Doktorlar

Yrd. Doç. Dr. MELTEM CAN İKE

 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi-Antalya


  İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji(2009-2013)


  Şırnak Devlet Hastanesi Nöroloji(Mecburi Hizmet 2013-2015)


  • Baş ağrısı
  • Multiple Skleroz
  • Uyku Bozuklukları
  • Serebrovasküler Hastalıklar
  • Epilepsi
  • Demans(Bunama)
  • Hareket Bozuklukları
  • Elektrofizyoloji(EEG-EMG-VEP-Polisomnografi)
  • Türk Nöroloji Derneği
  • Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği
  • Türk Uyku Tıbbı Derneği
  • TUTDER
  • İstanbul Tabip Odası