Doktorlar

Uzman Klinik Psikolog GÖKÇEN AS YURTSEVER

 • PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

  Birim hakkında detaylı bilgi

  Doğum Yeri

  İstanbul

  Staj Deneyimleri: 

  Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi, İstanbul

  Özel Sağlıklı Yaşam Polikliniği, İstanbul

  Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul      

  İstanbul Üniversitesi Çocuk ve Psikiyatri Hastanesi, İstanbul      

  Ekip Normarazon Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi, İstanbul

 • Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İstanbul          

  Psikoloji Tam Burslu (%100)


   Radboud Üniversitesi, Nijmegen, Hollanda 

  Öğrenci Değişim Programı


   Bahçeşehir Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (İngilizce,Tezli)                                                             


  Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları ve süpervizyonu, İstanbul                  

  Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu

  • Panik Bozukluğu ve Agarofobi
  • Sosyal Kaygı Bozukluğu
  • Yaygın Kaygı Bozukluğu
  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
  • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
  • Biriktirme Bozukluğu
  • Depresyon

  Uygulama Yetkinliği Olduğu Testler

  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
  • Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
  • Resim Çizme Testleri
  • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
  • Cümle Tamamlama Testi (Beier)
  • Duygu Durumu Ölçekleri
  • Metropolitan Okula Olgunluk Testi 
  • Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği (WÇZÖ-IV)
  • Denver II Gelişimsel Tarama Testi
 • Gönüllü, Bağımsız Proje                                                                                     

  Türkiye’de stres ve intihar davranışına karşı koruyucu bir etmen olarak aidiyet duygusunun bireysel ve sosyokültürel düzeyde analizi-Dr. Banu Çankaya (2013)


  Gönüllü, Bağımsız Proje4-6 yaşarasındaki çocuklar kuralları nasıl öğreniyorlar?-Prof. Dr. Aylin Küntay, Uzman Psikolog Hilal Şen (2014)

  Şen, H. H., Karadağ, D., Bozkurt, C., Erkaya, M., Bakır, Z. H., As, G., & Küntay, A. C. (Eylül, 2016). Çocuklarda yalan söyleme davranışının betimleyici özellikleri: Doğrucular, yalancılar, itirafçılar ve ispiyoncular. 19. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulan bildiri, İzmir, Türkiye.

  As, G. (2018). Sosyal destek ve belirtiler arasındaki ilişkilerde iç ve kişilerarası duygu düzenleme stratejilerinin aracı etkileri (yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye, İstanbul.