Doktorlar

Yrd. Doç. Dr. MEHMET NURİ ELGÖRMÜŞ

 • Ankara Ali Ersoy İlk Öğretim Okulu, 1987-1992


  Ankara Namık Kemal Orta Okulu, 1992-1995


  Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi, 1995-1998


  Erciyes  Üniversitesi Tıp Fakültesi, KAYSERİ 1998-2005


  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı (Uzmanlık Eğitimi)

 • TEBLİĞLER: 

  ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER

  1.İslamoğlu Y, Kıcalı M.M, Elgörmüş M.N, Beton S, Gökcan M.K ,Tiroglossal Kist Eksizyonunda

  Hyoid Kemiğin Çıkarılması Gerekli Mi? ;35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun 

  Cerrahisi Kongresi, 

  3.M.N.Elgörmüs , C. Meco Endonasal Endoscopic Management of Traumatic CSF Fistula 12-19 Nisan 2014 ORL seminars Salzburg Medical Seminars International 

  2.BAŞAK H, MÜLAZIMOGLU S, TEZCANER Z.Ç., BETON S, MECO B.C, ELGÖRMÜS MN, MEÇO C. Temporal kas ile orta fossaya uzanan frontal sinüs ve supraorbital resess kolesteatomunun endonazal endoskopik eksizyonu. 10.Turk Rinoloji Kongresi 22-25 Mayıs 2014 Antalya, Turkiye. (SÖZLÜ BİLDİRİ)

   Birincilik Ödülü” – 10 Türk Rinoloji Kongresi Rinoloji Film Festivali Yarışmasında “Temporal Kas ile Orta Fossaya Uzanan Frontal Sinüs ve Supraorital Reses kolesteatomunun Endonasal Endoskopik Eksizyonu “isimli çalışma ile, 22-25 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye

  TOPLANTILARDA SUNULAN YAZILI BİLDİRİLER

  1. Elgörmüş M.N, Başak H, Balcıoğlu M ,Özgürsoy O.B, Dursun G, Dilde Gizli Kavernöz Hemanjiyom; 9.Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara.

   

  2.ELGÖRMÜŞ M.N, BASAK H, BALCIOĞLU M, ÖZGÜRSOY O.B, DURSUN G. Hidden Hemangioma in Tongue. 9th International ENT- Head and Neck Surgery Congress 8-10 April 2010, Ankara, Turkey

  3.Mülazımoğlu S,  Başak H, Beton S, Elgörmüş M.N,  Aktürk T, Arat A, Gökcan M.K,Akut Karotis Blowout Sendromunda Acil İntraoperatif Anjioyografik  Embolizasyon ; 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 02-06 Kasım  2013, Antalya

  KATILDIĞI KONGRE, KURS ve BİLİMSEL TOPLANTILAR:

  1.    Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı OSAS Cerrahisi Eğitsel Kursu ,05 Kasım 2009,Ankara

  2.      Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Pediatrik Sinüzit  Eğitsel Kursu,07 Ocak 2010,Ankara

  3. 9.Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara.

  4. 8.Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Akademi Kongresi, 15-18 Nisan  2010, Hatay

  5.Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Boyun Diseksiyonları Toplantısı ;6 Mayıs 2010 ,Ankara

  6. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı İletim Tipi İşitme Kayıplarına Yaklaşım Eğitsel Kursu; 16 Aralık 2010,Ankara

  7.  33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 26-30 Eylül 2011, Ankara

  8.Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi ,Vakfı Orta Kulak İmplantları Eğitsel Kursu; 17 Kasım 2011,Ankara

  9. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği , Tiroid ve Paratiroid Hastalıklarına Güncel Yaklaşım Toplantısı ;19 Kasım 2011 ,Ankara

  10.Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Güncel Tonsillektomi Yöntemleri Eğitsel Kursu;     15 Aralık 2011 ,Ankara

  11. Ulusal Larengoloji Kongresi, 17-18 Şubat 2012, Ankara

  12. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Stiridorlu Çoçuğa Yaklaşım Eğitsel Kursu;  05 Nisan 2012 ,Ankara

  13. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 26-28 Nisan 2012, Ankara

  14. 8. Türk Rinoloji Kongresi’nin 24-27 Mayıs 2012, Antalya

  15. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Vertigo Eğitsel Kursu;01 Kasım 2012,Ankara

   16. 7.Ulusal Larengoloji Kongresi 27-28 Eylül 2013 ,İstanbul

  17. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 02-06 Kasım  2013, Antalya

  18. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Klinik Uygulamalı Allerjik       Rinit Kursu, 02-06 Kasım  2013, Antalya

  19ORL seminars Salzburg Medical Seminars International 12-19 Nisan 2014

  20. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, , Antalya

 • Türk Tabipler Birliği (İstanbul)


  Türk Otolarengoloji Derneği 


  Kulak-Burun-Boğaz - Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği (Ankara)


  Türk Anatomi Araştırmaları Derneği