Kalp Sağlığı Merkezi

Medicine Hospital Kardiyoloji Bölümünde; kalp sağlığını korumak, kalp ve damar hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla uluslararası standartlarda donanım ve altyapıyla hastalara üst düzeyde hizmet sunulmaktadır. Yeni doğan bebeklerden, ileri yaşlardaki erişkinlere kadar, kalbi tehdit eden hastalıklar en modern tedavi yöntemleri ile erken teşhis ve tedavi edilebilmektedir.

Ritim

 • Kalıcı ve geçici Kalp Pili takılması,
 • Ani ölümü önleyen kalp pili takılması,
 • Kalp yetmezliğini önleyen Kalp Pili takılması

Kardiyoloji Bölümünde Hizmet Verilen Hastalıklar Ve Tedaviler

Kalp krizine 24 saat anjiografi ve stent ile uzmanı ekip tarafından müdahale,

 • Akut koroner sendrom,
 • Anevrizma,
 • Ateroskleroz (damar sertleşmesi),
 • Göğüs ağrıları,
 • Koroner arter cerrahisi,
 • Aort cerrahisi (anevrizma, aort diseksiyonu, Aort kapak darlığı, Aort kapak yetersizliği),
 • Aritmi,
 • Atrial fibirlasyon,
 • Atrioventriküler bloklar, atrio-ventriküler düğüm hastalığı,
 • Bacak damar hastalıkları,
 • Damar tıkanıklığı,
 • Dilate kardiyomiyopati, Hipertrofik Kardiyomiyopati, Restriktif Kardiyomiyopati, Miyokardit, Perikardit,
 • Hasta sinüs sendromu (sinüs düğümü hastalığı),
 • Hipertansiyon,
 • Kalbin ileti sistemi hastalıkları,
 • Kalp kapak hastalıkları,
 • Kalp krizi,
 • Kalp yetmezliği,
 • Mitral kapak hastalıkları,
 • Pulmoner kapak hastalıkları,
 • Raynaud fenomeni,
 • Renal arter hastalığı,
 • Romatizmal kalp hastalığı (romatizmal ateş),
 • Triküspit kapak darlık ve yetersizliği,
 • Yetişkin doğumsal kalp defektleri,
 • Yetişkin yaşlara gelmiş kişilerde doğumsal kalp hastalıkları.

Görüntüleme Yöntemleri

 • EKG,
 • Eko Kardiyografi,
 • Transözofajiyal Ekokardiyografi,
 • Stres Ekokardiyografi,
 • Koroner BT Anjiyografi,
 • Pulmoner BT Anjio,
 • Kardiyak MR,

Medicine Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde uzman doktor ve sağlık ekibinden oluşan kadromuzla erişkin ve çocuk hastalardaki tüm kalp ve damar rahatsızlıkları, bypass ameliyatları, kalp kapak ameliyatları ve aorta cerrahisi başarıyla tedavi edilmektedir. Deneyimli kardiyak anestezi ekibi ve her türlü ileri yaşam destek cihazları ile donatılmış KVC yoğun bakım ünitesi, ameliyatların başarı oranlarını arttırmaktadır. 

Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezimizde Hizmet Verilen Hastalıklar Ve Tedaviler

 • Miyokardit,
 • Raynaud Fenomeni, 
 • Dilate Kardiyomiyopati,
 • Atar Damar (Arter) Hastalıkları ve Tedavileri,
 • Toplardamar (Ven) Hastalıkları ve Tedavileri, 
 • Lenf Damarı Hastalıkları ve Tedavileri, 
 • Koroner Arter Bypass Ameliyatları,
 • Kalp Kapak Ameliyatları,
 • TAVI (Endoskopik Yöntemle Kalp Kapağı Değişimi),
 • Aort Damarı Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi,
 • Atriyal Fibrilasyon Cerrahisi,
 • Varis Tedavisi ( Damar Cerrahisi),
 • Karotis.

HİBRİT AMELİYATHANE

Türkiye’de sayılı hastanede bulunan Hibrit Ameliyathanelerden biri de Medicine Hospital’da yer almaktadır.  Hibrit Ameliyathane ile ameliyathane ortamında tüm anjiyografik görüntülemeler ve işlemler yapılabilmektedir. Ayrıca iş istasyonundaki yazılımlar sayesinde BT benzeri görüntüleme, 3D roadmap, multi-modality fusion, otomatik pozisyonlama gibi ileri düzey özellikler kullanılabilmektedir. Bunlara ek olarak en düşük doz ile en yüksek görüntü kalitesi elde edilmesini olanak sağlar.

DAMAR CERRAHİSİ

Kalp Cerrahisinin yanı sıra hastanemiz de Kardiyovasküler Cerrahi Ekibi boyun (Karotis) ve ayak damarlarında oluşan hastalıkların cerrahi tedavisinin yanı sıra VARİS tedavisinde klasik yöntemler ile varis tedavisi hizmeti de vermektedir.

DOĞUMSAL (KONJENİTAL) KALP HASTALIKLARI  

Hastanemiz, Yenidoğan döneminden başlayarak çocukluk çağını ilgilendiren tüm yapısal çocuk kalp hastalıklarının tanı ve tedavilerinde hizmetinizdeyiz.

KARDİYAK BT ANJİYO 128 SLICE (SANAL ANJİYO)

Kardiyak BT Anjiyo 128 Slice (Sanal Anjiyo) ile kısa sürede koroner damarlarınız ön hazırlık yapmaya gerek kalmadan görüntülenmekte, teşhis edilen damar darlıkları gerektiğinde deneyimli hekimlerimiz tarafından gerek balon ve stent, gerekse cerrahi olarak tedavi edilmektedir. Bilek üzerinden yapılan anjiyo ile hastalarımız hemen tedavi sonrasında ayağa kalkmakta, daha düşük kanama riski ile tedavi edilebilmektedir.  Bölümümüzde kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi hekimlerimiz ekip disiplini ile gerektiğinde hibrid teknikler ile kalbinize en uygun tedavi seçeneklerini sunmaktadır.  Doğumsal kalp anomalileri (örneğin kalp delikleri) hekimlerimiz tarafından operasyona gerek kalmadan damardan girilerek de tedavi edilebilmektedir. 

KORONER ARTER CERRAHİSİ (BY PASS OPERASYONLARI)

Miyokard İnfarktüsünün (Kalp Krizi) en önde gelen nedeni kalbin adelesini besleyen Koroner Arterlerde meydana gelen darlıklar ve bunun sonucunda Kalp Adelesinin yeteri kadar temiz kanla beslenemeyerek görevini yerine getirememesidir. Kişiyi çok ciddi hayati tehdit altında bırakan bu rahatsızlığın günümüzde en önemli ve etkin tedavi yöntemlerinden birincisi BYPASS Cerrrahisidir. Koroner Arterlerde oluşan darlığın ilerisine kan götürmeyi amaçlayan bu operasyon kalp adelesinin fonksiyonunu koruyarak hastanın hayati tehlikesini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Kalp Cerrahisi ekibi standard BYPASS yöntemlerinin yanında, arteryel greftlerin yaygın olarak kullanılarak uzun dönem sonuçların daha yüz güldürücü olduğu tekniklerde, uygun hastalarda kalbi durdurmadan yapılan BYPASS operasyonlarında ve küçük kesilerden yapılan BYPASS operasyonlarında önemli tecrübe sahibidir. Ayrıca ekibimiz operasyonlarda kan ve kan ürünleri kullanımını en aza indirgeyen yöntemleri de benimsemiş olup, inançları gereği kan ürünü kullanımını kabul etmeyen hastalara da gerekli hazırlık dönemini takiben bu ürünleri hiç kullanmadan “Kansız Bypass Operasyonu” olanağını sağlamaktadır

KALP KAPAK CERRAHİSİ

Kalp Kapaklarında oluşan rahatsızlıklara kalp fonksiyonları bozulmaya başlamadan önce müdahale edilerek kapak rahatsızlığının giderilmesi gerekir. Uygun hastalarda kapağın değiştirilmeden tamiri, buna olanak yok ise kapağın değiştirilmesi seçilecek olan cerrahi yöntemdir. Tüm kalp kapaklarına yönelik her türlü cerrahi girişim hastanemizde uygulanmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, Hastanemizde Kalp Cerrahisi Ekibi,  operasyon için yüksek riskli hastalarda uygulanan ameliyatsız Aort Kapak değişimine (TAVI) alternatif olarak geliştirilen APİKO-AORTİK KONDUİT prosedürünün Türkiye’deki pilot ekiplerinden biridir.

AORT CERRAHİSİ

Kalpten çıkan ana atardamar olan ve tüm organlarımızın kan ihtiyacını karşılayan Aorta Hastalıklarına (Aort Anevrizma ve Diseksiyonları) yapılacak cerrahi müdahaleler Kalp Cerrahisinin en nitelikli ve en ciddi operasyonlarıdır. Operasyonun başarısını belirleyen en önemli faktörlerden birincisi bu operasyonun Aort Cerrahisinde deneyim sahibi bir ekip tarafından yapılmasıdır.  Hastanemizde, Aorta Cerrahisinde en son teknolojik yöntemleri uygulayan referans merkezi olmayı amaçlamaktadır.

Daha fazla bilgi için: Medicine Hospital Çağrı Merkezi - 444 0 205

KALP SAĞLIĞI MERKEZİ DOKTORLARI
BATUHAN ÖZAY
Profesör Doktor
BÜLENT UZUNLAR
Doktor Öğretim Üyesi
EROL SAĞATLI
Doktor Öğretim Üyesi
GÖKHAN BEKTAŞOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
MEHMET EMİN ÖNER
Doktor Öğretim Üyesi
ZEKİ DOĞAN
Doktor Öğretim Üyesi
ZEKİ KILIÇ
Doktor Öğretim Üyesi