Doktorlar

Yrd. Doç. Dr. FATMA TÜRKAN AYAN

  • İstanbul Üniversitesi- İstanbul Tıp Fakültesi (19.07.2005)

    İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi (29/04/2011)

  • Ayan Türkan Fatma, Bülent Çakmak. "Büyük Bir Fibroidin Kırmızı Dejenerasyonu İle İlişkili Uterus Rüptürü: Bir Olgu Sunumu." Çağdaş Tıp Dergisi 3.1 (2013).

    Ayan Fatma Türkan, and Bülent Çakmak. "Delayed diagnosis of a heterotopic pregnancy as a cause of acute abdomen: A case report." Journal of Contemporary Medicine 3.3 (2013): 207-208

    Ayan Türkan Fatma, Çakmak  Bülent ;Geçirilmiş Sezaryen Öyküsü Olan Gebelerde Ultrasonografik Alt Uterin Segment Duvar Kalınlığı İle Uterus Skar Defekti İlişkisi, Konuralp Tıp Dergisi ; 2015 ; 7 ; 2; 103-107