Doktorlar

Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM ERKAN IŞIK

  • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
  • Neonatal Resustasyon Programı
  • Çocuk İleri Yaşam Desteği Programı (ÇILYAD)
  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Pediatri Kurumu
  • İstanbul Tabipler odası