Doktorlar

Prof. Dr. CENAP ZEYBEK

 • Hacettepe Üniversitesi - Tıp Fakültesi (31/07/1994)

  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (24/11/1999)

  İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi (20/02/2008)

 • Girişimsel kardiyoloji, 

  Kardiyak Yoğun Bakım, 

  Ekokardiyografi, 

  Transözofajiyal Ekokardiyografi (TEE),

  Fetal Ekokardiyografi

 • Türk Pediatri Kurumu

  Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği

  Türk Kardiyoloji Derneği