Çocuk Sağlığı Merkezi

Medicine Hospital, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde, bebeklikten ergenliğe kadar tüm hastalara 24 saat çocuk sağlığı hizmeti verilmektedir.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde bilimin ve teknolojinin sunduğu tüm imkanlar ve yeniliklerden yararlanılarak gerekli olan muayeneler laboratuvar ve radyolojik tetkikler gerçekleştirilmektedir. 

Bölümümüzde, çocukların büyüme gelişme takipleri, Sağlık Bakanlığı rutin aşıları ve tüm özel aşılar takvime uygun olarak uygulanmaktadır. Çocukluk çağı hastalıkları, tüm enfeksiyon hastalıkları tanı ve tedavisi yapılırken çocukluk çağı beslenmesi ve beslenmeye bağlı obezite ya da beslenme eksikliği olan çocukların değerlendirilmesi konusunda da hizmet verilmektedir.

Bölümün en önemli hedeflerinden biri de anne sütü ile beslenmenin bebeğin gelişimindeki önemini unutturmamaktır. Bu yüzden, tüm bebeklerimizin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeleri konusunda tüm hemşire ve hekimlerimiz çaba gösterilirken, kadın hastalıkları ve doğum bölümünden de destek alınmaktadır.

ÇOCUK SAĞLIĞI İÇİN A'DAN Z'YE HERŞEY

Medicine Hospital Çocuk Sağlığı Merkezimizde;

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
 • Çocuk Cerrahisi,
 • Pediatrik Kardiyovasküler Cerrahi,
 • Pediatrik Ortopedi,
 • Pediatrik Kardiyoloji.

Polikliniklerimiz ile 0-14 yaş arası çocuklarda ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemi tedavi edilmekte, gerekli durumlarda her türlü açık ve endoskopik cerrahi girişimler başarıyla gerçekleştirilmektedir. Hastanemizde 32 adet çocuk/pediatrik yoğun bakım ünitesi mevcuttur. 

ÇOCUK CERRAHİSİ İLE SAĞLIKLI NESİLLER

 Hastanemizin Çocuk Cerrahisi Bölümü, çocukların cerrahi tedavi gerektiren hastalıklarının teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmış doktorlar tarafından yürütülmektedir. Çocuk cerrahisi uzmanları yenidoğan bebeklerden başlayarak 18 yaşına kadar olan çocuklarla ilgilenir. Bölümde aşağıda belirtilen hastalıklara ait tüm girişimler bebek ve çocuğun metabolizmaları, fizyolojik ve psikolojik gelişmeleri dikkate alınarak planlanır ve uygulanır.

Çocuk Cerrahisi Bölümünde Hizmet Verilen Hastalıklar ve Tedaviler;

 • Yemek borusu tıkanıklığı (özofagus atrezisi),
 • Mide çıkışında ve onikiparmağındaki tıkanıklıklar (antral web, pilor stenozu, duodenal atrezi),
 • İnce bağırsak, kalın bağırsak ve makat tıkanıklığı (jejunal, ileal atreziler, kolonik atrezi ve analatrezi),
 • Karın ön duvarı açıklıkları (omfalosel, gastroşizis),
 • Yenidoğanın karın içi kistleri (dublikasyon kistleri, mezenterik ve omental kist),
 • Diyafragma (göğüsle karın boşluğunu ayırır) fıtıkları göğüs ön tarafında morgagni hernisi,
 • Kasık bölgesi ve skrotum hastalıkları,
 • Testisin torbada olmaması (inmemiş testis, ektopik testis),
 • Kasık fıtığı (inguinal herni),
 • Su fıtığı (hidrosel),
 • Kasıkta kist (kordonkisti),
 • Yumurtanın torsiyonu(testis torsiyonu),
 • Testis travması,
 • Sünnet,
 • İdrar yolları (üriner sistem) hastalıkları,
 • Doğum öncesi tanı konulan böbrek anomalileri: böbreğin kistleri, yapısal anomalileri, böbreğin genişlemesi,
 • Böbrek mesane arası idrar kanalı darlıkları (böbrek çıkışında veya mesaneye girişte darlık),
 • Mesaneden böbreklere idrar kaçağı (vezikoüreteral reflü),
 • Mesane sonrası idrar kanalı tıkanıklığı (üretral valv),
 • İdrarın penis altından yapılması (hipospadias),
 • İdrar yollarında taş (böbrek,idrar kanalı ya da mesanede),
 • Böbreğin kistik hastalıkları,
 • Gece ve veya gündüz idrar kaçırma (enürezis),
 • Genital bölge hastalıkları,
 • Genital yapıda belirsizlik (cinsiyet belirsizliği): kız görünümde ancak klitorisin büyük olduğu ya da erkek görünümde,
 • Penisin küçük ve yumurtaların torbada olmadığı gibi durumlar,
 • Genital yapışıklık (labial füzyon),
 • Karaciğer, safra yolları ve dalağın hastalıkları (laparoskopik kolesistektomi),
 • Karaciğer ve dalağın kistleri: basit kistler, kist hidatik,
 • Safra kesesi taşları (laparoskopik kolesistektomi),
 • Dalak büyümesi (kan hastalıklarına bağlı),
 • Kazalar ve yaralanmalar,
 • Travmalar (araç içi ve dışı kazalar, düşme ve darbeler),
 • Kabızlık,
 • Akciğerin yapısal anomalileri (aplazi, hipoplazi, amfizem ve sekestrasyon kisti),
 • Akciğerin kistleri (kist hidatik),
 • Boyun bölgesi hastalıkları;
 • Boyun bölgesindeki doğumsal artık kistleri: tiroglossal kist, brankial kistler,
 • Boyun kası kısalığı: tortikollis,
 • Bezelerde (lenfbezleri) büyüme: tanı amaçlı biyopsi,
 • Akut karın tablosu: Appendisit,
 • Sindirim sistemi delinme (perforasyon),
 • Meckel divertikülit (ince bağırsakta),
 • invajinasyon (bağırsakların iç içe girmesi),
 • Over kisti perforasyon ya da torsiyonu,
 • Bağırsak yapışıklıkları gibi hastalıklar tespit edilebilir.

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ - MİNİK KALPLER İÇİN SAĞLIK

Çocuk Kardiyolojisi Bölümü'nün amacı; doğumsal ya da sonradan meydana gelen kalpteki yapısal bozuklukların takip ve tedavisinde ileri düzeyde  hizmet vermektir.

Çocuk Kardiyolojisi Bölümünde Hizmet Verilen Hastalıklar ve Tedaviler;

 • Tilt-TableTest’i : bayılma yakınması bulunan çocuklara uygulanan test,
 • Üfürüm duyulan hastanın tanı ve tedavisi,
 • Spor raporu,
 • Çocuk Psikiyatrisinde kullanılan ilaçlara ait değerlendirme raporu,
 • Transözefageal ekokardiyografi,
 • İntrakardiyak ekokardiyografi,
 • Tanısal kalp kateterizasyonu,
 • ASD, VSD, PDA kapama,
 • Pulmoner ve aort darlığında balon valvüloplasti,
 • Aort koarktasyonunda balon ve stent anjiyoplasti,
 • Balon atriyal septostomi.

Çocuk KVC Bölümünde Hizmet Verilen Hastalıklar ve Tedaviler;

 • Kalp kapak operasyonları,
 • Büyük damar operasyonları, 
 • Tıkayıcı ve/veya anevrizmatik periferik arter hastalıklarında arteryel revaskülarizasyon damar operasyonları, 
 • Baş-boyun ve üst ekstremite arterlerinin tıkayıcı ve anevrizmatik arteryel hastalıklarında cerrahi birimler,
 • Venöz hastalıkların cerrahi tedavisi,
 • Hemodiyaliz amaçlı girişim yollarının hazırlanması için arteriovenöz fistül oluşturma operasyonları,
 • Büyük damar patolojilerde acil veya elektif tüm endovasküler girişim yöntemleri hibrit ameliyathanede gerçekleştirilebilmektedir,
 • Pediatrik kalp cerrahisinde doğuştan olan türlü kardiyak defektlerin onarımı, büyük damar transpozisyonlarının (BAT’ da total tamir) cerrahi tedavisi yanı sıra birçok kompleks kardiyak malformasyonun cerrahi tedavisi yapılmaktadır,
 • Yapılan ameliyatlar,
 • VSD, ASD kapatılması,
 • BAT’ da totel tamir yapılması,
 • Şand, pulmoner bond,
 • HSKS’ da (Hipoplastik sol kalp sendromu) Norwood veya Hibrit Cerrahi,
 • Fallot Tetralojisinde total tamir operasyonları,
 • Aort koarktasyonu, hipoplastik orkus operasyonları,
 • Anormal pulmoner venüz dönüş total tamir operasyonu.

Çocuklara Ortopedik Yaklaşım 

Küçük Kemiklere Büyük Dokunuşlar 

Çocuk Ortopedi Bölümümüzde 16 yaş altı çocukların; yürüme bozuklukları, ayak sorunları, doğuştan deformiteleri, kısalıklar, gelişimsel kalça displazisi ve omurga rahatsızlıklarının takip ve tedavisi deneyimli hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.

Travmaya bağlı oluşan uzuv kırıkları.Bununla birlikte bölümümüzde; çocukluk çağlarında görülen doğumsal ya da kazanılmış nörolojik, enfeksiyöz, tümöral, travmatik ve diğer nedenlerle ortaya çıkan kas ve iskelet sistemi hastalıkları, kalça çıkığı, kalça displazisi, pes ekinovarus (çarpık ayak), spina bifida (açık omurilik), Serebral Palsi ve buna bağlı gelişen kas kısalıkları, kalça çıkığı, skolyoz bozukluklarının tedavisi, pes planus (düz tabanlık) tanı ve tedavisini de başarı ile gerçekleştirmekteyiz.

Pediatrik Ortopedi Bölümünde Hizmet Verilen Hastalıklar ve Tedaviler;

 • Pediatrik Üst Uzuv,
 • Pediatrik Alt Uzuv,
 • Omurga.

Daha fazla bilgi için: Medicine Hospital Çağrı Merkezi - 444 0 205

ÇOCUK SAĞLIĞI MERKEZİ DOKTORLARI
ABDURRAHMAN AVAR ÖZDEMİR
Doktor Öğretim Üyesi
ERDAL YAŞAR
Doktor Öğretim Üyesi
ÖMER OKUYAN
Doktor Öğretim Üyesi
ÖZLEM ERKAN IŞIK
Doktor Öğretim Üyesi