Doktorlar

Doç. Dr. MEHMET NURİ BODAKÇI

 • Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi(1995)


  Uzmanlık : Fırat Üniversitesi Üroloji Kliniği(2003)


 • 1. Bodakçi Mehmet Nuri, Daggülli Mansur, Sancaktutar Ahmet Ali, Söylemez Haluk, Hatipoglu Namık Kemal, Utangaç Mehmet Mazhar, Penbegül Necmettin, Ziypak Tevfik, Bozkurt Yaşar( 2014). Minipercutaneous nephrolithotomy in infants: a single-center exprience in an endemic region in Turkey.Urolithiasis, 42(5), 427-433, Doi: 10.1007/s00240-014-0677-9

  2. Bodakci Mehmet Nuri, Bozkurt Yasar, Söylemez Haluk, Hatipoglu Namık Kemal, Penbegul Necmettin, Atar Murat, Sancaktutar Ahmet Ali(2013). Relationship between premature ejaculation and postcircumcisional mucosal cuff length. Scandinavian Journal of Urology, 47(5), 399-403, Doi: 10.3109/21681805.2013.764350

  3. Bodakci Mehmet Nuri, Sancatutar Ahmet Ali, Dangülli Mansur, Hatipoglu Namık Kemal, Söylemez Haluk, Penbegül Necmettin, Bozkurt Yasar(2014). Micropercutaneous Cystolithotomy in Children: Our Exprerience with wthe Transillumination Technique. Journal of Endourology, 28(6),693-698, Doi: 10.1089/end.2013.0636.

  4. Bodakci Mehmet Nuri, Hatipoglu Namık Kemal, Ozler Ali, Turgut Abdulkadir, Hamdi Cihad, Hatipoglu Nebahat, Alan Bircan,(2014). Hydronephrosis during pregnancy: how to make a decision about the time of intervetion?. Medicinski glasnik : offical publication of the Medical Association of Zenica-Doboj Canton, Bosnia and Herzegovina, 11(2), 165-169.

  5. Bodakci Mehmet Nuri, Hatipopglu Namık Kemal, Ozbey Isa(2013). Chronic Periodontitis and Erectile Dyfunction. The Journal of Sexual Medicine, 10(12), 3154-3154. Doi:10.1111/

  ...

  Projeler:

  3D HD GÖRÜNTÜLEMENİN LAPAROSKOPİ EĞİTİMİ ÜZERİNE ETKİSİ, BAP, Araştırmacı, 2014-2014

  • Türk Androloji Derneği 2002
  • Türk Üroloji Derneği 2004
  • Endoüroloji Derneği 2006
  • İnkontinans Derneği