkron rektum ve mide kanseri: olgu sunumu. 2009/292 . XII.

  • Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi.Rektumda saptanan malign melanom . 2009/311 .

  • XII. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi.Kolonoskopi için yapılan barsak temizliğinin yaş, cinsiyet ve eğitimle ilişkisi . 2009/323 . 

  • XII. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi.Kolon tümörlerinin ve poliplerinin rektal kanama, yaş, cinsiyetle ilişkisi . 2009/260 . 

  • XII. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi.Rektum kanseri nedeniyle miles prosedürü ve low anterior rezeksiyon uygulanan hastalarda postoperatif erektil disfonksiyon. 2009/178 . 

  • XII. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi. Dev gastrik polip: olgu sunumu. 2009/276 . 

  • XII. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi.Ender görülen kist hidatik lokalizasyonu – ileummezenterinde kist hidatik . 2009/308 . 

  • 5.Cerrahi araştırma kongresi. Matriks metalloproteinazların inguinal herni etiyolojisindeki rolü. 

  • Endoskopik laparoskopik ve minimal invaziv cerrahi dergisi. 9. Ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi kongresi. Hastanemizde yapılan 2112 ERCP uygulamasının değerlendirilmesi. 2009/188 .

  • Endoskopik laparoskopik ve minimal invaziv cerrahi dergisi. 9. Ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi kongresi . Gastroduodenel ülser kanama kontrolü .. 2009/176-177 . 

  • Endoskopik laparoskopik ve minimal invaziv cerrahi dergisi. 9. Ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi kongresi . Mide poliplerinin yerleşim yerleri, helikobakter pilori 2009/177

  • Endoskopik laparoskopik ve minimal invaziv cerrahi dergisi. 9. Ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi kongresi . ERCP ile tek seansta koledoktam multipl taş ekstraksiyonu. 2009/P8 

  • Endoskopik laparoskopik ve minimal invaziv cerrahi dergisi. 9. Ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi kongresi . Biliyer darlık şüphesi olan hastalarda ERCP’ye göre MRCP’nin etkinliğinin değerlendirilmesi2009/108 

  • 17.Ulusal cerrahi kongresi. Nadir akut karın nedeni olan appendiks divertiküllerinin yaş ortalaması, cinsiyet dağılımı, divertikül sayısı, lökosit oranları ve ultrasonografi sonuçlarının karşılaştırılması.. 2010 . 

  • 17. Ulusal cerrahi kongresi. Pilonidal sinüs’ün cerrahi tedavisinde limberg flep ile modifiye limberg flep’in karşılaştırılması.. 2010 . 

  • 17. Ulusal cerrahi kongresi. Dev fibromatozisin cerrahi tedavisi. 2010.

  • 17. Ulusal cerrahi kongresi. Umblikal herni cerrahi tedavisinde ventralex hernia patch ile onarım ve diğer onarım tekniklerinin değerlendirilmesi.2010

 •  Türk Cerrahi Derneği
   
  İstanbul Acil ve Travmatoloji Derneği