MEDICINE HOSPITAL

ZIYARETçI KURALLARı

20. years

Hastalar, sağlık kurumlarında hizmetlerin aksamaması için belirlenen kurallara uymalıdırlar.

Yemek tepsileri yemekhane personelimiz tarafından odanızdan alınacaktır .

Elektrik düğmeleri ve musluklar açık bırakılmamalıdır.

Oda içine ve pencere önlerine çamaşır asılmamalıdır.

Hastane dahilinde tütün ve alkollü madde kullanılmamalıdır

Etajer üstü ve içi temiz olmalı, gereksiz hiçbir eşya bulundurulmamalıdır.

Hasta odaları temiz tutulmalı, odalar havalandırılmalıdır.

Evsel atığınızı kırmızı poşetli çöp kovalarına kesinlikle atmayınız.Hasta odalarında evsel atık için ayrıca çöp kovası bulunmaktadır.

Tuvaletler temiz tutulmalı, yerlere çöp atılmamalıdır.

Yatakların düzenli ve temiz kalmasına dikkat edilmelidir.

Refakatçiler refakatçi kartlarını yanlarında bulundurmalıdırlar.

Refakatçi değişimlerinden servis hemşiresi haberdar edilmelidir.

Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.

Bayan servislerinde yatan hastaların yanında erkek refakatçi kalmamaya gayret edilmelidir.

Refakatçi, hekimlerin direktiflerine uygun olarak hastalarına bakmalı ve kurum disiplinine uymalıdırlar.

Refakat süresi bitiminde refakat kartı servis sorumlusuna teslim edilmelidir.

Hastaneye su ve kolonya hariç yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır.

Hastane içinde yüksek sesle konuşmak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.

Hasta ve hasta yakınları sağlık çalışanlarına karşı saygı ve nezaket kurallarına uymalıdır.

Hastalar sağlık durumları konusunda bilgi almak istediklerinde bunu hekimlerine bildirmelidirler.

Hasta ve refakatçileri kullanımlarına sunulan eşya ve cihazlara zarar vermemelidirler.

Hastalar teşhis ve tedavi sürecinde, hekim ve diğer sağlık çalışanlarıyla her aşamada işbirliği yapmalıdırlar

Hastalar hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının vakitlerine saygı göstermeli, onları gereksiz yere meşgul etmemelidirler.

Refakatçiler hasta yataklarına oturmamalıdır. Çünkü bir takım hastalıklar hastanıza daha kolay bulaşır, tedavi süresini uzatır

Hastane temizlik kurallarına dikkat edilmelidir. "ZİYARET YASAKTIR" ibaresi olan hasta odalarına girilmemelidir.