Doktorlar

Psik. Uzm. FİLİZ KARALAR

  • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi(TIP)

    Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi(Psikiyatri Uzmanlığı)

    • Erzurum İlindeki 65 Yaş üzeri popülasyonundaki depresyon yaygınlığı
    • Atipik Antipsikotiklerle ortaya çıkan Terdio Diskinezi ve supersensitivite Psikozu