Doktorlar

Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA KEMAL AVŞAR

 • Gazi Üniversitesi - Tıp Fakültesi (30/04/2000)

  Çukurova Üniversitesi - Tıp Fakültesi (20/02/2008)

 • Kalp Sıkışması

  Kalp Romatizması

  Kalp Ritim Bozukluğu

  Kalp Hastalıkları

  Kalp Çarpıntısı

  Kalp Ağrısı

  Kalbin Hızlı Atması

  Hiper Tansiyon

  Göğüs Ağrısı

  Doğuştan Kalp Kapağı Hastalıkları

  Diyabetik Ayak

  Derin Ven Trombozu (DVT)

  Çarpıntı

  Asendan Aort Anevrizması

  Arkus Aorta Anevrizması

  Aritmi

  Aort Diseksiyonu

  VSD (Ventriküler Septal Defekt )

  Varis Ülseri

  Torakoabdominal Aort Anevrizması

  Taşikardi

  Periferik Damar Hastalığı

  Muskuler Brıdge

  Miyokard Enfarktüsü

  Mitral Yetmezlik

  Mitral Kapak Sorunu

  Mitral Darlığı

  Kronik Venöz Yetmezliği

  Koroner Kalp Hastalığı

  Koroner Arter Tıkanıklığı

  Koroner Arter Hastalığı

  Kangren

  Kanda Kolestrol Yüksekliği

  Kalp Yetmezliği

  Kalp Ve Damar Hastalıkları

  Kılcal Damar Çatlaması

  Kalp Kapağı Problemleri

  Iskemik Kalp Hastalığı

  Fallot Tetralojisi

  Emboli

  Damar Tıkanıklığı

  Aort Yetmezliği

  Aort Koarktasyonu

  Aort Kapağı Hastalıkları

  Anevrizma

  Kalp Ameliyatları

  Kalp Nakli

  By-Pass

  Kalpte Acil Müdahele

  Ven Hastalıkları

  Diyabete Bağlı Damar Komplikasyonları

  Mezenterik Damar Hastalıkları

  Atardamar Hastalıkları

  Aort Anevrizması

  Abdominal Aort Anevrizması

  Diyaliz Cerrahisi

  Diyabet Cerrahisi

  Genel Kalp Damar Cerrahisi

  Burger Hastalığı

  Periferik Arter Cerrahisi

  Varis Cerrahisi

  Karotis Cerrahisi

  Mitral Kapak Replasmanı

  Koroner Bypass

  Aort Cerrahisi

  Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi

  Varis

  Bacaklarda Damar Tıkanıklığı

  Ventriküler Septal Defekt

  Üç Damar Hastalığı

  Reynoud Fenomeni